EU-Kommissionen vil ikke vurdere politiets teleskandale

Illustration: Bigstock
Kommissionen har ikke kompetence til at vurdere kvaliteten af bevismaterialet i specifikke sager ved nationale domstole.

En række EU-parlamentarikere, herunder Morten Helveg Petersen fra Radikale Venstre, har spurgt EU-Kommissionen, om den er bekendt med den danske politi-skandale, hvor fejlagtige data er brugt som bevis i adskillige retssager, og hvilke konsekvenser det kan få for politisamarbejde over grænserne.

I en forespørgsel til til kommissionen skrives der:

»Er Kommissionen bekendt med ovennævnte sag og lignende problemer i andre medlemsstater, og vil den medtage disse oplysninger i sin omfattende undersøgelse af mulige datalagringsløsninger?«

»Hvilke konsekvenser får det for politisamarbejdet og det retlige samarbejde i EU, navnlig instrumenter som den europæiske arrestordre og bevissikringskendelsen, elektronisk bevismateriale, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre og interoperabiliteten, hvis de nationale datalagringsordninger viser sig at være upålidelige?«

»Hvilke konsekvenser bliver der for udvekslingen af oplysninger, den gensidige retshjælp og politisamarbejdet og det retlige samarbejde med tredjelande, der bruger tilsvarende datalagringssystemer?«

Læs også: Leder: Ufattelig naiv tilgang til data hos både politi og retsvæsen

Kommissionen skriver i sit svar, at den er bekendt med meldinger om, at telekommunikationsdata, der muligvis er fejlbehæftede, er blevet brugt som bevismateriale i forskellige straffesager i Danmark.

»Det er Kommissionens opfattelse, at overholdelse af princippet om rigtigheden af personoplysninger, der er nedfældet i EU's databeskyttelseslovgivning, uanset om oplysningerne lagres af kommercielle udbydere eller retshåndhævende myndigheder, er af altafgørende betydning, bl.a. i forbindelse med straffesager og politisamarbejde og retligt samarbejde baseret på forskellige EU-retsakter. Princippet om rigtigheden af oplysninger bør finde anvendelse på alle oplysninger, uanset om de genereres i en medlemsstat, overføres mellem medlemsstater eller overføres til et tredjeland.«

Svaret forsætter:

»Kommissionen har dog ikke kompetence til at vurdere kvaliteten af bevismaterialet i specifikke sager ved nationale domstole. En vurdering af bevismaterialets kvalitet eller troværdighed som i den foreliggende sag er derfor ikke en del af undersøgelsen. Selv om kvaliteten af bevismateriale og den efterfølgende antagelighed heraf i retssager er omfattet af nationale regler og bør vurderes af de nationale domstole, anerkender Kommissionen vigtigheden af dette spørgsmål, navnlig med henblik på at sikre et velfungerende retligt samarbejde i straffesager gennem instrumenter såsom den europæiske arrestordre og den europæiske efterforskningskendelse.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (1)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere