Forening: Staten kan have behandlet følsomme persondata på 13.000 menighedsrådsmedlemmer ulovligt

Illustration: Peter Aaquist/Wikimedia
Erhvervsstyrelsen foretog ulovlig behandling af oplysninger på medlem af et menighedsråd. Der kan være flere lignende sager, lyder det fra Landsforeningen af Menighedsråd og Datatilsynet.

Tusindvis af personer kan have fået behandlet og offentliggjort deres navne, adresser og oplysninger om religiøs overbevisning i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) i strid med databeskyttelsesforordningen.

Sådan lyder det fra Landsforeningen af Menighedsråd, efter at Datatilsynet har udtalt »alvorlig kritik« af Erhvervsstyrelsen – som står for CVR-registret – i en sag, hvor et tidligere menighedsrådsmedlem er blevet registreret som den reelle ejer af Hornstrup Kirkekasse i CVR.

Det på trods af, at der ifølge Datatilsynets afgørelse ikke var lovgrundlag for at foretage denne registrering.

Sagen omhandler kun én borger og én kirkekasse, men ifølge Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, kan problemets omfang være langt større end den enkelte sag.

»Der er lidt under 13.000 menighedsrådsmedlemmer i Danmark, og de sidder fordelt på omkring 1.700 menighedsråd, som alle har en kirkekasse tilknyttet. I princippet er de jo alle sammen blevet registreret,« siger han.

Læs også: Datatilsynet: Erhvervsstyrelsen har ulovligt offentliggjort følsomme personoplysninger

Giver ingen mening

I sagen om Hornstrup Kirkekasse havde Erhvervsstyrelsen vurderet, at der var pligt til at registrere menighedsrådsmedlemmer som de reelle ejere af den kirkekasse, der tilhører det enkelte menighedsråd. Ifølge afgørelsen fra Datatilsynet var kirkekassen dog ikke omfattet af nogen lovgivning, der indeholder en forpligtelse til at registrere reelle ejere

Dermed havde Erhvervsstyrelsen ulovligt behandlet og offentliggjort både personoplysninger og følsomme personoplysninger på klageren, konkluderede Datatilsynet. Og det samme kan gøre sig gældende for resten af landets kirkekasser, mener Søren Abildgaard.

»Hvis man tager udgangspunkt i Datatilsynets kritik, har jeg meget vanskeligt ved at tro, at man ikke vil nå frem til præcis den samme afgørelse for landets resterende kirkekasser. Andre kirkekasser er blevet registreret på nøjagtig samme måde, og jeg har svært ved at se, at Hornstrup Kirkekasse skulle adskille sig fra andre kirkekasser,« siger han og tilføjer:

»I det hele taget giver det slet ikke mening at tale om, at et menighedsråd er reelle ejere af folkekirken. Det svarer lidt til at sige, at en kommunalbestyrelse skulle stå som ejere af den kommunale skole eller sportshal.«

En formodning om flere sager

Datatilsynet har på baggrund af sagen med Hornstrup Kirkekasse opfordret Erhvervsstyrelsen til at gennemgå lignende registreringer af reelle ejerforhold for andre kirkekasser, som fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister.

Gennemgangen skal netop give svar på, om der er flere sager, hvor styrelsen har handlet i strid med databeskyttelsesforordningen, og Datatilsynet vil da heller ikke afvise, at der kan være flere sager, hvor Erhvervsstyrelsen har behandlet og offentliggjort personoplysninger og personfølsomme oplysninger i uoverensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

»Vi har ikke taget konkret stilling til spørgsmålet endnu, men vi har en formodning om, at der kan være andre sager, som kan rumme en tilsvarende problematik. Det er også derfor, at vi har adresseret i afgørelsen, at Erhvervsstyrelsen skal se på, om der er lignende situationer, som ikke burde være offentliggjort,« siger Astrid Mavrogenis, der er kontorchef i Datatilsynet.

Hvad vil det betyde for Datatilsynets afgørelse, hvis det viser sig, at problemet har et større omfang end den ene konkrete kirkekasse?

»Det må jo komme an på de konkrete omstændigheder, herunder hvor lang tid der går, og hvad Erhvervsstyrelsen måtte have gjort for at rette op på det. Det må vi vendte med til en eventuel konkret situation,« siger hun.

Version2 har kontaktet Erhvervsstyrelsen, men styrelsen er ikke vendt tilbage med svar. Vi bringer en opfølgende artikel, når der er nyt at berette i sagen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere