Hardware-mangel i skoleklasserne: 2 pc'er 3 gange om ugen er for lidt

Et stort flertal af lærere og forældre anser it for at være knusende nødvendigt for folkeskolen. Men der mangler tilstrækkeligt med hardware til børnene, mener Dansk Erhverv.

Både forældre og lærere i de danske folkeskoler savner it i højsædet på netop deres skole. Det fremgår af nye undersøgelser fra Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening.

Det er blandt andet mangel på computere til børnene, der trækker ned:

»Undersøgelsen tegner et billede af, at der fortsat er et problem på mange skoler, at en klasse kun råder over to computere tre gange om ugen. Det er dog opløftende, at den samtidig punkterer myten om, at folkeskolen er ren leverpostej og teknologiforskrækkelse,« udtaler Søren Friis Larsen, markedsdirektør fra Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

80 procent af de 946 lærere, der har deltaget i undersøgelsen, anser it for at være en styrke i undervisningen, som blandt andet gør børnene mere motiverede. Og 95 procent af forældrene anser det for vigtigt med fokus på it i folkeskolen.

Dansk Erhverv vurderer, at der mangler it-planer på alle skoler med fokus på blandt andet udstyr og digitale lærermidler.

Lærerne er vilde med it

Den aktuelle brug af it i folkeskolerne er en stor gevinst for undervisningen. Samtidig er der dog et klart uindfriet potentiale i at øge anvendelsen af it. Det viser nye undersøgelser fra Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening.

De to organisationer er gået sammen for at sætte fokus på brugen af it i folkeskolen. Hvis vi i fremtiden skal kunne klare os i konkurrencen med andre nationer, er det vigtigt, at eleverne er klædt godt på til fremtidens udfordringer i blandt andet erhvervslivet. Her ønsker både Dansk Erhverv og Lærerforeningen at løfte et ansvar.

It styrker undervisningen
Et stort flertal på 80 procent af lærerne mener, at brugen af it i styrker deres undervisning – herunder øger motivationen, giver bedre mulighed for undervisningsdifferentiering og styrker det faglige niveau. Lærerne er samtidig klar til at øge brugen af it i deres fag, idet 66 procent mener, at det vil styrke undervisningen yderligere.

Bjørn Hansen, formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmark Lærerforening, siger: ”It er en integreret del af folkeskolens hverdag, og lærerne er meget bevidste om at bruge it, så det styrker elevernes udbytte af undervisningen. Men lærerne er heldigvis også meget ambitiøse, når det gælder brugen af it. De vil gerne have øget brug af it, og de efterspørger øget fokus på den didaktiske anvendelse af it i fagene og flere digitale læremidler på skolerne. Så der er virkelig muligheder for at styrke brugen af it endnu mere.”

**Mangel på it-fokus på skolerne **
Både lærere og forældre efterlyser, at der er tilstrækkeligt fokus på brugen af it på deres skole. Cirka halvdelen af lærerne og en tredjedel af forældrene mener ikke, at der er tilstrækkelig fokus. Omtrent samme andel af lærere og forældre mener ikke, at deres skole råder over de nødvendige digitale læremidler.

”Undersøgelsen tegner et billede af, at det fortsat er et problem på mange skoler, at en klasse kun råder over to computere tre gange om ugen. Det er dog opløftende, at den samtidig punkterer myten om, at folkeskolen er ren leverpostej og teknologiforskrækkelse,” siger Søren Friis Larsen, markedsdirektør fra Dansk Erhverv. Han efterlyser it-planer på alle skoler med fokus på både udstyr, digitale lærermidler og kompetencer, som kan være en klar rettesnor for både lærere og forældre.

Et stort flertal på 95 procent af forældrene til børn i folkeskolen anser det for vigtigt, at der er fokus på it i folkeskolen. De bakkes op af en medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv, hvor 97 procent af virksomhederne anser det for vigtigt, at folkeskolen har fokus på it.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Torben Mogensen Blogger

Når engang produktionen er kommet op i et niveau, hvor man rent faktisk kan bestille klassesæt, så vil Raspberry Pi måske være en løsning. O.K., man skal også købe kabinet, tastatur og skærm oveni selve maskinen, men prisen ender alligevel en del under prisen for en bærbar computer eller en stationær med tastatur og skærm.

 • 4
 • 0
#3 Michael T. Jensen

Det seneste problemregningssæt, som eleverne i Folkeskolen netop har gennemført, lagde op til benyttelse af computere i en indtil videre uset grad. For at løse alle opgaver effektivt, skulle der benyttes både regneark, CAS-program og geometriprogram, hvilket en stor del af eleverne gjorde! Eksempelvis kunne eleverne gøre brug af en regnearksfil i deres arbejde (i Excel-format). Hvor mon kompetencen er opnået?

At lærere er teknologiforskrækkede og ikke-inddragende mht. IT i undervisningen, er ikke en virkelighed jeg genkender fra min hverdag. Det kan dog være en klar hæmsko for undervisningen, hvis skoleklasser har edb-rummet 2-3 lektioner om ugen - det er jo til fordeling mellem dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, geografi, fysik...

Når så afgangsprøven i høj grad lægger op til brug af IT, bør skolerne være udstyret, så de kan forberede eleverne på det og lade eleverne kunne gennemføre prøven vha. det. Alt andet er useriøst.

 • 1
 • 0
#6 Deleted User

Elever, lærere og forældre - ja sågar KL og regeringen er helt enige i at der bør gøres meget mere for at fremme anvendelsen af it i den danske folkeskole. Alle ved at it er yderst motiverende, kan fremme undervisningsdifferntierig og hjælpe elever med særlige behov - kort sagt ruste eleverne digitalt til fremtiden og højst sandsynligt også hæve det faglige niveau. Man kan så spørge sig selv, hvorfor det ikke bare sker? I følge en panelundersøgelse DLF offentliggjorde i december 2011, er de tre største flaskehalse - netværket, computerens ydeevne og ja- ganske rigtigt for få computere. KL og regeringen har i deres digitaliseringsplan indgået aftale om at alle folkeksoler senest med udgangen af 2014 har et sikkert, hurtigt og robust netværk - og det er nok det allervigtigste første spadestik. Herefter vil det være ganske naturligt at åbne endnu mere op for at eleverne i langt højere grad end tidligere medbringer deres egne pc´er, Ipads, tablet, smartphone m.m. Dette vil der være flere fordele ved - dels vil eleverne langt hellere arbejde på deres eget udstyr - det kender de og passer godt på; de ved det virker, og dels slipper kommunerne for at poste en masse penge i indkøb af hardware samt forøgede udgifter til vedligeholdelse og reparation (jvnf. Odder og Helsingør Kommune) Nu er det ikke alle elever, der endnu selv har computere, og derfor skal skolerne sørge for at stille computere til de elever der ikke selv har (Se digitaliseringsplanen 2012-15) MEN vi kan vist godt forudse scenariet når 28 elever i en klasse sidder med hvert deres udstyr, med hver deres programmer og måske endog programmer i forskellige versioner. Her er det at en skyløsning - er lØSNINGEN! På den måde får alle elever adgang til den samme skoledesktop uanset enhed og styresystem. Alle kan nu fx skrive i word, arbejde i Mingoville, anvende CDord, software til tavleprogram osv. Læs evt. meget mere på www.skoleskyen.dk

 • 0
 • 1
#7 Michael T. Jensen

Hej Charlotte Hertel Kristiansen, Skolekonsulent ved C2IT.

Jeg synes man skal holde lidt igen med at anbefale produkter, man selv sælger, som den eneste løsning på verdens problemer - specielt når man ikke nævner sit ansættelsesmæssige tilhørsforhold.

Et af verdens problemer er spam i debatfora, hvilket debatindlæg som dit er et udmærket eksempel på. Det virker ikke ligefrem som et debatindlæg, men formentlig snarere copy-paste fra jeres salgsmateriale.

I øvrigt tror jeg de fleste kommuner kan lave en basal vdi-løsning billigere end "fra 20 kr. pr. elev pr. måned", som jeres løsning ser ud til at koste iflg. jeres hjemmeside...

 • 1
 • 0
#9 Deleted User

Hej Michael jensen, Jeg beklager virkelig, hvis jeg har stødt dig med mit indlæg. Jeg er ny bruger på siden og tænkte ikke nærmere over det. Jeg kan jo heller ingen steder se, hvem I andre er og tænkte derfor ikke på at præsentere mig selv. Men mit indlæg er ment som et debatindlæg, og er bestemt ikke bare copy-paste! For hvad gør vi når virkeligheden trænger sig på og digitaliserigsplanen er ført ud i virkeligheden senest i 2015? KL skriver jo netop i den fælleskommunale digitaiseringsstrategi på s. 23: "Alle elever skal i 2014 have adgang til velfungerende it, så de kan benytte digitale læremidler i undervisningen. Skolernes trådløse internet udbygges, så det er sikkert, stabilt og med tilstrækkelig kapacitet for alle elever i 2014. Skolerne stiller desuden udstyr til rådighed for enkelte elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe egne digitale enheder (pc, tablet computer o.l.)" Det er ganske klogt at opfordre eleverne til at medbringe eget udstyr. På den måde kan kommunerne spare rigtig mange penge. Jeg forudser desværre bare, at det kan gå hen og blive den nye store it-hurdle i folkeskolen. For hvad gør en stakkels lærer med 28 elever i klassen, der har forskelligt udstyr med forskellige styresystemer? Hvordan forklarer man fx en 1. klasse hvad de skal klikke på når det er forkelligt fra enhed til enhed? Og hvad med de programer, som endnu ikke kører online, men skal installeres på hver enkelt enhed? Det vil jeg meget gerne høre nogle bud på. For lige pludselig er det dagligdagen i de danske folkeskoler. Lige pludselig er problemet ikke længere at skaffe computere nok, men snarere hvordan vi får dem til at spille sammen.

 • 0
 • 1
#10 Michael T. Jensen

En vdi-løsning vil jeg da overhovedet afvise kunne være en god idé i et HW-pluralistisk IT-miljø. Jeg kunne så bare ikke drømme om at give mit barn en iPad med i skole. Det hjælper på det at jeg heller ikke kunne drømme om at anskaffe mig en iPad, men min holdning er den samme mht. andre tablets.

Jeg vil dog gerne stille spøgsmålstegn ved selve udgangspunktet: Skal danske elever virkelig medbringe eget IT-udstyr i skole for at undervisningen kan være IT-baseret? Der findes i mit univers ikke bedre metoder til at sørge for at der bliver ved med at være stor forskel mellem børn af rige og fattige forældre. Der findes heller ikke bedre metoder til at sikre, at der altid er nogle elever, som man skal skaffe udstyr til. Enten fordi PC'en kom til at ligge nederst i tasken eller fordi sidemanden skubbede til mælken.

Skal Danmark for alvor rykke sig, skal noget så simpelt som adgang til brugbart computerudstyr ikke være en hæmsko.

 • 0
 • 0
#11 Julian Hollingbery

En ting jeg altid savner i denne debat er en diskussion om, hvorvidt det er nødvendigt med tip-top moderne udstyr i folkeskolen. Min fornemmelse vil være, at det niveau af IT-kundskab som er nødvendigt som almen dannelse, rigeligt kan opnås med udstyr (hardware og software) som er 5-10 år gammelt. At bruge Ipads og lignende i undervisning er bling, som ikke tjener noget væsentligt samfundsmæssigt formål - jo, bevares, man kan være kreativ, men de evner kan altså udvikles billigere! I folkeskolen skal man lære 1) at begå sig med tekstbehandling, regneark, tegne-, præsentations- og samarbejdsværktøjer (inkl. et minimum af video) og på internettet. Hverken mere eller mindre, og dette kunne jeg altså for femten år siden på en AMD Duron og Windows Me (!). Folkeskolen burde være en stor nok organisation til at a) supportaftaler fra leverandører, som udløber efter N år, ikke er relevante, b) selv kunne sætte gang i markedet for brugt udstyr, og c) opretholde et niveau af kompetencer som kræves for at undervise kompetent og målrettet samt supportere udstyret selv.

 • 2
 • 0
#12 Kenneth Geisshirt

Inden vi indkøber store mængder hardware til skolerne, er det værd at læse lidt litteratur om emnet:

Personligt mener jeg at gode lærebøger og dygtige lærere er vigtigere. Dog må jeg erkende at jeg giver mine børn bred adgang til teknologi (og kan forklare dem det) mens andre forældre ikke har samme muligheder.

 • 1
 • 0
#13 Deleted User

Jeg kan desuden anbefale: OECD/CERI "Beyond textbooks ..."

http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_21571361_49995565_43915633_1_1...

Jeg var med til at udarbejde bogen og gennemføre interviews og undersøgelser i Norge og i Sverige.

I vores arbejde var det tydeligt for mig, at ingen, hverken elever, lærere, forældre, skoleledere, skolechefer, ministerielle embedsmænd, eller politikere for den sags skyld - var i stand til at begrunde de mange milliarder er er investeret i it (hardware, software og uddannelse) i skolerne.

Alle mente det var vigtigt! Men ingen kunne præcisere hvad der skulle være gevinsten ved at bruge it i skolen. (Når vi ser bort fra specialundervisning, naturligvis.)

Jeg har selv været involveret i skolesoftware og skole/uddannelsesbrancen mange år, men jeg må sige at det forekommer endog meget vanskeligt at påvise konkrete gevinster i skolerne og for eleverne som står mål med omkostningerne.

 1. Drop it i 0-4 klasse. Så kan lærerne koncentrere sig om at lære eleverne at læse, skrive, fortælle, regne, engelsk, lege, ha' det sjovt og rart sammen - og at opføre ordentligt. Så kan de lege med it/internet hjemme i fritiden.

 2. Lav en robust og sikker it-infrastruktur (primært trådløst netværk!) på skolerne.

 3. Giv lærerne et tillæg til at anskaffe eget personligt it-grej, og lad dem passe det selv.

 4. Lad så eleverne selv tage deres egen pc med fra 5. klasse (og giv en pc til dem som ikke har råd/mulighed herfor) - så kan de det der skal til for at it kan bidrage til læringsudbyttet.

 5. Og glem så alt om særlig software til skolerne, og lad forlagene og andre om at udbyde tidssvarende læremidler (= også digitale læremidler).

/cwang

 • 0
 • 0
#14 Deleted User

Raspberry Pi, er en fin computer, der med rette software sandsynligvis fint kan klare opgaverne i folkeskolen. Men - er den for billig? En computer til 200 kr. + en skærm til 1200 kr. virker ikke afstemt. Med tastatur, mus, og skærm, tror jeg at prisen er mindst 1000 kroner.

Jeg tror ikke, at økonomi er årsag til, at man fravælger computere i skolerne. Ældre computere, der nemt kunne køre med Linux som operativ system, men som ikke fungerer med Windows 7, kasseres mange steder i det offentlige - og også i skolerne. Så samme skole, der mangler PC'er, smidder måske gamle computere, der kun kunne køre med XP eller et ældre operativsystem på affaldspladsen.

Til en skole-PC sættes desuden særlige krav, med hensyn til vedligeholdelse. Eleverne må ikke kunne lægge software ind på selve computeren. Alt, som eleven lægger på, må kun være aktiv, når eleven logger på med sit brugernavn og password. Og det skal være tilstede, uanset hvilken PC der bruges i skolen. Ved undervisning, skal kunne logges på en undervisningskonto, som ikke kan forstyres af elevens software eller opsætning. Eleven skal samtidigt gerne kunne tilslutte USB udstyr, som kamera, USB nøgle, mv. og PC'en skal kunne vise videofilm og gerne 3D af hensyn til 3D undervisningsspil.

Raspberry Pi kan måske bruges som interface, så computeren kan logge på en central server, hvor eleven kan indstallere software mv. på sin egen konto, eller logge på en undervisningserver hvor softwaren findes til undervisningsbrug.

Selvom det er nærliggende med f.eks. office pakke direkte i computeren, så er spørgsmålet, om det ikke gør vedligeholdelse mere besværligt. Der sættes jo krav til, at alle brugerindstillinger, og filer som kan ændres, er personlige for eleven, og er på en central server. Selve computerens indhold og harddisk (flash) må på ingen måde kunne ændres, eller modificeres, af eleven eller lærere. Kun af skolens tekniske ansvarlige, og skal kunne uploades til mange/alle computere samtidigt.

Måske kan softwaren laves, så alt softwaren køres direkte fra netværks-harddisk, ved at computerens ram lager, virker som cache, til en swap fil, på en stor netværksharddisk. Hver elev, kan have sin egen swap fil, og dermed sin egen computer. Logges ud på en PC, kan logges ind på en anden, og samme swapfil enten resettes, eller bruges igen.

Måske kan en del af flash'en også virke som cache, eller som del i en komprimeringsalgorithme til netværksharddisken, således data der bruges tit, ikke behøver at blive overført, men gemmes permanent i flash-cachen.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere