Hele toldvæsenet moderniseres: Vigtige it-systemer forsinket til 2025

22. oktober 2019 kl. 16:30
Hele toldvæsenet moderniseres: Vigtige it-systemer forsinket til 2025
Illustration: EU.
Nye EU-regler på toldområdet betyder, at EU-landenes it-systemer på området skal udskiftes. Men tidsplanen skrider både i Danmark og internationalt.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

It-understøttelsen af det nye europæiske toldkodeks (EUTK), der skal digitalisere al udveksling af data mellem virksomheder og toldmyndigheder i EU, når ikke at blive implementeret i 2020, som det ellers var planen.

Det skyldes betydelige forsinkelser i udviklingen af nye it-systemer både centralt i EU og i medlemslandene, og derfor er deadline for moderniseringen af toldvæsenet udskudt til 2025.

I en ny rapport (PDF) beskriver den Europæiske Revisionsret (ECA), der er en EU-pendant til Rigsrevisionen, at en hel række af de systemer, der skal udvikles for at implementere EUTK, ikke er i nærheden af at blive klar til 2020 - og at den nye 2025-deadline allerede er usikker.

Told 2020-programmet, som EU-delen af projektet hedder, har p.t. et budget på 523 millioner euro (ca. 3,9 mia. kr.) frem til 2020, og lige nu diskuterer man ifølge ECA et nyt budget på 923 millioner euro (ca. 6,9 mia. kr.) til fasen efter 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsinkelserne gælder helt centrale it-projekter som for eksempel 'Automated Export System' (AES), der skal implementere de nye EU-regler for eksport både transeuropæisk og nationalt.

Hvad er problemet?

Skylden for forsinkelserne er svær at placere entydigt, og moderniseringen af det europæiske toldvæsen fordrer store udviklingsopgaver både i EU og de enkelte medlemslande.

EU-delene af de nye systemer betales med, ja, EU-midler, mens de enkelte lande selv skal udvikle og finansiere de nationale komponenter.

Ifølge ECA er en af årsagerne til de store forsinkelser, at medlemslandene ikke har allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Revisionsrettens undersøgelse af status i medlemsstaterne viser, at i 67 procent af landene er projektet forsinket primært på grund af manglende midler.

Herhjemme beskrev Version2 i foråret, at det nye toldkodeks kommer til at betyde, at de danske toldmyndigheder skal udskifte omkring 25 systemer for et beløb i milliardklassen.

En analyse udarbejdet af Deloitte i 2016 vurderede, at man fra 2016 til 2020 skulle regne med at bruge omkring 1,7 milliarder kroner på toldprojektet, men tidsplanen er også herhjemme skredet betydeligt.

De danske myndigheder har ikke søsat et eneste udbud endnu, og ifølge Version2's oplysninger er det til lejligheden oprettede Implementeringscenter for Told (ICT) under Skatteministeriet stadigvæk i gang med at udarbejde en plan for, hvordan det danske projekt præcist skal se ud.

Og først derefter kan det fastlægges, hvor mange penge der skal afsættes i Danmark.

Der er kort sagt et stykke vej endnu.

Umulig business case

Ud over de betydelige forsinkelser på både nationalt og europæisk niveau problematiserer ECA også, at det er svært at følge med i, hvor mange penge der reelt bruges på de told-relaterede it-projekter.

Europa-Kommissionen får løbende oplysninger om medlemslandenes udgifter til det nye toldkodeks, men ifølge ECA er tallene ufuldkomne og svære/umulige at sammenligne på tværs af lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og derfor bliver det svært på sigt at holde øje med, om de nye systemer så er en god forretning, når de kommer op at køre.

»Upålidelig information om udgifterne forhindrer kommissionen i på ordentlig vis at evaluere, om implementeringen af it-projekterne er effektiv og skaber value for money,« hedder det i rapporten.

En bunden opgave

Det er dog tilsyneladende ikke sådan, at medlemslandene bare kan droppe de nye systemer, selvom projekterne ikke nødvendigvis er en god investering i sig selv.

Som det fremgår af ECA-rapporten, er fristen for den toldrelaterede systemudvikling i EU i øjeblikket en noget flydende størrelse, men når man på europæisk plan rent faktisk beslutter sig for at holde fast i en deadline, kan det blive katastrofalt at hænge i bremsen.

Som det fremgår af Deloittes rapport fra 2016:

»Hvis de danske toldprocesser og -systemer ikke er i overensstemmelse med EU’s krav, vil dansk erhvervsliv derfor helt lavpraktisk ikke kunne eksportere varer til lande uden for EU, ligesom dansk produktion vil blive ramt, når råvarer og halvfabrikata ikke kan komme ind udefra (...) Danske virksomheder rammes særligt hårdt, da en meget stort andel af dansk handel med lande uden for EU foregår via de andre EU-lande, som de danske it-systemer igennem fælles databaser mv. skal kunne kommunikere og dataudveksle med,« hedder det i rapporten, der har dannet grundlag for en tidligere business case for projektet i Danmark.

Implementeringscenter for Told (ICT) vil ikke udtale sig om status på moderniseringen af de danske toldsystemer, da man venter på at få en køreplan for projektet tilbage fra eksternt review hos Boston Consulting Group.

Det eksterne review skal afgøre, at om man er klar til at gå i udbud i slutningen af 2018.

Det har heller ikke været muligt inden deadline at få ICT's kommentar til, hvordan forsinkelserne på EU-niveau påvirker den danske del af projektet.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger