Fejl på EFI-søstersystem førte til manglende renteopkrævning fra virksomheder i årevis

Illustration: Henning Mølsted
Projekt Skattekontoen, som refererede til den samme styregruppe som EFI-projektet, har været ramt af store problemer med rentetilskrivning. Det kritiserer Ombudsmanden nu.

En it-fejl har betydet, at Skat ikke – som de ellers skulle efter loven – har opkrævet renter hos tusindvis af virksomheder i op til to år og to måneder.

Det fremgår af en undersøgelse, som Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag.

Konkret skyldes den manglende rentetilskrivning, at der var en fejl i it-systemet Skattekontoen, som blev sat i drift 1. august 2013 - endog muligvis uden en formel beslutning om et go-live fra topledelsen. Skattekontoen indgik sammen med det skandaleramte EFI-system i systemmoderniseringen i Skat.

Først fra 1. oktober 2015 fik alle virksomheder tilskrevet renter på Skattekontoen.

»Det er overordentlig uheldigt, at et centralt offentligt IT-system med så store mangler overhovedet blev sat i drift. Men sagen er også en påmindelse om, at hvis den slags fejl alligevel sker, har myndighederne et særligt ansvar for at informere berørte borgere og virksomheder om konsekvenserne for dem,« siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden tilføjer, at han ikke har haft mulighed for nærmere at afdække de processer mv., der førte til idriftsættelsen af IT-systemet.

»Jeg har derfor bl.a. ikke mulighed for at afdække, hvorvidt it-systemet blev testet i tilstrækkeligt omfang inden idriftsættelsen, herunder i forhold til systemets forskellige funktionaliteter. Jeg har heller ikke mulighed for at afdække, hvorvidt Skat inden idriftsættelsen havde taget højde for, hvordan eventuelle fejl skulle håndteres,« fremgår det af redegørelsen (PDF).

Men ifølge redegørelsen har Skattestyrelsen og Skatteministeriet i et fælles svar til Ombudsmanden oplyst, at projektet med Skattekontoen refererede til den samme styregruppe som EFI-projektet med Skats direktør som formand:

»Begge projekter havde været længe undervejs, releasetidspunkterne for de nye systemer var fastlagt tidligere på året i 2013, og projekterne blev drøftet på kvartalsmøder med departementet og ugentligt i en styregruppe/referencegruppe i Skat med deltagelse af Skats direktør, it-direktøren og inddrivelsesdirektøren,« oplyser det to skatteenheder - med den interessante tilføjelse:

»Det kan ikke udelukkes, at projekterne gik i drift uden en formel forelæggelse.«

Tusindvis af virksomheder ramt

Af redegørelsen fremgår det at der alene for perioden august 2013 til januar 2014 blev gennemført efteropkrævning af ca. 276,6 mio. kr. for ikke-tilskrevne renter hos ca. 167.500 virksomheder.

Ombudsmanden kritiserer også, at Skat skrev direkte til de berørte virksomheder, da fejlen var løst efter mere end to år, nemlig i i december 2015. Nogle virksomheder havde modtaget et brev fra Skat i december 2013, hvor det fremgik, at renterne indtil videre ikke kunne ses. Men det generelle problem med renteopkrævning var ikke direkte omtalt.

Skat havde også i december 2013 orienteret FSR – danske revisorer og lagt en orientering på Skats hjemmeside om systemfejlen. Her fremgik det, at der var rettet op på problemet, og at der i begyndelsen af 2014 ville blive tilskrevet renter. Da dette viste sig ikke at være rigtigt, blev orienteringen fjernet fra hjemmesiden, men FSR blev ikke orienteret på ny, og der blev heller ikke lagt en ny orientering på hjemmesiden.

Fejlen kan bl.a. have betydet, at virksomheder har aflagt forkert årsregnskab. Desuden har efteropkrævning af renter givet store problemer, har de ramte anført.

Ombudsmanden stiller spørgsmål ved, om grundlaget for Skats efteropkrævning af renter og renters rente har været korrekt. Han peger på, at dette spørgsmål bør afklares af domstolene.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere