EU vil skabe et frit marked for data

Det indre marked for cloudtjenester skal styrkes, mener EU-ambassadørerne.

Et udvalg bestående af EU-ambassadørerne, De Faste Repræsentanters Komité, har fremsat et forslag, der skal fjerne alle uberettigede geografiske begrænsninger for opbevaring og behandling af data i EU/EØS-området.

Formålet er at styrke EU's dataøkonomi relateret til ikke-personlige data.

Samtidig skal det sikres, at myndigheder i et land stadig har adgang til data, når det er nødvendigt, selvom de opbevares i en anden medlemsstat.

I forbindelse med GDPR

Ifølge en pressemeddelelse vil de nye regler skabe et indre marked for datalagring og -behandlingstjenester, som f.eks. cloudtjenester, samtidig med at den juridiske sikkerhed for tjenester forbedres.

De foreslåede regler vil, sammen med den nye persondataforordning (GDPR), danne et konsekvent sæt regler.

Tanken er, at de foreslåede regler vil bidrage til, at der vil opstå flere leverandører af sådanne tjenester på tværs af landegrænser, samtidig med at virksomheder med forretning i flere lande vil være i stand til at undgå overlapning af it-infrastruktur.

Ifølge forslaget kan medlemsstaterne stadig indføre krav om bestemt geografisk opbevaring, men kun når det er begrundet med hensyn til den offentlige sikkerhed. EU-Kommissionen skal varsles om sådanne tiltag.

Forslaget skal også stimulere til udvikling af ​​regler for migrering, der skal gøre det lettere for brugere af både databehandling og datalagring at skifte leverandører af tjenesterne, eventuelt også at flytte data og tjenester til deres egne it-systemer.

Forslaget vil nu blive behandlet af både Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet. Målet er at nå til enighed senest i juni 2018.

Denne artikel stammer fra norske digi.no.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (3)
Jakob Skov

Intentionen er at sætte regler op for alle andre informationer end personoplysninger som i den givne henvisning (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&...) beskrives ved følgende:

»personoplysninger«: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator
eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

Så må man gætte sig til hvorledes det skal tolkes, men som udgangspunkt må man antage at anonymiserede data der ikke samtidig i sig selv gør henførbarhed muligt er en del af de data der indgår i det i artiklen omtalte forordningsudkast.

Men igen er der radiotavshed om "cocktail-effekterne" af data. Med tilstrækkelig data vil alle kunne identificeres unikt og de kan ofte gøres personhenførbar udfra offentligt tilgængelige data (som Googles søgemaskine nu er "kommet til" i en sag med navneforbud som Jeppe Kanstrup og Søren Bjørn-Hansen fra DR lødigt præsenterer det hjørne af problemstillingen!), men disse effekter er man tilsyneladende ikke klar til at tackle ved lov endnu.

Log ind eller Opret konto for at kommentere
Pressemeddelelser

Welcome to the Cloud Integration Enablement Day (Bring your own laptop)

On this track, we will give you the chance to become a "Cloud First" data integration specialist.
15. nov 2017

Silicom i Søborg har fået stærk vind i sejlene…

Silicom Denmark arbejder med cutting-edge teknologier og er helt fremme hvad angår FPGA teknologien, som har eksisteret i over 20 år.
22. sep 2017

Conference: How AI and Machine Learning can accelerate your business growth

Can Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning bring actual value to your business? Will it supercharge growth? How do other businesses leverage AI and Machine Learning?
13. sep 2017
Jobfinder Logo
Job fra Jobfinder