EU's roaming-aftale truet af strid om netneutralitet

EU-afstemning om netneutralitet er udskudt til midten af marts. Og nu tages roaming-aftalen som gidsel i forhandlingerne.

I fredags kunne Version2 berette, at man i EU er nået frem til en aftale om at afskaffe roaming-afgifter på tale, sms og mobil-data. Lovgivningen skal træde i kraft fra december 2015, og dermed vil det altså være slut med de skyhøje regninger til borgere, der bruger deres mobiltelefoner i andre EU-lande end deres eget.

En større lovpakke om forskellige aspekter af telekommunikation, der blandt andet omfatter netop roaming-aftalen, er på vej igennem EU, og i mandags skulle de have været til afstemning i industri-udvalget, hvor danske Jens Rohde er næstformand. Afstemningen blev dog udskudt, og et af de store stridspunkter i lovforslaget er netneutralitet - og nu tages de reducerede telefonregninger som gidsel i kampen om båndbredden.

Læs også: EU-politiker: Nu bliver roaming afskaffet helt i EU

Netneutralitet diskuteres heftigt i både Europa og USA, hvor mange har erklæret netneutraliteten for død, efter at Netflix har indgået atale med Comcast om at betale for at få opprioriteret sin trafik - en model som TDC for nylig meldte sig positivt indstillet for som en fremtidig mulighed i Danmark.

I EU har man indtil videre udarbejdet et forslag, der i sin nuværende form stadfæster, at man som udgangspunkt ikke må forskelsbehandle internettrafik – dog med visse undtagelser. Der er gives nemlig plads til det, der hedder ”specialised services” – altså specielle aftaler mellem eksempelvis indholdsleverandører og tele-selskaber.

Skeptikere mener, at begrebet er så åbent for fortolkning i det nuværende forslag, at det i praksis vil udhule den netneutralitet, som forslaget skal sikre - altså lige adgang til al slags indhold på interenttet. Derfor har den franske socialist Catherine Trautmann på vegne af den socialdemokratiske gruppe indleveret en række ændringsforslag til stramninger, der blandt andet skal præcisere, hvad der må kaldes en specialised service.

I ændringsforslagene slår Trautmann fast, at en specialiseret tjeneste ikke må have samme funktion som en anden tjeneste, der er frit tilgængelig via almindelige internetforbindelser. Altså vil en aftale, som den Netflix og Comcast har lavet, umiddelbart ikke være tilladt.

Læs også: Kommer fremtidens internet til at ligne kabel-tv?

Jens Rohde er leder af den liberale gruppe, og han forklarer, at selvom han er for netneutralitet, er han nødt til at stemme imod stramningerne. Ellers truer både EPP-gruppen (centrum-højre), ECR-gruppen (konservative), og EFD-gruppen (højre) nemlig med at trække tæppet væk under hele pakken af telelovgivning.

Og hvis det sker, så vil også den aftale om roaming, der skal gøre det markant billigere at bruge sin telefon i andre EU-lande, også ryge på gulvet.

»Jeg har fået klar besked fra EPP-gruppen, ECR-gruppen, EFD-gruppen, og halvdelen af min egen gruppe om, at hvis man stemmer for dette her, så vil de trække støtten til hele forslaget. Og hvis det sker, så bliver der ingen roaming-aftale og slet ingen netneutralitet«, siger Jens Rohde til Version2.

Afstemningen i industri-udvalget er indtil videre udskudt til 18. marts.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
#1 Anonym

Afskaffelsen af muligheden for at tage overpris for roamede mobiltjenester er vigtigere end netværksneutralitet. Ikke fordi neutralitet ikke er vigtig, men fordi de voldsomme overpriser gør neutralitetsdiskussionen på roamede mobiltjenester ret ligegyldig.

Desuden må man forvente en vis grad af forbrugerpres mod selskaberne, således at de selskaber som så misbruger de manglende neutralitetsregler, straffes ved at miste kunder. Det mest åbenbare indgreb er naturligvis det som gælder SIP (eller tilsvarende), altså at teleselskaberne vil forhindre at man kører voice over mobildata. På den måde bypasser man operatøren og gør sin telefon (og dens nummer) uafhængig af SIM kortet. Hermed er det indlysende meget lettere at skifte operatør, hvilket naturligvis ikke er i den enkelte operatørs interesse.

Mit gæt er, at mobilselskaberne over hele Europa næppe vil blive enige om en sådan forhindring af SIP. Bliver de det, vil der formodentlig være tale om en karteldannelsessag, og den har EU allerede ret kraftige midler til at imødegå.

 • 1
 • 2
#2 Jesper Lund

Desuden må man forvente en vis grad af forbrugerpres mod selskaberne, således at de selskaber som så misbruger de manglende neutralitetsregler, straffes ved at miste kunder.

Det skal vi naturligvis håbe på, hvis det ender med en aftale om netneutralitet som er fyldt med huller pga. muligheden for at sælge almindelige internettjenester som specialtjenester.

Men der ingen garantier, absolut ingen. På faste internetforbindelser har danskerne typisk kun nogle få leverandører at vælge i mellem, specielt hvis vi skal have 100 Mbps i fremtiden (regeringens 2020 plan).

Du ser allerede i dag internetudbydere som leverer specialtjenester der behandles anderledes, f.eks. YouSee der ikke lader YouBio tælle med i fair use forbrug. Når én udbyder har opnået en økonomisk fordel ved at tilbyde kunderne specialtjenester med garanteret hastighed (eller anden præference behandling som undtagelse fra fair use forbrug) og almindelig internet med "gennemsnitlig" hastighed (eller fair use begrænsninger), risikerer vi at de andre internetudbydere bliver presset til at følge efter. Money talks, selvom internettet i dag er grundlaget for at udnytte vores ytrings- og informationsfrihed.

Inden vi har set os om er det slut med netneutraliteten hos alle udbydere, til stor skade for samfundet. Jeg mener at dette er en reel risiko. Vi skal lovgive for at sikre fremtiden. Ikke stille os tilfreds med at tingene i dag fungerer ok uden lovgivning om netneutralitet.

En effektiv regulering af netneutralitet, uden det kæmpe loophole om specialtjenester som der er i det kompromisforslag som Jens Rohde mener at han er nødt til at stemme for, ville derimod forhindre internetbranchens "sorte får" i at lave specielle aftaler med særlige indholdsudbydere. Alle udbydere ville være nødt til at opføre sig som "the good guys."

Såvel forbrugere, næsten alle indholdsudbydere og langt de fleste internetudbydere (dem som gerne vil opføre sig pænt og netneutralt) ville have stor fordel af en sådan effektiv lovgivning. Det er mig uforståeligt, at et Europalparlament valgt direkte af europæiske borgere, ikke kan se dette.

EDRi vurderer ikke at roaming delen reelt er truet af netneutralitet. Hvem tør stemme imod afskaffelse af roaming i et valgår? http://edri.org/netcommunism/

 • 3
 • 0
#4 Johannes Aagaard

Deep Packet Inspection (DPI) er som bekendt et helt oplagt værktøj at anvende for ISP'erne, hvis der gives grønt lys til at droppe kravet om neutralitet (idet der dog kan være - og er - flere andre grunde til også at anvende DPI). Men et af de meget væsentlige problemer med at røre ved netneutraliteten er også, at DPI dermed bliver en nødvendighed for ISP'erne, en nødvendighed, der er knyttet til de traditionelle ISP'eres overlevelse, men som utvivlsomt også vil blive søgt kapitaliseret. For at kunne skalere eller forme trafikken, må man nødvendigvis kende indholdet ned på minimum applikationsniveau.

I en anden debattråd her forleden gik diskussionen på den såkaldte sessionslogning for internettrafik, en lovgivning, hvis nødvendige revision her i Danmark er blevet udskudt endnu en gang. Og spørgsmålet er, at hvis ISP'erne får rådighed over et værktøj, der ikke bare læser IP-adresse og TCP-headerinformation men også dykker direkte ned i pakkernes payload - i realtid, ville det så ikke være utroligt fristende for politikerne at udnytte disse DPI-data i forbindelse med en nyfortolkning af regelsættet om sessionslogning?

I bekræftende fald vil det betyde, at der sker en sammensmeltning af tele- og overvågningsvirksomhed. Og ønsker vi det?

 • 0
 • 0
#6 Daniel Udsen

Du ser allerede i dag internetudbydere som leverer specialtjenester der behandles anderledes, f.eks. YouSee der ikke lader YouBio tælle med i fair use forbrug

Og det er ikke kun youbio det der realt er skremmescenariet er kabel tv hvor man i usa har set kabel selvskaber blokere kanaler på mere eller mindre politisk grundlag(currentTV/Aljazeera), og hvor det kan værre svært for folk at få adgang til ukomersielle kanaler der ender med at blive overbudt af de rigere kommercielle aktører, således at de ikke kan levere fuld HD osv.

Det gennerelle problem der net neutralitet skal løses er at en del ISP'er er koncernforbundne med de kabelTV leverendører der høster masive profiter på at have et lokalt monopol på at videre sælge adgang til TV kanaler og derfor har et stor incitament for at forhindre TV producenter til at sælge direkte til forbrugerne via internettet.

Roaming er en langt mindre problem stilling her fordi der realt set kun er tale om prisdannelse og det på et market hvor der er nok konkurrence til at man i nogle tilfælde kan aftale sig ud af det, et større problem her er sim-låsning af telefoner der forhindre folk i at samle et lokalt taletidskort op.

 • 1
 • 0
#10 Jarnis Bertelsen

Som sædvanlig, er det eneste man kan bruge JS' kommentar til, at lodde TDC's holdning til spørgsmålet. Tilsyneladende mener de, at en lov om netneutralitet (i hvert fald med en bred definition af netneutralitet, der også omfatter deres bundlede produkter) er skadelig nok for deres forretningsplaner, til at de gerne ser enhver debat om emnet afsporet og/eller forplumret.

 • 6
 • 0
#11 Jørgen Elgaard Larsen

Roaming-afskaffelsen er uhyre populær blandt vælgerne. Jeg tvivler på, at nogen partier for alvor vil stemme imod roaming-afskaffelsen så tæt på EP-valget.

Det kunne netop bruges til at få netneutralitet med på i pakken.

Men det kræver jo, at man har mod til at lege kylling...

 • 5
 • 0
#13 John Strand

Og med Apple mener du Netflix?

Jep... Beklager - Hvis I vil vide mere så læs her: http://blog.streamingmedia.com/2014/02/media-botching-coverage-netflix-c...

Artiklen er misvisende - EU er ved at forhandle en Telekom pakke på plads, parlamentet og kommisæren er blevet enige om et forhandlingsmandat i relation til pakken - efterfølgende skal de forhandle med ministerrådet der skal komme med deres udspil hvorefter de to parter skal blive enige.

Der er MEGET langt hjem før at en telepakke er på plads og roaming og net neutralitet er bare to af rigtig mange elementer, det er de to elementer folk fokusere på.

 • 0
 • 9
#15 John Strand

Roaming-afskaffelsen er uhyre populær blandt vælgerne. Jeg tvivler på, at nogen partier for alvor vil stemme imod roaming-afskaffelsen så tæt på EP-valget.

Det kunne netop bruges til at få netneutralitet med på i pakken.

Men det kræver jo, at man har mod til at lege kylling...

Partierne kan stemme som de har lyst til men i sidste ende så bliver pakken ikke en realitet hvis Ministerrådet siger nej tak - det gælder også den anden vej.

Lad os debattere med udgangspunkt i hvordan beslutninger bliver vedtaget i EU, det er en lidt anden model en den vi kender fra Folketinget.

 • 0
 • 10
#16 Anonym

Hvilket der selvfølgelig er en god business case i at gøre.

Det uheldige er, at teleindustrien forsøger at koble debatten om netneutralitet ind i roamingdiskussionen.

EU 531/2012 beskræftiger sig alene med roaming og ikke med netneutralitet. Forordningen bygger på rådsafgørelse 243/2012/EU hvor EU definerer sit radiofrekvenspolitikprogram.

I EUs frekvenspolitik er defineret hvorledes EU fortolker netneutraliteten. Det er indlysende, at de to forhold (roaming og neutralitet) ikke har noget med hinanden at gøre regulatorisk. Hvis en operatør ikke efterlever reglerne mister han licenserne - uanset om han argumenterer for at han skal bruge pengene fra ikke-neutral netværksdrift, til at dække manglende indtægter fra roaming. Så det synspunkt vil teleselskaberne få umådeligt svært ved at få forståelse for i EU.

 • 9
 • 0
#17 Daniel Udsen

I EUs frekvenspolitik er defineret hvorledes EU fortolker netneutraliteten. Det er indlysende, at de to forhold (roaming og neutralitet) ikke har noget med hinanden at gøre regulatorisk.

Politisk er det derimod en del af samme problemstilling der også indeholder ting som sim-låsning aftaleperioder og "Wholesale" der har det tilfældes at du typisk har et stort incitament fra de større udbyderes side til at forsøge at "bundle" sig ud af at skulle konkurrere fra mindre niche aktører.

Roaming problematikken handler når det kommer til data også om trafik diskriminering i.e. den samme datatjeneste koster langt mere for brugere der ikke har købt den fulde bundle(simkort/services/abonnement). Og igen er problemet at der ikke er effektiv konkurrence om at give fremmede simkort laveste pris.

 • 0
 • 0
#18 John Strand

EU pakken består af en række elementer og Neelie Kroes har sagt at enten vedtager man hele pakken (inkl roaming og net neutralitet samt de øvrige punkter) alternativt så gør man intet.

At der er enkelt elementer som Torben Rune henviser til gør ikke den store forskel for det er en pakke der skal vedtages og hvor roaming og net neutralitet blot er to af mange elementer.

Det er ikke et spørgsmål om telebranche drager det ene eller det andet ind i processen - det er politikere i parlamentet og regeringer der ikke er tilfreds med alle elementerne som inddrager disse ting.

Når artiklerne er misvisende så kan debatten kun blive afsporet - se evt. denne: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-828_en.htm

 • 0
 • 7
#19 Anonym

Roaming problematikken handler når det kommer til data også om trafik diskriminering i.e. den samme datatjeneste koster langt mere for brugere der ikke har købt den fulde bundle(

Helt enig. Set fra operatør side giver det god mening at blande roaming og neutralitet sammen da begge er sider af samme økonomiske sag. Men regulatorisk ser det ud til, at EU vil gøre meget for at skille tingene ad. Som det ses i 243/2012/EU så er der helt universelle neutralitetsvilkår for de frekvenser som tildeles mobilselskaberne. De skal opfyldes helt uafhængigt af hvilke produkter og priser selskaberne udvikler. Og derfor vil produkter som f.eks. betyder, at Skype eller SIP trafik udelukkes af et mobildata abonnement, stride imod lovgivningen (og i denne sammenhæng vel at mærke helt ligegyldigt om der er tale om roamet trafik eller ej).

 • 3
 • 0
#20 John Strand

Det er meget tydeligt at der er nogle der har nogle meget fantasifulde fortolkninger af hvad net neutralitet er og hvordan det fungere i praksis.

Der er mindst 12 forskellige definitioner på net neutralitet, i EU har man ikke regler endnu og hvis man ser på de lande hvor der er regler findes der ikke mange cases på at teleselskaberne bryder dem.

Der findes en række virksomheder der bevidst og meget systematisk diskriminere trafik og nogle af dem er Facebook, Google etc.

EU er ved at vedtage en PAKKE og det er PAKKEN man diskutere og sandsynligheden for ar den bliver godkendt i sin nuværende form på denne side af et EU valg og med den nuværende kommissær der fratræder i slutningen af året er meget lille.

Det er ikke teleindustriens interesser der blokere for tingene men nationale regeringers interesser - Der er en årsag til at en række nationale Telekom regulatorer har taget afstand til pakken.

 • 0
 • 10
#23 Jesper Lund

Det er processen i Europa parlamentet kræver http://um.dk/da/politik-og-diplomati/eu/eus-opgaver-og-institutioner/saa... at man bliver enig med Ministerrådet, lige nu kender vi ikke de enkelte landes holdning ud over at vi ved at der var en del modstand mod forslaget da det kom frem.

Ja, EU lovgivning kræver enighed mellem Rådet og Europaparlamentet. Sådan er det.

Men hvis nogen vil sige nej til afskaffelse af roaming overpris og nej til netneutralitet, må de selv stå på mål for den beslutning, og acceptere vælgernes dom ved næste valg.

Sådan er det repræsentative demokrati også..

 • 6
 • 0
#24 John Strand

Ja, EU lovgivning kræver enighed mellem Rådet og Europaparlamentet. Sådan er det.

Men hvis nogen vil sige nej til afskaffelse af roaming overpris og nej til netneutralitet, må de selv stå på mål for den beslutning, og acceptere vælgernes dom ved næste valg.

Sådan er det repræsentative demokrati også..

Nu er det sådan at Telecom pakken indeholder en del andre elementer end roaming og net neutralitet. De to elementer er dem som politikerne føre frem i pressen med det formål at få EU til fremstå som nogle der gør noget for folket og så glemmer man at tale om alle de andre elementer der er en del af pakken.

Der er INTET galt i at reducere roamingpriserne omvendt så er der i Europa brug for en konsolidering af industrien hvilket betyder færre operatører - der er den del af EU som Nellie Kores har ansvaret for også enig i.

Nu er det sådan at konkurrencemyndighederne i Europa og i flere cases har arbejdet mod konsolidering i markeder hvor alle er enig om at det er den eneste vej frem (Case Orange/ Sunrise, Orange Østrig / 3 samt senest E-Plus/O2)

Hvis priserne skal ned så skal produktions omkostningerne også ned, men det er svært på markeder hvor konkurrence myndighederne forhindre konsolidering, hvor regeringer i enkelt lande lægger ekstraordinære skatter på industrien og hvor prisen for mobillicenser variere meget.

Roaming og net neutralitets fokuset bliver ført frem i medierne for at fjerne fokuset fra de andre ting i pakken og de mange andre udfordringer industrien slås med - en strategi der har virket et stykke af vejen når man ser på mængden af fejlfyldte artikler som ovenstående artikel.

Jeg var i mandags sammen med Neliee Kroes og hendes folk og havde møde med nogle af hendes folk om de udfordringer der er i Europa.

EU´s telepolitik er en katastrofe, i den tid Neliee Kores har været kommissær har tingene udviklet sig endnu mere negativt i Europa og fremtiden ser ikke lys ud - se evt. denne: http://www.strandreports.com/sw6003.asp

 • 0
 • 7
#25 Anonym

Ja, EU lovgivning kræver enighed mellem Rådet og Europaparlamentet. Sådan er det.

Men hvis nogen vil sige nej til afskaffelse af roaming overpris og nej til netneutralitet, må de selv stå på mål for den beslutning, og acceptere vælgernes dom ved næste valg.

Sådan er det repræsentative demokrati også.

Ja, helt enig. Et link til EU's konstitutionelle konstruktion som svar på EUs detaljerede procedurebeskrivelse til behandling af et lovforslag giver jo ingen mening. Det svarer til at sende et link til færdselsloven, mens man diskutere designet af en ny bil. Ganske meget off-topic. Man må gå ud fra, at alle formelle spilleregler fsa. procedurer i EU overholdes, men det er ikke det der diskuteres her.

Nu er det sådan at Telecom pakken indeholder en del andre elementer

Ja, de elementer fremgår jo fuldstændig tydeligt i beskrivelsen af lovforslaget (det kan godt betale sig at følge linket hvis man vil diskutere indholdet). Selve EU 531/2012 indeholder også - selv om det i sig selv et et sammenhængende element i pakken - også en række helt nye markedsmekanismer, hvoraf flere allerede er nævnt i andre tråde her på Version2. Det gælder f.eks. LBO og ARP. Der ud over er der defineret en række nye tiltag om forbrugerbeskyttelse, der - som det fremgår af prodecure dokumentet - har fået en del positiv opmærksomhed, bl.a. angående obligatoriske takseringsoplysninger.

Roaming og net neutralitets fokuset bliver ført frem i medierne for at fjerne fokuset fra de andre ting i pakken

Det er der ikke belæg for. De øvrige elementer i pakken er - som det fremgår - ganske trivielle i forhold til den meget omfattende ændring af roaming.

 • 6
 • 0
#27 Anonym

Nu er det sådan at jeg i modsætning ti dig ....

Endnu en gang som forventet et langt selvhævdende og nedladende svar fra John Strand. Såfremt Version2 ikke får styr på disse blog diskussioner, så er det slut fra min side til at bidrage her.

Jeg slutter mit bidrag i tråden her.

At Version2 så lader det fortsætte er sikkert godt for annoncørerne - det giver klik. Men mon det fortsætter?

 • 12
 • 0
#28 John Strand

Endnu en gang som forventet et langt selvhævdende og nedladende svar fra John Strand. Såfremt Version2 ikke får styr på disse blog diskussioner, så er det slut fra min side til at bidrage her.

Jeg slutter mit bidrag i tråden her.

At Version2 så lader det fortsætte er sikkert godt for annoncørerne - det giver klik. Men mon det fortsætter?

Kære Torben Rune

Jeg fortæller bare hvordan beslutningsprocessen er i EU og så fortæller jeg ting som enhver journalist kan få bekræftet ved at løfte telefonen og tale med de rigtige folk.

Det er ikke nedladende, beklager hvis du opfatter det sådan men nu er det sådan at jeg vist i modsætning har brugt en deltid på at sætte mig ind i tingen, mødes med de folk og talt med dem om dette.

Jeg deler bare min viden med de andre i debatten og dermed kommer jeg med seriøs viden der gør at debatten måske kan tage udgangspunkt i det der rent faktisk sker i stedet for at tage udgangspunkt i fordomme og hvad folk tror.

Hvis der er nogle faktuelle fejl i det jeg skriver så må du endeligt sige til - mener at jeg har rimelig tyr på dette emne.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 13
#29 Anonym

Fraværet af sober debat er larmende. Desværre må jeg sige, da Version2 i mine øjne har været et af de mest seriøse medier når det gælder dækning af den danske IT og telebranche.

Men sådan er det ikke mere, og min lyst til at ofre tid og energi på at udveksle tanker, idéer og viden her på sitet er fuldstændig væk. Man deltager jo ikke i en blog for at blive kaldt en doven, uklog, eller det der er værre, eller for at få inddraget sit privatliv for den sags skyld.

Derfor nedlægger jeg mit Version2 login.

Vi har i Netplan siden 2009 drevet en blog på LinkedIn under betegnelsen Netplan Voice forum. Det er et lukket forum med godt 350 deltagere. Alle som opfylder kriterierne for at deltage er velkomne. Her udveksler vi viden, erfaringer og holdninger til det der foregår i telebranchen - på en sober og behagelig måde. Jeg glæder mig til at blogge videre der.

 • 9
 • 1
#30 John Strand

Ja, helt enig. Et link til EU's konstitutionelle konstruktion som svar på EUs detaljerede procedurebeskrivelse til behandling af et lovforslag giver jo ingen mening. Det svarer til at sende et link til færdselsloven, mens man diskutere designet af en ny bil

Kære Torben Rune

Jeg syntes at du skulle læse hvad du selv skrev. Det kan godt være at du mener at det ikke er relevant at se på hvad der skal til for at et forslag fra kommissionen bliver til realiteter - det mener jeg og rent faktisk så er det artiklen handler om.

Det er ikke mig men dig der forsøger at gøre dig klog på hvad der sker i EU og det uden at du har sat dig ind i tingene.

En seriøs debat tager udgangspunkt i fakta og i dette tilfælde i hvad der sker i EU og den måde som EU vedtager nye regler - det kan godt være at du mener at debatten bliver afsporet når jeg deler min ret omfattende viden om det der sker i EU.

Trist at du bliver støt over at jeg fortæller om hvad der sker i EU - omvendt så syntes jeg at det er mere trist at du gør dig klog på emnet uden at du har sat dig ind i hvordan EU fungere og hvad telepakken rent faktisk indeholder.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 8

Når man så har en masse viden om tingene så kommer folk fra hele verden og spørger en hvad man mener og beder om adgang til den viden man har - Det er derfor at regeringer fra hele verden bruger en del af vor viden når de ser på hvad der sker og hvilke udfordringer der er på dette komplekse område.

Set i det lys så fatter jeg ikke hvorfor du ikke er CEO for noget stort og ikke ceo for et skrantende aps.

Men set i andre sammenhænge så forstår jeg det sådan set godt.

Strand, dit totale fravær i engelsksprogede debatter undrer mig? Jeg har fulgt med i flere debatter om bl.a. FTTH her i USA hvor du glimrer ved dit fravær. Ifølge eget udsagn er du jo pot og pande med pingerne fra FCC og ATT, og er herovre hele tre måneder om året. Spred dog din enorme viden så hele den egngelsksprogede del af verden kan få glæde af den - og ikke kun en lille håndfuld danskere.

 • 5
 • 0
#34 John Strand

Strand, dit totale fravær i engelsksprogede debatter undrer mig? Jeg har fulgt med i flere debatter om bl.a. FTTH her i USA hvor du glimrer ved dit fravær. Ifølge eget udsagn er du jo pot og pande med pingerne fra FCC og ATT, og er herovre hele tre måneder om året. Spred dog din enorme viden så hele den egngelsksprogede del af verden kan få glæde af den - og ikke kun en lille håndfuld danskere.

Kære Claus

Din indsigt i min virksomhed er ret begrænset - den er så begrænset at du vrøvler igen og igen.

Jeg kan slet ikke forså at du mener at vi er usynlige i USA, jeg syntes at vi er ret synlige og jeg tilbringer den del til i Washington ret jævnligt.

I USA er det sådan at når Senatet skal se på hvordan konkurrencen fungere på mobilmarkedet så ringer de til København og beder om at få fløjet eksperter ind og der levere vi naturligvis den vide som der skal leveres når en Senat komite spørger os - det gjorde vi senest i onsdags.

Ud over det så havde jeg møde med Tom Wheeler i mandags (ham har jeg kendt i over 13 år) - listen er lang over den vi arbejder med og taler med i USA er meget lang.

Jeg formoder at en bornholmer der er kommet til USA har et rimelig begrænset netværk og jeg formoder at den form for nepotisme som de dyrker på Bornholm ikke fungere i USA hvis man vil tages seriøst - Bornholm det er der hvor Erhvervsstyrelsen nok meget snart dokumentere at Østkraft har overtrådt loven for hvad kommunale elselskaber må.

Nu når vi er ved USA så har også lige publiceret en ret omfattende rapport om teleinvesteringer i USA og Europa: http://www.strandreports.com/sw6003.asp som har skabt en del politisk opmærksomhed især i EU, Amerikanerne smiler bare og siger at det ved de godt og det på trods af der findes folk i USA der forsøger at bilde folk ind at verden er anderledes - vi har indsamlet og konsolideret den viden der skal bruges for at vise hvordan verden ser ud.

Rent faktisk så var der en del talere på Mobile World Congres i Barcelona i sidste uge der henviste til vor konklusioner i den rapport - her er formanden for GSMA: http://www.reuters.com/article/2012/12/20/us-telenor-regulations-idUSBRE...

Hvis man var så heldig som jeg og blev inviteret til at deltage på http://www.ministerialprogramme.com så hørte men mange tale om de konklusioner som vi har bragt frem.

Det er vist ret tydeligt at din indsigt i hvad vi laver ikke er så stor - mens Torben Rune sidder og ser på telefonregninger og du sidder og ser på engelske debatforaer så mødes jeg med dem du læser om i medierne.

Jeg har intet i mod kritik omvendt så syntes jeg at den skal være baseret på fakta og ikke hvad en bornholmer tror der sker.

Håber at du er blevet oplyst lidt mere.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 7
#35 s_ mejlhede

Det var en god ide, synes også efterhånden at V2 kun har EB overskrifter, og tit ældre oversatte artikler af meget svingen kvalitet, men vælger nok ikke at nedlægge mit V2 login. Jeg skal jo have mulighed for at finde John Strands daglige citat. Men gør som mig når JS kommer ind i debatten forlad, den og ignorer ham total, jeg mener at han er en ****hat, med hensyn til det at ødelægge en tråd. Jeg har også skiven til redaktion men de vil ikke gøre noget ved det. Så jeg tror vi mødes i det nye forum, ser også gerne alle jer andre seriøse detager i debatten.

Og lad da JS blive her, det er det eneste sted som han efterhånden har lov til at skrive. Så må V2 lære det på den hårde måde :-) Kopi af mit henvendelse til redaktionen.

Klage over debattør John Strand indlæg på V2.

Jeg vil hermed klage over John Strand, og hans indlæg på Version 2, han overholder ikke jeres debat regler, og han er ødelæggende for en konstruktiv debat.

Hvis i tror at hans deltagelse øger besøg tallet på siderne, så vil jeg sige tvært imod, de fleste vil stoppe, med at læse debatten når den vokser til en hvis længde, eller når de læse det idioti som bliver skreven, ikke kun af John Stand, men også af alle dem, som desvære reagere på hans ødelæggende debat form. Så til sidst er det kun Tordensskjold soldater tilbage i tråden.

I må også selv være klar over dette, da i mange gange har slette hele hans deltagelse i længere tråde, som så er halveret.

Hans debat form går på overhoved ikke at svare på spørgsmål, der stilles til hans indlæg, eller svare i både øst og vest, med indragelse af ting som ikke høre til i tråden. Han misforstår bevist,eller på grund af manglende indsigt de ting som han så svare på ved at give sin egen version af verden, uden at det har hold i noget real. Ja jeg tror ikke han giver sig tid til at læser de debat indlæg han svare på, og hans egen svar på nogen af de udokumenteret påstande han kommer med er tit et spørgsmål som ikke har noget med sagen at gøre.

Det er jo ikke kun på version 2 at man er blevet træt af hans laden og gørende.

Det er jo ikke kun på Version 2 som er ved at blive synonym med John Strand debat, der er klage og reaktion mod hans debat form. Hvis i ikke passer på kan i blive hjemmeside for dages grin med et John Strand citat.

http://iphoneguide.dk/nyheder/john-strand-i-strid-modvind/

http://www.macbay.dk/9703521#0

I kan selv prøve at læse og følge nogen af de tråde han deltager i, hvis i har energi til det, men vil prøve at tage nogen få eksempler ud for at underbygge min klage.

Min klage over John Strand går på at han ikke overholder retningslinjer for debat, den burde måske også indholde en klage over reklame, da han hvis ikke er syg på en eller anden måde, må være lobbyist for TDC og teleindustrien, en ting han så bør stå ved.

Indlæg skal holdes inden for emnet og føre debatten videre.

Indlæg skal holdes i en sober tone og på et fagligt niveau - og derigennem bidrage til en saglig og konstruktiv debat.

Indlæg skal overholde gældende lovgivning og må eksempelvis ikke være injurierende eller bryde ophavsretten.

Vi tolererer ikke personangreb.

Kontroversielle påstande kræver faglig dokumentation, kildehenvisning, samt skal holdes på et sagligt niveau.

http://www.version2.dk/artikel/erhvervsminister-nyt-mobilnetvaerk-er-red...

Her er der personangreb om løgn, manglede dokumentation, Kontroversielle påstande, og selv om der bedes om svar og dokumentation, så er det ikke kommet.

Ellers er den bedste vel at læse følgende tråde, i et hele, og se hvordan debatten bliver ødelagt ved John Stands indtræende, og hurtigt bliver personlig og ubehaglige, uden at der forholdes sig til indlægende.

http://www.version2.dk/artikel/teleindustrien-gratis-internet-i-kommuner...

http://www.version2.dk/artikel/it-chef-bredbaandskortlaegning-er-teori-n...

med venlig hilsen Søren Mejlhede

Svar fra Daniel Bergsagel

Tak for din mail. Jeg er meget opmærksom på at debatten har det med at blive meget polariseret så snart det handler om teleindustrien og at det ofte hænger sammen med John Strands indlæg. Jeg har ved tidligere lejlighed kontaktet John Strand direkte og har bedt ham holde "sig på måtten" med hensyn til at overholde vores debatregler. Når det er sagt oplever jeg personangreb fra begge sider. Således bliver John Strand ofte udsat for angreb, der bryder med vores retningslinjer, lige såvel som han bryder reglerne. Vi har med andre ord et hyr med at følge med og har kun begrænsede ressourcer til at moderere debatten. Vi er afhængige af at læsere anmelder indlæg. Disse anmeldelser håndterer vi så på en daglig basis, men vi har ikke tid og kræfter til at følge alle debattråden af os selv.

Du henviser til et eksempel hvor John Strand bryder vores retningslinjer for debat ved at anklage Niels Duedal for dels "i Børsen at komme med urigtige inforationer om markedet", samt i samme avis har "argumenteret for økonomisk støtte til overkapitaliserede elselskaber og profitable teleselskaber der etablerer fiber". Begge dele kan jeg se at John Strand redegør for sin argumentation i et indlæg umiddelbart efter (på opfordring fra dig). Jeg har også læst debatten i Børsen efterfølgende, hvor TDCs koncernchef Carsten Dilling fremfører nogle af de samme argumenter overfor Niels Duedal. Jeg er ikke klar over hvem af parterne, der har fat i den lange ende her men jeg synes at netop disse debatindlæg ligger inden for det acceptable. Så må Niels Duedal eller andre bringe de nødvendige modargumenter til torvs.

Vi følger som nævnt området tæt og jeg vil opfordre dig til at anmelde de overtrædelser, du falder over. Så vil vi sørge for at moderere debatten så godt vi kan, også når det indebærer at udelukke personer fra debatten.

Mvh Daniel

 • 3
 • 0
#36 John Strand

Kære Søren

Jeg kan kun give Daniel Bergsagel ret et stort stykke af vejen. Når det er sagt så har jeg en nultolerance når det kommer til grove angreb på min person, mine medarbejder etc.

Jeg er nok den person i denne linker mest til eksterne kilder. Jeg vil påstå at du meget ofte finder eksempler på at jeg underbygger mine påstande ved at linke til ting der dokumenter mine påstande.

I denne debat har jeg linket til hvordan EU træffer beslutninger, det er meget relevant når man ser på det der sker i forhold til hvordan Folketinget træffer beslutninger - processen er meget mere kompleks og der er en række vetomuligheder i EU som ikke findes i Folketinget.

Jeg har også linket til vor research notes vi har lavet om Telekom pakken. I modsætning til dem der deltager i denne debat så har jeg brugt tid på at sætte mig ind i tingene, jeg har talt med dem der er en del af processen og vi har publiceret en række research noter som indgår i debatten i EU og som har haft stor indflydelse på det der sker. Du kan se dem her:

Først kom denne http://www.strandreports.com/sw5725.asp

Så kom denne: http://www.strandreports.com/sw5671.asp

Så kom denne: http://www.strandreports.com/sw5664.asp

Og så kom denne: http://www.strandreports.com/sw5700.asp

I forlængelse af dette har vi publiceret en række rapporter som i detaljer fortæller om de udfordringer teleindustrien har i EU, senest denne: http://www.strandreports.com/sw6003.asp

Rent faktisk så er det sådan at jeg deltager i debatten med al den viden jeg har, at jeg ofte henviser til eksterne kilder og til vor research noter der i detaljer viser at det er et emne vi har sat os ind i.

Jeg er kun udelukket fra et debatforum og det er den som en "religiøs bevægelse" driver denne her: http://iphoneguide.dk det skyldes at jeg kritiserede deres ensidige fokus på Apple og alle deres lyksaligheder. At kritisere Apple på det site svare til at servere flæsesvær i en Moske. Jeg kan nok bedst illustrere deres reaktion på denne måde: http://www.strandreports.com/sw4031.asp

Med hensyn til Trine Bramsen så kom jeg med en meget velunderbygget kritik af ting hun sagde i medierne - kvinden blev sur på mig over min kritik og i stedet for at forholde sig til kritikken angreb hun min person.

Nu er det sådan at fire ministre har givet mig ret i min kritik og fire ministre har taget afstand fra det Trine Bramsen sagde på samme måde som jeg gjorde det. Det har Computerworld dækket i detaljer og du kan evt. se denne http://www.computerworld.dk/art/226063/lognings-ballade-justitsminister-... og denne: http://www.computerworld.dk/art/224387/minister-teleselskaber-skal-ikke-...

Med hensyn til Forbrugerrådet så rejste jeg en kritik af den måde de markedsførte Tænk Strøm på og den måde de vildlede med hensyn til deres priser - i stedet for at svare på kritikken så lave de et personangreb på mig. Nu er det sådan at Forbrugerombudsmanden efterfølgende gav mig ret i min kritik: http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-FO/Pressemeddelelser/For...

Det er korrekt at jeg kom med hård kritik af Trine Bramsen og Forbrugerrådet og de svarede igen med nogle meget grove personangreb i stedet for at forholde sig til indholdet i det jeg sagde. Efterfølgende viste det sig at jeg havde ret i min kritik og at myndighederne gav mig ret i min kritik.

Næste gang du skriver til Version2 for at angribe mig og min person og bruger Forbrugerrådet og Trine Bramsen som cases så husk lige at fortæl sandheden om deres realtion på min kritik.

Næste gang du påstår at jeg ikke dokumentere mine påstande så undersøg om der findes folk på denne debat som linker til flere eksterne kilder end jeg gør - jeg er nok den der underbygger mine påstande bedst.

Din kritik af mig er ikke baseret på det faglige indhold men på at du ikke kan lide min person og mine holdninger. I stedet for at dokumentere at der ikke er substans i det jeg skriver så vælger du at angribe min person og det gør du ved at føre Trine Bramsen og forbrugerrådet som sandhedsvidner.

Jeg er glad for at du gav mig lejlighed til at vie at jeg ved en del om det der sker i EU og at for at jeg kunne dokumentere at fire ministre og Forbrugerombudsmanden har givet mig ret i min kritik af Trine Bramsen og Forbrugerrådet.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 7
#37 Jesper Lund

I modsætning til dem der deltager i denne debat så har jeg brugt tid på at sætte mig ind i tingene, jeg har talt med dem der er en del af processen [..]

Hvis debatten skal være i tilknytning til artiklen, handler den om netneutralitet og roaming. Når du siger at du har talt med dem "som er en del af processen", hvem er det så udover TDC og andre teleselskaber?

Hvad med det meget store civilsamfund, f.eks. organisationer som EDRi (eller IT-Politisk Forening hvis lidt selvpromovering er tilladt), som er stærkt optaget af netneutralitet og bekymret for den udvikling som vi ser?

Det er fint hvis du laver analyser og måske lidt lobbyisme for teleselskaberne, men der er andre interessenter som er "en del af processen", både i forhold til netneutralitet og roaming.

Og mange af dem har også brugt tid på at sætte sig ind i tingene, selv om de har andre opfattelser af tingene end dig.

 • 8
 • 0
#38 John Strand

Hvis debatten skal være i tilknytning til artiklen, handler den om netneutralitet og roaming. Når du siger at du har talt med dem "som er en del af processen", hvem er det så udover TDC og andre teleselskaber?

Kære Jesper Lund

Hvis du havde læst mine indlæg i denne debat så vil du vide at jeg allerede har fortalt om hvem jeg har talt med - på den anden side så gentager jeg det meget gerne.

Jeg har talt med folk fra kommissionen, parlamentet, ETNO, BEREC og det har jeg gjort løbende i processen.

Så sent som i mandags var jeg sammen med Neliee Kroes og hendes folk i Barcelona og fik en hyggelig snak med nogle af dem om den proces der køre og hvordan kommissionen har klare det.

Rent faktisk så har jeg ikke tale så meget med de danske operatører om dette emne ud over at jeg har svare på en del af de spørgsmål de har haft i relation til det der sker.

Med hensyn til IT politisk forening i Danmark så tror jeg ikke at de har særlig meget føling med det der sker - hvis man vil have føling med hvad de forskellige nationalstater mener så er de nationale regulatorer og deres organisation BEREC nok den bedste kilde til vide og ud over det skal man i dialog med de øvrige aktører.

Hvis IT Politisk forening er interesseret i net neutralitets debatten så er jeg og mine folk frisk på at tale med jer om den del, den debat er desværre ret afsporet og domineret af en masse fordomme - jeg tror ikke at der har den samme viden om det emne som vi har - lad det komme an på en prøve, lad os tage et møde og se hvad de ved og om vi kan udvide jeres horisonter.

Jeg er glad for at du gav mig lejlighed ti at gentage i tidligere indlæg således at der ikke hersker tvivl om at jeg har sat mig ind i tingene - det er vigtigt at forstå at de research noter vi har lavet er baseret på seriøs research, det er vel også årsagen til at de skabe den debat som de gjorde.

Du skal ikke se mit indlæg som en kritik men bare en præcisering af det jeg har sagt tidligere.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 7
#39 John Strand

Kære Jesper Lund

Jeg har læst jeres åbne brev om net neutralitet: http://itpol.dk/notater/aabent-brev-danske-ITRE-medlemmer-netneutralitet

Der er en ting jeg ikke kan forstå og det er jeres ensidige fokus på teleoperatørerne.

Det ser ud som om at jeres forening totalt overser den prioritering af trafik som aktører som Facebook, Google og andre laver på nettet.

Det ser også ud som om at i overser den prioritering som der sker på OS niveau og som gør at IT udviklere er tvunget til at bruge eks. Google Maps når de laver apps til android platformen hvis de skal bruge alle de API´ere der findes på platformen.

Når jeg læser det i skriver så virker det meget ensidigt og som om I kun fokusere på hvordan en part diskriminere mens at I glemmer alle de andre former for diskriminering der finder sted på nettet.

Vi tager gerne et møde med jer om dette emne, vi mener at vi har en ret omfattende viden om disse ting omvendt hvis I har viden som vi ikke har så lytter vi meget gerne.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 6
#40 Mogens Ritsholm

Det ser også ud som om at i overser den prioritering som der sker på OS niveau og som gør at IT udviklere er tvunget til at bruge eks. Google Maps når de laver apps til android platformen hvis de skal bruge alle de API´ere der findes på platformen

Har det overhovedet noget med net neutralitet at gøre?

Jeg vil råde IT-politisk forening til ikke at tage et møde, selv om det jo kunne være interessant at se hvem "vi" er.

Og han kan næppe bidrage vedr. forståelse af net neutralitet i Telepakken. For det kræver indsigt i normal traffic management at trække en værdig grænse mellem "det normale" og det diskriminerende.

Og det skal i nok snakke med helt andre om.

 • 5
 • 0
#42 John Strand

Jeg vil råde IT-politisk forening til ikke at tage et møde, selv om det jo kunne være interessant at se hvem "vi" er.

Du må lige forklare dette udsagn - mener du at IT politisk Forening ikke skal søge indsigt og ud fra den viden de får selv bestemme hvad de mener.

Er det sådan at du vil bestemme hvem IT politisk forening taler med og hvad de mener i en vigtig debat.

Jeg mener at det er dybt useriøst at du forsøger at begrænse folks adgang til vide og jeg mener at du med det du skriver forsøger at begrænse IT Politisk forenings mulighed for at danne sig et nuanceret biled af hvad net neutralitet er og hvordan internettet fungere.

Du kan evt. deltage på mødet og så kan du korrigere hvis der er nogle faktuelle fejl i det vi siger.

Jeg tror at din indsigt i dette emne er ret begrænset, men lad det komme an på en prøve.

 • 0
 • 4
#43 Mogens Ritsholm

Det har det bestemt, de bude du vide. Hvis vi skal have et åbent og frit internet så kan man ikke indføre ikke diskriminerende regler der kun gælder for nogle aktører på nettet men ikke for andre.

EU's forslag i "telepakken" drejer sig om regler inden for EU's samlede framework for regulering af tele.

Selvfølgelig kan der diskrimineres på mange andre måder end i selve nettet. Men det falder altså helt uden for forslagets ramme og forståelsen af net neutralitet.

I praksis er diskriminerende adfærd applikationer og styresystemer baseret på direkte brug af konkurrencereglerne, da der ikke som for tele er en almen overordnet regulering i EU på det område.

Du viser sådan set bare, at du slet ikke har forstået det mest grundlæggende i vores telepolitik i EU.

Dette til trods for, at selve overskriften i EU's forslag forsøger at forklare, at det kun drejer sig om teleregulering - altså regulering af selve nettransporten og ikke måden nettet bruges på osv.

Der står jo højt og larmende i overskriften

"laying down measures concerning the European single market for Electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012"

Jeg vil ikke sige at du burde vide det. For det overrasker mig ikke, at du ikke helt har forstået det, selv om du prøver at give indtryk af, at du er ekspert i net neutralitet.

Men allerede det første ord "net" har du åbenbart ikke forstået. Det overrasker mig faktisk.

 • 7
 • 0
#44 John Strand

Kære Mogens

Du har slet ikke forstået hvad jeg skriver, men lad mig endnu en gang skære tingene ud i pap for dig.

Det er sådan at jeg i modsætning til dig har sat mig grundigt ind i hvad EU's telepakke drejer sig om. Det har jeg dokumenteret gennem de meget omfattende research noter vi har lavet og som jeg har linket til.

Det er også sådan at jeg i modsætning til dig har mødt en meget stor del af de mange interessenter der er i debatten om EU's nye telepakke. Jeg mødte en del af dem senest i Barcelona på http://www.ministerialprogramme.com

Min viden er baseret på at læse tingen, mødes og tale med dem der træffer beslutningerne mens din viden er baseret på ting du læser på nettet - Jeg mener at gå i dialog med folk er vigtigt selv om man ikke er enig med dem.

Jeg kan se på din kommentar til IT politisk forening at du er modstander af dialog mellem folk og at du gerne ser den begrænset - konklusionen er at vi ser forskelligt på den demokratiske proces.

Med hensyn til Net neutralitets "reglerne" som EU ser på lige nu så er der mange fejl og mangler i dem - det er det jeg og mange andre har påpeget og det er derfor der er en debat om disse lige nu i EU og det er nok også en af årsagerne til at det bliver vært at få reglerne igennem ministerrådet som er en forudsætning for en vedtagelse.

Hvis vi får et møde med IT Politisk forening (mod dine anbefalinger til dem - du er modstander af dialog) så kan du evt deltage og korrigere os på de områder hvor du har mere viden end os og hvor du mener at vi tager fejl.

I modsætning til dig så kæmper jeg ikke mod dialog mellem mennesker - jeg mener at dialog og en sund debat der sker på et oplyst grundlag er fundamentet for et moderne demokrati.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 5
#45 Mogens Ritsholm

Lad mig skære det ud i pap. det er sådan at Google, Facebook og andre af de store internet aktører rent faktisk er operatører. De bygger og driver deres egne netværk som deres tjenester køre på - de lever voice, tekst og data på disse netværk og de prioritere trafik på disse netværk.

Ja selvfølgelig bliver Google og Facebook også omfattet af net neutralitet, når de driver net. Men det var jo ikke det, du skrev. Du skrev:

"Det ser også ud som om at i overser den prioritering som der sker på OS niveau og som gør at IT udviklere er tvunget til at bruge eks. Google Maps når de laver apps til android platformen hvis de skal bruge alle de API´ere der findes på platformen"

 • 7
 • 0
#46 John Strand

Ja selvfølgelig bliver Google og Facebook også omfattet af net neutralitet, når de driver net. Men det var jo ikke det, du skrev. Du skrev:

"Det ser også ud som om at i overser den prioritering som der sker på OS niveau og som gør at IT udviklere er tvunget til at bruge eks. Google Maps når de laver apps til android platformen hvis de skal bruge alle de API´ere der findes på platformen"

Kære Mogens

Du har ikke sat dig ind i emnet, det er et meget komplekst emne og der findes så mange måder at diskriminere trafik på at det ikke er plads til at skrive det i denne debat.

Du må lige fortælle hvordan Google og Facebook bliver omfattet og hvilke af deres produkter der bliver "ramt" af de nye regler og hvilke af den prioritering de laver som ikke bliver omfattet.

Jeg ved ikke om at det er gået op for dig at Facebook og Googles forretningsmodel er baseret på diskrimination og at man mod betaling kan slippe for denne diskrimination alternativt at man kan betale for at få lov til at diskriminere andre.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 3
#47 Mogens Ritsholm

Du har ikke sat dig ind i emnet, det er et meget komplekst emne og der findes så mange måder at diskriminere trafik på at det ikke er plads til at skrive det i denne debat.

Som en, der ikke har sat sig ind i emnet, og som har fulgt EU-reguleringen på teleområdet i flere årtier - og forstået den - vil jeg i min uvidenhed blot sige følgende:

net neutralitet drejer sig om regler, der skal modvirke urimelig diskrimination af trafik i telenet, som dette er defineret i framework direktivet, som er udgangspunktet for hele den specifikke teleregulering i EU.

Man kan diskriminerer på mange andre måder i applikationer, operativsystemer IT-services som facebook, søgemaskiner osv.

men det falder altså uden for telereguleringen og må imødegås med andre midler, herunder direkte anvendelse af konkurrencereglerne.

Og hvorfor skulle jeg komme med eksempler på at Facebook og Google driver net?

Det var jo dig, der anførte det i et forsøg på at redde dig ud af fejlen om net neutralitet i OS-systemer.

Men nu gider jeg ikke mere. Det er simpelthen for absurd.

 • 8
 • 0
#48 John Strand

Kære Mogens

Jeg er slet ikke i tvivl om at du ved hvordan beslutningsprocessen processen er i EU.

Når du ved det og hvis du har sat dig ind i den debat der er lige nu så vil du vide at der er meget der tyder på at forslaget ikke kommer igennem på denne side af et valg.

Du vil også vide at forslaget er mangelfyldt fordi det har et ensidigt fokus på en type diskriminering - det er det jeg har påpeget og det er det jeg gør opmærksom på.

Jeg formoder at din indsigt i relation til Google og Facebook er begrænset og jeg er tilsvarende sikker på at du ikke er i stand til at forstå hvordan forskellige OS diskriminere trafik, en diskrimination som er identisk med den man frygter at operatører laver men som ikke vil være omfattet af de nye regler.

Nu er dette et emne som vi ved meget om, du leder på Google efter viden du kan bruge omvendt så har vi andre brugt lidt mere tid, energi og vi har mødt de folk der arbejder med dette emne og dem der laver og dem der påvirker reglerne.

Det der er absurd er din tilgang til kritik, din kommentar om at IT politisk forening ikke skal mødes med os.

Hvorfor vil du ikke fortælle om hvorfor du mener at IT Politisk forening ikke skal møde med os. Hvad er det der gør at du bil begrænse IT Politisk forenings tilgang til viden.

Du har ret det er absurd at du forsøger at sabotere dialogen mellem mennesker der gerne vil mødes og udveksle meninger og holdninger.

Hvorfor anbefaler du at IT Politisk forening ikke skal mødes med os, hvilken viden er det du har som gør at du mener at de er bedre tjent med ikke at gå i dialog med os.

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 4
#49 John Strand

men det falder altså uden for telereguleringen og må imødegås med andre midler, herunder direkte anvendelse af konkurrencereglerne.

Der er intet i konkurrencereglerne der forhindre dem i at blive brugt til at regulere operatører - lad os dog bruge den samme lovgivning til at regulere alle aktører på internettet.

Jeg er glad for at du bragte konkurrence lovgivningen på banen, nu mangler du bare at svære på hvorfor du mener at IT Politisk forening ikke skal mødes med os :-)

 • 0
 • 4
#51 John Strand

Jeg vælger at følge trop og lukke min Version 2 konto. Jeg vil nøjes med at følge med på sidelinjen fremad rettet, så længe at John Strand får lov til at ødelægge debatter

Kære Peter

Det er trist for jeg svare altid på dine spørgsmål omvendt så formoder jeg at du på samme måde som Mogens er en mand der gerne vil begrænse dialogen (jeg henviser til hans opfordring til IT Politisk forening) og skabe et univers hvor folk der ikke har de samme meninger som du skal have begrænset ytringsfrihed.

Bare rolig jeg skal også fremover sørge for at dele min viden med folk, det er meget tydeligt at dem med begrænset indsigt bliver sure når man fortæller hvordan verden ser ud og den eneste måde de kan argumenter i mod mig er ved personangreb.

Måske skule du spørge Torben Rune om du måtte blive en del af hans lille gruppe på 260 mennesker der klapper hinanden på rygge,

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 5
#53 Jens Jönsson

Endnu en debat, hvor John Strand holder enetale og kender den endegyldige sandhed.

Jeg orker ikke at debattere mere, så længde den mand ikke kan finde ud af at debattere på et voksent og fornuftigt niveau, med respekt for meddebattørerne (Som alle andre sagtens kan indtil han får dem trukket ned på sit platte børnehave niveau).

Fremadrettet, så lader jeg manden komme til orde med hans snæversynede ensporede "ved alt" og kun "jeg har ret" attitude uden at jeg gider deltage.

Selvom rigtigt mange (forskellige) mennesker nu gennem tiden har bedt ham om at holde debatten på et fornuftigt niveau, hvor der argumenteres på et voksent sagligt niveau, så fortsætter ham med at svine folk til, som var det en børnehaveklasse.

Tak for nu herfra :-)

 • 3
 • 0

Fraværet af sober debat er larmende. Desværre må jeg sige, da Version2 i mine øjne har været et af de mest seriøse medier når det gælder dækning af den danske IT og telebranche.

Men sådan er det ikke mere, og min lyst til at ofre tid og energi på at udveksle tanker, idéer og viden her på sitet er fuldstændig væk. Man deltager jo ikke i en blog for at blive kaldt en doven, uklog, eller det der er værre, eller for at få inddraget sit privatliv for den sags skyld.

Derfor nedlægger jeg mit Version2 login.

Jeg er fuldstændigt enig i det skrevne. Jeg finder det beskæmmende, at John Strand igen og igen og igen får lov at ødelægge debatterne uden at det får konsekvenser for ham. Det giver uden tvivl masser af hits at debatten bliver så ophedet, men det giver en dårlig stemning og skræmmer de seriøse debattører væk. Jeg har i en del år læst med på sidelinjen og har de sidste år også deltaget aktivt i disse. Dette er slut nu.

Jeg nedlægger fra dags dato også mit Version2-login. Jeg vil stadig læse en artikel eller to i ny og næ, men I ser mig ikke i debatterne igen før end, at der bliver sat en stopper for John Strands hærgen.

 • 4
 • 0
#56 John Strand

Endnu en debat, hvor John Strand holder enetale og kender den endegyldige sandhed

Kære Jens

Nu er det sådan at jeg i denne og i andre debatter fremføre mine synspunkter og jeg linker til en del akterne kilder for at dokumentere mine påstande.

At kalde det enetaler er grotesk - jeg siger min mening hvor efter et hav af folk vælger at svine mig og min person til i stedet for at forholde sig til det jeg bidrager med fagligt.

I vælger at gøre det samme som Trine Bramsen og Forbrugerrådet - begavet, døm selv - fire ministre fra Trine Bramsens regering bakkede op om min kritik og tog afstand fra det hun sagde. I tilfældet Forbrugerrådet der om nogle burde kende markedsføringsloven tog Forbrugerombudsmanden afstand fra den vildledende markedsføring som Forbrugerrådet lavede og som jeg påpegede.

Undskyld men hvad med at komme tilbage i kampen når i har sat jer ind i emnet - kan se at der er temmelig mange der ikke ved hvordan beslutninger bliver taget i EU.

Kan kun smile :-)

Hilsen

John Strand

 • 0
 • 6
#58 John Strand

Også jeg forlader hermed debatten på version2.

Tak til de mange, der har bidraget med tanker, observationer og eftertanke på hæderlig vis, hvad enten vi var enige eller ej.

I har gjort en forskel.

Du må lige fortælle om årsagen - du anbefaler at IT Politisk forening ikke skal mødes med os og høre om vort syn på net neutralitet - er det sådan at du er modstander af en åben debat hvor der er plads til forskellige synspunkter og hvor hver part kan fremføre deres argumenter og dokumentation.

Har du meldt dig ind i klubben af dem der ikke ønsker en åben debat men som vil have Version2 til at bestemme hvem der må have hvilke meninger og hvem der må ytre sig.

Inden du smutter så fortæl lige hvorfor du anbefaler IT Politisk forening ikke at møde os og lytte til os - hvad er det der får dig til at forsøge at dræbe dialogen mellem mennesker med holdninger.

Der er vist mange ting du ikke vi svare på... :-)

 • 0
 • 7
#59 Thomas (bbb) Hansen

Synes version2 bliver nød til at slette JS. Der er for mange "gode" folk som ikke ville findes sig i JS og det ville være trist hvis de forlader debatten på version2.

 • 6
 • 0
#60 John Strand

Synes version2 bliver nød til at slette JS. Der er for mange "gode" folk som ikke ville findes sig i JS og det ville være trist hvis de forlader debatten på version2.

Jeg kan se at der findes folk som syntes at Versin2 skal indføre censur og sortere i hvem der må ytre sig og hvad de må ytre sig om.

Jeg deltager i debatten på lige fod med andre, er nok den der underbygger mine meninger oftest med links til eksterne kilder.

Dem der ikke er enige med mig er ikke i stand til at argumentere for deres holdninger men kommer med det ene grove person angreb efter det andet.

I deres afmagt over at jeg skaber transparens, deler min viden og fortæller hvad der sker vil de udelukke mig fra debatten.

Folk som Mogens går så langt at han anbefaler IT Politisk forening ikke at mødes med os og høre om vort syn på net neutralitet.

Se Peter https://twitter.com/pbinderup/status/440183134152560641 det er ikke gået op for ham at han selv kan slette sin profil, han er nød til at bede Version2 om hjælp til at gøre det.

Kan kun smile af den afmagt i sidder med - man må virkelig være desperat når man går så langt at man anbefaler et medie at udøve censur, noget man normalt forbinder med systemer som vi danskere normalt er modstandere af.

 • 0
 • 10
#62 John Strand

JS, du må vel også kunne se du har pisset for mange af, i for lang tid. Du har fået meget lang snor på version2. Det handler ikke om censur

Jeg har sagt min mening, jeg har underbygget mine holdninger med langt flere eksterne kilder end nogen anden i denne debat og jeg har fundet mig i meget grove personangreb.

Der er nogle mennesker som ikke bryder sig om at jeg beskriver hvad der sker i EU og hvad danskerne gør når de køber bredbåndsforbindelser - det sidste har Erhvervsstyrelsen dokumenteret i en række rapporter.

Der er folk som Mogens der vil begrænse debatten og går så langt at han anbefaler IT Politisk Forening ikke at møde os - han vil ikke fortælle hvorfor han kommer med den anbefaling, kan blot konstatere at han ønsker at begrænse dialogen.

I andre ønsker at Version2 skal indføre censur i debatten og udelukke folk der ikke deler jeres meninger - det er en metode som man bruger i samfund som vi ikke vil sammenlignes med.

Kan kun smile :-)

 • 0
 • 9
#63 s_ mejlhede

her.

http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2459891

Som anden debatrør skriv var et sted med en seriøs debat, så det prøver jeg.

Ellers må jeg som de andre debatøre nok også forlade skuden, hvis ikke v2 går noget ved problemet, man behøves jo ikke at udelukke nogen, men en begrænsning var måske også en løsning. som

 • Maximal antal indlæg i en tråd
 • Tid mellem nye indlæg
 • Køle ned tid til debattør

Men ind til der sker noget vil jeg også trække mig, med undtagelse af hvis der er noget jeg brænder helt af overfor. I den seneste tid har jeg også kun læst v2 hver 2-3 dag, mod før hver dag. Men nu bliver det nok kun til en gang ugentligt, samt jeg vil bruge min tid med skriveri et andet sted.

På gensyn, håber jeg ser nogen af jer andre i det nye eller andre forumer.

 • 3
 • 0
#64 Daniel Bergsagel Editor

Kære debattører. Vi lukker for nu debatten i denne tråd, der er kørt helt af sporet i forhold til det oprindelige emne. Vi diskuterer løbende hvad vi kan gøre for at pleje debatten på Version2 og denne tråd har også givet anledning til intern diskussion. Det er jo alvorligt når nogle ikke ønsker at bruge Version2 på grund af debatten. Omvendt ønsker vi at være et sted med livlig debat på et fagligt grundlag. Det synes jeg også vi har under de fleste af vores artikler. Langt det meste er på et sobert niveau. Undtagelsen er dog tele-debatterne som denne, hvor enkelte parter har det med at ryge i totterne på hinanden og blive ubehageligt personlige. Dette ønsker vi ikke. Søren Mejlhede skriver ovenover, at vi kan sætte max antal indlæg i en tråd. God ide men det kræver digitale udviklingskræfter, som vi ikke har. Det samme gælder tid mellem nye indlæg. Køle-ned-tid til debattører kan vi arbejde med og overvejer at gøre det. Jeg arbejder på en mere generel udmelding om vores debat og debatkultur på Version2, som jeg vil poste snart.

 • 0
 • 4