Enhedslisten: DRM-teknologi skal forbydes

Digital Rights Managment-teknologier til kopisikring af eksempelvis cd'er skal forbydes, mener Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

Enhedslistens folketingskandidat Johanne Schmidt-Nielsen vil arbejde for at få et forbud mod Digital Rights Managment-teknologier i et forsøg på at få musikkopiering afkriminaliseret.

»85 procent af unge mennesker piratkopierer og mange spreder kultur og viden frit over nettet, men det politiske systems reaktioner har udelukkende været at stramme lovgivningen. Det er uholdbart, at man tror, at man kan bekæmpe kopiering på den måde. Million-erstatninger til 14-årige fildelere er ikke den rigtige måde at forholde sig til dette problem,« siger Johanne Schmidt-Nielsen i en pressemeddelelse.

Hun vil have nedsat et udvalg, der kan kortlægge mulighederne for en modernisering af loven om ophavsret.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen er målet for Enhedslisten at få gjort kopiering tilladt på en måde, så det samtitig sikres, at kunstnerne kompenseres for at sikre en frugtbar kulturel udvikling.

»Jeg er træt af, at politikerne stikker hovedet i busken. Næsten alle mennesker piratkopierer, og respekten for loven forsvinder fuldstændigt, hvis der ikke bliver gjort noget ved det her. Både kunstnere og samfund lider under, at ingen gør noget ved det,« mener Johanne Schmidt-Nielsen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (18)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Flemming Frandsen

Hvorfor er det at det kun er høj-skat/stor-stat folkene der har rigtige holdninger på IT området?

Det er ikke kun DRM som sort set alle politikere har misforstået, også software patenter forstår man ikke skadeligheden af i resten af partierne.

Måske er det fordi Lobbyisterne ikke mener det er besværet værd at bearbejde enhedslisten...

 • 0
 • 0
Kristian Thy

Lav-skat/lille-stat folkene har da også de rigtige holdninger på området for deres kerneinteressenter - erhvervslivet. Hvad der gavner forbrugeren kerer de sig ikke en meter om.

 • 0
 • 0
Jens Fallesen

Det er fint nok, at hun vil afskaffe DRM, men hvordan kan man stille op som politiker, når man står frem og stolt erklærer at bryde loven?

http://www.180grader.dk/nyheder/Enh_L_-politiker_indr_mmer_piratkopierin...

Skulle politikere, der kun vil have en skat på 40 % lade være med at betale mere, mens de, som vil have afskaffet ejendomsretten, bare kan tage, hvad de vil have?

 • 0
 • 0
Maciej Szeliga

Jeg vil bare her påpege at de herrer og damer politikere er valgt/ansat af folket til at varetage folkets interesser.

Alle er velkomne til at kontrollere min påstand i Grundloven.

Varetagelse af erhvervslivets interesser (og specielt udenlandsk erhvervslivs interesser) er sekundær opgave.

 • 0
 • 0
Kristian Thy

"Skulle politikere, der kun vil have en skat på 40 % lade være med at betale mere, mens de, som vil have afskaffet ejendomsretten, bare kan tage, hvad de vil have?"

Det var der jo tradition for blandt svenske borgerlige hvad angik licens. Det blev først et problem da de fik ministerposter ;-)

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Maciej,

Jeg vil bare her påpege at de herrer og damer politikere er valgt/ansat af folket til at varetage folkets interesser.

Det er ikke korrekt - omend din uvidenhed kan undskyldes med, at det er en gængs misforståelse.

Fra Grundloven Kapitel 5, §56:

§ 56. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902#K5

Alle er velkomne til at kontrollere min påstand i Grundloven.

Hmmm ... mon ikke det i stedet er dig, der skal beskrive, hvor det står i Grundloven? En hurtig skimning af den har ikke lige givet mig noget. Populært sagt har vi jo i Danmark "Repræsentativt demokrati", og dermed repræsenterer Folketinget jo folket(s sammensætning). Men det er jo strengt taget ikke det samme som, at det skal varetage dets interesser.

:o)

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Maciej, nej medlemmerne af folketinget er ikke valgt til at varetage folkets interesse. Det fremgår klart af Grundlovens §56 at valgte medlemmer kun er bundet af egen overbevisning.

 • 0
 • 0
Eskild Nielsen

Så vidt jeg husker må man ikke være dømt for et forhold, som i almindelig omdømme nedsætter værdigheden.

Jeg tror at de valgtes omdømme er invariant i forhold til mængden af musik de har downloaded

/eskild

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Maicej, vi kan godt blive enige om at §56 klart siger at man ikke er bundet af abstraktet udefinerbare begrebet som 'folkets interesse'?

Der er rigtig nok i grundlovens kapitel 8 nogle få henvisninger til 'almenvellet' og på disse specifikke områder kan man sige at Folketinget selvfølgelig ikke kan vedtage love der strider imod dette 'almene vel'. Disse paragraffer på anses for at være speciallovgivning i forhold til §56 og har derfor større vægt, men ellers kan jeg ikek se at Grundloven på anden måde skal 'tjene folkets interesser'.

Når du nu henviser os til at tjekke grundloven må du have noget konret i tankerne?

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Nu siger Flemming Frandsen godt nok noget om de rigtige holdninger på IT-området. Jeg er dog lidt bekymret:

"Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen er målet for Enhedslisten at få gjort kopiering tilladt på en måde, så det samtitig sikres, at kunstnerne kompenseres for at sikre en frugtbar kulturel udvikling."

Kan der være tale om andet end end at øge blankafgiften? Det kalder jeg i hvert fald ikek en rigtig holdning på IT området. Det straffer bare alle os der bruger vores blankmedier til andet end at krænke ophavrethavernes økonomiske rettigheder.

 • 0
 • 0
Maciej Szeliga

Nej, jeg tænkte faktisk lige præcis på $56.

Det tyder tilsyneladende på at jeg har en anden og muligvis noget naiv opfattelse af hvad "folkets/samfundets interesser" er og at jeg mener, lige så naivt, at hvis man går ind i politik for at tilfredsstille sine egne behov så er man på afveje.

 • 0
 • 0
Peter Mogensen

Jeg syntes egentlig debatten er lidt forfejlet. DRM er en plage, ja - men det er principelt et spørgsmål for forbruger-lovgivningen at folk ikke bliver oplyst ordentligt om beskaffenheden af det de køber. Jeg mener ikke man skal forbyde folk at lave dårlige produkter, blot forbrugeren oplyses ordentligt om kvaliteten (eller manglen på samme). Det burde således ikke være tilladt at sælge "kopibeskyttede" CD'er sammen med rigtige CD'ere. "DRM" er jo blot et fancy ord for at man har spoleret produktet ved at afvige fra standarden.

Det som man burde "forbyde" var derimod den særlige beskyttelse "DRM"-produkter nyder i ophavsretsloven, der gør det ulovligt at lave kompatible afspillere. Denne beskyttelse hører ikke hjemme i det ophavsretslige system.

Intet af dette har noget direkte at gøre med hvorvidt man skal legalisere "fildeling", eller ej. Det er et ophavsrestligt spørgsmål. Ovenstående er ikke et ophavsretsligt spørgsmål. Det er et hhv. et forbrugerlovgivningspørgsmål og et konkurrencelovgivningspørgsmål.

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Maciej,

Det tyder tilsyneladende på at jeg har en anden og muligvis noget naiv opfattelse af hvad "folkets/samfundets interesser" er og at jeg mener, lige så naivt, at hvis man går ind i politik for at tilfredsstille sine egne behov så er man på afveje.

Jeg tror at du har ret i, at din opfattelse er lidt naiv - i hvert fald, hvis du antager, at politikere kun skal varetage borgernes interesser som individuelle borgere og ikke deres interesser som del af et fællesskab. Det er jo nemlig klart, som du også er lidt inde på, at man som folketingsmedlem nok har et ønske om at pleje nogle interesser, men det er typisk på gruppeniveau. Nogle vil gøre det bedre for de fattige - og nogle vil gøre det bedre for de rige. Nogle vil gøre det bedre for dem i arbejde - og nogle vil gøre det bedre for de arbejdsløse. Nogle vil gøre det bedre for børnefamilierne og nogle vil gøre det bedre for erhvervslivet.

Derfor giver det ikke mening at tale om, at man skal tjene folkets interesser (man kan jo i øvrigt ikke gøre alle glade altid), men derimod at man skal tjene forskellige grupperinger i folket.

:o)

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Jeg kan simpelthen ikke gennemskue hvordan man kan læse 'folkets interesse' ind i formuleringen 'ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere'.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere