Erhvervsministeren lover: Vi får ikke softwarepatenter i Europa

Illustration:
Den kommende fælles ordning for patenter i hele EU vil ikke indføre softwarepatenter ad bagvejen, lover erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Software kan ikke patenteres, og det bliver der ikke lavet om på.

Får EU en ny, fælles patentdomstol og EU-patenter, der gælder i hele unionen, vil det ikke ændre på, hvilke patenter, der kan blive udstedt. Dermed vil der heller ikke blive åbnet for patenter på software.

Sådan lyder det i et svar fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) på et spørgsmål fra Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten.

»Der kan således ikke i Europa, efter gældende regler, udstedes patenter på opfindelser, der alene udgør software. Dette ændres ikke med patentreformen,« skriver ministeren i svaret.

Indførelsen af et fælles patentsystem vil betyde, at en opfinder kan søge om et nationalt patent, ganske som tidligere, og så selv vælge, om patentet også skal gælde i alle de andre EU-lande. Og reglerne for, hvad der kan patenteres, styres af den Europæiske Patentkonvention, som der ikke bliver ændret på.

Den danske regerings holdning er også helt uændret, så der er intet ønske om at lave om på reglerne.

»Regeringen støtter således ikke brug af softwarepatenter, da software ikke i sig selv skal kunne patenteres,« skriver ministeren.

Hvis software indgår som en del af en hardware-løsning, kan den godt være omfattet af et patent, uddyber hun og giver eksempler som ABS-bremser og opvaskemaskiner, der styres af software. Men software alene kan altså ikke patenteres.

Enhedslisten har været imod den nye, fælles EU-ordning for patenter, med den begrundelse, at det vil åbne for flere softwarepatenter.

Læs også blogindlæg: Enhedslisten har misforstået softwarepatenter i EU

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (12)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Peter Mogensen

Hvorfor er det lige at hver eneste gang en minister skal sige noget officielt om det her politiske emne, så lykkedes det vedkommende på ingen måde at forholde sig til den faktiske problemstilling?

Bendt Bendtsen lovede os jo præcis det samme. - skønt han hævet over enhver tvivl arbejde for det stik modsatte, endda med særdeles ufine metoder.

Det der er sket her er vist bare at Annette Vilhelmsen er gået til Patent- og Varemærkestyrelsen og spurgt hvad hun skulle svare og de har stukket hende den samme gang newspeak som de plejer, der på ingen måde forholder sig til kritikken.

Svaret er komplet ubrugeligt.

 • 15
 • 0
Nils Bøjden

Det der er sket her er vist bare at Annette Vilhelmsen er gået til Patent- og Varemærkestyrelsen og spurgt hvad hun skulle svare

Men det er relevant i denne situation er spørgsmålet:

Hvem har lovgivningsmyndighed over det fremtidige europæiske patentsystem, og dermed retten til at ændre indholdet af hvad der kan patenteres og hvordan. Er det en flertalsbeslutning i kommisionen? Kan parlamentet nedlægge veto? Kan nationalstaterne nedlægge veto via ministerrådet

Jeg ved at i den nuværende implementeringsfase er både ministerrådet, kommision og parlamentet med (de sidste vist dog kun som høringsberettiget).

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121205BKG57397...

Version2. Det er en til jer!

Hvis der ingen veto rettigheder er eller hvis fremtidigt lovgrundlag hviler på flertalsafgørelse i parlamentet, er Vilhelmsens svar ikke kun mangelfuldt men direkte misvisende da hun ingen viden kan have om dette forhold. Overhovedet.

 • 7
 • 0
Jesper Lund

Hvem har lovgivningsmyndighed over det fremtidige europæiske patentsystem, og dermed retten til at ændre indholdet af hvad der kan patenteres og hvordan.

Hvis enhedspatentet og patentdomstolen bliver til noget, er den politiske indflydelse på hvad der fremover kan patenteres i praksis slut.

Enhedspatentet bliver udstedt af EPO, ligesom europapatenterne i dag. Retsgrundlaget vil være den europæiske patentkonvention (EPK), ligesom i dag, naturligvis med EPOs tvivlsomme fortolkning af udvalgte områder som software (ligesom i dag).

Retsafgørelser om fortolkning af EPK vil flytte fra generelle domstole i de enkelte lande til en fælles europæisk patentdomstol. Denne domstol vil være en specialdomstol for patenter, hvilket erfaringsmæssigt (fra USA) fører til at flere patenter bliver anerkendt, specielt på de tvivlsomme områder som software.

I USA er de dog så heldige at afgørelser fra specialdomstolen for patenter m.v. ("United States Court of Appeals for the Federal Circuit") kan appelleres til USAs højesteret. I EU vil den specialiserede patentdomstol være både første instans og endelige ankeinstans.

Patentdomstolen vil ligesom EPO skulle leve af patentudstedelse og især patentstridigheder, idet domstolen skal finansieres 100% af retsafgifter (på et tidspunkt).

På nogle områder, blandt andet softwarepatenter, er der i dag ret forskellig retspraksis i de enkelte EU lande. Patentdomstolen kommer til at harmonisere disse forskelle på et grundlag som vi ikke kender. Harmoniseringen sker helt automatisk fordi kendelser fra patentdomstolen har gyldighed i alle de lande som har tilsluttet sig patentdomstolen (hele EU undtaget visse lande, bl.a. Spanien og formentlig også Polen, Bulgarien, og selvfølgelig dem som heller ikke ratificerer).

 • 6
 • 0
Nils Bøjden

Hvis enhedspatentet og patentdomstolen bliver til noget, er den politiske indflydelse på hvad der fremover kan patenteres i praksis slut.

Det kan vist ikke være rigtigt.

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7bacb229e032863dc...

Selvfølgelig kan grundlaget ændres af en lovgivningsmyndighed.

Gummiparagraffer som Art 56

"An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art."

kan både blive ændre, præciseret eller fjernet af en lovgivningsmyndighed.

 • 0
 • 0
Jesper Lund

Selvfølgelig kan grundlaget ændres af en lovgivningsmyndighed.

EU kan ikke ændre EPK. Det er en mellemstatslig aftale uden for EU regi.

EU kan i princippet lave ny lovgivning om patenter (inden for visse rammer som EPK, TRIPS, m.v.). Indtil videre har EU gjort dette i meget begrænset omfang, fordi man ikke har kunnet blive enige (eller andre årsager). Decideret EU lov (direktiver, forordninger) om patenter er der meget lidt af.

Vi har primært de nationale love, der er baseret på EPK, men med betydelige forskelle på nogle områder som softwarepatenter. EU prøvede at harmonisere praksis for udstedelse af softwarepatenter med softwarepatentdirektivet, men det faldt.

Nu laver man så et "nyt" patentsystem (enhedspatentet) baseret på EPO, som med al ønsket tydelighed har demonstreret deres autonomi i forhold til fortolkningen af EPK (ved at ignorere softwarepatent undtagelsen i artikel 52).

På den baggrund synes jeg at det virker meget ulogisk, at der nu skulle komme en masse ny patentlovgivning fra EU, for eksempel et forbud mod softwarepatenter der er formuleret så præcist at selv EPO kan forstå det (næppe muligt). Initiativet skal komme fra EU Kommissionen. Parlamentet kan ikke fremsætte direktiv/forordning forslag.

I de næste mange år vil EU systemet formentlig have "travlt" med at glæde sig over at man med enhedspatentet har "løst" et 30-40 år gammelt problem med at harmonisere patentsystemet i EU.

Alt i mens at softwarepatenterne vælter ind over os..

 • 4
 • 0
Henrik Pedersen

Hvis software indgår som en del af en hardware-løsning, kan den godt være omfattet af et patent, uddyber hun og giver eksempler som ABS-bremser og opvaskemaskiner, der styres af software. Men software alene kan altså ikke patenteres.

Opvaskemaskiner? Skønt! Så har de også patenteret en timerfunktion:

<?php  
 echo "Hej Version2!"; 
 sleep(5); 
 echo "Jeg er ikke længere lovlig... :("; 
?>
 • 0
 • 0
Nils Bøjden

EU kan ikke ændre EPK. Det er en mellemstatslig aftale uden for EU regi.

Tak for hjælpen.

http://www.euo.dk/nyheder/euidag/2012/december/patent/

"Det fælles europæiske patentdomstolssystem etableres gennem en mellemstatslig aftale. Derfor skal aftalen efter vedtagelsen ratificeres i hvert enkelt medlemsland efter de regler, der findes i medlemslandenes egne forfatninger. "

http://www.euo.dk/spsv/off/alle/117_11/

"Det indebærer, at EU-regler der er vedtaget under det mellemstatslige samarbejde skal godkendes og vedtages af Folketinget, før de gælder for borgerne i Danmark. Mellemstatsligt samarbejde betyder også, at alle de deltagende stater skal være enige om at udfærdige nye regler. Med andre ord skal der enstemmighed til for at indføre nye EU-regler på det mellemstatslige område."

Så med mindre traktaten er befængt med gummiparagraffer (hvad den med stor sandsynlighed er) eller der er elementer i traktaten vores regering ikke kan overskue konsekvenserne af (hvad der er overmåde stor sandsynlighed for) kan vores erhvervsminister rent faktisk have ret. Men der skal godt nok ubehageligt mange undtagelser til før hun har ret.

 • 2
 • 0
Thorbjørn Andersen

Vi får ikke softwarepatenter i Europa

Hun har helt ret. Det får vi jo ikke. Vi har software-patenter i EU.

Hvis software indgår som en del af en hardware-løsning, kan den godt være omfattet af et patent,

Ja, eller hvis softwaren f.eks. afvikles på en computer. EPO har absolut intet krav om at softwaren skal være embedded, for at være patenterbar!

Faktum er at EPO udsteder patenter på ordinær (PC-) software. Problemet er så hvordan vi slipper af med disse patenter, og her kan SF desværre ikke hjælpe trods deres tidligere påstande om at de var modstandere af softwarepatenter.

Det, som SF kan 'hjælpe' med er at få en ny domstol, som vil håndhæve eksisterende software patenter, til at dømme i patentsager.

Deres politik på området er lige så ændret, som den var med offentlighedsloven. De ville arbejde for mere åbenhed, men i folketinget stemte for mere lukkethed.

SF var meget godt et noget bedre parti, da de var i opposition.

 • 6
 • 0
Niels Elgaard Larsen

Nej, det er meget værre end det.

Det som Annette Vilhelmsen/Patent og væremærkestyrelsen mener, er at man kan patenterere ting, der bruger software i apparater. Det betyder så, at du kan krænke patentet ved at distrubuere software også selvom du ikke laver hardware.

Fx. Der er maskiner, der kan komprimere digital video. Det er der patenter på. Hvis du så skriver et program, der kan komprimere video og lægger det til download som open source på internettet, så mener de, at du krænker patentet. Hvis du skriver det med blyant på papir og deler det ud, så krænker du efter deres mening også patentet.

Som jeg har skrevet, er det Vilhelmsens egen mening, for de danske domstole har ikke taget stilling til om det virkelig er sådan, man skal læse patentloven, hvor der står at man ikke kan tage patent på noget, der alene udgør software.

Vi er nogle, der mener, at det aldrig har været meningen med loven.

Læg mærke til det første afsnit i svaret:

==

Den europæiske patentreform vedrører alene situationen efter, at patent-ansøger har modtaget meddelelse om, at der kan udstedes patent. Denændrer således ikke på substansen for udstedelse af patenter i Europa

Se, det er EPO, der udsteder patenter. EPO lever 100 procent af at udstede patenter. Men det er i sidste ende domstolene, der skal sikre at EPO overholder lovene, og ikke udsteder flere patenter end de må.

Ministerens svar vidner om, at hun ikke er ret interesseret i, hvordan domstolene holder styr på hvad, der kan patenteres.

 • 3
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere