Enigt Folketing bag ny dokumentundersøgelse

Et enigt Folketing forventes i dag at stemme for Dansk Folkepartis forslag om en uafhængig, teknisk undersøgelse af brugen af åbne dokumentformater i det offentlige.

I dag forventes det, at et enigt Folketing beslutter, at der skal yderligere en undersøgelse til, for at politikerne har vished om, at de to dokumentformater ODF og OOXML begge kan leve side om side i den offentlige forvaltning uden snærende bånd eller interoperable restriktioner.

Kravet om en uafhængig undersøgelse er rejst af Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, og det er lykkedes ham at få de øvrige partier i Folketinget med på ideen.

»Det nye er, at vi får to undersøgelser, og vi får en tredjeparts ekspertundersøgelse, hvor vi forhåbentligt snart får fundet frem til, hvem det er der skal stå for undersøgelsen. Nu kommer Konkurrencestyrelsen med sin vurdering, og så kommer der en uafhængig vurdering, der desuden også vil se på de tekniske og de juridiske aspekter, så vi er sikre på, at de to formater kan eksistere sideløbende. Det vigtige er også, at der bliver lagt op til, at eksperterne kan komme med forslag til forbedringer af konkurrencen,« siger han til Version2.dk.

Morten Messerschmidt har desuden foreslået videnskabsminister Helge Sander (V), at gruppen bag lovforslaget B103, der netop påbyder de offentlige institutioner at anvende åbne standarder i det offentlige, hyppigere mødes med ministeren.

»Der har været nogle små udstikkere i forløbet, som jeg synes har været uheldige, og det synes jeg, vi skal undgå i fremtiden,« siger han.

Ifølge forslaget fra Morten Messerschmidt skal ekspertundersøgelsen undersøge softwareleverandørernes evne til at sikre interoperabilitet og praktiske erfaringer med at implementere standarderne uafhængigt af platform. Herunder spørgsmålet om dokumentformaternes konkurrencemæssige neutralitet ved at analysere:

 • om der i de to dokumentformater er tekniske bindinger, eksempelvis begrænsninger i muligheden for implementering på flere platforme,

 • om der knyttet til de to dokumentformater findes juridiske barrierer, der hindrer implementering af formaterne i flere leverandørers it-løsninger.

Formanden for de danske Open Sourceleverandører (OSL), Morten Kjærsgaard, er glad for, at der nu kommer en uvildig undersøgelse:

»Jeg er glad for, at Folketinget helt utvetydigt slog fast, at Videnskabsministeriets forsøg med to dokumentformater, ODF og OOXML, skal vurderes såvel ud fra et teknisk perspektiv som et konkurrencemæssigt perspektiv. Konkurrencestyrelsen bliver inddraget, og Folketinget har nu gjort det krystalklart, at forudsætningerne for vurderingen af forsøget med to formater er fuld interoperabilitet mellem formaterne, og at formaterne skal være konkurrencemæssigt neutrale,« siger han.

Han håber desuden, at undersøgelsen vil give bedre konkurrence på markedet for kontorprogrammer, der i dag domineres af Microsofts kontorpakke Office.

Endnu er der ikke kommet navne på, hvem der skal sidde i den uafhængige undersøgelsesgruppe, men Morten Messerschmidt peger på den tidligere dommer ved Europadomstolen Bo Vesterdorf og professor ved Copenhagen Business School Mogens Kühn-Pedersen som to meget kvalificerede kandidater.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (11)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Jesper Lund Stocholm Blogger

Med forbehold for, at den endelige beslutning kommer til at se anderledes ud end det som Torben R. Simonsen her beskriver, så synes jeg det lyder som en ganske fornuftig afvejning af undersøgelsernes indhold.

Jeg kan dog ikke se, hvor Morten Kjærsgaard har denne information fra:

[b]Morten Kjærsgaard[/b] Folketinget har nu gjort det krystalklart, at forudsætningerne for vurderingen af forsøget med to formater er fuld interoperabilitet mellem formaterne

Morten - hvor ser du det henne (altså krav om interoperabiliteten imellem formaterne) ? Har du set nogle dokumenter, som vi andre ikke har?

;o)

Hvorfor står der i øvrigt ikke noget på FTs hjemmeside om denne afstemning?

http://folketinget.dk/default.asp?id={936957BA-1FDD-434A-9E24-AB1A911F6C39}

 • 0
 • 0
#3 Jesper Lund Stocholm Blogger

id,

Jeg fandt teksten på http://www.ft.dk/doc.aspx?/Samling/20072/forespoergsel/F24/index.htm

[b]Folketingets informationssystem[/b] Folketinget opfordrer regeringen til at sikre, at den uafhængige 3. part, der nedsættes ved valg af dokumentformater, sammensættes, så den dækker forvaltningsmæssige, tekniske og konkurrencemæssige aspekter. Regeringen sikrer, at 3. parten undersøger softwareleverandørernes evne til at sikre interoperabilitet og praktiske erfaringer med at implementere standarderne uafhængigt af platform, herunder spørgsmålet om dokumentformaternes konkurrencemæssige neutralitet, ved at analysere: - om der i de to dokumentformater er tekniske bindinger, eksempelvis begrænsninger i muligheden for implementering på flere platforme, - om der knyttet til de to dokumentformater findes juridiske barrierer, der hindrer implementering af formaterne i flere leverandørers it-løsninger. Regeringen bedes undersøge de konkurrencemæssige konsekvenser ved manglen-de interoperabilitet og vurdere konkurrencen inden for kontorsoftware baseret på ODF og/eller OOXML, herunder tekniske og juridiske bindinger knyttet til kontorsoft-ware, samt foreslå, hvordan konkurrencen i givet fald øges inden for rammerne af B 103 fra 2006. Folketinget tilkendegiver, at konkurrencemyndighederne bør inddrages i denne proces.

Morten, jeg er ked af det - men det ser ud til, at du er blevet fejlinformeret mht krav om interoperabilitet imellem [i]formaterne[/i].

 • 0
 • 0
#5 Deleted User

Når ordet interoperabilitet nu står i teksten som omhandler ODF og OOXML, hvad andet kan det så være end mellem formaterne?

Du er vist lidt en ordkløver Jesper.

Du har flere gange snakket om interoperabilitet mellem applikationer. Hvis det ikke er på format niveau, hvad er det så?

 • 0
 • 0
#6 Peter Jespersen

En uafhængig teknisk undersøgelse lyder som en god ide, da behandlingen af emnet indtil nu har været alt andet end uafhængig eller neutral.

Så er spørgsmålet bare, hvor mange Microsoft partnere skal der involveres i den?

 • 0
 • 0
#7 Jesper Lund Stocholm Blogger

Kim,

Du er vist lidt en ordkløver Jesper.

Jeg mener bestemt ikke, at det er ordkløveri. Der er fanden, undskyld mig udtrykket, til forskel på at kræve, at et dokumentformat er "interoperabelt", dvs kan implementeres på tværs af platforme, applikationer etc. og så at kræve, at der skal være interoperabilitet [i]imellem[/i] det og andre dokumentformater, dvs at det ene kan omformes til det andet.

Sidstnævnte er [b]umuligt at opnå fuldt for OOXML[/b] og ODF og derfor har jeg også "kæmpet" så meget for at få denne formulering i de oprindelige 4 punkter fjernet. For hvis du kræver opfyldelse af et umuligt mål, så er det det samme som at sige, at man ikke ønsker det i det hele taget.

(og så kunne man jo lige så godt være ærlige og sige netop det)

Og hvis du vil tillade mig at gætte lidt, så er det netop årsagen til, at Morten Kjærsgaard fra OSL bliver ved med at sige

[b]Morten Kjærsgaard[/b] at forudsætningerne for vurderingen af forsøget med to formater er fuld interoperabilitet mellem formaterne

selvom netop denne formulering er fjernet i forslaget. Det skyldes jo netop, at hvis dette bliver et krav, så kan modstanderne af OOXML til sidst gå ud og sige - uagtet at det skulle vise sig, at alle kan implementere OOXML (og gør det) - at OOXML ikke skal godkendes, da det jo ikke er interoperabelt med ODF.

Sp du kan kalde mig ordkløver - men jeg gør det ikke for sjov :o)

PS: Var det dig, der hjalp mig med ubuntu for et par dage siden?

 • 0
 • 0
#8 Jesper Lund Stocholm Blogger

Peter,

Så er spørgsmålet bare, hvor mange Microsoft partnere skal der involveres i den?

Jeg synes da, at det kunne være oplagt, hvis nogle af de aktive debattører på netop v2.dk bød ind på opgaven.

Hvem kunne I foreslå?

 • 0
 • 0
#9 Morten Kjærsgaard

Hej Jesper

Du spørger, hvor jeg har kravet om interoperabilitet fra. Under forespørgselsdebatten i fredags (25/4) spørger Morten Messerschmidt (DF) sin kollega Michael Aastrup Jensen fra Venstre, om han "...er opmærksom på, at IT- og Telestyrelsen i sin rapport fra - jeg tror, det er - midt i november 2007 slår fast, at der i hvert fald for et af de to standarders vedkommende, som vi taler om, ikke er åbenhed, ikke er interoperabilitet inden for funktionalitetsloftet. Gør det ikke, at hr. Michael Aastrup Jensen måske må revidere sin skråsikkerhed, i forhold til at to standarder sådan nødvendigvis er det rigtige?

 • og så svarer Michael Aastrup Jensen: "...Jeg siger det bare klokkeklart: Hvis og såfremt det ikke er blevet bedre og der ikke er kommet en mulighed for, at de to formater kan tale sammen, når vi er igennem perioden, hvor de forskellige interessenter selvfølgelig har haft mulighed for at gøre det bedre, så er jeg ikke tilhænger af det [at to standarder er det rigtige, MK]. Men jeg er ukuelig optimist af natur, og jeg tror faktisk godt, at vi kan få løst det problem. Jeg tror, vi kan få løst det problem enten via nogle convertere, der virker, eller via nogle andre metoder. Men selvfølgelig skal de kunne tale sammen; det må være målet for os alle sammen."

Jesper, er dette ikke et tilsagn fra Folketingets politikere om, at der skal være fuld interoperabilitet inden for funktionalitetsloftet?

Vh Morten

 • 0
 • 0
#10 Henrik Jensen

En uafhængig teknisk undersøgelse lyder som en god ide, da behandlingen af emnet indtil nu har været alt andet end uafhængig eller neutral.

Så er spørgsmålet bare, hvor mange Microsoft partnere skal der involveres i den?

Problemet er jo at finde nogle som er fuldstændigt uafhængige og som samtidigt har stor teknisk indsigt i emnet. Jeg mener hvis det kun var det første vi skulle opnå så så jeg da nogle oplagte emner nede ved Mariakirken på Istedgade den anden dag, men tilgengæld så ville vi sikkert havde et stort problem hvad angik teknisk indsigt.

Og den tekniske indsigt er vigtigt, det kan f.eks. bare ses på hele debatten om interoperabilitet, for det er vigtigt at der er nogen personer med der kan sikre realismen, altså hvordan vi definerer fuld interoperabilitet. I min definition så er der heller ikke fuld interoperabiliet mellem forskellige implemenetationer af ODF, så hvordan kan man så realistisk kræve fuld interoperabilitet mellem ODF og OOXML ?

Ligesom det er sket med ODF så tror jeg også at vi vil se at der ikke er fuld interoperabilitet mellem forskellige implementationer af OOXML.

Situationen er bare den at vi lever i en verden som ikke er perfekt og hvor mennesker begår fejl, og derfor er det allervigtigste at der sidder folk i et sådan ekspertpanel som kan vurdere ud fra dette og ikke ud fra en fantasiverden. De fleste af os skal jo alligevel leve med valgene og levere løsninger til vores kunder i den virkelige verden.

 • 0
 • 0
#11 Jesper Lund Stocholm Blogger

Morten

(jeg vidste, at jeg kunne lokke dig ud, på en eller anden måde)

:o)

Du nævner funktionalitetsloftet [0], men husk på, at det er lidt en kunstig størrelse - alene af den grund, at deltagerne i pilotprojekterne selv er blevet bedt om at formulere deres anvendelsesområder på området "redigerbare dokumenter". Når man så tager deres egne, løse, formuleringer og gør dem til genstand for tekniske krav, så bliver det skiseme meget svært.

(dine folk, der deltog i pilotprojektets lab-test kan i øvrigt fortælle dig, at vi brugte ret lang tid på at oversætte de grunde, som forvaltningerne [i]troede[/i] var årsagen til fejl til det, der rent faktisk [i]var[/i] årsagen til fejl)

Men hvis vi så blot kigger på funktionalitetsloftet og evt sammenholder med "afvigelseslisten" fra ODF-Converter på SourceForge, så er der altså en alen lang liste over forskellige i de to formater - ting som alle ligger indenfor funktionalitetsloftet. Af disse kan nævnes problematiske ting som forskellige tabel-modeller og deres opførsler, billedforankring, punktopstillinger og indlejring af objekter.

Helt objektivt set er der altså ting, som man ikke kan i det ene format, men som man kan i det andet - og omvendt, og da ordet "inter" i "interoperabilitet" ligesom indikerer, at oversættelse kan ske begge veje, så er det hul i hovedet at tale om, at "dokumenterne kan tale sammen". Og det er derfor jeg så hårdt agiterer for, at vi skal lade være med at tale om konverteringer men i stedet fokusere på [i]implementeringer[/i] af de enkelte dokumentformater.

(men af dit citat kan jeg jo se, at mit arbejde med dette slet ikke er færdigt endnu)

:o)

[0] http://dokumentformater.oio.dk/resolveuid/e0f908832173b3280be2ab8068bc21c6

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere