Epic og NNIT vinder milliardstor ordre på sundhedsplatform

8. november 2013 kl. 12:3120
Epic og NNIT vinder milliardstor ordre på sundhedsplatform
Illustration: Cetrea.
Softwarevirksomheden Epic vinder det største danske it-udbud i mands minde. Milliard-opgaven lyder på at levere sundheds-it-platform til to regioner.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Amerikanske Epic skal med NNIT som underleverandør levere den fælles it-platform til sundhedsvæsenet i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to regioner. Epic har været i skarp konkurrence med IBM og Cerner om den lukrative kontrakt, der vurderes at have en værdi af op imod en milliard kroner, men det blev altså amerikanerne, der løb med sejren.

Den endelige kontrakt forventes at blive underskrevet i december måned, derefter vil Epic og regionerne begynde planlægning og implementering.

Den nye it-platform forventes at blive taget i brug i 2016, og planen er, at den skal være fuldt implementeret i begge regioner i 2017.

PRESSEMEDDELELSE

Udbud af Sundhedsplatformen
Region Sjælland og Region Hovedstaden peger på Epic som leverandør af Sundhedsplatformen
Region Sjælland og Region Hovedstaden indleder kontraktafklaring med Epic om levering af Sundhedsplatformen. Kontrakten forventes at blive underskrevet den 20. december. Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet i begge regioner et nyt og tidssvarende system med patienten i centrum, som sikrer sammenhæng i patientens behandlingsforløb.

Den 8. november 2013 – På baggrund af en meget grundig udbudsfase har Region Sjælland og Region Hovedstaden peget på det system, der passer bedst til de to regioners krav til den nye løsning. De tre tilbudsgivere, Cerner, Epic og IBM, har tydeligt demonstreret, at de alle kan levere professionelle sundheds-it-systemer, men valget er faldet på Epic.

I løbet af 2012 og 2013 er de tre systemer blevet evalueret og testet i tæt dialog med de kommende brugere, hvor mere end 500 sundhedspersoner fra de to regioner har været inddraget. På baggrund af dette samt en grundig analyse af tilbuddene ud fra de opstillede kriterier har Region Hovedstaden og Region Sjælland truffet den endelige beslutning og valgt at indlede kontraktafklaring med Epic, som kommende leverandør af Sundhedsplatformen.

Kontrakten underskrives
Kontrakten forventes at blive underskrevet den 20. december 2013, hvorefter projektet vil gå ind i planlægnings- og implementeringsfaserne. I den forbindelse vil Region Hovedstaden og Region Sjælland invitere til pressemøde og her fortælle mere om det endelige valg af leverandør, og om hvad vi kan forvente os af den nye sundhedsplatform.

Hvad får vi med Sundhedsplatformen?
Med den nye sundhedsplatform får sundhedspersonalet i Region Hovedstaden og Region Sjælland en moderne, fleksibel og sammenhængende klinisk it-arbejdsplads. Sundhedspersonalet får et stabilt og integreret standardsystem, mod flere systemer tidligere, hvilket minimerer dobbeltindtastninger og giver et samlet overblik over patientens oplysninger. Den nye løsning kommer til at give sundhedspersonalet i de to regioner en markant forbedret it-understøttelse af deres arbejde.

Med Sundhedsplatformen vil patienten opleve en langt mere sammenhængende kontakt med hospitalerne, herunder forbedret planlægning og øget kvalitet i behandlingerne baseret på fælles kliniske standarder. Patienten vil blive mødt af et sundhedspersonale, der har et samlet overblik over alle de undersøgelser, behandlinger og kontroller, patienten skal igennem på tværs af hospitaler, sygehuse og de mange øvrige involverede i et patientforløb. Alt i alt vil mødet med sundhedsvæsenet opleves mere professionelt, og patienten vil få øget indblik i eget behandlingsforløb.

Om Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende systemer i Region Hovedstaden (H-EPJ) og Region Sjælland (OPUS) med et mere fleksibelt og åbent system. Sundhedsplatformen bliver baseret på en effektiv og sammenhængende rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard. Sundhedspersonalets arbejde bliver papirløst, og patienten kommer i centrum.

Med Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet adgang til alle data på den enkelte patient. Det skal sikre sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer. Samtidig får patienten en større rolle i sit eget sygdomsforløb ved at få adgang til alle informationer og mulighed for at booke tider for behandling og selv indtaste oplysninger i Sundhedsplatformen. Den nye platform forventes at blive taget i brug i løbet af 2016 og være fuldt implementeret i begge regioner inden udgangen af 2017.

20 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
20
8. december 2013 kl. 12:02

Tidligere kunne man måske nok forsvare at gå direkte efter "et stort nationalt system"... vi vidste vel ikke bedre. I mellemtiden har den strategi bare vist sig at være totalt forfejlet, både i Danmark og internationalt i f.eks. England. Det er netop de alt for store system opgaver der har givet os mastodonternes kirkegård. Fokus på standardiseret udveksling og opbevaring af data må være fokus.

Sundheds-IT er svært og komplekst, det skal rumme et utal af faggrupper med meget forskellige behov og arbejdsmetoder, det skal fungere i et system med konstant skiftende krav, i regioner og på hospitaler med forskellige samarbejdsaftaler, procedurer og traditioner (og nej, det er ikke altid en fordel at gøre alting fuldstændigt ens alle steder - man må forholde sig til den lokale virkelighed som altså er anderledes i Sønderjylland end i København, og omkostningerne ved forandringer kan ikke altid forsvares med gevinsterne ved standardisering).

Men nok vigtigst af alt: Vi er kun så småt ved at have samlet den nødvendige erfaring, der skal til for at forstå hvad et godt sundheds-it system egentlig er.

Aktuelt stod Sjælland og Hovedstaden (som har et anderledes tæt samarbejde og betydeligt flere tværgående forløb end f.eks. Sjælland og Nordjylland) begge med behovet for en ny og bedre platform, og man valgte at lave fælles udbud - altså en betydeligt mere 'fælles' løsning end tidligere, og det er måske nærmere vejen frem. Hvis de er valgt fornuftigt udelukker forskellige platforme jo ikke udveksling af data.

Selve udbudsrunden har sikkert haft sine mangler, men den har været betydeligt mere gennemtænkt og grundig end tidligere. De tre finalist-systemer har alle været testet af klinisk personale i simuleret praksis, og selvom jeg ikke er klar over hvor meget deres input har vejet i forhold til andre hensyn (infrastruktur krav f.eks.), så er det dog en anden seriøsitet end vi er vant til. Personligt synes jeg det ville være galimatias at vælge samme system som Region Midt hvis man mener der er et bedre alternativ, men selvfølgelig skal det da indgå i vurderingen som en fordel med fælles system på tværs.

Full disclosure: Jeg er sygeplejerske i Region H, og selvom jeg er vældigt utålmodig og ærgerlig over tempoet og de alt for mange mangler, så er jeg faktisk af den opfattelse at vores IT systemer bliver bedre år for år. Og så er jeg blevet lidt træt af de mange der mener 'vi bare lige skulle gøre sådan, så ville det være meget bedre'... det er lige præcis den mangel på ydmyghed der har kostet os milliarder i fejlslagne og forsinkede projekter.

11
8. november 2013 kl. 15:40

Problemet i dette land er regionerne og deres opgave med at styre sygehusvæsenet. Der bliver altfor mange kokke og altfor sognerådspolitikere til at træffe beslutningerne. Derfor bliver det dyrt, ineffektivt og kommer til at koste en bondegård. Vi kan kun brug for et EPJsystem Vi har brug for 3 rigtig store sygehuse og ca. 10-12 lidt mindre sygehuse. Det kan styres af de bestyrelse bestående af folkevalgte fra kommuner og organisationer. Men så mister en masse en række gode ben og bijob.

19
11. november 2013 kl. 15:37

Vi har brug for 3 rigtig store sygehuse

Der findes faktisk en undersøgelse, som påpeger at et sygehus har en optimal størrelse. Det bliver ineffektivt når det bliver for stort. Dette blev ignoreret, da man besluttede sig for megasygehuse i forbindelse med kommunalreformen.

15
8. november 2013 kl. 22:32

Vi kan kun brug for et EPJsystem

Det er så sandt, så sandt, og jeg tror ikke du kan finde nogen, der er uenige i det synspunkt. Men hvad skal det være for et system? Og hvem vil tage beslutningen - og dermed ansvaret - for den milliard-investering, som du lægger op til? Nej - vel?

Men lad mig tage den fra den mere konstruktive side: Hvilke krav ville du stille til sådan et it-system (udover at det skulle kunne dække hele landets befolkning)? Har du nogle gode idéer til, hvordan man bedst understøtter sundhedspersonalets (sam)arbejde, bedst sikrer patienternes sikkerhed, gør det let at slå bro mellem praksis-, sygehus- og socialsektor? Kender du nogle gode fif til at undgå dobbeltregistrering, fejlmedicinering, glemte patienter, fejlbehandling?

For ja - vi har kun brug for ét EPJ-system. Det ber bare bedst, hvis det også er egnet til det, som det skal bruges til...

17
11. november 2013 kl. 11:12

@Gert Galster Et landsdækkende EPJ system skal referere til den kliniske hverdag! Det indebærer at man skal kunne se flere ting samtidigt. F.eks at have åbent til laboratoriesystem, journalnotater og patologi, røntgen etc. Det skal være muligt at søge - f.eks på operationsbeskrivelser. En vigtig forudsætning er dog at man benytter sammen system til røntgen, laboaratorie, patologi etc. Allerede her og nu er der imdidlertid en række lavthængende frugter man kunne plukke som f.eks at have det samme tlefonnummer på ALLE sygehuse til hjertestopkald, brand, vagthavende læger. At benytte samme betegnelse for de enkelte afdelinger over HELE lande. Om det så er et latinsk navn eller et fordansket betyder mindre. Alle bestillinger af vævsprøver, blodprøver, røntgen etc. sker via samme type blanket. Da såvel læger, plejepersonale og især patienter i stigende grad kommer på mange sygehuse, ville det være en kæmpehjælp og give et bedre kvalitetsløft end mange af de ting som foregår via den danske kvalitetsmodel. Problemet er blot at med 5 regioner, en række "sognerådspolitkere" og får mange sygehus, ja så sker der intet.

8
8. november 2013 kl. 14:56

Ingen fingre forlader hænderne. Hvorfor tror I at de andre regioner vil vælge det samme? Har dansk sudheds-it ikke netop været præget at alle selv opfinder.

Først opfinder vi GEPJ, klassifikationskoder og standarder. For så efter adskille årtiers udvikling og prototyper (samt nogle milliarder kr.) smide det hele ud med badevandet og tager de internationale standarder, som også eksisterede for 10 år siden. Jeg vil se det før jeg tror på det.

4
8. november 2013 kl. 13:57

Epic fail får en ny renæssance.

Og med Nitten som underleverandør - det skal nok blive spændende, man kan vist roligt hente popcorn og cola frem.

5
8. november 2013 kl. 14:10

Ja. Problemet bliver så at det er statens penge, og dermed vores der har betalt for denne, muligvis frygtelig fatale, underholdningsblok.

Som Nils Bøjden siger, få nu standardiseret de systemer. En brækket arm, er nu alle steder en brækket arm, og hvis det ikke er. Hvorfor filen er det så ikke det?

1
8. november 2013 kl. 13:19

IT platform lyder meget specifikt. Er der tale om endnu et EPJ system? I så fald er det mig en gåde hvorfor vi i dette lille land ikke kan dele et EPJ system mellem alle regionerne? Hvor mange regioner skal så betale X milliarder for at få deres eget (nye) EPJ system?

6
8. november 2013 kl. 14:37

Det er fordi der ikke har været 1 stk indenrigsminister + 1 stk finansminister der har haft nosser nok til at sige til regionerne/amterne/kommunerne: Dette her bestemmer i ikke selv. Dette system er standard. I andre retter ind.

Det har der skam været. Det, der mangler, er at nogen - på grundlag af seriøs og uvildig undersøgelse - har kompetencen til at pege på det bedste system. Det er dér, skoen trykker - ord som uvildig, seriøs og kompetent, bliver konstant overskygget af ord som clueless, politisk og partisk. Både her i debatten, og der hvor beslutninger fattes.

Problemet er ikke, at brækkede arme i Hirtshals og Københawnstrup er meget forskellige. Problemet er, at der er så mange måder at (ikke) understøtte sundhedspersonalets arbejde med it. Og vi mangler endnu at finde den skala, som skal til for at finde det bedste system.

Det, der sker lige nu, er, at to regioner er gået sammen, og efter bedste evne har forsøgt at finde det system, de mener er bedst. Jeg tror ikke på, at det bliver perfekt, men det er nok det bedste bud her og nu.

10
8. november 2013 kl. 15:04

God pointe Gert mht. "Problemet er, at der er så mange måder at (ikke) understøtte sundhedspersonalets arbejde med it. Og vi mangler endnu at finde den skala, som skal til for at finde det bedste system."

Det giver anledning til et nyt spørgsmål. Når vi nu er så usikre (på trods af at de fleste amter/regioner allerede har indkøbt EPJ v1 og måske v.2) har vi råd til eksperimenter mere i den skala og pris klasse? Og har vi råd til at flere regioner skal eksperimentere for milliarder mere samtidigt med at Region hovedstaden og Region Sjælland eksperimenterer?

14
8. november 2013 kl. 22:15

Når vi nu er så usikre (på trods af at de fleste amter/regioner allerede har indkøbt EPJ v1 og måske v.2) har vi råd til eksperimenter mere i den skala og pris klasse?
Og har vi råd til at flere regioner skal eksperimentere for milliarder mere samtidigt med at Region hovedstaden og Region Sjælland eksperimenterer?

Jeg ser ikke RegH+RegSj-udbudet som et eksperiment. Jeg ser det som et nødvendigt indkøb af, hvad der i dette øjeblik ser ud til at være den bedste vare. Jeg er ikke kompetent til - og har ikke den fornødne viden til at diskutere afbalanceringen af funtionalitet, økonomi, optioner og sådan noget, men jeg ved positivt at de to regioner seriøst har forsøgt at forstå, hvad det er de køber, og at de efter bedste evne har truffet et oplyst valg ud fra mange hensyn.

Jeg ser det sådan, at sundheds-it har en levetid, og når det er tid til at købe nyt, så undersøger man, hvad der er at få, og laver sig det bedst mulige køb. Den bil, jeg kører i, har jeg købt på samme måde - det var den, der i situationen var det bedste køb for mig. Det kalder jeg ikke eksperimenter - det kalder jeg velovervejet handel.

Så hvis der skal skydes på de to regioner for det, de er i gang med at gøre, så må det være med spørgsmål som: Har de VIRKELIG undersøgt markedet? Har de truffet deres valg på et velovervejet og sagligt grundlag? Har de værktøjerne til at styre den omfattende teknologiske og - ikke mindst - organisatoriske proces, som dette køb sender dem ud i i løbet af det næste år?

16
8. november 2013 kl. 22:42

Jeg ser det sådan, at sundheds-it har en levetid, og når det er tid til at købe nyt, så undersøger man, hvad der er at få, og laver sig det bedst mulige køb. Den bil, jeg kører i, har jeg købt på samme måde - det var den, der i situationen var det bedste køb for mig. Det kalder jeg ikke eksperimenter - det kalder jeg velovervejet handel.

Er det her et færdigbygget system? Det lyder ikke sådan. Hvis du køber endnu ikke bygget software på samme måde som du køber bil, så gør du det forkert.

Jeg morer mig også lidt over logikken i at folk tror der kan spares penge ved at få flere regioner til at spytte i kassen. Hvis der virkelig er tale om nyudvikling, så kan det med et budget på 1 mia. kun gå galt. Jo flere deltagere, jo større sandsynlighed for at det går helt galt.

7
8. november 2013 kl. 14:45

Når de her to regioner så har udviklet og implementeret det, så burde resten følge trop, og så dele udviklingsomkostningerne.

For at få et ensartet system det ville også hjælpe når der så skal rettes fejl, så er der meget mere input, og vi har ikke 15 forskellige systemer, så hvis man kommer fra Odense til København, så står man foran at skulle bruge et nyt system.

12
8. november 2013 kl. 18:01

Tommy - det kan godt være de skal følge trop - men taget i betragtning af at tingene SKAL i udbud - så vil det ikke være muligt at få det samme system igen, da det jo lige kræver at de vinder den runde igen. - Der er nok et par andre spillere der ønsker at sælge sin sjæl for at få den ordre. Og det er ikke tilladt at "udvide" den eksisterende løsning til andre regioner desværre - så hvis de skulle så havde samtlige regioner skullet gå sammen om et gigant udbud. (det tror jeg aldrig vil komme til at ske - i hvert fald ikke i min tid)

13
8. november 2013 kl. 22:11

Jeg forstår godt frustrationen, jeg lider af selv samme, men synes også det er trist, at der er flere uvidende kommentarer, som tydeligt viser, at man ikke har læst udbuddet og hvorledes udbuddet og reglerne der ligger bag, giver udvidede muligheder for øvrige regioner fremadrettet. Så op på hesten lidelsesfæller! ;-)