EU-domstol skal tage stilling til, hvad der må gemmes eller glemmes

Google afviser at slette over halvdelen af de personer, der ønsker at få slettet søgeresultater på det amerikanske firmas søgemaskine. Nu skal EU fastlægge, hvilke rettigheder individet faktisk har.

Hvordan skal reglerne om 'retten til at blive glemt' egentlig fortolkes?

Det skal dommere i EU nu tage stilling til, efter Google har afvist at 'glemme' fire individer. Det skriver Reuters.

I maj 2014 bestemte en europæisk domstol, at individer skal kunne bede søgemaskiner om at fjerne uønskede resultater, hvis man søgte på deres navn.

Google har siden da fået over 720.000 henvendelser - og har godkendt omtrent 43 pct. af dem.

Læs også: Privacy-aktivist: »It-giganter behandler mennesker som råmateriale«

Fire personer har, efter afslag fra Google, henvendt sig til de franske myndigheder for databeskyttelse. De franske myndigheder gav dog Google ret i deres vurdering, og sagen er derfor endt i EU.

Individet mod offentlig interesse

Domstolen skal nu finde ud af, om sensitiv personlig data - som politisk overbevisning eller kriminel historie - betyder mest for individet eller samfundet.

Peter Fleischer, senior privacy counsel hos Google, skriver i en blogpost:
'At kræve, man bliver slettet fra søgeresultaterne, uden at afveje, hvad der er i offentlighedens interesse, kan skabe et farlig smuthul. Det kunne gøre, at enhver kunne kræve at få fjernet ting, der burde være tilgængeligt for offentligheden, hvis man bare påstår, at det har et element af følsom data.'

Læs også: Privacy eksperiment identificerer dig blandt titusinder af brugere kun ud fra browser

Fleischer håber på, at der i fremtiden altid vil være en mulighed for at lave en vurdering, frem for at reglerne bliver helt sort/hvide.

Der er endnu ikke sat fast dato for, hvornår høringen starter.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (10)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
René Nielsen

Jeg synes at det er en interessant problemstilling selvom jeg hælder til sort/hvide regler.

Jeg er med at f.eks. en Stein Bagger bør kunne fremfindes på Google, men stejler over at et privat profitoptimerende firma, i realiteten skal kunne bestemme hvem som bør beskyttes og hvem som ikke bør beskyttes.

Det må være sådan, at har man f.eks. adressebeskyttelse ved CPR-registeret, så skal fjernelse fra søgeresultater være inkluderet - uanset hvorfra i verden en Google søgning fortages og uanset hvordan der søges.

Jeg tror det vil lettest for alle parter at have sort/hvide regler og kun undtagelsesvis kunne anvende en samlet vurdering.

 • 0
 • 0
Bente Hansen

Nu er dem som vil slettes eller glemmes nok Peter Lundin eller Stein Bagger typer, som har taget navneforandring til Sten Hansen.

Så det er nok mest politiker, og virksomhedsledere, som gerne vil glemmes. Men her må offentlighed krav komme først. Skal konkursrytteri, sundhedsskadelige virksomheder med sure smiley, eller gentagende lovovertræder beskyttes*

Når man tænker på hvor meget det offentlige får lov at indsamle, som er langt mere personfølsomt, og som de passer langt mindre på. Så er google søgning, nok ikke dem som man først skal komme efter.

Og hvad med facebook profiler, hvor man selv har lagt noget op, i ungdoms kådhed, uden tanker om fremtidige job.

Alle gode grund til at anonymiseres sig så meget som muligt på nettet :-)

 • Så det er ikke sort/hvidt, skal den gentage svindel, have lov til gå under radaren. Men kunne passende lave et løst regelsæt, hvor også alderen og type på oplysninger talte med. Som hvis en ung mand, have lavet noget dumt som ung. Så ville dette bliver forældet, og navnet anonymiseret efter noget tid. Dette skulle så ske automatisk.
  Eller så komme vi jo netup til at tale om falske, eller manglen data, Eller at google skal lyve over for brugeren. Er det det du vil ??

Så nej langt fra sort / hvid. efter min mening. Og ikke et nemt enten / eller.

 • 1
 • 0
Henrik Sørensen

I min optik bør der være et uvildigt nævn, der fastlægger en praksis på området og som fungerer som første klageinstans hvis Google/Facebook/Microsoft (fortsæt selv) ikke efterkommer individets ønske om at blive slettet.

Får individdet ikke medhold i nævnet må det rejse sag ved domstolen i det land individdet bor i og ikke i en eller anden obskur amerikansk stat med et særlig velvilligt retssystem overfor giganterne.

Får individdet medhold ved domstolen i hans/hendes hjemland forpligtes giganterne til at fjerne oplysningerne globalt hvis individdet har ønsket dette.

En afgørelse skal kunne udtrækkes til at gælde flere af giganterne så individdet fjernes fra fx både Google og Bing og Yahoo m.fl. så man ikke skal anlægge utallige sager som individ for at opnå beskyttelse.

Endelig skal alle giganterne forpligtes til at oplyse hvem de har videresolgt eller videregivet individ information til og køberne/modtagerne skal i forbindelse med overdragelsen ligeledes forpligtes til at opretholde kæden af viden om hvor og til hvem data er videresolgt eller videregivet.

Et brud på kæden udløser erstatningskrav mod alle led i kæden.

Lovgivningen bør i øvrigt indledes med en paragraf der siger noget i stil med følgende: "Hvis virksomheden forsøger at snige sig udenom sit ansvar ved at omgå intentionen i denne lov, uanset hvordan dette sker, så ifaldes en bøde på mindst 5 procent af omsætningen og virksomheden ledelse, samt bestyrelse fængsles i mindst 30 dage.

Såfremt virksomheden gentagne gange forbryder sig mod intentionen i loven kan virksomheden opløses ved lov og alle dens værdier, konfiskeres til fordel for fællesskabet. Eventuelle aktieudbytter udloddet i en periode på 6 mdr. før hændelsen og frem til opløsningen skal tilbagebetales og tilfalder fællesskabet."

Jeg er SÅ træt af smart advokater og deres sindrig konstruktioner der alene har til formål at omgå lovgivning og fællesskabets bedste

 • 2
 • 0
Henrik Sørensen

I samme ombæring bør der oprettes et nævn (måske det samme) hvor alle individer kan få prøvet validiteten af virksomhedernes licensbetingelser (End User License Agreement EULA).

Hvis nævnet ikke finder EULA'en forståelig og fair overfor forbrugerne så bortfalder virksomhedernes rettigheder nævnt i EULAen og virksomheden forbydes at sælge, bortgive eller på anden måde gøre sine produkter tilgængelige overfor forbrugere.

Det er på tide, at internetbaserede virksomheder begynder at opføre sig anstændigt overfor forbrugerne og vi må til at kræve, at vores politikere beskytter os og ikke virksomhederne.

 • 2
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Dagens mareridtskronik i Politiken (som desværre er abonnementsbelagt) behandler bl.a. disse firmaers (og medicinalfirmaers) accelererende opsamling af private sundhedsdata - og det ser slemt ud. Retten til at blive glemt bør også indbefatte, når f.eks. ejeren af et smartwatch ikke opdager, at han/hun via skyen donerer sine registrerede data til medicinalindustrien. http://politiken.dk/debat/kroniken/art5954529/Big-Data-i-sundhed-rammer-...

Det bør faktisk slet ikke kunne ske - men når det alligevel sker, må der være ret til at fortryde - uanset forskeres evt./medicinalfirmaers interesser.

Fra kronikken: " På lige fod med at betale skat for at sikre velfærdssamfundet skal såvel borgerne som de private virksomheder bidrage med sundhedsdata for at sikre den kollektive sundhed. "

Så i stedet for at argumentere for at begrænse firmaernes ret til at høste data, argumenterer man for at reducere os alle til datamalkekøer og forsøgsdyr, uden ret til privatliv.

Forfatterne præsenteres som autoriteter på sundhedsområdet - men den lægelige repræsentant har mindst 12 tilknytninger til medicinalfirmaer, og de øvrige forfattere har tilknytning til institutioner, som i varierende grad er afhængige af økonomiske tilskud/funding fra medicinalfirmaer.

Med den slags tanker i det offentlige, bliver det svært at komme igennem med krav om retten til at blive glemt - vi er ikke mere borgere, vi er råstoffer for industrien.

 • 1
 • 0
Bente Hansen

Dagens mareridtskronik i Politiken


Helt personlig Anne-Marie Krogsbøll. kan også huske du have et link, hvor du brændte for at dele noget angående en høring. Og postet i en tråd, off trop.

Så vil jeg afmelde, nogen af de daglige aviser, og få det hele lidt på afstand. Hvis man dagligt kommer op i det røde felt, på grund af diverse sager. Så får man stress, og det er slet ikke sundt i længden.
At kommentere herinde på v2, giver dig nok luft, men flyttet ikke mange meninger. Da de fleste her, med undtagen af nogen PH, nok har nogenlunde samme mening angående privacy som dig.

Jeg vil gemme noget af krudtet. Eller bruge det på anden, ind at hidse mig daglig op over artikler og politiker og sunheds.. og

Og bruge tiden til noget andet, livet er for kort, og bliver ikke længere hvis man tager alle kampene .

 • 0
 • 0
Bente Hansen

Desværre venter udviklingen jo ikke rigtigt på, at man får kommet sig mellem de enkelte sager og får samlet kræfter. Det er lige nu, slaget står.


Jeg vil vente til den nye persondata lov er trådt i kraft.
Så vil jeg bede alle dem, som på en eller anden måde kunne have nogen af mine data, om en samlet beskrivelse som jeg har krav på ifølge den nye lovgivning.. Også ved deres "3 parts leverandører"
Samt gennemlæse de medfølgende licens betingelser, og hvis jeg ikke forstår dem. og ikke mener de er faire over for mig.
Så vil jeg klage. Det vil jeg vente på. Også nyde sommeren, og der efter julen. Også glæde mig til et travlt forår.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere