Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

Illustration: HOLSTING KLAUS/POLITIKEN
Brian Mikkelsen vil have retningslinjer for etisk anvendelse af data til både stat og virksomheder.

Et nyt ekspertudvalg skal udtænke og nedfælde en række retningslinjer for dataetik.

Gruppen kommer til at bestå af et bredt spektrum af eksperter og erhvervsfolk, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen til Berlingske.

Brugen af data rejser etiske dilemmaer, bemærker ministeren.

Læs også: Tænketank: Forudsigelser med persondata bør stoppe før individet

»Hvordan kan vi som samfund være trygge ved, at beslutninger, der før blev truffet af mennesker, nu træffes af algoritmer? Når for eksempel biler kører af sig selv, og det er algoritmer, der styrer bilen. Dataetik handler ikke kun om, hvad den enkelte forbruger vil acceptere i forhold til egne data. Det handler om, hvilket samfund vi ønsker.«

Den opmærksomme Version2-læser vil måske indskyde, at regeringen selv står bag en række aktuelle dataetiske-dilemmaer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har for eksempel fastholdt den ulovlige telelogning i over et år og har med den nye databeskyttelseslov gjort det klart, at man ikke skal kunne gemme sig for social kontrol gennem dataanalyse.

Læs også: Forbrugerrådet om udskældt datalov: Øget datadeling kan give endnu større datalæk

Brian Mikkelsen selv sikrede sig for nyligt mandat til at arbejde imod EU-krav om privacy-by-default i browsere. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil bruge data om borgerne til at forudse fremtidens jobmarked.

Læs også: Danmark kæmper imod, at browsere som standard afviser tracking-cookies

Og endelig har socialminister Mai Mercado foreslået et system til at opdage udsatte børn ved at overvåge og sammenkøre borgerdata.

Læs også: Regeringen hastebehandler overvågning af børnefamilier

Navnligt sidste eksempel viser ifølge Brian Mikkelsen, at der er brug for klare retningslinjer for etisk brug af data.

Brian Mikkelsen har udpeget Christiane Vejlø som formand for gruppen. Vejlø ejer virksomheden Elektronista og er vært for radioprogrammet af samme navn.

Udvalget skal efter planen levere sine anbefalinger i slutningen af året.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (13)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anne-Marie Krogsbøll

...Og hvordan vil man så administrere dette felt, indtil dette udvalg har barslet med en gang forventeligt bræk? Vil man udsætte søsætningen af alle sine privatlivsoverskridende og datauetiske tiltag indtil da? Jeg tvivler.

"...bredt spektrum af eksperter og erhvervsfolk" Jeg frygter det værste - baseret på, hvilke rådgivere regeringen plejer at omgive sig med. Det plejer at være det rene lobbyistsammenrend for købte forskere og det private erhvervsliv.

 • 6
 • 1
#2 Twan Manders

Der er på dette område ikke brug for uforpligtende retningslinier, men en klar og entydig sammentænkning af de forskellige lovgivninger der findes på området. Persondatalov, Sundhedslov, GDPR osv. Ofte er disse love for vage og kan tolkes forskellige, specielt når forskellige love skal anvendes for et specifikt område.

Dernæst skal der udarbejdes uomtvistelige procedurer som SKAL overholdes når der (be)handles med data som sikrer høj grad af sikkerhed som minimerer misbrug og risiko for fejl og hacking.

Hvis man skal få befolkningen til at støtte brugen af data til fornuftige formål er det alt for letkøbt at lave retningslinier.

 • 4
 • 0
#4 Louise Klint

Jeg er også rystet.

Vis mig, hvor det står, at det er lovligt.

Der er ikke tale om private mailkonti. Rigspolitiet er en offentlig myndighed. Rigspolitiets mailkorrespondance er offentlige dokumenter. Dem må man ikke sådan bare lige slette efter behag.

At Rigspolitiets øverste ledelse fører sin forvaltning som så, er mildest talt rystende. Hvad værre er, at det virker til at være strukturelt. At Koncern IT tilsyneladende ikke har nogen form for automatiseret, systematisk sikkerhedskopiering (backup) af data – som standard! Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre.

 • 3
 • 0
#5 Louise Klint

Jeg synes man kunne starte med at overholde loven. Til artiklens liste af aktuelle eksempler fra regeringskontorerne kan tilføjes Undervisningsministeriets vildledning af både folkeskoler, elever og forældre i sagen om de nationale trivselsundersøgelser.

Var det ikke snarere en idé at få lavet et nationalt, standardiseret undersøgelsesdesign, der tilsikrer at sådanne undersøgelser kan gennemføres med fuld anonymitet? Det mener jeg er langt mere presserende, end retningslinjer, uden nogen form for konsekvens.

Når disse nationale trivselsundersøgelser gennemføres – over en årrække – og kombineres med Ungeprofilens årlige 140 dybdegående spørgsmål, bliver resultatet, for mig at se, en profilering af danske børn og unge, som ingen steder hører hjemme. Slet ikke i et demokrati. Jeg forstår ikke hvordan det kan være etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt forsvarligt. Og der er åbenbart ingen, inde i Undervisningsministeriet, som kan se, at det er galt?

 • 2
 • 0
#6 Louise Klint

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (det hedder den) kan i dag melde at efterspørgslen på geodata er stærkt stigende. Dette behov for positionsdata kan det kommende europæiske satellitsystem, Galileo, være med til at tilfredsstille. Det kan levere lokationsdata med en præcision på ned til 20 centimeter. Til glæde for borgere og virksomheder. ”Det skal ikke bruges til overvågning”, siger Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V). Med denne forsikring er alt jo i skønneste, dataetiske orden. https://politiken.dk/indland/art6377233/Gratis-positionsdata-skal-give-m...

For mig at se, er dataetik en lodret barriere for regeringens vækstplaner. Vækstplanen for ”Personlig medicin” og den seneste for ”Life science” inkluderer en kommercialisering af danskernes DNA (via Nationalt Genomcenter) samt af vores alle sammens private, personfølsomme oplysninger. Dette for bl.a. at opfylde en målsætning om at gøre Danmark til verdens foretrukne, når det gælder de risikable, medicinske fase 1-forsøg på mennesker. En sådan national strategi ville, for mig at se, aldrig have set dagens lys, hvis ophavsmændene havde haft bare skyggen af etik.

 • 2
 • 0
#7 Anne-Marie Krogsbøll

Der er jo ingen tvivl om, at dette "ekspert"-udvalg" er et forsøg på at "stalle" og afspore debatten fra det væsentlige.

Det er jo i virkeligheden meget enkelt: Respekten for retten til privatliv skal genoprettes, dvs. borgerne skal bedes om samtykke, have fuld ret til indsigt og information og ret tilbagekaldelse af samtykke, når det drejer sig om rent private data , såsom sundhedsdata, logningsdata, trivselsdata, facebookdata osv, - så længe der ikke er en konkret mistanke om noget kriminelt eller mistrivsel hos børn.

Datasikkerheden skal selvfølgelig være perfekt (hvorfor skal særligt datasikkerhedskyndige forskere have certifikater og ekstra rettigheder, som det beskrives forleden? De forskere, som ikke kan håndtere data sikkert, skal jo simpelthen ikke have adgang til persondata - det burde være en absolut forudsætning.)

Ønsker om personlig vinding (stigende aktiekurer i ministres, forskeres og fifletingspolitikeres porteføljer) er ikke en gyldig grund til at overtrumfe disse grundlæggende rettigheder. Ej heller digitale vækstrategier eller luftige forskerdrømme om evigt liv og tusindårsriger. Det er grundlæggende menneskerettigheder, der er på spil, og vi skal ikke opnå evigt, gyldent liv ved at lade mammon og guddommelige forskere (i egne øjne) få råderetten over vor privatsfære - det er ufatteligt, at fortalerne for denne udvikling ikke kan se skriften på væggen: Det perfekte totalitære samfund følger i kølvandet af deres ønsker.

"Ekspert"-udvalgets opgave kommer til at blive at finde en måde at "fifle" sig uden om disse grundlæggende menneskerettigheder, så befolkningen ikke helt opdager, hvad den udsættes for. Masser af bullshit-bingo, buzz-words, mørkelygte kommer til at fylde den afsluttende rapport - goodbye privatliv.

Bliver Thomas Birk Kristiansen mon inviteret med som ekspert? Jesper Lund? Rasmus Malver? Kent Kristiansen? Anders Kjærulf? Nej vel ? (Undskylder, hvis jeg har glemt nogen)

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her: ""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er for meget, for det må ikke dø, fordi det skal være for besværligt," siger Morten Løkkegaard til Børsen. "

Klar udmelding: Retten til privatliv må ikke være "for besværlig" or pengemændenes ambitioner.

Befolkningen er ved at opdage, at de ikke kan stole på myndighedernes forsikringer om god datasikkerhed og lovlig håndering af deres private data. Et af modtrækkene fra myndigheder og politikere ser ud til at blive accelererende forsøg på simpelthen at underminere betydningen af privatliv - for hvis det begreb kan gøres ligegyldigt (for alle andre and samfundstoppen), så kan man jo se stort på datasikkerhed og etik.

 • 5
 • 0
#8 Twan Manders

en profilering af danske børn og unge, som ingen steder hører hjemme. Slet ikke i et demokrati. Jeg forstår ikke hvordan det kan være etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt forsvarligt

Hvorfor mener du at en profilering af børn og unge ikke hører hjemme i et demokrati? Hvorfor er det etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt uforsvarligt?

Jeg ser det netop som en mulighed for at undersøge hvorfor så mange unge har det skidt med sig selv. Det er som bekendt et stigende problem at specielt unge piger har det ret skidt. Man kan prøve at finde årsagerne på andre måder også, fx gennem spørgekema-undersøgelser, gruppe-interviews osv. men registerbaserede sammenkørsler er gode værktøjer til at danne sig et generelt billede af tendenser i samfundet.

Selvfølgelig skal data ikke bruges til enkeltpersoners sagsbehandling (som det tilsyneladende er sket) eller misbruges på anden vis, men selve ideen med at forske i børns udfordringer i skolen er hverken etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt forkert.

 • 0
 • 3
#10 Anne-Marie Krogsbøll

Tak for tilføjelse, Christian Nobel. Jeg vil selv lige tilføje John Foley, og der er sikkert andre, jeg i første omgang har glemt (pga. min begrænsede hjernekapacitet).

Hvis nu vi samlede en god liste herinde, så kunne vi måske ligefrem sende den som forslag til ministeren :-)

 • 1
 • 0
#11 Louise Klint

@Anne-Marie Krogsbøll, tak for dit gode indlæg.

– Der er allerede lavet et slogan:

Data er noget vi deler

Fra kampagnen

Data Redder Liv

Henning Langberg, Professor i folkesundhedsvidenskab, dir. Copenhagen Healthtech Cluster

Hørte det i Orienterings afdækning af lovforslaget om Det Nationale Genom Center https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-02-21#!01:18:31

Så ved man, at man er oppe imod professionelle...

 • 1
 • 0
#12 Jesper Lund

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her: ""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er for meget, for det må ikke dø, fordi det skal være for besværligt," siger Morten Løkkegaard til Børsen. "

Til spørgsmålet om hvordan man får reel privatlivsbeskyttelse og undgår at det bliver for besværligt, både for borgere og virksomheder, er svaret: privacy by design.

In other news:

Brian Mikkelsen selv sikrede sig for nyligt mandat til at arbejde imod EU-krav om privacy-by-default i browsere.

Jesper Lund Formand, IT-Politisk Forening

 • 4
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere