Forsikrings-sammenslutning: Vi er slet ikke klar til tvungen forsikring mod løbsk AI

EU-Parlamentet vil have lovpligtige forsikringer for AI, men det er næsten umuligt at forestille sig det system i praksis, mener Insurance Europe. 


Hvis man driver et højrisiko AI-system, skal man være forpligtet til at tegne forsikring mod de skader, som systemet kan forvolde - på samme måde som en bilejer skal have en ansvarsforsikring.  

Sådan lyder holdningen fra EU-Parlamentet i en resolution vedtaget i efteråret. Resolutionen fungerer som en opfordring til EU-Kommissionen, der ventes at præsentere et forslag for europæisk AI-regulering dette forår. 

Men ifølge Insurance Europe - sammenslutningen af europæiske forsikringsselskaber - er det alt for tidligt at kræve forsikringer af teknologier, der endnu er dårligt defineret. 

»Der er ingen fælles forståelse af, hvad termen betyder, af teknologierne, der er omfattet, og de mulige use cases,« forklarer Áine Clarke, der er policy advisor for general insurance ved Insurance Europe. 

»Brugen af teknologier, der kan klassificeres som ‘AI’, er stadig begrænset, og endnu mere når det gælder højrisiko-applikationer, som f.eks. selvkørende biler, der ofte bruges til at illustrere diskussioner på det her område. For forsikringsselskaber er AI et nyt risiko-område, som der endnu ikke er opstået eller udviklet et ordentligt marked for.«

Kan ikke absorbere risikoen

Det er ikke småbeløb, som EU-Parlamentet forventer, at AI-systemer skal forsikres for, hvis de vurderes at være 'high risk' - en kategorisering, som ikke er fastcementeret endnu. 

Forsikringen skal kunne dække den erstatning, som ofrer for løbsk AI kan kræve - ifølge EU-Parlamentet skal det betyde op til 2 millioner euro ved dødsfald eller fysiske skader og op til en million euro for at dække materielle skader. 

Parlamentet drager selv parallellen mellem operatøren af et AI-system og ejeren af en bil: 

»[The] operator’s liability is justified by the fact that he or she is controlling a risk associated with the AI-system, comparable to an owner of a car.« 

Men der er en verden til forskel, når det handler om forsikring, understreger Áine Clarke.

»De specifikke markeds-forudsætninger for obligatorisk forsikring er ikke til stede,« siger hun. 

»Dertil kommer, at det at skabe de rigtige forudsætninger er ikke blot et spørgsmål om at lave loven og have en justeringsperiode. Særligt kan spørgsmålet om manglende kapacitet hos forsikring- og genforsikringsselskaber til at absorbere risikoen ikke blive løst gennem lovgivning.«

Umuligt at forestille sig

Bil-forsikring er et af de eneste områder, hvor der på tværs af EU er krav om at tegne forsikring. Det fungerer ifølge Insurance Europe godt - blandt andet fordi risikoen er meget ens fra bil til bil, og fordi der er mange data på ulykker og dermed på, hvad en forsikring bør koste. 

På AI-området er anvendelserne vidt forskellige, og der er ikke nogen data, som kan bruges til at vurdere, hvor risikabelt det egentlig er at dække en AI-operatørs ansvar. 

»Fordi den her risiko er ny, er det på dette tidspunkt næsten umuligt at forestille sig, hvordan sådan et system skal virke i praksis,« mener Áine Clarke.

»Markedet er på et tidligt stadie i udviklingen, og det er ikke muligt at forudsige om - og i givet fald hvornår - de rigtige forudsætninger vil være til stede.«

Skal dække økonomisk tab

Af EU-Parlamentets resolution fremgår det, at forsikring skal dække fysiske skader, som AI forvolder, men også »immaterial harm that results in verifiable economic loss«.

Men spørger man Áine Clarke, er det meget usikkert, hvad det skal betyde, fordi immaterielle skader - såsom psykisk smerte - typisk netop ikke er økonomiske tab. 

»For eksempel er immateriel og økonomisk tab i tysk lov to forskellige koncepter, som udelukker hinanden,« siger Áine Clarke, der derfor har svært ved at se, hvordan formuleringen skal forstås.

Høje forsikringspriser

Ifølge Insurance Europe kan en obligatorisk AI-forsikring ende med at gøre mere skade end gavn. Når markedet ikke er udviklet, vil konkurrencen være begrænset, og fordi risikoen er svær at vurdere, vil det formentlig give højere forsikringspriser, lyder det fra organisationen. 

Det anerkendte EU-Parlamentet også i sin resolution fra oktober. Men parlamentarikerne satser omvendt på, at adgang til - og optimeret brug af - data fra AI-systemer koblet med information om systemerne, »would enhance insurers’ ability to model emerging risk and to foster the development of more innovative cover«.

EU-Parlamentet opfordrer EU-Kommissionen til at arbejde tæt sammen med forsikringsbranchen for at komme frem til et system, der kan fungere, men noterer også, at det kan være nødvendigt med nationale erstatningsfonde, der kan træde til i sager, hvor skaden forvoldt af et AI-system voldsomt overstiger det, den er forsikret imod. 

EU-Kommissionen forventes at komme med et udspil til AI-regulering i april.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere