Frederiksberg Kommune til forældre: Sundhedspleje til dit barn? Hit med person-data

6. marts 2019 kl. 07:4412
Frederiksberg Kommune til forældre: Sundhedspleje til dit barn? Hit med person-data
Illustration: morganlstudios, BigStock.
Samtykke til kommunal sundhedspleje i skolen kan kun ske ved også at give lov til anvendelse af data til generel viden om sundhed og trivsel samt i forskningsprojekter.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Hvis forældre på Frederiksberg ønsker at benytte sig af den kommunale sundhedspleje, skal de give samtykke til, at barnets data kan bruges i andre sammenhænge. Det handler for eksempel om at skabe generel viden om børns sundhed, samt anvendelse af data til forskning

»Da den kommunale sundhedspleje er et frivilligt tilbud, skal du som forældre give et skriftligt samtykke til, at dit barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud,« står der blandt andet i den samtykkeerklæring, som forældrene skal benytte, ved at klikke ja eller nej i en elektronisk formular.

»Derudover kan data blive brugt til at skabe generel viden om børns sundhed og trivsel i kommunen, indgå i forskningsprojekter efter aftale med kommunen m.v.,« står der længere nede i samtykkeerklæringen.

Det mener Nis Madsen, som er borger og forælder i Frederiksberg Kommune, ikke kan være rigtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»I august 2018 startede min seks-årige søn i 0. klasse på Lindevangskolen på Frederiksberg. I november 2018 modtog vi forældre besked på ForældreIntra om, at vi skulle give vores samtykke til at sundhedsplejersken måtte tilse vores søn som del af den almindelige indskolingsundersøgelse,« fortæller han.

»Vi forældre vil ikke acceptere, at kommunen kan bruge data til andet end den umiddelbare sundhedspleje af vores barn. Ønsker kommunen eller andre at bruge data indsamlet fra os eller vores barn til forskningsprojekter af nogen slags, skal der indhentes nyt, separat samtykke til det konkrete projekt. Desuden er formuleringen ‘m.v.’ fuldstændig uacceptabel,« mener Nis Madsen.

Ti henvendelser uden svar

Men Nis Madsen forlanger, at hans barn skal tilbydes den lovbestemte sundhedspleje, som kommunen er forpligtet til at yde.

»Jeg har nu siden november 2018, i over tre måneder, forsøgt at få kommunen til at svare på, om min søn kan få sundhedspleje, uden at vi forældre skal samtykke til, at data må videregives til ‘forskningsprojekter, m.v.’«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nis Madsen har henvendt sig til kommunen angående dette, omkring ti gange i de tre måneder. Henvendelserne har været rettet til en embedsmand og en ansat i sundhedsplejen i kommunen. Nis Madsen har endnu ikke fået et svar.

»Endvidere er der, på trods af, at vi ikke har indgivet samtykke, allerede blevet oprettet en profil/konto på Børnungeliv.dk med vores barns CPR-nummer og Unilogin,« fortæller Nis Madsen.

BørnUngeLiv.dk, der også er kendt som Skolesundhed.dk, er ifølge sin hjemmeside ‘et redskab, som understøtter kommunernes store indsats for, at børn og unge trives godt. Redskabet er baseret på spørgeskemaer målrettet forældre, børn og unge. Viden fra spørgeskemaerne giver kommunen overblik over trivsel og sundhed på både klasse-/stue-, skole-/institutions- og kommuneniveau i form af børne- og ungeprofiler.’

Det er resultatet af et samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet, støttet af en bevilling fra Trygfonden. I dag er systemet overgivet til deltagerkommunerne af Aarhus Universitet.

Oprettet i systemet på forhånd

Nis Madsen er utilfreds med, at sønnen på forhånd er oprettet i systemet:

»Der er herunder oprettet et spørgeskema med personfølsomme spørgsmål, som han nu kan tilgå med Unilogin, evt. i skolen, med hjælp fra en lærer. Skolen og dens lærere er ikke blevet oplyst om for hvilke elever der er afgivet samtykke, og for hvilke der ikke er. Det er derfor umuligt for os forældre at sikre at han ikke kommer til at besvare spørgeskemaet. Vi har derfor bedt Skolesundhed.dk om at lukke for adgangen til vores søns login, men de har først henvist til skole som ansvarlig for dette. Skolen kender ikke noget til dette ansvar og henviser til kommunen. Som forældre kræver vi adgangen lukket straks.«

Efter at have opgivet at komme igennem det kommunale system har Nis Madsen for ti dage siden henvendt sig byrådsmedlem Mette Bang Larsen fra Enhedslisten. Hun har kontaktet borgmester Jørgen Glenthøj (K) og kommunaldirektør Torben Kjærgaard. Sidstnævnte svarer:

»Jeg har nu undersøgt sagen og kan oplyse, at borgeren snarest vil modtage svar på sin henvendelse. (...) Endvidere vil forvaltningen på given foranledning tage skridt til at revidere samtykkeerklæringens formuleringer, så de gøres mere præcise.«

Nis Madsen kan ikke helt forstå kommunens dataindsamling:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg synes det er underligt, at der bruges så meget tid på at indsamle data i forhold til så lidt tid, der egentlig bliver givet til den reelle sundhedspleje og samtalen med forældre og barn.«

Har du oplevet samtykkeerklæringer fra det offentlige, som spurgte om lov til anvendelse af persondata? Kontakt gerne journalisten på tan@ing.dk.

12 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
12
7. marts 2019 kl. 00:28

Kommunen har nemlig hjemmel til at viderebehandle de pågældende oplysninger til de nævnte formål. Hjemlen til dette skal dog nok nærmere findes i litra e - myndighedsudøvelse og offentlig virksomhed.

At kommunen alligevel beder om samtykke, vidner desværre om at de ikke har forholdt sig til reglerne og bare taget den nemme løsning ved at smække en (alt for generel) samtykkeerklæring på.

Så egentlig har kommunen lavet 3 fejl her:

  1. Bedt om samtykke, når de ikke behøvede det.
  2. Undlod at oplyse de konkrete formål, som oplysningerne skulle viderebehandles til.
  3. Ignoreret en borgers henvendelser i flere måneder.

Den sidste forseelse er nok den værste.

11
6. marts 2019 kl. 15:00

Mig bekendt gælder GDPR også for sundhedoplysninger. Men der er i mange tilfælde hvor Sundhedsloven trumfer datalovgivningen (Artikel 6 stk1. Litra C) Fordi der er myndigheder der har "retlige forpligtigelser"

Ydermere så kan man som borger ikke bare lige gøre krav på få at få slettet sine data/journal notater mv. fordi hvornår er de ikke relevante at gemmes mere. ... ...Altså hvis du har haft Astma som Barn kan det være skyld i du udvikler KOL som gammel....

Så man kan sige GDPR/Datalovgivningen er udfordret, når det kommer til sundhedsdata.. Men de gælder stadig...

10
6. marts 2019 kl. 14:48

Jeg undres faktisk lidt, men jeg er ikke jurist og er ikke inde i diverse lovgivninger, men jeg ved lidt om GDPR...

Har kommunen ikke pligt v lov, til at sørge for børn og unges ve og vel (Sundhed). Så kan de velsagtensdække sig ind under den lov og bare indsamle data uden at spørge.. Altså

Art.6 "Lovlig behandling" Stk.1- Litra.C "Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler den dataansvarlige."

Så hvis kommunen finder det nødvendigt at indsamle data for at sammensætte de bedste ydelser/services i forhold til børn og unges helbred så kan de bare gøre det... Altså hvis de har lovhjemmel til det.

8
6. marts 2019 kl. 14:09

Dagens lovgivning indeholder ofre modsatrettede krav/hensyn som gør at en kommunal kontor- eller fagliguddannet sagsbehandler simpelthen ikke har den fornødne viden om emnet til at lave en faglig forsvarlig afgørelse.

Heldigvis er der noget som tyder på, at den kommunale sagsbehandler i Nis Madsens tilfælde har bedt en overordnet om at tage stilling, hvorved at tiden går.

Det er ikke for at være grov, men hvor mange sundhedsplejesker tror i kan mon forklare Proportionalitetsgrundsætningen, Officialforpligtigelsen eller Vejledningspligten i den kommunale forvaltning?

Og det er som kernen, at ”generel viden om sundhed og trivsel samt i forskningsprojekter” er sundhedsplejen af Nis Madsens barn/børn uvedkommende.

Hvis jeg skal være høflig, så er der tale om ”forventet efterbevilling af forældresamtykke” for jeg har svært ved at se lovligheden i fremgangsmåden.

Så vidt jeg husker er GDPR undtaget fra sundhedsoplysninger, men det er proportionalitetspricippet ikke. Og det er jo derfor at Frederiksberg kommune søger samtykke, for de ved godt at Frederiksberg kommune ikke må dele eller indsamle oplysningerne til brug udenfor det enkelte barns behandling.

6
6. marts 2019 kl. 12:56

Lyder som endnu en afdeling der slet ikke har været klar til GDPR og har prøvet at skrive sig ud af den. Det kan man bare ikke og man er nød til at udfordre det når nogen prøver.

5
6. marts 2019 kl. 12:10

Hvad borgere tænker og mener, er generelt ret ligegyldigt i daglig offentlig forvaltning, og har kun nogen betydning op til valg. Digitalisering underbygger mulighederne for at distancere sig fra personlig involvering med borgerne, og fremmes derfor kraftigt, hvor overhovedet muligt. Så borgere på den måde bliver til lidt mindre ulejlighed.

4
6. marts 2019 kl. 09:35

GDPR kræver at samtykke er "givet frit", hvilket blandt andet betyder at man ikke må gøre det til at krav at man skal acceptere databehandling der ikke er nødvendig:

"Ved vurdering af, om samtykke er givet frit, tages der størst muligt hensyn til, bl.a. om opfyldelse af en kontrakt, herunder om en tjenesteydelse, er gjort betinget af samtykke til behandling af personoplysninger, som ikke er nødvendig for opfyldelse af denne kontrakt."

3
6. marts 2019 kl. 09:01

Hvis man giver samtykke, så giver man vel frivilligt personlige oplysninger og GDPR er ikke på den måde et issue? Der er selvfølgelig stadig krav til opbevaring og så videre...

2
6. marts 2019 kl. 08:46

Er der ikke noget i gdpr der gør sig gældende her?

1
6. marts 2019 kl. 08:38

... endnu et bevis på, at hele dette område i tiltagende grad begynder at ligne organiseret kriminalitet.

"Endvidere vil forvaltningen på given foranledning tage skridt til at revidere samtykkeerklæringens formuleringer, så de gøres mere præcise."

Men vil man også fjerne afpresningen - "Intet samtykke, ingen sundhedspleje"?

i øvrigt en rigtig betragtning af Nis Madsen - hvordan er ressourcerfordelingen mellem selve sundhedsplejen og det digitale cirkus/forskningen, der omgiver den?