Forbedret version af Sundhedsplatformen må vente: Vigtig opdatering udskudt

7. august 2018 kl. 10:0716
Forbedret version af Sundhedsplatformen må vente: Vigtig opdatering udskudt
Illustration: Morten Egedal.
Med udskydelsen af det nye Landspatientregister er det ikke realistisk på meget kort tid at sadle om og bygge forbedringer, der fungerer i det gamle system, som så alligevel skal ændres få måneder efter, anfører regioner.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

En planlagt opdatering til Sundhedsplatformen til en version 2, kaldet SP2018, er blevet udskudt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.

SP2018 skulle være gået i luften samtidig med det nye landspatientregister (LPR3) 3. november klokken 03.00, men fordi LPR3 er forsinket indtil marts 2019, skubber man også opdateringen af Sundhedsplatformen til februar 2019:

»Det betyder desværre, at nogle af de ventede forbedringer kommer tre måneder senere. Til gengæld er der tid til at bygge, teste og undervise grundigt i den nye version. Og andre forbedringer kan fremskyndes,« skriver regionerne i meddelelsen.

Det er administrationens undersøgelse af de forskellige scenarier, som har ført til en anbefaling af en samlet igangsætning i starten af februar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med udskydelsen af LPR3 er det ikke realistisk på meget kort tid at sadle om og bygge forbedringer, der fungerer i det gamle system, som så alligevel skal ændres få måneder efter, anfører regionen.

»Der skulle i så fald arbejdes i to forskellige testmiljøer op til selve implementeringen, og det vil skabe risiko for, at uddannelsesforløbet ikke afspejler den endelige funktionalitet,« lyder det.

Regionsrådsformanden for Region H, Sophie Hæstorp Andersen (S), er enig i vurderingen, også fordi det ville betyde, at de ansatte skulle arbejde med opgraderinger, som ikke ville være fuldt funktionsdygtige:

»Det ville give en markant risiko for, at der skulle anvendes længere tid til arbejdet med Sundhedsplatformen som en del af patientforløbene og derfor medføre en udfordring for den samlede patientbehandling. Jeg foretrækker derfor at vælge det, der er mest patientsikkert, og som giver størst sikkerhed for et skifte uden større fejl og mangler,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner besluttede i løbet af sommerferien, at opdateringen af Landspatientregistret, det såkaldte LPR3, skulle udskydes til 2019. Det kunne Version2 breake, efter at vi kom i besiddelse af et internt dokument fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Planen var ellers, at LPR3 skulle gå i luften inden årets udgang, hvilket fremgår af Sundhedsdatastyrelsens 2020-strategi, der blev lanceret i begyndelsen af 2017.

Ærgerligt

I Region Hovedstaden og Region Sjælland får LPR3-forsinkelsen altså nu den konsekvens, at den forventede opdatering til den nyeste version af Sundhedsplatformen skubbes til februar 2019. Det betyder, at de forbedringer af Sundhedsplatformen, som var indbygget i opgraderingen, kommer tre måneder senere, lyder det fra regionerne.

Sophie Hæstorp Andersen (S) og regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) beklager, at der nu sker denne forsinkelse.

»Det er rigtig ærgerligt, at de lovede forbedringer for personalet ude på hospitalerne nu bliver forsinket. Konsekvensen af udskydelsen af LPR3 er, at forbedringerne til Sundhedsplaformen desværre også må udskydes. Men andre forbedringer kan gennemføres og endda fremrykkes,« siger Sophie Hæstorp Andersen ifølge pressemedddelsen, med henvisning til at der fortsat bliver gennemført løbende justeringer og forbedringer i systemet.

Samtidig kigges der på, om nogle af de yderligere forbedringsforslag på blandt andet medicinområdet, der ikke er afhængige af opgraderingen af Sundhedsplatformen, kan foretages allerede nu.

Vanskeligt at ændre strategi.

Sundhedsplatformens it-folk har hele tiden arbejdet på, at forbedringerne skulle fungere til LPR3. Der er mange funktioner i Sundhedsplatformen, der skal tale sammen med Landspatientregistret, og derfor er det vanskeligt at ændre strategi.

