Forsvarets Efterretningstjeneste foretager ulovlige datasøgninger på personer

En del af Forsvarets Efterretningstjeneste ligger på Kastellet i København. Østerbro og Amager er andre lokationer. Illustration: Pics Factory/Bigstock
Igen i år må Tilsynet med Efterretningstjenesterne konstatere, at Forsvarets Efterretningstjeneste foretager ulovlige søgninger i rådata med deres Signal Intelligence-system. CFCS overholder ikke sikkerheden ved modtagelse af pc'er mv. til kontrol

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) gennemfører ulovlige søgninger i såkaldte rådata.

Det fremgår af årsredegørelsen (PDF) for 2018 fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

TET foretager løbende stikprøvekontrol af FE’s søgninger i rådata, og i 13 procent af de udtrukne tilfælde var der gennemført ulovlige søgninger i rådata.

»Det er en høj fejlrate. Derfor er jeg glad for, at TET anfører, at FE har et betydeligt fokus på at nedbringe antallet af fejl. Jeg lægger stor vægt på, at det fokus fastholdes,« siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) ifølge en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

Signal Intelligence samler data fra computer- og telenetværk

Indsamling af rådata sker ved FEs såkaldte Signal Intelligence (SIGINT), hvor meget store informationsmængder af ikke-behandlede data indsamles. Data er kendetegnet ved, at det - indtil data udsættes for bearbejdning - ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger der er indeholdt i disse data.

I årsrapporten sidste år kom det - som omtalt på Version2 - frem, at 20 procent af alle FE's søgninger i rådata var ulovlige. Andelen er altså faldet.

TET anfører, at de uberettigede søgninger i alle tilfælde har karakter af uagtsomme handlinger. Alligevel ser ministeren alvorligt på kritikken:

»Som forsvarsminister tager jeg kritik fra TET meget alvorligt, men jeg har også med tilfredshed noteret mig, at FE har taget kritikken til efterretning, og at de på baggrund af kritikken har iværksat en række initiativer. Jeg vil nøje følge udmøntningen af de initiativer, og jeg vil snarest mødes med TET for at drøfte opfølgningen.«

Holder ikke altid tilsyn orienteret

FE har ifølge TET heller ikke altid overholdt pligten til løbende at orientere TET om efterretningstjenestens behandling af oplysninger om danskere.

Tilsynet »finder FE's manglende orientering kritisabel«.

»FE er en efterretningstjeneste, og mange af FE’s opgaver må derfor løses i dyb fortrolighed. Men dermed har FE også et helt særligt ansvar. Derfor er det ikke tilfredsstillende, når TET finder anledning til at rette kritik mod FE,« siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Chefen for FE, Lars Findsen, tager tilsynets kritik til efterretning.

»Vi tager altid bemærkninger fra tilsynet meget alvorligt. For mig er det afgørende, at der er et velfungerende og effektivt tilsyn, og vi lægger i FE selvsagt betydelig vægt på at bidrage hertil,« siger han ifølge en pressemeddelelse fra Forsvarets Efterretningstjeneste..

CFCS overholder ikke sikkerhed ved modtagelse af pc'er og harddiske

Tilsynet har også offentliggjort en redegørelse om Center for Cybersikkerhed, CFCS (PDF).

Generelt overholder CFCS krav, som følger af lovgivningen om indgreb i meddelelseshemmeligheden, behandling af personoplysninger, analyse, videregivelse og sletning af data.

På et par områder er tilsynet kommet med bemærkninger, oplyser FE i pressemeddelelsen.

»Det drejer sig særligt om iagttagelse af sikkerhedsforanstaltninger i forhold til medier såsom computere, harddiske, mobiltelefoner mv., som CFCS modtager fra kunder m.fl. med henblik på teknisk analyse. Som det fremgår af tilsynets redegørelse, har CFCS iværksat en række tiltag med henblik på at rette op på de forhold, som tilsynet har påpeget,« lyder det.

Endvidere har tilsynet fundet det kritisabelt, at CFCS ikke tidligere har tilrettelagt sin interne kontrol på baggrund af en dokumenteret og ledelsesgodkendt risiko- og væsentlighedsvurdering.

CFCS har ifølge tilsynet dog efterfølgende fremsendt en sådan vurdering, ligesom centret har afrapporteret på afviklede interne kontroller i 2018.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (15)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Mogens Ritsholm

Når man aflytter al trafik på en international via og herefter søger efter interessante ord eller lignende, kan man selvfølgelig i første omgang ikke udsondre det materiale, der kommer fra en borger i Danmark.

Hele FEs aflytning er noget rod, hvor man i udgangspunktet baserer sig på, at international trafik ikke er underlagt dansk lov.

Efter ændring af instruktionen til FE, blev de bedt om at indhente dommerkendelse, når en dansk borgers trafik havnede i garnet.

Men det er jo kosmetisk og dybest set noget vrøvl. For man skal jo studere garnets indhold nærmere for at frasortere det danske. Og i nogle tilfælde er det ikke muligt.

Og så har aflytningen jo allerede fundet sted i den indledende fase.

FE burde forklare politikere og offentlighed hvad de foretager sig, så vi i det mindste kan få lidt åbenhed omkring det - ligesom med FRA i Sverige.

 • 17
 • 0
#5 Peter Valdemar Mørch

Nå det sker år efter år, må det være udtryk for at FE forsøger at gaber over en for stor datamængde i forhold til hvor mange resurser de har.

Jeg synes slet ikke det holder. Det er som at sige at årsagen til at jeg snyder i skat er at min indtægt er for lav.

Hvis de ikke har ressourcer nok må de løse opgaven så godt som muligt inden for lovens rammer. Særligt når overskridelserne gentages bliver det kriminelt i mine øjne.

 • 17
 • 1
#7 Peter Valdemar Mørch

Jeg er noget målløs.

Jeg håber jeg lever i et land, hvor folketinget skriver lovene som gælder for hele landet. Også for efterretningsvæsenet og resten af militæret. Ellers kaldes styreformen "militærdiktatur". Der er adskillige stater i verden hvor parliamentet bestemmer over meget, bare ikke militæret, der også kalder sig selv for demokratier. Jeg vil nu kalde også dem for militærdiktaturer.

Og Mikael Ibsen, selvfølgelig vil et efterretningsvæsen der ikke skal lystre loven være mere effektivt. Ligesom Politiet ville fange flere forbrydere, hvis de heller ikke selv var underlagt loven. En smule tortur hér og lidt summarisk henrettelse af mistænkte dér ville sikkert gøre underværker for kriminalstatistikken, men det er ikke sådan et Danmark jeg vil have.

 • 19
 • 1
#8 Mikael Ibsen

at potentielle terrorister ofte følger en for os komplet uforståelig logik. Så gad vidst, hvordan reaktionerne vil blive, hvis vi rammes, som fx. Tyskland og Frankrig er blevet det, og hvordan efterretningsvæsnernes situation derefter vil se ud. Jeg betvivler at folk, specielts ramtes pårørende, vil acceptere forklaringer om lovgivningsmæssigt foreskrevne efterforskningsbegrænsninger i forhold til en terrorhandling, der har kostet menneskeliv. Hertil kommer så køen af højtråbende politikere ved håndvaskene. Men først og fremmest tabene af menneskeliv. I øvrigt fremsætter jeg absolut ikke et ønske om frit slag for efterretningstjenesterne, men et simpelt spørgsmål, om hvorvidt effektiv terrorbekæmpelse overhovedet er mulig i demokratiske rammer. Og det leder naturligvis frem til andre spørgsmål og overvejelser om vægtningen af lovefterholdelighed contra menneskeliv i daglig terrorbekæmpelse.

