Frankrig overvejer at forbyde TOR og gratis WiFi

7. december 2015 kl. 10:5537
Som nye antiterror tiltag vil regeringen forhindre terrorister i at få anonym adgang til internettet.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Oven på de nye terrorangreb i Paris overvejer regeringen muligheden for at udvide beføjelserne under undtagelsestilstande til at bandlyse gratis wifi.

Det fortæller den franske avis Le Monde efter at have set et internt dokument fra indenrigsministeriet. Det skriver Motherboard.

Gratis wifi skal udelukkende blokeres under undtagelsestilstande, men i forhold til anonymiseringsværktøjet TOR er ideen, at forhindre adgangen permanent. Ifølge Le Monde vil de endelige forslag blive præsenteret i starten af det nye år.

Det ministerielle notat beskriver, at der både er lovgivningsmæssige og teknologiske forslag til at stoppe adgang til TOR-netværket. I notatet er der også en diskussion af, hvorvidt at den foreslåede reform kan stride mod den franske forfatnings beskyttelse af borgerrettigheder.

37 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
36
11. januar 2016 kl. 14:11

Det er fint med diskussion om Frankrig men man bør starte med sig selv. Hvorfor er sikkerheden på version2.dk ikke-eksisterende? Hvis I ikke har råd til et certifikat kan I få et gratis på https://letsencrypt.org/.

35
9. december 2015 kl. 22:34

Det er altid for staten et perfekt tidspunkt til at trække alt muligt lort ned over hovedet på befolkningen. Lort som aldrig var blevet accepteret ellers...

Du lyder som EUs (anti-)terror koordinator Gilles de Kerchove, der netop sagde dette ("never let a serious crisis go to waste") efter Charlie Hebdo i januar:

The EU’s counter-terrorism coordinator Gilles de Kerchove, at a European Parliament civil liberties committee in late January, told MEPs to "never let a serious crisis go to waste”.</p>
<p>Kerchove was referring to the attacks on Charlie Hebdo that left 17 people dead and an outpouring of grief and solidarity with the victims throughout much of the world.

Kildehttps://euobserver.com/justice/127636

34
9. december 2015 kl. 22:00

Det er altid for staten et perfekt tidspunkt til at trække alt muligt lort ned over hovedet på befolkningen. Lort som aldrig var blevet accepteret ellers...

At befolkningen så ikke accepterer det - er regeringerne totalt ligeglade med i dag.

Det er det man kalder tyranni. Og det er det EU er og mange af medlemsstaterne deri.

33
8. december 2015 kl. 19:52

Du har sikkert ret, Gert. Det er lidt af et dilemma.

32
8. december 2015 kl. 19:32

Så måske er det egentligt krænkende med et forbud mod TOR, at man ikke på anden måde kan færdes "privat" på nettet, selv hvis man ikke er under mistanke for noget. Hvis man nu kunne det, og faktisk kunne stole på, at myndigheder og andre ikke "snød" eller misbrugte opsamlede data om ens færden

Læren fra Snowdons afsløringer er at dette aldrig kommer til at ske. Der er altid en svindler, som er klar til at give køb på reglerne, hvis det kan sikre en bonus, eller en luksusferie til Hawaii. Og det siger lidt sig selv: Betingelsen for at det kan lade sig gøre er at de ansatte i myndighed-en(-erne) ikke er almindelige mennesker som vi andre, men består af guder, som er helt rene og ubestikkelige.

31
8. december 2015 kl. 19:30

I et længere interview i New Left Review fra tidligere i år ridser han udfordringen op til at handle om politisk at udvikle en model, hvor man hiver dataen væk fra de private firmaer, der nu kontrollerer dem, og i stedet opbevarer dem andre steder, hvor udviklere og programmører så kan få adgang til datasæt på organiserede vilkår.

Det er så russerens måde at se verden på ! Og selv om privat data brokering og nogle former for big data (indsamling, analyse, og salg mv.) kan (og bør) kritiseres, så vil en totalitær stats data indsamling og potentiel anvendelse af data helt sikkert være endnu mere forfærdeligt og magtfuld.

30
8. december 2015 kl. 19:01

Gå efter selve tankegangen, i stedet for efter politisk ståsted. Der findes også modstandere af denne udvikling på begge fløje - og i midten. På et tidspunkt kan der blive brug for, at disse kræfter samarbejder, i stedet for at dæmonisere hinanden.

Der er nogle systemer der bør dæmoniseres netop fordi at de er dæmoniske, men som jeg har beskrevet er det tydeligvis ikke alle der forstår konvekvensen af socialisme og kommunisme (på trods af at det gang på gang kan konstateres historisk at det ender galt). Ren socialisme og kommunisme vil forbyde privat ejendomsret og alt kapitalisme og dermed tvinge alt ind under staten, og det vil sige at vi har at gøre med noget der helt sikkert kan defineres som totalitært. Jeg benægter ikke at der kan opstå alvorlige problemer med andre systemer, og jeg har heller ikke skrevet at det er umuligt at højre systemer kan blive totalitære, men for så vidt som de er liberale så er det er bare meget vanskeligt at kontrollere et frit erhvervsliv der næsten helt sikkert vil være individualiter og konkurrenter, og derfor vil liberalismen i forhold til maksimal stater (= socialisme og kommunisme) være en decentralisering af magten (ikke dermed sagt at det behøves være sjovt eller rart, men dog bedre end stats regimer, og kun rimeligt for så vidt at der er et sikkerhedsnet i systemet da man eller kan diskutere om det er ren slaveri for de svage). Du kan så påstå at stærke konspirationer imellem firmaer og stat kan ende med at have totalitær magt. Jeg vil ikke benægte muligheden, men tror at det i praksis vil blive meget vanskelligt da der hele tiden vil være dynamisk konkurrence og en meget stor mangfoldighed af erhvervsliv som det vil være meget vanskeligt at ensrette og kontrollere. Der er så en del der tror på at socialisme og kommunisme vil blive behageligt og frit, men dette sker bare ikke i praksis da en stat altid ender med at skal være enig med sig selv (især når alt så er blevet til stat) og dette vil medføre et pamper system hvor man bliver tvunget til enighed og adlyde pamperne over en selv da man ellers slet ingen magt har, og med tiden så vil toppen af systemet opnå total magt og der vil i praksis intet være man kan gøre ved det (dette kan også ses alle steder det er sket, da kun tilbageværende frie kræfter i verdenen kan fjerne socialistiske og kommunistiske systemerne når de først er skabt, og så må vi bare håbe at de frie kræfter ikke taber da hele verden så vil blive totalt totalitær).

29
8. december 2015 kl. 16:49

...er ikke nødvendigvis socialistisk - den kan trives i bedste velgående fuldt og helt på kapitalens betingelser:http://www.information.dk/554663*" De fattige taber. Dataindsamlingen og dens indtræden på det frie marked betyder, at alle facetter af vores økonomiske og sociale liv kan blive til en vare. Som det ser ud nu er det de store dataindsamlere som Google, Facebook og Axciom der vinder der – og ifølge Morozov bliver det de fattige og knap så sunde der taber.

I et længere interview i New Left Review fra tidligere i år ridser han udfordringen op til at handle om politisk at udvikle en model, hvor man hiver dataen væk fra de private firmaer, der nu kontrollerer dem, og i stedet opbevarer dem andre steder, hvor udviklere og programmører så kan få adgang til datasæt på organiserede vilkår.

Hvis private firmaer skal bruge data som del af en udvikling, kan de købe sig til delvise datasæt, men aldrig til helheden: »Det er et spørgsmål om hvorvidt alle disse sensorer, filtre, profiler og algoritmer kan bruges af borgere og fællesskaber til at frigøre sig fra bureaukratier og firmaer,« siger Morozov. At vende den nuværende model på hovedet er ifølge Morozov den eneste vej ud af den nuværende dystopi:

»Hvis den nuværende økonomiske, sociale og politiske trend fortsætter, kan vi forestille os at ende op med med data-dreven automatisering for de fattige – så al deres tid kan blive brugt på arbejde – mens de rige kan nyde kultiveringen af deres sanser, lære sprog, kunst og studier. Det er, hvad jeg frygter,« siger han til New Left Review."*

..."kan de købe sig til delvise datasæt, men aldrig til helheden" ? Kan man sikre dette mod samkøring?

Jeg synes, at de totalitære overvågningsindgreb som mod TOR, trækker på samme mangel på respekt for det enkelte menneske, som BIG DATA-udnyttelsen nemt kan udarte til. Og indgreb i stil med det, man påtænker mod TOR, kan vel også sagtens tænkes i lande med ikke-socialistisk leder?

Miseren bunder i generelt faldende respekt for det enkelte menneskes værdi, som nok trives i et vist omfang på begge fløje. Alt måles i økonomisk nytteværdi. Hvordan det lige er nået dertil - det er der nok forskellige forklaringsmodeller på:"’Vi har glemt, at mennesker har værdi, blot ved at de er til’"http://www.information.dk/553713

Det vigtigste er, at vi begynder at vende skuden og modarbejde denne umenneskeliggørende udvikling. Men jeg kan faktisk godt se et problem, hvis det slet ikke er muligt for myndighederne at kigge med i TOR, uanset om de har dommerkendelse eller ej. Er det det, der er tilfældet? En ting er, at man selvfølgelig kun bør overskride privatsfæregrænsen med en dommerkendelse i hånden. Men hvis det ikke engang med en sådan kan lade sig gøre - er det så ikke et reelt problem?

Bør man så ikke i stedet arbejde henimod, at folk via lovgivning får ret til at færdes uden overvågning på nettet, men at denne ret i konkrete tilfælde med begrundet mistanke kan "overrules"? I stil med, at man principielt har brevhemmelighed, men at denne i konkrete tilfælde kan tilsidesættes med en dommerkendelse?

Så måske er det egentligt krænkende med et forbud mod TOR, at man ikke på anden måde kan færdes "privat" på nettet, selv hvis man ikke er under mistanke for noget. Hvis man nu kunne det, og faktisk kunne stole på, at myndigheder og andre ikke "snød" eller misbrugte opsamlede data om ens færden, ville det så ikke være OK at forbyde TOR, hvis denne faktisk gør det helt umuligt for myndighederne at afsløre grove forbydelser? (jeg ved så ikke, om det overhovedet er muligt at forhindre folk i at bruge den slags browsere etc.)

Jeg spørger med åbent, uafklaret sind, for jeg synes, at det er en svær problematik at få fuldt overblik over.

27
8. december 2015 kl. 15:58

Det skal bemærkes at f.eks. nogle såkaldte borgerlige også kan være 'skabs socialister' og bygge lignende stats systemer selv om de helst vil kaldes noget andet.

Totalitær tænkning findes på begge fløje - og på den såkaldte "midte", som lige nu f.eks. gerne vil reducere befolkningen til datamalkekvæg for både erhvervslivet og det offentlige, og desuden gerne vil indføre omfattende overvågning og kontrol, og afskaffe privatliv, angiveligt for at forebygge terror, forebygge sygdomme, maksimere BNP.

Gå efter selve tankegangen, i stedet for efter politisk ståsted. Der findes også modstandere af denne udvikling på begge fløje - og i midten. På et tidspunkt kan der blive brug for, at disse kræfter samarbejder, i stedet for at dæmonisere hinanden.

25
8. december 2015 kl. 13:56

Det kunne godt lyde som en konspiration om at Hollande-regeringen lod det ske med vilje

Det siger noget om socialisternes sande ansigt (François Hollande er socialist). Man narrer sig til magten ved at opstille Marx agtige skræmmebilleder om hvor onde og egoistiske højre fløjen er. Og når man så har magten, så begynder man at udvide stats systemet så det til sidst styrer alt (og de erhverv de evt. måtte være tilbage ved semi socialisme bliver så kontrolleret at de alligevel nærmest er stats organer (ved ren socialisme og kommunisme er der kun stat tilbage)). På et eller andet tidpunkt så når man det kristiske punkt hvor systemet ikke kan fjernes og så har vi stasi og DDR tilstande (eller f.eks. Nordkorea, Rusland, Kina, Nicolae Ceaușescu, Pol Pot osv.). Det skal bemærkes at f.eks. nogle såkaldte borgerlige også kan være 'skabs socialister' og bygge lignende stats systemer selv om de helst vil kaldes noget andet. Ovenstående er en af de største trusler imod frihed som verden står over for, og man kan frygte at et evt. kommende økonomisk kollaps vil gøre det endnu være, og at syge stats regimer og f.eks. nazistiske grupper (som jo også er socialister) så vil få magten. Desværre er det et mindretal der forstår mekanismen og problemet, så derfor kan man frygte at det sker igen. Artiklens emne viser med alt tydelighed et sympton på de mekanismer som overfor beskrevet.

24
8. december 2015 kl. 11:29

De kan jo også sende breve til hinanden, med mere eller mindre komplicerede koder og cifre. Det har det danske postvæsen så et svar på. Og de kan mødes på gaden og tale sammen, uden at politiet kan følge med. Der må gøres noget. Spørgsmålet er bare, om man skal nøjes med at sy alle franskmænds læber sammen?

23
8. december 2015 kl. 11:16

Tyrkiet havde advaret Frankrig to gange om en af de mistænkte. Havde franske myndigheder brug for mindre kryptering for at finde ham? Nej, de skulle blot lytte til deres tyrkiske kollegaers advarsler.

Det minder om bomben mod den kurdiske fredsdemonstration i oktober, hvor over 100 døde: Tyrkiske myndigheder gjorde et minimum for at sikre demonstrationen. Da bomben var sprunget gik Erdogan straks i gang med at cementere sin magt.

  1. Undtagelsestilstand: Nedlukning demonstrationer under COP21. Klimaaktivister i husarrest.

  2. Undtagelsestilstand: 2200 ransagelser, politiet render rundt, hvor det passer dem.

  3. Forsøg på at forhaste forbud mod kryptering igennem. Kortslutning af lovgivningsprocessen.

Det kunne godt lyde som en konspiration om at Hollande-regeringen lod det ske med vilje, fordi de kendte udfaldet. Det vil jeg nødig rode mig ud i; men det er [bandeord] klamt, at man bruger angrebet som undskyldning for at nedlukke COP21-demonstrationer, altimens samtlige koncerter, metroer og turistattraktioner fortsætter uforstyrret. Klamt er det også, at man tilsidesætter retssamfundet i helt overdreven grad og graver endnu dybere kløfter i samfundet (de dér 2200 steder, der er blevet ransaget, hvad mon de synes om Hollande?), og at man misbruger det til at fjerne så fundamental en borgerret som kryptering.

Æv Frankrig.

22
8. december 2015 kl. 11:14

Bortset fra det, så er det en fuldstændig pervers overreaktion på det der skete i Paris, da der ikke er noget bevis for at terroristerne overhovedet var specielt højteknologiske.

Ikke endnu da, men tiltag som det franske kan kun accelerere en udvikling, hvor terroristerne - ud over røversprog - benytter sig af alverdens trick for at kunne kommunikere uden indblanding. Lovgivning med forbud vil kun genere lovlydige borgere, for forbrydere, terrorister og lign. vil det kun være et incitationsnoment og måske endda inspiration.

21
8. december 2015 kl. 09:54

Derudover er det lidt ligesom når man forbyder en bankrøver at kører for stærkt lige efter kuppet – hvis han vil røve en bank, så er han nok villig til at ”tage chancen og trykke på speederen”.

Jo jo, vi etablerer bare en lysregulering uden for banken der altid er rød i alle retninger, så sker der ingen bankrøverier, for bankrøverne kunne jo selvfølgelig aldrig finde på at køre over for rødt - at det så bliver krop umuligt for alle andre borgere i byen at krydse gaden, det må vi lære at leve med hvis vi skal undgå bankrøverier.

PS. Hvad er et bankrøveri egentlig, for bankerne har da ingen skrupler med at røve penge fra de såkaldte kunder - men det skal åbenbart ikke reguleres.

20
8. december 2015 kl. 09:31

Det her er jo fuldstændig absurt! At blokere Tor vil ikke hjælpe noget som helst overhovedet. Denne blokering af Tor kan alligevel blive bypassed ved hjælp af enten Tor's egen obfsproxy eller så simpelt som at bruge en VPN inden man connecter til Tor. At kræve at der er adgangskoder på alt wifi er heller ingen hjælp, enhver kan i dag lave et reaver eller aircrack-ng attack på et wifi for at cracke koden.

19
7. december 2015 kl. 19:34

Løsningen er at etablere sunde og velfungerende regimer i Mellemøsten

Jeg forstår ikke helt hvad et sundt og velfungerende regime er ! Man kan selvfølgelig forestille sig en Jesus lignende skikkelse som en god diktator, men i praksis har jeg svært ved at tro på eksistensen af gode diktatorer når man taler om lande eller større grupper af mennesker. Nogle kan selvfølgelig have så lav fatte evne at de tror at kommunismen og proletariatets diktatur er en god form diktatur, men det må man da håbe at alle kan se og forstå at det ikke er (historisk kan man dog desværre se noget andet). Andre vil måske sige at Islamisme er en god form for diktatur, men personligt vil jeg på det kraftigste fraråde at tro på nogle der påstår at kende og vil udføre Guds/Allahs vilje, da de næsten 100% sikkert ender med at udføre deres egen vilje i stedet.

17
7. december 2015 kl. 14:58

Forslaget om at forbyde Tor er lidt ligesom når den billige tryllekunster som står foran børnene. Han afleder børnenes opmærksomhed med tale, farver og store armbevægelser imedens han med den anden hånd diskret fjerner de ting som bliver ”tryllet væk”.

Kigger vi på forslaget om at forbyde Tor, så er det i samme skuffe som den billige tryllekunster. Forslaget er uden reel effekt fordi Tor eller andre krypteringsløsninger ikke er blevet brugt af terroristerne i Frankrig!

Derudover er det lidt ligesom når man forbyder en bankrøver at kører for stærkt lige efter kuppet – hvis han vil røve en bank, så er han nok villig til at ”tage chancen og trykke på speederen”.

Men for den uvidende befolkning fremstår efterretningstjenesten som den ”skruer op for kampen imod terrorismen”, hvorved man fjerner mediefokuset fra at efterretningstjenesten i virkeligheden er en fiasko fordi de ikke fangede terroristerne i tide.

Det samme med politikere fordi de fremstår handlekraftige og som om at de retter et slagt imod terrorisme. Politikerne er også nogle skvat – fordi de ikke i tide har udskiftet den uduelige ledelse af politi og efterretningstjenester.

Der kun en mulighed for at komme den slags tåbeligheder i forkøbet og det er jer kære læsere. I er nødt til at undervise jeres omgangskreds i at at forbyde Tor til terrorisme – svarer til at forbyde en bankrøver at køre fra politiet. Det er ulovligt i forvejen og han "gør det sgu alligevel".

Hold jer fra tekniske begrundelser også selvom i bliver spurgt – og hver gang et nyt tåbelig lovforslag kommer frem, så forklar at ”hvis man leder efter en nål i høstak – så er det sidste man brugt for – mere hø”. Hold jer til den slags argumenter og jeres omgangskreds vil forstå jer!

Kort sagt - få dem til at forlange at politi og efterretningstjenesterne gør deres arbejde, for hver eneste terrorist i de sidste 6-8 år har i forvejen været kendt af politi og efterretningstjenester for ekstreme holder og radikale synspunkter.

15
7. december 2015 kl. 13:59

Våben er da vist allerede forbudt i Frankrig. Jeg er ret sikker på at ingen af de våben som terroristerne/massemoderne brugte både i november og i januar var lovlige efter franske regler.

Løsningen er at etablere sunde og velfungerende regimer i Mellemøsten, hvis ledere svarer til deres befolkning således, at man undgår forfordelte store mindretal i de lande. Derudover så bør sunde økonomier og en stærk middelklasse fremme behovet for stabilitet, og fratage lysten til ekstremisme, da man jo i det tilfælde har det godt nok.

Dette er netop grunden til at der ikke bliver en revolution mod disse indgreb. De fleste borgere i Vesten er/vil være ligeglade hvis Frankrig forbød TOR. Nok mindre hvis de forbød gratis WiFi, men kunne sagtens overtales. Hvorfor? Fordi de har det godt nok.

14
7. december 2015 kl. 13:41

Frankrig var en gang pioner med statsstøttede terminaler så folket kunne kommunikere. I stedet for at forbyde Tor skulle man måske forbyde våben?

13
7. december 2015 kl. 13:33

Et forbud mod TOR bekræftiger grundlaget for TOR's eksistens

12
7. december 2015 kl. 13:19

Orwell var en optimist...

11
7. december 2015 kl. 13:07

Med Peter Sundes artikel (http://www.information.dk/554335) frisk i erindringen er det ikke svært at se hvad svaret er på den neo-orwellske glidebane: revolution. Hvis vi skal komme disse problemer til livs, problemer der indskrænker almindelige menneskers ret til at leve frit, må vi (ja, vi!) samle vores kræfter i en kollektiv indsats. Det er ikke længere nok med SOLIDE individuelle argumenter mod det sygelige niveau af overvågning der hastigt bliver almen praksis. Modstand mod totalitær mikro-overvågning skal have en politiske stemme, om ikke i et nyt parti, så i det mindste som stor del af et allerede eksisterende.

Det er svært at deligitmere glidebanen - at gøre det legitimt at være imod stærkere beføjelser - men det er strengt nødvendigt hvis vi ikke skal blive reduceret til datasæt og risikofaktorer. Hvordan stemmen skal blive hørt har jeg tænkt over længe, og desværre er jeg et fredeligt menneske, så den åbenlyse højtråbende terror er ikke en mulighed (det lader til at være det eneste der kan få opmærksomhed).

10
7. december 2015 kl. 13:03

Der er ingen grund til at lovlydige borgere skal forhindres i at bruge TOR - de er jo netop lovlydige.

Så, kære Frankrig, I kan nøjes med at forbyde de kriminelle at benytte TOR. Hvis I tror, at de kriminelle vil skide højt og flot på et sådant forbud, så overvej hvad de kriminelle vil gøre, hvis I forbyder TOR i almindelighed.

9
7. december 2015 kl. 12:42

I notatet er der også en diskussion af, hvorvidt at den foreslåede reform kan stride mod den franske forfatnings beskyttelse af borgerrettigheder.

Hvad var konklusionen på den diskussion? Er vi bare helt op og at køre over et notat som nok alle indenrigsministerier sidder inden med? Har der været kommentar fra den franske indenrigsminister omkring notatet? Noget fra nogen andre franske politikere? Er der overhovedet noget særligt i det her?

Jeg er på kanten af mit sæde af spænding!

8
7. december 2015 kl. 12:18

Okay for terrorister vil naturligvis gerne registrere sig med egne navne og det hele, hvis loven siger at det skal de.

7
7. december 2015 kl. 12:07

de må have drukket af natpotten ... hvem sagde vi lever i frihed.

6
7. december 2015 kl. 12:00

"Resultatet er mere af de helt formålsløse sikkerhedsforanstaltninger " Nej det er helt planlagt, og et fast forslag som alle efterretningstjenester har liggende fast i skuffen. De har prøvet før med børneporno og Kriminalitet, nu prøver de igen.

Man kan så konkuludere at TOR virker, og vi alle skal bruge det.
Selv hvis man lukker for TOR i Frankrig, så skal de da have en Kinesisk firewall for at forhindre at man ikke hopper på et punkt uden for Frankrig ?

5
7. december 2015 kl. 11:58

Det næste bliver at regeringen læser dine e-mails og hvis du vover at skrive et ord som en maskine bestemmer sig for er farligt, så ryger du på en liste et sted så du rent faktisk aldrig kommer til Mallorca igen.

Og det er så faktisk det man går og pusler med i Kazaksthan:

http://www.zdnet.com/article/kazakhstan-forces-its-citizens-into-installing-internet-backdoors/

Men Frankrig mener åbenbart at de skal være i samme liga.

Bortset fra det, så er det en fuldstændig pervers overreaktion på det der skete i Paris, da der ikke er noget bevis for at terroristerne overhovedet var specielt højteknologiske.

Og hvorfor er det at vi gang på gang skal være vidne til denne hjernedøde automatreaktion, hver gang efterretningstjenester og politi har fejlet fælt - for i hovedparten af tilfældende var forbryderne kendt af politi og efterretningstjeneste i forvejen, som måske kunne have grebet ind tidligere, hvis de brugte tiden konstruktivt i stedet for at lege cyberspioner.

4
7. december 2015 kl. 11:41

Det er fuldstændigt totalt sygt at man bruger f.eks. terror og børneporno til indføre regime lignende tilstande. Med den argumentation der føres, så er det indlysende at terror truslen først er fjernet når ingen har noget privatliv og alt kommunikation er kontrolleret og overvåget af staterne, og her kan Nordkorea måske bruges som forbillede. Og det gør det endnu mere trist at talen nu også kommer fra Frankrig som ellers har den ære at have startet den (franske) revolution der oprindeligt førte til (semi) demokratier (det kan vel så diskuteres om konstitueret monarki, hvor der bl.a. står i grundloven at folketinget skal gøres kongens (dronningens) vilje er demokrati, og endvidere om repræsentativt demokrati uden mulighed for at kræve lovene til folkeafstemning som de kan i Schweiz, om det egentlig er særligt demokratisk).

Så er det sagt, men jeg lover ikke at skyde eller dræbe nogen pg.a. af mine holdninger, så ingen grund til at sætte mig på terror listen !

3
7. december 2015 kl. 11:40

Held og lykke med at forbyde Tor

3
7. december 2015 kl. 11:40

Man forhindrer ikke terrorisme ved at forbyde TOR. Den type forslag er udtryk for uvidenhed hos lovgiverne, der samtidig er ved at falde over hinanden for at udvise handlekraft ovenpå et terror angreb. Resultatet er mere af de helt formålsløse sikkerhedsforanstaltninger vi allesammen lider under hver gang vi skal flyve til Mallorca. En generel kriminalisering af folk, der gerne vil være anonyme på internettet.

Det er IKKE en regerings ansvar at snage i borgernes anvendelse af internettet. Hvem er interesseret i det? Det næste bliver at regeringen læser dine e-mails og hvis du vover at skrive et ord som en maskine bestemmer sig for er farligt, så ryger du på en liste et sted så du rent faktisk aldrig kommer til Mallorca igen.

Et samfund fungerer grundlæggende på basis af tillid. Tillid til at jeg betaler mine regninger, tillid til at min arbejdsgiver udbetaler løn, tillid til at butikkerne har ordentlige varer på hylderne, tillid til at folk overholder aftaler, tillid til at regeringen udfører folkets vilje efter en afstemning - osv. Hvis vi ender i et samfund uden nogen form for tillid eller frihed, så er der slet ikke behov for terrorister.

2
7. december 2015 kl. 11:40

TIl lande som Kina, Nordkorea med censur og overvågning. Selv rusland er duks her, de har kun bedt amerikanske selskaber holde sig væk , af samme grund som vi også har ophævet safe harbor :-) At usa kun udøver selvcensur og overvågning.

Vil de også forbyde https, VPN, SIP, Sony Playstation / Teamspeak / X Boks samt andre spil platforme. Kryptering og .........

Men IS har da vundet den største sejre hvis dette lykkes, ved begrænsning af vores ytrings og retten til et privatliv.

1
7. december 2015 kl. 11:30

Vi skal jo nødigt have at folk kan kommunikere sammen, uden staten kan følge med!

Har David Cameron vist også udtalt sig omkring:

Ønsker vi virkelig at tillade muligheden for, at individer kan kommunikere på en sådan måde, at politiet ikke kan få adgang til indholdet selv med en dommerkendelse?

Men så det jo godt at terrorister altid overholder gældende lovgivning, så når det bliver indført kan vi leve glade og udvidende i en lyserød sky! Fremragende arbejde!