Beslutningen har dog fuld opbakning fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vores medarbejdere skal ikke undervises i et ufærdigt system, og der skal være tid til at teste systemet ordentligt igennem, inden det kommer ud på hospitalerne. Utilstrækkelige tests ville betyde, at hospitaler og sygehuse formentlig ville skulle ibrugtage opgraderinger, som ikke ville være fuldt funktionsdygtige.«

Sagen forelægges Forretningsudvalget i Region Sjælland den 13. august og Forretningsudvalget i Region Hovedstaden den 14. august.

16 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
16
9. august 2018 kl. 16:07

Det er lidt sjovt at få thumbs down for at rette en stavefejl :-)

15
9. august 2018 kl. 11:39

At to forskellige organisationer kan have vidt forskellig opfattelse af, hvem, der forsinker hvem, det er vist også set mange andre steder end i sundhedsvæsnet, men derfor kan man jo godt hive konspirationshatten frem.

Det plejer at give anledning til diskussion - men af en eller anden grund ikke i dette tilfælde. Og man skulle jo synes, at det var vigtigt i denne sammenhæng at have styr på, hvor det er, stopklodsen er? Hvis begge parter fastholder, at det ikke er dem, der har problemer med tidsfristen, men at man bare tager hensyn til den anden part, hvorfor så overhovedet udsætte projektet? Så lad os da få det overstået? Det er da spild af tid og penge at udsætte det, hvis der i virkeligheden ikke er nogen af de to parter, der har problemer med at nå det.

13
9. august 2018 kl. 10:33

På samme led som Anne-Marie Krogsbøll, der mener sig overbevist om, at der ligger bestikkelse bag valget af EPIC.

Lad være med at fordreje mine ord, Claus Eskerod. Min pointe er betydningen af smøring, mørklægning, lobbyisme osv. Hvorvidt der så gemmer sig egentlig korruption, det har vi jo netop ikke mulighed for at vide, med den måde tingene foregår på i øjeblikket. Måske - måske ikke.

Min pointe er, at mørklægning af disse forløb er en alvorlig uskik, som gør, at vi som borgere er henviste til at mistænke korruption, når forløb begynder at se alt for mærkelige ud. Og de fleste synes vel efterhånden, at forløbet omkring SP ser ret mærkeligt ud - deraf også Rigsrevisionens undersøgelse, som jeg i den grad håber bliver udvidet.

Hvis man ikke kan lide, at der bliver stillet den slags spørgsmål til denne type forløb, så er løsningen enkel: Få fjernet den Mørklægningslov, som disse topembedsfolk i overdreven grad misbruger ved enhver given lejlighed, få indført obligatoriske lister over invitationer fra firmaer og lobbyister, og over alle møder med disse herhjemme og i udlandet, indfør karensperioder for spring fra offentlige topposter til private topposter, få åbnet for indsigt i parti- og kandidatkasser og i medlems- og mødelister for V-grupper, og skær kraftigt ned i offentligt-private samarbejder, som altid medfører udbredt mørklægning af konkurrencemæssige årsager.

Så bliver der mindre anledning til som borger at undre sig, når noget ser mærkeligt ud.

Og så skal man også lige huske, at det, som en del topembedsfolk i følge f.eks. Atea-sagen opfatter som lovlig og uskyldig "smøring", det opfatter jeg som korruption. Desværre er det meget vanskeligt som borger at få indblik i - deraf (måske ubegrundede) mistanker. Hvis man virkeligt mener, at den slags er uskyldig "smøring" og ikke korruption, så før dog nogle obligatoriske og offentligt tilgængelige lister over alle den slags gaver. Så kan man uden videre fastslå, at hvis det ikke er ført på listen, så er det korruption. Så er gråzoner ude af verden.

Mht. LPR3 så kan du mene, hvad du vil, men i mine øjne er der tale om øget samkøring og overvågning, uden samtykke:https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-sundhedsdataprogrammet/tema-4/lpr3-id16

12
8. august 2018 kl. 20:21

Udover at registrerer forløb frem for kontakter (som jeg husker det); hvor det så LPR3 høster endnu flere personlige data?

At to forskellige organisationer kan have vidt forskellig opfattelse af, hvem, der forsinker hvem, det er vist også set mange andre steder end i sundhedsvæsnet, men derfor kan man jo godt hive konspirationshatten frem.

Og endeligt Hans Nielsen " du må huske at flere her har diskuteret dette emnet længe, og de er meget inde i miseren EPIC" - hvordan er meget inde i den? På samme led som Anne-Marie Krogsbøll, der mener sig overbevist om, at der ligger bestikkelse bag valget af EPIC. Kommer I snart med en politianmeldelse?

10
8. august 2018 kl. 11:30

Kenneth R. B.: Er du troll?

I hvert fald en ny bruger :-)

Og nok ikke med rigtigt navn, men pyt med det.

Kenneth du må hjertens gerne deltage i debatten, men du må huske at flere her har diskuteret dette emnet længe, og de er meget inde i miseren EPIC. Som i Atea sagen, er det for udestående også svært at fatte at det kun er inkompetence i ledelsen som skulle være skyld i denne tæt på nedlæggelse af sundhedsvæsnet på Sjælland.

  • Som det ser ud for udenforstående og for en som lever i et Land (JylLAND) hvor systemet set ud til at virke lidt bedre . .

Så derfor bør du, hvis du vil tages alvorligt i debatten, og ikke kun henvise til egen holdning og meninger, noget som også er helt fint. Så bør du dokumentere dine påstande ved link eller henvisninger, især dem som der bliver sat spørgsmål ved ?

7
7. august 2018 kl. 16:10

Hej Henning Mølsted.

Kan du ikke opklare for os, om Version 2 har korrigeret de udtalelser fra henholdsvis repræsentanter for SP og Datatilsynets Lisbeth Nielsen, som i hvert fald i mine ører lyder til at modsige hinanden? Hvis der er tale om fejlcitater, er der jo ingen grund til, at jeg harcelerer over, at man gensidigt skyder skylden på hinanden. I plejer at være gode til at korrigere jer selv, så jeg kan ikke rigtigt forstå forklaringen fra Kenneth R-B. om, at I erkender fejl, men ikke vil rette artiklen.

Så indtil der er kommet en berigtigelse mht. enten Hæstorps eller Lisbeth Nielsens udlægning, så tillader jeg mig fortsat at gå ud fra, at de er korrekt citerede, og at de modsiger hinanden, og så undrer jeg mig over, at ingen af dem går ud og korrigerer den andens udlægning (jeg har i hvert fald ikke hørt det).

Skrækscenariet er i min optik, hvis begge parter har ret, idet ingen af parterne måske i virkeligheden er klar til de opgraderinger/nye versioner, som har været planlagt mh.t SP og LPR3 - og at det så bare er lettere og bekvemmere at give den anden part skylden, og derved skabe total forvirring.

Tænk, hvis hverken SP eller LPR3 er klar som planlagt? I så fald er det da endnu en kæmpeskandale. Jeg kan så bare glæde mig over, at LPR3 jo er endnu et groft privatlivskrænkende tiltag med tvungen dataindsamling, som det kun ville glæde mig at lægge i graven.

6
7. august 2018 kl. 14:42

Kenneth R.B. Tak for svar.

Du kan måske ikke huske det, men Lars Henrik Søfren har ellers forklaret dig det før. Det er ret lige til.

Du kan måske ikke lige huske det, men jeg var vist ikke helt tilfreds med den forklaring, jeg fik. I mine ører gav den ikke mening.

Mener også Version2 har været ude og sige at de lavede en fejl i deres artikel, men at de ikke vil rette den, selvom alle aktører siger de er gal på den.

Det må du gerne dokumentere, for det mener jeg ikke at have set. Og det giver jo heller ikke rigtigt mening. Hvis de "har været ude og sige at de lavede fejl i deres artikel", så er det vel i sig selv en rettelse? Men som sagt - jeg mindes ikke at have set det, så der må du (eller andre) gerne genopfriske min hukommelse med et link. Det kan jo være, at jeg har overset det.

5
7. august 2018 kl. 14:26

...Det er stadig ikke klart for mig, hvem der venter på hvem:</p>
<p>"Her fortæller styrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, at det de to regioner med Sundhedsplatformen pressede særligt på for en beslutning, fordi de havde brug for afklaring, hvis de skulle nå at adskille LPR3 fra den opgradering af Sundhedsplatformen, de stadig arbejder på.
»Vi forlænger projektet med fire måneder for at være sikre på at få en god overgang til det nye landspatientregister. Det er en fælles vurdering, vi har foretaget sammen med regionerne.«
Det er ikke så længe siden, at regionerne sagde til mig, at de regnede med at nå det. Hvad har ændret sig i løbet af den sidste måned?
»Det var også vores forventning, at vi ville nå det. Men i sidste uge skete der blandt andet det, at region Hovedstaden og Region Sjælland, der jo samtidig skal gå over på den nye version af sundhedsplatformen, meldte ud, at det bliver svært at nå det hele.«"
<a href="https://www.version2.dk/artikel/nyt-landspatientregister-udskudt-fire-m…;
<p>Her lyder det jo som om, det er LPR3, der venter på SP. Men i artiklen ovenfor forklares det modsat.</p>
<p>Hvorfor får Hæstorp lov til at skyde skylden på LPR3, hvis LPR3 bare har føjet sig efter SP's ønsker? Jeg er træt af disse modsatrettede meldinger, som man åbenbart kan slippe af sted med. Hvad er fakta i sagen? Hvem venter på hvem? Hvis det ikke kan opklares, begynder det at lyde som en eller anden sammensværgelse i toppen for at holde offentligheden i uvidenheds om sagens rette sammenhæng.

Du kan måske ikke huske det, men Lars Henrik Søfren har ellers forklaret dig det før. Det er ret lige til.https://www.version2.dk/comment/379598

Mener også Version2 har været ude og sige at de lavede en fejl i deres artikel, men at de ikke vil rette den, selvom alle aktører siger de er gal på den.

3
7. august 2018 kl. 11:31

Hvemog hvor mange er der skiftet ud i toppen, for det squ da HELT nyt at TÆNKE SIG OM og korrekt beslutte at det her dur ikke så vi venter. De kan så i ventetiden få kikket arb.-procedure og svagheder efter og få disse løst så patienter og ansattes oplever at de for en gang skyld lyttes til og tages alvorligt, for der er virkeligt meget der trænger til eftersyn og TILRETNING, for de store penge er at helte ved at de daglige brugere ikke SPILDER masser af tid ved det digitale dokumentations udstyr !

Jeg bruger som patient desværre ALT for meget tid på hospitaler for tiden, og ser konstant forbedringspotentialer men oplever at "sådan plejer vi at gøre !" lige så konstant, så det er i lige så høj grad kulturen som IT'en der er problemet !!!

2
7. august 2018 kl. 11:31

...Det er stadig ikke klart for mig, hvem der venter på hvem:

"Her fortæller styrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, at det de to regioner med Sundhedsplatformen pressede særligt på for en beslutning, fordi de havde brug for afklaring, hvis de skulle nå at adskille LPR3 fra den opgradering af Sundhedsplatformen, de stadig arbejder på. »Vi forlænger projektet med fire måneder for at være sikre på at få en god overgang til det nye landspatientregister. Det er en fælles vurdering, vi har foretaget sammen med regionerne.« Det er ikke så længe siden, at regionerne sagde til mig, at de regnede med at nå det. Hvad har ændret sig i løbet af den sidste måned? »Det var også vores forventning, at vi ville nå det. Men i sidste uge skete der blandt andet det, at region Hovedstaden og Region Sjælland, der jo samtidig skal gå over på den nye version af sundhedsplatformen, meldte ud, at det bliver svært at nå det hele.«"https://www.version2.dk/artikel/nyt-landspatientregister-udskudt-fire-maaneder-presset-sundhedsplatformen-1085657

Her lyder det jo som om, det er LPR3, der venter på SP. Men i artiklen ovenfor forklares det modsat.

Hvorfor får Hæstorp lov til at skyde skylden på LPR3, hvis LPR3 bare har føjet sig efter SP's ønsker? Jeg er træt af disse modsatrettede meldinger, som man åbenbart kan slippe af sted med. Hvad er fakta i sagen? Hvem venter på hvem? Hvis det ikke kan opklares, begynder det at lyde som en eller anden sammensværgelse i toppen for at holde offentligheden i uvidenheds om sagens rette sammenhæng.

1
7. august 2018 kl. 11:08

[...] Til gengæld er der tid til at bygge, teste og undervise grundigt i den nye version [...]

Var der ikke tid til grundig test og undervisning i den oprindelige tidsplan?