 • 0
 • 9
#9 Bjarne Nielsen

En smule tortur hér og lidt summarisk henrettelse af mistænkte dér ville sikkert gøre underværker for kriminalstatistikken, men det er ikke sådan et Danmark jeg vil have.

Ah, ja, men næppe på den måde, som du forestiller sig.

Jeg hørte for nogen tid siden en i radioen, som havde forsket i, hvad der skal til for at man bliver terrorist. Der blev nævnt tre ting:

 1. Mangel på tro på at man har en fremtid.
 2. Et miljø, som kan radikalisere en.
 3. Oplevede overgreb på en selv eller nære fra myndighedernes side.

Og ingen af de to første kunne stå alene eller gøre det i fællesskab. Den "hemmelige ingrediens" i saucen var den sidste.

Man kan også mene, at vi hvis ikke er bedre end dem, som vi kæmper imod, hvad kæmper vi så for?

 • 15
 • 0
#10 Knud Larsen

Selvfølgelig ikke. Ingen kvalitetsstyring og ingen konsekvens. Det gælder generelt i Statsmagtens institutioner undtagen i Sundhedssektoren. Det er mærkeligt, at læger, der dog redder liv skal udsættes for hårde straffe. Jurister med fejlprocenter på op til 40% (læs 'velfærdsillusionen') straffes aldrig.

 • 5
 • 1
#11 Mikael Ibsen

du stiller i sidste afsnit, Bjarne Nielsen, for når det drejer sig om humane principper, er langt de fleste af os utvivlsomt villige til at gå meget langt for at opretholde anstændige tilstande. Men drejer det sig om egentlig overlevelse, og i denne sammenhæng terror mod menneskeliv, kommer der jo nok helt andre - og primitive -målestokke og værdier på banen. Som i øvrigt sagtens kan være demokratisk initieret. Og det er den sidste mulighed, som kalder på rettidig omhu, så værdidilemmaet undgås.

 • 0
 • 6
#12 Peter Valdemar Mørch

Og det leder naturligvis frem til andre spørgsmål og overvejelser om vægtningen af lovefterholdelighed contra menneskeliv i daglig terrorbekæmpelse.

Åh, ja. Suk.

Hvor ville det være rart hvis nogen en gang imellem kunne tænke over at der dør 390 gange så mange i traffikken som af terrorisme. Tænk hvis traffiksikkerhed (eller hjerte-kar sygdomme, eller 117 andre mere farlige ting) fik 390 gange så meget opmærksomhed fra politikere og presse som terrorisme.

Jeg tror vi alle er enige om at det er uholdbart hvis Traffikstyrelsen omgik loven for at forbedre traffiksikkerheden. Også selvom der faktisk måtte være endnu mere grund til at de gjorde det end efterretningstjenesten.

Men næh, nej. Vi opfatter stupidt terror risikoen som meget værre.

 • 15
 • 0
#14 Jesper Lund

Når man aflytter al trafik på en international via og herefter søger efter interessante ord eller lignende, kan man selvfølgelig i første omgang ikke udsondre det materiale, der kommer fra en borger i Danmark.

Hele FEs aflytning er noget rod, hvor man i udgangspunktet baserer sig på, at international trafik ikke er underlagt dansk lov.

Efter ændring af instruktionen til FE, blev de bedt om at indhente dommerkendelse, når en dansk borgers trafik havnede i garnet.

TET redegørelserne for PET og FE behandler netop denne problemstilling i afsnit 2 (enslydende afsnit i begge rapporter).

En andel af de ulovlige søgninger i rådata hos FE (omkring 1/3) er foretaget på vegne af PET, hvilket der ikke er retsgrundlag for, hverken i PET-loven eller FE-loven. PET skal foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden efter reglerne i retsplejeloven med retskendelse.

Kun FE kan under visse omstændigheder foretage målrettet aflytning/indhentning (herunder søgning i rådata) mod en dansk borger. Den nu stoppede praksis har stået på i mange år, fordi PET har hævdet over for TET at målrettede søgninger efter danske borgere i FEs rådata ikke var et indgreb i meddelelseshemmeligheden der krævede retskendelse.

Se evt. disse tweets for uddybning.

Jesper Lund IT-Politisk Forening

 • 11
 • 0
#15 Mogens Ritsholm

TET redegørelserne for PET og FE behandler netop denne problemstilling i afsnit 2 (enslydende afsnit i begge rapporter).

Enig i dit indlæg.

Supplerende er det nok vigtigt at gøre sig klart, at FE traditionelt arbejder på det internationale område uden for dansk jurisdiktion, hvor de sågar har dansk tilladelse til at bryde andre landes regler.

Det er selve naturen af deres virksomhed.

Oprindeligt var sigint jo også rettet mod udlandet - primært ved aflytning af radiosignaler.

Men så flyttede man over på kablerne ud fra den vurdering, at en via på kabler gennem Danmark eller ud af Danmark ikke er underlagt dansk lovgivning, og man kan derfor frit aflytte al trafik, hvis man ellers kan få adgang.

Som Mona Sahlin sagde på Gotland: "FRAs virksomhed er acceptabel for socialdemokratiet. For det er jo bare en teknisk opdatering. Før lyttede FRA kun til radiosignaler. Men nu er teletrafik flyttet fra satellitter til kabler. Og så må FRA flytte med." Man ser ligefrem de løgnagtige embedsmænd for sig, da de bildte hende denne kæmpe løgn ind.

Alle vestlige lande opbyggede deres aflytningsvirksomhed på kabler i kollosalt omfang - især efter 9/11 på argumenter som Mona Sahlins. Da Snowdons afsløringer rystede verden, var Obamas første reaktion da også: "Bare rolig. vI aflytter kun udlandet uden retskendelse. Amerikanere i USA er sikret efter vor lovgivning. " Han havde åbenbart heller ikke forstået, at man også fik nationale sild i garnet.

Men udviklingen gik mere og mere i retning af, at landegrænser overskrides ved national kommunikation.

Derved bliver sigint også til aflytning af danskeres nationale kommunikation, som ellers er sikret privatlivets fred efter grundloven undtagen de særegne undtagelser, der f.eks kræver en retskendelse til politiet.

Vi kom altså i den besynderlige situation, at FE frit kunne lytte med på alle danskeres kommunikation, når det smuttede over en grænse, mens politiet og PET pænt måtte bede om en afgrænset retskendelse for en tilsvarende aflytning af blot en enkelt borger.

Det blev alligevel for meget.

Og derfor har man i FE-loven og instruktionsbeføjelsen til FE sat begrænsninger for aflytningen af danskere og i særdeleshed krævet retskendelser ved overlevering til PET.

Men problemet er uløseligt.

FEs kultur er ikke at overholde regler - som sagt tværtimod. Og grundlæggende mener de stadig, at de har ret til at aflytte alt og bytte materiale med amdre landes tilsvarende tjenester.

Og så indebærer metoden jo netop, at alle fisk kommer i garnet, og ofte kan man slet ikke af kommunikationen se, om det er danske statsborgere i Danmark, der kommunikerer. Og de er dermed også underlagt den holdningsvurdering, som analysen af materialet reelt er.

Hvor fører det hen?

Jeg ved det ikke.

Men foreløbig er omkostningerne til SIGINT og granskningen af det aflyttede med supercomputere hos FE vokset til en omkostning på over 500 mio. om året uden at nogen har lavet cost-benefit på det.

Argumentet synes at være; "Sådan gør de andre".

Jeg kan ikke bedømme om det er nødvendigt og rimeligt med en sådan overvågning set i relation til truslerne.

Men det kan ikke være rigtigt, at det sker så gedulgt,

Lad os få det frem i lyset inden det er vokset til kræftsvulst for et demokratisk samfund.

Tilsynet med FE magter det ikke.

 • 11
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere