Fhv. CPR-chef til Lars Løkke: Sundhedsplatformen er en større skandale end IC4 og EFI

Illustration: Mr. Luck/Bigstock
Regionerne har »spillet fallit« med deres EPJ-systemer, anfører en række borgere, som argument for at regeringen må gribe ind og indføre ét nationalt system.

Otte borgere, herunder en tidligere chef for CPR-kontoret i Indenrigsministeriet, en dr. med., en professor i medicin og en overlæge, har skrevet til statsminister Lars Løkke Rasmussen for at få ham til at gribe ind over for EPJ-udviklingen i landets regioner.

De otte borgere opfordrer landets politiske leder til at tvinge et nationalt, landsdækkende EPJ-system igennem:

»(...) de fem regioner udbyder, drifter, vedligeholder og videreudvikler deres egne elektroniske patientjournaler. Dette giver umiddelbart dobbeltarbejde og fører til, at midler som kunne komme patienterne til gode, i stedet bruges på konsulentbistand og unødvendige omkostninger til at opretholde parallelle it-organisationer i de fem regioner,« lyder kritikken af den nuværende EPJ-udvikling i brevet til landets statsminister. (PDF)

Problemet er ifølge de otte borgere, at de nuværende journalsystemer ikke er effektive og ikke understøtter produktionen på hospitalerne, ligesom adgangen til patientoplysninger på tværs af regionerne forhindres.

Et særligt kritikpunkt er Sundhedsplatformen, som blev indført for to år siden på de første hospitaler i Region Hovedstaden.

»Sundhedsplatformen vil helt uden for enhver tvivl gå over i historien som en langt større skandale end f.eks. IC4-tog og Skat,« skriver borgerne og argumenterer med, at IC4-togene dog ikke blev sendt ud på skinnerne fyldt med passagerer, så længe de ikke fungerede, mens Skats inddrivelsessystem EFI aldrig kom op at køre.

»Men med Sundhedsplatformen har man valgt at forlade en verden, der fungerede rimeligt, og sætte et andet system i fuld drift i stedet, selv om det nye system slet ikke var klar til brug,« lyder det.

Forkert medicin og faldende sikkerhed.

Konsekvensen er, at patienterne rammes af »urimeligt lange ventetider for bl.a. hjertepatienter og kræftpatienter, behandlinger og undersøgelser udsættes, der gives forkert medicin med fatale konsekvenser for patienterne, analyseresultater forsvinder, sikkerheden for patienterne forringes, ligesom antallet af patienter, der kan behandles i sygehusvæsenet, falder, fordi Sundhedsplatformen er mere tidkrævende for lægerne og andre ansatte på sygehusene at benytte end før«, lyder det.

Brevskriverne omfatter Flemming Bang Rasmussen, der er psykolog, Alice Bergstein, der er fhv. skolepædagog, Susanne Mittag, der er fhv. manager/afdelingsleder, Marek Treiman, der er dr.med. og lektor emeritus, Jacob Rosenberg, der er professor, overlæge og dr.med., Line Ervolder, der er sygeplejerske, Sten Oyre, der er overlæge, speciallæge i psykiatri, og Torben Jerlach, der er fhv. kontorchef for Indenrigsministeriets CPR-kontor og cand.polit.

De medgiver, at regionerne har skabt mange gode resultater, men for så vidt angår patientjournaler, har regionerne »spillet fallit«.

De sammenligner udviklingen på sundhedsområdet med centrale landsdækkende systemer som f.eks. CPR, CVR BBR osv., som de mener har været »meget nyttige redskaber til at skabe en effektiv offentlig forvaltning, og de er nu også vigtige elementer i den videre digitalisering«.

»Sundhedsvæsenet er ikke nået til samme effektivisering. Hvorfor skal den enkelte region selv stå for valg af og drift af it-løsning for sygehusvæsenet og så at sige selv opfinde den dybe tallerken med få års mellemrum i forbindelse med udbud.«

Version2 har tidligere omtalt, at en gruppe borgere har stillet et borgerforslag om at skrotte Sundhedsplatformen og i stedet gå over til ét fælles EPJ i hele landet.

Læs også: Nyt borgerforslag: Skrot Sundhedsplatformen, og brug ét fælles EPJ

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (37)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Magnus Bredsdorff Editor

Med en vis erfaring i at skrive om skandaler vil jeg anlægge en anden logik end de otte vrede borgere, når det kommer til størrelsen af dem:

 • Hvad angår de økonomiske konsekvenser, kommer intet - forhåbentlig - nogensinde til at kunne måle sig med udsultningen af Skat og de deraf følgende katastrofer med EFI og udbytteskat.

 • Hvad angår det langstrakte sagsforløb og striben af ubegribeligt inkompetente beslutninger har Sundhedsplatformen indtil flere niveauer op til IC4, som i øvrigt stort set daglig bryder sammen på skinnerne fyldt med passagerer.

 • Hvad angår den direkte investering og følgende merudgift i projektet, er Sundhedsplatformen småpenge i forhold til de nye signaler til jernbanen.

Det gør ikke Sundhedsplatformen til et bedre projekt, men sætter blot i perspektiv, at bommerter langt fra kun trives i offentlig it, og at sammenligning på tværs af dumheder er en vanskelig øvelse.

 • 24
 • 1
#3 Anne-Marie Krogsbøll

"»Sundhedsplatformen vil helt uden for enhver tvivl gå over i historien som en langt større skandale end f.eks. IC4-tog og Skat,« skriver borgerne og argumenterer med, at IC4 togene dog ikke blev sendt ud på skinnerne fyldt med passagerer, så længe de ikke fungerede, mens Skats inddrivelsessystem EFI aldrig kom op at køre."

Nu er jeg jo absolut selv meget, meget træt af og bekymret over hele forløbet med Sundhedsplatformen. Men lige her kan jeg alligevel blive i tvivl om, om ikke der er gået for meget partipolitik i sagen, og om ikke nogen fisker i rørte vande af hensyn til egen politiske fremtid. Region Hovedstaden er socialdemokratisk ledet, og SP-sagen er slem - men har dog indtil for nylig af en eller anden grund haft et stort set enigt regionsråd bag sig. Men i mine øjne må skattesagen rangere om muligt endnu højere på skandalelisten, fordi den har gjort enorm skade mht. at undergrave både tilliden til og fundamentet for vores velfærdssamfund. Uden tilstrækkelige skatteindtægter kan vi skyde en hvid pind efter et ordentligt sundhedsvæsen - Sundhedsplatform eller ej. Flere af de nævnte borgere er liberal Alliance-repræsentanter. Hvad var Liberal Alliances rolle i skattesagen?

Og med hensyn til ét samlet EPJ-system: Besnærende - hvis det kan gøres uden at benytte anledningen til endnu mere privatlivskrænkende samkøring og overvågning. Og uden at lægge alle æg i én kurv, så vi kommer om muligt endnu mere på r...... i tilfælde at et angreb på livsvigtig infrastruktur. I tilfælde af et sådant angreb kan det jo måske være meget godt, at der i det mindste kan være nogle regioners sygehusvæsen, der stadig fungerer....

Jeg kan i øvrigt anbefale Thomas Birk Kristiansens kommentar, vedr. de systemer, SP angiveligt skulle erstatte, her: https://de-de.facebook.com/groups/217879532080844/?ref=group_header

 • 3
 • 0
#5 Bjarne Nielsen

Og med hensyn til ét samlet EPJ-system ...

At tale om, at der er et system indenfor hver region, er vist noget af en tilsnigelse. Så at ønske sig et system på landsplan virker ikke voldsomt fornuftigt.

Det er OK at stille krav til inter-operationalitet, men bare det at favne psykiatri og somatik, og små medicinske afdelinger samtidigt med store akut-afdelinger, må være voldsomt svært. Og så vil man gøre det på tværs af kulturforskelle som vest-dansk snusfornuft og øst-danske ambitioner?

Men det er tydeligt, at rent politisk, så er man ved at give bolden op til at afskaffe regionerne. Det kan der vil nok være grunde til (ligesom der kan være grunde til det modsatte), men at bruge SP-fadæsen som begrundelse, er da helt urimeligt.

Og det vil aldrig fungere inden man er villig til at skrue ned for ambitionerne og lytte til fornuft.

 • 5
 • 0
#8 Maciej Szeliga

At tale om, at der er et system indenfor hver region, er vist noget af en tilsnigelse. Så at ønske sig et system på landsplan virker ikke voldsomt fornuftigt.

Danmark er (indbyggermæssigt) på størrelse med en storby i Europa (Berlin, Paris, London) det er totalt uansvarligt at opfinde den samme dybe tallerken flere gange bare fordi det lyder politisk korrekt - efter samme devise kunne man opfinde et skattesystem per kommune. I realiteten ville det som EN af de danske EPJ'er koster kunne have bekostet en EPJ for hele Danmark - det er ikke størrelsen der ændrer væsentligt på prisen men funktionaliteten.

 • 6
 • 0
#11 Kim Henriksen

At tale om, at der er et system indenfor hver region, er vist noget af en tilsnigelse. Så at ønske sig et system på landsplan virker ikke voldsomt fornuftigt.

Jeg finder det meget fornuftigt, da dem som forvalter systemerne godt have lidt svært ved det der IT, samt at snakke sammen på tværs af regionerne og det er dem der skal være primus motor for at IT systemerne virker i dagligdagen.

Så jeg tror at der er noget fornuft i at samle forvaltningen på landsplan.

F.eks. det at kunne dele diagnostiske billeder, på tværs af både hospitaler/regioner er stadigvæk ikke "bare lige til".

Det er åbenbart et meget vanskeligt og samt en "kæmpe" udfordring: https://www.google.com/search?ei=vMhtW9eOLMqp6ASt1r7gAQ&q=IBI+Interregio...

 • 0
 • 1
#14 Niels Danielsen

Med de penge der allerede er hældt i skraldespanden, kunne regionerne i fællesskab have egenudviklet et fælles system som FOSS, der var fremtidssikret, og kunne skræddersys til danske forhold.

Det system som Systematic har udviklet er vel netop skræddersyet til danske (Jyske) forhold. (Er det overhovedet solgt udenfor Danmark?) Hvis systemet skal udvikles som FOSS, flyttes mere af ansvaret over på køber. Både mht. at betale for kost overskridelser, samt at holde arkitekturen sund de næste 20 år. Systematic har sikkert gamblet på at noget af den risk der var ved at udvikle Midt-EPJ, kunne opvejes ved at systemet muligvis kunne sælges til andre regioner.

 • 1
 • 1
#16 Lars Røssell

Hvad angår de økonomiske konsekvenser, kommer intet - forhåbentlig - nogensinde til at kunne måle sig med udsultningen af Skat og de deraf følgende katastrofer med EFI og udbytteskat.

- jeg regnede engang på det, og så vidt jeg kunne se var de personalemæssige besparelser større end tabet af de mange milliarder. Men jeg kan meget vel have regnet forkert, jeg har ikke alle tallene.

 • 0
 • 0
#17 Anne-Marie Krogsbøll

Forståelsesspørgsmål: Man behøver vel ikke nødvendigvis at have ét samlet system - måske bare samme system, for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt? 5 eksemplarer af Systematiks system, der kunne kommunikere, fordi de er ens - men adskilte, så ikke hele Danmarks sundhedsvæsen ville gå i sort på én gang, hvis det blev udsat for et ondsindet angreb eller i en katastrofesituation?

Et af regionens argumenter for SP er jo, at vi så er med i det fine internationale SP-fællesskab (resten af Danmark er ligegyldigt), og kan samarbejde og dele data med dette og lære af dets internationale erfaringer? Men det indebærer jo (forhåbentligt da) ikke, at den danske SP faktisk er koblet på samme system som de 1000 andre hospitaler rundt om i verden. Det danske system er bare magen til de øvrige (i store træk), og kan derfor kommunikere med dem om ønsket.

Så samme system, men i 5 eksemplarer - kunne det ikke være løsningen?

Jeg fatter i øvrigt ikke, hvorfor det er et godt argument for SP, at vi så er med i dette fine internationale selskab (skidt med resten af Danmark). Hvorfor er det vigtigt at være så tæt integrerede med resten af verden på det punkt - med mindre nogen har luskede planer om at udrydde de sidste rester af nationale grænser omkring vore sundhedsdata og privatliv?

Epic samarbejder med alle mulige privatlivstyve, så jeg kan frygte for fremtiden på det punkt.

 • 1
 • 1
#18 Maciej Szeliga

Man behøver vel ikke nødvendigvis at have ét samlet system - måske bare samme system, for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt?

Jo men så ryger besparelsen - medmindre du mener at det skal indkøbes som et men drives som 1 system med 5 løst knyttede afdelinger.

Et af regionens argumenter for SP er jo, at vi så er med i det fine internationale SP-fællesskab (resten af Danmark er ligegyldigt), og kan samarbejde og dele data med dette og lære af dets internationale erfaringer?

Det virker kun hvis systemerne kører standard i de forsk. lande, vi har været der med noget økonomisk software. Vi havde meget begrænset gavn af fællesskabet fordi alle havde tilpasset systemet på hver sin måde. Problemet med SP er at det så vidt jeg har forstået er tilpasset ret meget til kunderne, så er det kun producenten som har gavn af det i form af højere indtægter og så længe indtægterne overstiger udgifterne til tilpasninger til kunden vil de holde dem.

Jeg fatter i øvrigt ikke, hvorfor det er et godt argument for SP, at vi så er med i dette fine internationale selskab (skidt med resten af Danmark). Hvorfor er det vigtigt at være så tæt integrerede med resten af verden på det punkt - med mindre nogen har luskede planer om at udrydde de sidste rester af nationale grænser omkring vore sundhedsdata og privatliv?

Fordi man tror at det bliver billigere i længden når der er mange der betaler... EPJ er jo noget som helst skal køre i mange år - noget man så glemmer er at der er forsvindende få IT ting som kører i mange år.

 • 2
 • 0
#19 Maciej Szeliga

Var det incl. besparelsen på lægesekr. ? ...og havde man tænkt på at hvis lægen skal lave sekretærens opgaver så skal der ansættes flere læger så det ikke går ud over patienterne ?

 • 0
 • 0
#20 Hans Nielsen

Systematic har sikkert gamblet på at noget af den risk der var ved at udvikle Midt-EPJ

Softwaren og udviklerne skal købes ud i et separat selskab ejet af staten, hvis der skal laves et fælles system baseret på det.

Desuden skal software herefter gøres åben, og baseres på frie ikke licenseret/patenter åbne og veldokumenteret standarder.

Bagvedliggende databaser og server skal køre på licensfri software og OS

Der skal sikres at software klienter kan køre på flere OS, herunder også Linux og der skal være mulighed for tilgang og api til tablet/mobiltelefoner. Så også hjemmeplejer og lignende også kan tilgå system.

Tror med de krav, at det er billigere, nemmere og bedre at starte helt fra bunden, men Systematic vil sandsynligvis gerne sælge ikke alt for dyrt. Hvis alternativet er ingen salg eller partnerskab overhovedet.

Når man er i gang med at udvikle fra bunden, kan man lige så godt øge krav og muligheder*. Men jeg tror ikke vi kun snakker en type klient, og bagvedliggende server. Bare "databasen" og reglerne for den er i orden, så kan resten klister på.

*

Hvad med offline brug, af allerede "kendte" patienter så personer som er i systemet kan behandles og dokumenteres.

Et overordnet udtræk for alle borger lignende offline, til brug for skadestuer og lignende, så skavanker, allergener overfølsomhed, misbrug også er tilgængeligt når offline.

Når man ser kravet oven for. Et stor blik for også kryptering og adgangskontrol og logning. Samt overvågning af tilgang, evt med log sendt til borger hver gang ens data tilgåes, også ved udtræk til videnskabelig brug osv.

At gøre det ulovligt at tage kopi, eller trække data ud. Men i stedet at lave et forskningsmodul, så sundhedsdata kan samkøres i systemet og kun resultaterne og ikke persondata kan udtrækkes.

Men tror ikke så meget at det er programmet som de bagvedliggende data og databehandling der skal komme en fælles standard og ordning til

Hvis et sådant system skal udvikles, og det skal gøres ordentligt og sikkert. Så tror jeg Sjælland må leve med EPIC til kontrakten om 4-8 år kan stoppes. At skifte et dårligt halvfærdigt system fyldt af fejl og mangler ud med et andet dårligt halvfærdigt system fyldt af fejl giver ikke meget mening.

Hvis et sådant system skal laves, så tror jeg vi skal starte med at lave en lang ønskeliste. fra alle potentielle bruger. Også overlade det til de helt dygtige dataloger og matematiker om at lave og forme database, og regelsæt.

Så kan det være vi igen kan få skabt software og systemer i Danmark som i 60-70'erne. Hvor man kunne lave langtidsholdbart løsninger.

Men inden man starter. Så tror jeg udviklerne og politikerne må indse, at det ikke er en spareøvelse. Det kan sikkert blive meget dyre og det vil tage tid. Men hvorfor skal man bruge sådan et argument for IKKE at gøre det.

Vi sender også (nu) vores soldater ud i noget af det bedste udstyr, så de har den største chance for at overleve. Hvorfor skulle vi ikke gøre det samme på sundhedsområdet ?

Det giver så forhåbentligt et system som også andre EU lande. Som er baseret på et offentligt baseret sygevæsenet kan tage til sig og bruge. Eller man skal måske starte med at finde software og lignende tilgang i udlandet. Også starte et samarbejde med Andre lande/regioner har også samme tilgang og problemer som vi har. Det kan være at vi kan redde Nordmændene Vedr deres valg af EPIC :-) - Vent se her, gør det sammen med os.

Blev lidt langt og rodet, håber mine pointer er forståeligt. Der skal dygtige folk på banen, politiker med mod, og penge. Hvis dette skal lykkes.

 • 6
 • 1
#21 Maciej Szeliga

Desuden skal software herefter gøres åben, og baseres på frie ikke licenseret/patenter åbne og veldokumenteret standarder.

Bagvedliggende databaser og server skal køre på licensfri software og OS

Der skal sikres at software klienter kan køre på flere OS, herunder også Linux og der skal være mulighed for tilgang og api til tablet/mobiltelefoner. Så også hjemmeplejer og lignende også kan tilgå system.

Jeg kan sagtens forestille mig det system som du beskriver, der er masser af FOSS software at bygge det på, især hvis vi går ud fra at alt skal køre fra en browser (hvilket ville gøre det dejligt nemt for alle) eller fra en Java-client, der skal så laves nogle grænseflader til forsk. medicinsk udstyr men det er mere statisk end slutbrugernes udstyr.

 • 2
 • 0
#22 Jakob Uffelmann

Det lyder besnærende at lave ét system, men der er så mange problemer med den løsning, at man slet ikke ved, hvordan man skal begynde at forklare det.

Engang var der et projektoplæg med den fikse ide, at Danmark skulle udvikle "Statsbrowseren". Så skulle vi bare udvikle offentlige sider i ét format. Lyder fint på powerpoint, men vi lader den lige stå et øjeblik....

EPJ systemer kan ikke bare sammenlignes med CPR registeret eller Skoleintra. Det er et arbejdsredskab, som skal understøtte specialiserede arbejdsgang i en organisation (region men almen praksis og kommune er også en del af sundhedsbilledet nu). Hvor starter et nationalt EPJ? Hvor slutter det?

Version2 burde som fagmedie (min mening) gå mere ind i emnet og forholde sig til, om det er realistisk eller ej.

Der findes rigtig meget evidens for, at det er en super skidt ide. Det har været prøvet både i Danmark og udlandet.

Kom med det gode eksempel? Eller nu hvor Berlin/London/Hamborg altid bliver brugt. Hvor mange EPJ tror I de har? Ét og det bliver driftet af borgmesteren??

 • 5
 • 0
#23 Jesper Frimann

Øh, det system som sundhedsplatformen afløser f.eks. ? Vi kommer fra en situation, hvor det offentlige altså havde et selvudviklet EPJ, det var så ikke alle, der ville bruge det fordi det mente det var for dyrt..... den lader vi lige stå... Og den del af det kommunalt ejede kmd, der udviklede dette EPJ , blev så solgt til CSC da man skilte sig af med KMD. Og det offentliges IT udgifter er så eksploderet siden da. Husk på at kommunerne fik 2 milliarder for kmd.. altså mindre end man har betalt for sundhedsplatformen. Og i lidt mindre skala, hvad så med serviceplatformen og støttesystemer ?

// Jesper

 • 3
 • 0
#24 Anne-Marie Krogsbøll

Tak for svar, Maciej Szeliga.

Jo men så ryger besparelsen - medmindre du mener at det skal indkøbes som et men drives som 1 system med 5 løst knyttede afdelinger.

Jeg tænkte nu mest på at finde en god løsning, ikke nødvendigvis en billig løsning. Men Midtjyllands løsning lyder nu så billig, at det bliver svært at gøre billigere for SP, selv med internationalt samarbejde. Om det, du beskriver med løst tilknyttede afdelinger - jeg kan ikke vurdere det. Ville det være en løsning, som kom uden om problemet med at blive alt for sårbare ift. angreb? I øvrigt enig med resten af din kommentar.

 • 0
 • 0
#25 Anne-Marie Krogsbøll

Vi sender også (nu) vores soldater ud i noget af det bedste udstyr, så de har den største chance for at overleve. Hvorfor skulle vi ikke gøre det samme på sundhedsområdet ?

Ja, netop, Hans Nielsen. Alt skal ikke gøres op i, om det er økonomisk rentabelt - nogen gange er det rentabelt rent livskvalitets- og menneskelighedsmæssigt. Hvad skal vi ellers med vores velstand? Hvis så bare SP virkede godt, så ville det være til at bære, at prisen er så høj.

 • 1
 • 0
#26 Anne-Marie Krogsbøll

Vi kommer fra en situation, hvor det offentlige altså havde et selvudviklet EPJ, det var så ikke alle, der ville bruge det fordi det mente det var for dyrt..... den lader vi lige stå... Og den del af det kommunalt ejede kmd, der udviklede dette EPJ , blev så solgt til CSC da man skilte sig af med KMD. Og det offentliges IT udgifter er så eksploderet siden da. Husk på at kommunerne fik 2 milliarder for kmd.. altså mindre end man har betalt for sundhedsplatformen.

Jeg har ikke forudsætninger for at vurdere dine oplysninger her, Jesper Frimann, så jeg tager dem bare for pålydende, og tænker, at de er da interessante, og det er da li'godt pokkers.... Burde nogen ikke forsøge sig med en egentlig grundig opstilling og opgørelse over den udvikling, hvor man gør det samlede regnestykke op? Hvis man aldrig havde solgt KMD, hvor havde vi så været i dag? Har hele dette privatiseringseventyr så ikke i virkeligheden været en endog meget dyr affære, både økonomisk og menneskeligt? Og nu står vi så i et hængedynd, som det er svært at komme op af?

Det gamle EPJ var ikke nogen dans på roser, det havde også sine fejl - men kunne de have været løst bedre i det gamle KMD's rammer?

 • 0
 • 0
#27 Jan Heisterberg

Hvad er højst - i den gamle talemåde.

Men Magnus Bredsdorff opregner eklatante eksempler.

Når man skal rangordne skandaler, så synes jeg nok der er TO dimensioner som skal vurderes og sammenholdes - den klassiske matrix. - økonomi, som anført, er naturligvis een dimension - påvirkning, konsekvens, for borgerne er en anden.

Af de nævnte eksemplet, så er min rangfølge: - sundhedsplatform østdanskernes liv og helbred påvirkes - IC4 - danskernes arbejdsdag og hverdag påvirkes i 20 år mindst - skat - det er bare penge

Og det "værste" er, at Sundhedsplatformen kunne være stoppet efter to måneder på de to første hospitaler. IC4 er en lang perlekæde af fejl, som nævnt, og dårlige valg. Skat er, tja, endnu et it-fejlprojekt, som minder om IC4 fordi det kunne have været stoppet tidligt.

Alle de nævnte projekter demonstrerer er beslutningsafmagt i offentlige projekter. Og DET er vel den egentlige systematiske fælles-fejl.

 • 2
 • 0
#28 Maciej Szeliga

Har hele dette privatiseringseventyr så ikke i virkeligheden været en endog meget dyr affære, både økonomisk og menneskeligt? Og nu står vi så i et hængedynd, som det er svært at komme op af?

Man burde faktisk undersøge hvilke omkostninger salget af både Datacentralen I/S og KMD A/S har medført.

Vi har i øvrigt en anden skandale rullende af samme slags bare i en anden branche: Seruminstituttet - nu skal vi betale i dyre domme for noget vi før producerede selv og oven i købet kunne sælge - FLOT, godt tænkt.

 • 6
 • 0
#29 Hans Nielsen

Så skulle vi bare udvikle offentlige sider i ét format.

Nu har har mange i staten vel brugt stats browser explore 6* ganske mange steder, og har oplevet ulemperne ved at binde sig til et lukket prioriteret kommercielt monopol ?

Men at udvikle i et format, det kan/skal i vel stadig ? Hvis i holder jer til åbne vedtaget standarder, som har nogle år på banen, så kan det læses af næsten alle, selv ældre enheder.

Nej det tosset var at låse sig til lukket ikke gratis og licensfrie formater.

Som streaming ved TV2 og DR, hvor man længe har kæmpet med lidt tåbelig valg for 10-15 siden

 • 2
 • 0
#30 Maciej Szeliga

Kom med det gode eksempel? Eller nu hvor Berlin/London/Hamborg altid bliver brugt. Hvor mange EPJ tror I de har? Ét og det bliver driftet af borgmesteren??

Jeg tror ikke du vil ud i det der... selv i hos ærkekapitalisterne på den anden side af dammen kører det meste offentlige IT inden for hos det offentlige... og sundhedsvæsnet er privat så der er primært militæret som har noget... de kører det til gengæld selv.

I Tyskland er der love som giver udfordringer med registre over borgere hvilket giver naturlige problemer med al slags registrering af borgere. Jeg hev Berlin frem fordi antallet af mennesker i Berlin overstiger hele Danmark - for at illustrere at Danmark er størrelsesmæssigt ingenting.

I Sverige var der en landsdækkende patientjournal da jeg boede der i starten af 90'erne og det var godt indarbejdet så det havde kørt i mindst 10 år, det kørte på en tekstterminal men jeg forskede ikke i om det var 3270/5250 eller en VT220. Jeg spurgte lægen om det var lokalt i Skåne eller landsdækkende og fik at vide at uanset hvor jeg var i Sverige ville en læge kunne se min journal med det samme - det eneste han skulle bruge var mit personnr.

 • 3
 • 0
#31 Anne-Marie Krogsbøll
 • 2
 • 0
#32 Chresten Christensen

Rundt og rundt kør karrusellen.

Måske skal man gå en andel vej end man hidtil har gjort. De er noget der tyder på at de politiker og burekrater, ikke magter at styre den opgave, som digitaliseringen giver . Brug noget mere open source og en let tilgængelig DATA og API, ved at lave en test DB med EPJ data som er total Anymoriseret eller mixet så det ikke er muligt at ekstrahere person data. Så man har et test/udviklings server/systemer og et produktions server/systemer. Så kan man udbyde en ny opgave/job/brug på test systemet forholdvis sikre uiden alle har tilgang til rigtige person data Og brug det nye standart system for cloud :: https://datatransferproject.dev/ Og kræv at data er i Danmark.

Ref; https://www.version2.dk/artikel/konsulent-stort-epj-udbud-region-syddanm... https://www.digitaliser.dk/group/375186 https://www.version2.dk/artikel/it-chefer-en-national-epj-er-noget-skidt... https://twit.tv/shows/security-now/episodes/673?autostart=false

 • 0
 • 2
#33 Jakob Uffelmann

Maciej. Jeg ved godt at Berlin er større end Danmark, men i Berlin er der nok også ca. 40 forskellige EPJ systemer - ret sikkert også endnu flere. Det er derfor, at jeg altid er imod de sammenligninger. Fordi det ligger underforstået, at i en stor by må det da være mere simpelt end i Danmark. Det er det bare ikke.

Jeg kan ikke udtale mig om din oplevelse i Sverige, men de har ikke en national patientjournal eller for den skyld kan dele data mellem deres regioner. Jeg er pt. i dialog med et par svenske regioner, fordi de har lavet en "skal" til at dele data i, men ikke har lokale data i den endnu. Det hedder 1177.se - Det er dog super ambitiøst og skal nok blive til noget.

Lige meget hvor sølle det kan se ud, så finder man ikke et andet land i verden (altså ud over miniput lande med lav digitalisering), hvor patientdata deles så godt og intensivt som i Danmark. Folk vælter ind fra hele verden for at høre om det.

 • 3
 • 0
#34 Bjarne Nielsen

Debatten opsummeret:

Nogen, som ikke har prøvet det selv: Hvor svært kan det være? Nogen, som har prøvet det selv: Sværere end du tror! Nogen, som ikke har prøvet det selv: Det tror jeg ikke på. Nogen, som har prøvet det selv: Hvad sagde jeg.

Misforstå mig ikke.

Den første gruppe kan være naive, og det kan vi ikke bruge til så meget. Men de kan også være modige, og tænke ud af kassen, og så bør vi lade os inspirere af dem.

Den anden gruppe kan være nogle snævertsynede reaktionære typer, som er forfaldet til vanetænkning, og det kan vi ikke bruge til så meget. Men de kan også have erfaringer og indsigt, og så bør vi lytte til dem.

Vi har brug for det bedste fra begge grupper. Men det kræver nok mere samtale end hvad der kan rummes i denne debat.

 • 5
 • 0
#35 Frithiof Andreas Jensen

Skåne eller landsdækkende og fik at vide at uanset hvor jeg var i Sverige ville en læge kunne se min journal med det samme

Det har "Svensson" fået Liberaliseret - I dag kommer du kun til en läge på den "vårdcentral" som man er tilmeldt, og kun hvis man ringer mellem 8-9 på "akut"-telefonen (som er et call-center med alle de unikke "fordele" det giver) ellers så er det Skadestuen (koster 750 SEK).

Den eneste måde at bestille en tid i forvejen hos en läge i Sverige er hvis man har en sundhedsforsikring.

 • 2
 • 0
#36 Per Larsen

Vi er da 5.000.000 individer her i DK, og vi kan da ikke klares os med bare et integreret system. Vi skal da ha' mindst 5 -- Et pr. million. Har de ikke mere end et system i f.eks. Hamburg, med ca. samme antal indbyggere inkl. omegn som Danmark?

 • 0
 • 2
#37 Ulrik Suhr

Jeg har længe været af egen overbevisning at der måtte gøres noget. Empiri har vist sig at det ikke kan lade sig gøre med den nuværende ledelse i de politiske partier og de chefer de har ansæt igennem tiden (øjner håb for fremtiden).

Det har længe været kendt i SW udvikling at store projekter fejler og koster penge så derfor har Agil udvikling fordelt ansvaret på en hensigtsmæssig måde og implicit giver gennemsigtighed for dem med pengene. De har nu så at sige mulighed for at stoppe katastrofer før de opstår. Det er næsten de-facto standard uden for staten (kender ingen SW huse som bruger vandfald som staten ynder).

Dette er så småt ved at komme til staten, men ledelsen og politikerne kan stadig ikke bruge metoden. Fordi det giver udfordringer til de øverste lag pga.:

 • Det bliver meget sværere at afskrive sig ansvaret ligger ikke i metoden.
 • Man bliver nød til at have indsigt og forståelse for at træffe valg, men kan til nød udliciteres.
 • Der kan ikke med "sikkerhed" sættes et budget før man er i gang.
 • Der skal træffes politiske valg som hjælper borgerene, men fratager politikerne magt (fx i stil med Estland hvor borgere ikke skal oplyse stamdata igen og igen da det er en borgerret at indgive data en gang og staten selv må finde den data....)

Jeg har ikke undersøgt dette problem i dybden, men måske vil data som udgangspunkt drives af staten med fornuftige API'er være det bedste sted at starte for intelligente løsninger?

Så kan man for min skyld bruge forskellige systemer ovenpå bare de overholder krav/processer etc. som man har undersøgt på forhånd og løbende udvikler.

Hvis man så ser der er processer/systemer som skal være ens pga. sikkerhed eller andet kunne man egenudvikle disse moduler.

dvs. der opstår 3 forskellige løsninger.

 1. Staten udvikler et modul/system
 2. Private udvikler moduler/systemer
 3. hybrid hvor datasæt/processer er fastlagt (evt. systemer) som andre skal integrere med.

Det er hvad man gør i overført betydning på EU plan fordi disse systemer ikke bare lige kan tilpasses alle lande og alle lande har deres egne meninger. ikke optimalt, men fornuftigt når alle skal være enige.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere