GPS’er på vej i alle taxier: »Endnu et skridt mod omfattende overvågning«

En GPS skal i fremtiden overvåge taxier og dermed deres kunders færden, og informationerne skal være til rådighed for myndighederne. Det fremgår af den politiske aftale, som netop er vedtaget.

Når du i fremtiden bestiller en taxi, vil den have en GPS installeret, som overvåger taxaen og dermed også kundens færden. Det er en konsekvens af den politiske aftale om modernisering af taxiloven, som et flertal i Folketinget indgik i sidste uge. GPS-kravet møder nu kritik fra menneskerettigheds- og privacyorganisationer.

GPS-koordinater for taxiture skal indhentes og opbevares i en nærmere afgrænset periode. Her inkluderes længden af turen, tidspunkt for start og slut, identifikation af chaufføren og informationer om betalingen.

»Endnu et skridt mod omfattende overvågning«

Begrundelsen for, at man nu vil overvåge samtlige taxichaufførers færden, er, at oplysningerne skal bruges til at føre yderligere skattekontrol.

Men denne begrundelse møder ikke meget sympati hos formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund.

»Det er fint, at det skal bruges til skattekontrol. Men erfaringen viser, at det vil blive brugt til andre ting. Hvis politiet skal efterforske en sag, kan de bruge denne information. Du vil kunne hive en helt masse informationer ud af databasen, og på baggrund af dem danne en profil på vedkommende,« siger han.

En bekymring går på, at man vil være i stand til at spore en persons færden. Hvis man eksempelvis bor i et parcelhus, vil man potentielt på baggrund af koordinaterne kunne se, hvem der har rejst med taxien, og hvor vedkommende tog hen.

»Personligt vil jeg anbefale mere udsatte taxakunder, eksempelvis journalister og aktivister, at man bestiller en taxa en kilometer væk fra hvor man bor,« siger Jesper Lund.

Heller ikke hos Amnesty International vækker det stor begejstring.

»Umiddelbart ser det ud til, at man går videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre, at der ikke køres ulovligt. Hvis der er taxameter og sædefølere, så kan jeg ikke umiddelbart se, hvad man skal med indrapportering af GPS-koordinater,« siger Claus Juul, juridisk konsulent hos Amnesty International.

»Det ligner endnu et skridt i retning af omfattende overvågning af borgerne,« siger han.

I forvejen svært at snyde

Hos Dansk Taxi Råd ser man en anelse anerledes pragmatisk på sagen.

»De fleste taxaselskaber udstyrer i forvejen deres biler med GPS i dag. Det nye element er, at nu skal man opbevare og sikre de her data i forhold til, at skattemyndighederne skal have adgang til det,« siger direktør for Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg.

»Taxibranchen er en branche, som historisk set har været plaget af sorte penge og skatteunddragelse. Det er en af årsagerne til, at man i dag har taxameterkrav og krav om sædeføler. Sædefølerne fungerer i dag på en måde, så det i virkeligheden er meget svært at snyde,« siger Trine Wollenberg.

Endnu uklare detaljer

Hvilken form for skattesvindel som GPS-overvågningen skal forhindre fremgår ikke af aftalen. Og, da det netop blot er en politisk aftale og ikke et decideret lovforslag, er det stadig småt med de tekniske specifikationer.

Eksempelvis fremgår det ikke, hvor længe selskaberne skal holde på den indsamlede data, men i Bogføringsloven fremgår det, at selskaber har pligt til at opbevare regnskabsmateriale i fem år.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra hverken ministeren eller de involverede partier.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk

Følg forløbet

Kommentarer (14)

Anne-Marie Krogsbøll

Suk! Tsunamien er i fuld gang - det er umuligt at følge med. Disse GPS-data vil jo være guf for AI-monstret, hvor de uden tvivl havner før eller siden. Forsiden på Politiken er i dag fyldt med denne historie:
http://politiken.dk/kultur/art5837289/Er-kunstig-intelligens-den-st%C3%B...

Når AI-faren er nået til forsiden på den måde, er det nok allerede ved at være for sent...

Men uanset faren fra AI så tænker jeg, at det egentlige problem vel er de økonomiske interessers magt. For det er vel dem, der gør det umuligt at tøjle AI til gavn for menneskeheden - at gøre den til vor tjener i stedet for vor herre?

Hvis AI's amokløb er så farlig, som det beskrives, hvor er så vore politikeres helhjertede forsøg på at regulere den? Jeg ser ingen tegn på den slags - kun dollartegnene i øjnene, og BigBrother-ambitionerne - f.eks. ved at fodre udyret med vore privatliv - om nødvendigt endda uden vores samtykke!

Hvor er forsøgene på at tøjle AI-tsunamien, på samme måde som man arbejder på at begrænse den globale opvarmning, dødelige epidemier, hungersnød, krige og livstruende forureninger?

AI er i den grad en ulv i fåreklæder, og jeg glæder mig til, at vore politikere ser det i øjnene, og påtager sig den rolle, de er valgt til som "fårehyrder", der holder ulvene i skak, i stedet for at skubbe på katastrofen med tiltag som disse GPS-er.

Claus Wøbbe

Jeg er enig i din bekymring om AI's fremstormen. Men i mine øjne er det slet ikke dollartegnene, der er truslen - der er jo langt større gennemsigtighed med, hvilke af dine oplysninger en virksomhed har adgang til. Problemet ligger i langt højere grad i det forhold, at vi ingen grænser sætter for statens udnyttelse af disse info.

Det er staten, der er den største trussel mod os som individuelle borgere. Staten har adgang til at sammenholde data fra en lang række kilder og kan derfor tracke enhver borgers færden, gøren og laden med milimeternøjagtighed.

Private selskabers interesser er enkle og letgennemskuelige. Men statens interesser er mangfoldige og at betragte som en sort boks - den skifter med de magtmennesker, der er en del af statsapparatet.

Christian Nobel

Private selskabers interesser er enkle og letgennemskuelige. Men statens interesser er mangfoldige og at betragte som en sort boks - den skifter med de magtmennesker, der er en del af statsapparatet.

Det hvor det så bliver rigtig grimt er når skellet mellem de to parter bliver udvisket, enten som følge af kammerateri og interesser i begge lejre, eller der hvor staten er udliciteret, f.eks. bankverdenen (Nets et al).

For så mister borgerne fuldstændig muligheden for at gennemskue interesserne, og bliver udelukkende små brikker i et skræmmende Kafkask mareridt.

Det er i øvrigt symptomatisk at man prøver at retfærdiggøre manøvren ud fra Skat, i stedet for man fokuserede på der hvor problemerne virkelig er i Skat, og undgik at udenlandske svindlere drænede vores samfund for milliarder - men så er det lettere at overvåge alle småfolk, for det er jo åbenbart bedre at hente 12.600 kr hjem end at undgå at sende 20 milliarder til Saudi Arabien.

Så mon ikke dagsordnen som sædvanlig er en helt anden, nemlig "vi" vil med vold og magt indføre BB samfundet af bagdøren - lur mig om ikke politiet har en aktie i denne sag, nu de er blevet pigesure over at EU truer deres telefonsnagen.

Er det overhovedet blevet clearet i EU?

Anne-Marie Krogsbøll

Men i mine øjne er det slet ikke dollartegnene, der er truslen - der er jo langt større gennemsigtighed med, hvilke af dine oplysninger en virksomhed har adgang til.


Tak for svar, Claus Wøbbe. Jeg er nu ikke helt enig i ovenstående.

For mig at se, et det efterhånden svært at skelne det ene fra det andet i denne sammenhæng. Også politikere får dollartegn i øjnene ved tanken om Big Data og AI.

Den mest grimme udgave: Ikke gennemskuelig pga. lukkethed om partikassetilskud og enkeltkandidattilskud (og måske brune kuverter? Det er før set i f.eks. lægeverdenen, i følge Peter Gøtzsches bøger).

Den næstmest grimme udgave: Der er mange arbejdspladser og store penge til statskassen på spil, hvilket medvirker til, at politikerne - åbenlyst eller bag lukkede døre - indgår uhellige alliancer med private aktører som medicinalfirmaer etc, som undergraver retten til privatliv - f.eks. via initiativer som Nextpartnership, hvor jeg er overbevist om, at man hen ad vejen (det er faktisk et erklæret mål) finder udveje for at videregive personhenførbare sundhedsdata via huller og tilsigtede uklarheder i lovgivningen - eller i værste fald (min endnu ikke faktaunderbyggede frygt) simpelthen i skjul bag Mørkelygten og Mørklægningsloven.

For mig at se er det netop ikke til at skelne private økonomiske interesser fra politiske på dette punkt, efterhånden. Det har man sørget for ved i stadig stigende grad at overlade vigtige samfundsområder til privat foretagsomhed. Et eksempel fra i dag: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5837182/Hovedstaden-...

Hvem tror på, at virksomhederne ikke forventer noget til gengæld? F.eks. retten til patienternes data? Retten til at proppe dem i Dr. Watson? Det bliver spændende at se de aftaler, man indgår - hvis de altså nogensinde bliver offentlige.

I hvilken grad der kan være privatøkonomiske interesser i GPS i taxaer, kan jeg ikke lige gennemskue. Måske er lige det eksempel blottet for den slags, og mest udtryk for Big Brother. For mht. skatteinddrivelsen var det vel nok med sikre registreringer af betalinger? Der er sikkert noget, jeg ikke har fattet der.

Knud Larsen

Meget morsomt med den nye taxi lov in mente. Uber kører som jeg forstår netop efter GPS det eneste retfærdige afregningsgrundlag set fra kundens synspunkt - modsat taxametre der inkluderer fejlkørsel ventetid startpenge og gud ved havd.
I øvrigt har de fleste biler kontrol for sikkerhedssele - som udmærket kan bruges som indikation for en passager i sædet.
Så hvorfor alt det tåbelige politiker fis med taxameter og sædemåler.

Hans Nyberg

Så du tror måske at Uber ikke har starttakst, ventepenge eller fejl kørsel.
Sæt dig ind i sager du skal kommentere på.

GPS har taxa haft i Taxameter i mange år . Det er ingen nyhed.

Men GPS er desværre misvisende da den køres af amatører som Ubers pirater.
Google viser standard den hurtigste vej og det er ofte en omvej som er dyrere for kunden.

Max Nielsen

GPS i alle taxa, jeg har kun kørt i 17år og der har i den periode været gps overvågning. Først for hver 100 meter og nu for ca 5 år siden sat op til 500 meter. Godt det ikke var en eksamens opgave, så havde du fået 03. Det ser nu bedst ud når overskriften stemmer med indholdet.

Christian Nobel
Tim Carstensen

Man må da håbe at taxaselskaberne som har fået pålagt at gemme dataene har fået noget til gengæld.

Set i persondataforordingens perspektiv skal de omgås relativt omhyggeligt, særligt hvis man i data også kan udlede hvem kunden var. Bare en gang imellem. ..

Jakub Nielsen

Alle taxaer har haft GPS overvågning de sidste mange år, tildels til sikre selskaberne imod chauffører der snyder, tildels hvis der er en tvist med en kunde. Så er ændringen, at selskaberne skal indrapportere disse data direkte til staten, frem for at politiet kan rekvirere disse data med en dommerkendelse? Hvad er det faktuelle i emnet?

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer