Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik

12. marts 2018 kl. 13:4513
Ekspertudvalg skal udtænke nationale regler for dataetik
Illustration: HOLSTING KLAUS/POLITIKEN.
Brian Mikkelsen vil have retningslinjer for etisk anvendelse af data til både stat og virksomheder.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Et nyt ekspertudvalg skal udtænke og nedfælde en række retningslinjer for dataetik.

Gruppen kommer til at bestå af et bredt spektrum af eksperter og erhvervsfolk, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen til Berlingske.

Brugen af data rejser etiske dilemmaer, bemærker ministeren.

»Hvordan kan vi som samfund være trygge ved, at beslutninger, der før blev truffet af mennesker, nu træffes af algoritmer? Når for eksempel biler kører af sig selv, og det er algoritmer, der styrer bilen. Dataetik handler ikke kun om, hvad den enkelte forbruger vil acceptere i forhold til egne data. Det handler om, hvilket samfund vi ønsker.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den opmærksomme Version2-læser vil måske indskyde, at regeringen selv står bag en række aktuelle dataetiske-dilemmaer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har for eksempel fastholdt den ulovlige telelogning i over et år og har med den nye databeskyttelseslov gjort det klart, at man ikke skal kunne gemme sig for social kontrol gennem dataanalyse.

Brian Mikkelsen selv sikrede sig for nyligt mandat til at arbejde imod EU-krav om privacy-by-default i browsere. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil bruge data om borgerne til at forudse fremtidens jobmarked.

Og endelig har socialminister Mai Mercado foreslået et system til at opdage udsatte børn ved at overvåge og sammenkøre borgerdata.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Navnligt sidste eksempel viser ifølge Brian Mikkelsen, at der er brug for klare retningslinjer for etisk brug af data.

Brian Mikkelsen har udpeget Christiane Vejlø som formand for gruppen. Vejlø ejer virksomheden Elektronista og er vært for radioprogrammet af samme navn.

Udvalget skal efter planen levere sine anbefalinger i slutningen af året.

13 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
13
13. marts 2018 kl. 12:38

Ja, der har du fanget essensen af, hvad vi er oppe imod, Louise Klint, tak for det. Kortere kan det ikke siges. Det er fra regeringens og diverse datagribbes side en skindebat - de regner ikke borgernes rettigheder for noget.

12
13. marts 2018 kl. 12:29

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her:
""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er for meget, for det må ikke dø, fordi det skal være for besværligt," siger Morten Løkkegaard til Børsen. "

Til spørgsmålet om hvordan man får reel privatlivsbeskyttelse og undgår at det bliver for besværligt, både for borgere og virksomheder, er svaret: privacy by design.

In other news:

Brian Mikkelsen selv sikrede sig for nyligt mandat til at arbejde imod EU-krav om privacy-by-default i browsere.

Jesper Lund Formand, IT-Politisk Forening

11
13. marts 2018 kl. 12:27

@Anne-Marie Krogsbøll, tak for dit gode indlæg.

– Der er allerede lavet et slogan:

Data er noget vi deler

Fra kampagnen

<strong>Data Redder Liv</strong>

Henning Langberg, Professor i folkesundhedsvidenskab, dir. Copenhagen Healthtech Cluster

Hørte det i Orienterings afdækning af lovforslaget om Det Nationale Genom Centerhttps://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-02-21#!01:18:31

Så ved man, at man er oppe imod professionelle...

10
13. marts 2018 kl. 10:14

Tak for tilføjelse, Christian Nobel. Jeg vil selv lige tilføje John Foley, og der er sikkert andre, jeg i første omgang har glemt (pga. min begrænsede hjernekapacitet).

Hvis nu vi samlede en god liste herinde, så kunne vi måske ligefrem sende den som forslag til ministeren :-)

8
13. marts 2018 kl. 09:48

en profilering af danske børn og unge, som ingen steder hører hjemme. Slet ikke i et demokrati.
Jeg forstår ikke hvordan det kan være etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt
forsvarligt

Hvorfor mener du at en profilering af børn og unge ikke hører hjemme i et demokrati? Hvorfor er det etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt uforsvarligt?

Jeg ser det netop som en mulighed for at undersøge hvorfor så mange unge har det skidt med sig selv. Det er som bekendt et stigende problem at specielt unge piger har det ret skidt. Man kan prøve at finde årsagerne på andre måder også, fx gennem spørgekema-undersøgelser, gruppe-interviews osv. men registerbaserede sammenkørsler er gode værktøjer til at danne sig et generelt billede af tendenser i samfundet.

Selvfølgelig skal data ikke bruges til enkeltpersoners sagsbehandling (som det tilsyneladende er sket) eller misbruges på anden vis, men selve ideen med at forske i børns udfordringer i skolen er hverken etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt forkert.

7
13. marts 2018 kl. 09:45

Der er jo ingen tvivl om, at dette "ekspert"-udvalg" er et forsøg på at "stalle" og afspore debatten fra det væsentlige.

Det er jo i virkeligheden meget enkelt: Respekten for retten til privatliv skal genoprettes, dvs. borgerne skal bedes om samtykke, have fuld ret til indsigt og information og ret tilbagekaldelse af samtykke, når det drejer sig om rent private data , såsom sundhedsdata, logningsdata, trivselsdata, facebookdata osv, - så længe der ikke er en konkret mistanke om noget kriminelt eller mistrivsel hos børn.

Datasikkerheden skal selvfølgelig være perfekt (hvorfor skal særligt datasikkerhedskyndige forskere have certifikater og ekstra rettigheder, som det beskrives forleden? De forskere, som ikke kan håndtere data sikkert, skal jo simpelthen ikke have adgang til persondata - det burde være en absolut forudsætning.)

Ønsker om personlig vinding (stigende aktiekurer i ministres, forskeres og fifletingspolitikeres porteføljer) er ikke en gyldig grund til at overtrumfe disse grundlæggende rettigheder. Ej heller digitale vækstrategier eller luftige forskerdrømme om evigt liv og tusindårsriger. Det er grundlæggende menneskerettigheder, der er på spil, og vi skal ikke opnå evigt, gyldent liv ved at lade mammon og guddommelige forskere (i egne øjne) få råderetten over vor privatsfære - det er ufatteligt, at fortalerne for denne udvikling ikke kan se skriften på væggen: Det perfekte totalitære samfund følger i kølvandet af deres ønsker.

"Ekspert"-udvalgets opgave kommer til at blive at finde en måde at "fifle" sig uden om disse grundlæggende menneskerettigheder, så befolkningen ikke helt opdager, hvad den udsættes for. Masser af bullshit-bingo, buzz-words, mørkelygte kommer til at fylde den afsluttende rapport - goodbye privatliv.

Bliver Thomas Birk Kristiansen mon inviteret med som ekspert? Jesper Lund? Rasmus Malver? Kent Kristiansen? Anders Kjærulf? Nej vel ? (Undskylder, hvis jeg har glemt nogen)

For udvalgets egentlige kerneopgave bliver at lægge al snak om etik i graven. Se bare Morten Løkkegaards udtalelse her:""Det er positivt, at der er stort fokus på datasikkerhed, for hele systemets værdi hænger på sikkerheden og tilliden. Men det er næsten til det punkt, hvor det er for meget, for det må ikke dø, fordi det skal være for besværligt," siger Morten Løkkegaard til Børsen. "

Klar udmelding: Retten til privatliv må ikke være "for besværlig" or pengemændenes ambitioner.

Befolkningen er ved at opdage, at de ikke kan stole på myndighedernes forsikringer om god datasikkerhed og lovlig håndering af deres private data. Et af modtrækkene fra myndigheder og politikere ser ud til at blive accelererende forsøg på simpelthen at underminere betydningen af privatliv - for hvis det begreb kan gøres ligegyldigt (for alle andre and samfundstoppen), så kan man jo se stort på datasikkerhed og etik.

6
13. marts 2018 kl. 09:19

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (det hedder den) kan i dag melde at efterspørgslen på geodata er stærkt stigende. Dette behov for positionsdata kan det kommende europæiske satellitsystem, Galileo, være med til at tilfredsstille. Det kan levere lokationsdata med en præcision på ned til 20 centimeter. Til glæde for borgere og virksomheder.”Det skal ikke bruges til overvågning”, siger Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V). Med denne forsikring er alt jo i skønneste, dataetiske orden.https://politiken.dk/indland/art6377233/Gratis-positionsdata-skal-give-mere-v%C3%A6rdi-til-virksomheder

For mig at se, er dataetik en lodret barriere for regeringens vækstplaner.Vækstplanen for ”Personlig medicin” og den seneste for ”Life science” inkluderer en kommercialisering af danskernes DNA (via Nationalt Genomcenter) samt af vores alle sammens private, personfølsomme oplysninger. Dette for bl.a. at opfylde en målsætning om at gøre Danmark til verdens foretrukne, når det gælder de risikable, medicinske fase 1-forsøg på mennesker. En sådan national strategi ville, for mig at se, aldrig have set dagens lys, hvis ophavsmændene havde haft bare skyggen af etik.

5
13. marts 2018 kl. 09:08

Jeg synes man kunne starte med at overholde loven. Til artiklens liste af aktuelle eksempler fra regeringskontorerne kan tilføjes Undervisningsministeriets vildledning af både folkeskoler, elever og forældre i sagen om de nationale trivselsundersøgelser.

Var det ikke snarere en idé at få lavetet nationalt, standardiseret undersøgelsesdesign, der tilsikrer at sådanne undersøgelser kan gennemføres med fuld anonymitet? Det mener jeg er langt mere presserende, end retningslinjer, uden nogen form for konsekvens.

Når disse nationale trivselsundersøgelser gennemføres – over en årrække – og kombineres med Ungeprofilens årlige 140 dybdegående spørgsmål, bliver resultatet, for mig at se, en profilering af danske børn og unge, som ingen steder hører hjemme. Slet ikke i et demokrati. Jeg forstår ikke hvordan det kan være etisk, moralsk eller lovgivningsmæssigt forsvarligt. Og der er åbenbart ingen, inde i Undervisningsministeriet, som kan se, at det er galt?

4
13. marts 2018 kl. 06:58

Jeg er også rystet.

Vis mig, hvor det står, at det er lovligt.

Der er ikke tale om private mailkonti. Rigspolitiet er en offentlig myndighed. Rigspolitiets mailkorrespondance er offentlige dokumenter. Dem må man ikke sådan bare lige slette efter behag.

At Rigspolitiets øverste ledelse fører sin forvaltning som så, er mildest talt rystende. Hvad værre er, at det virker til at være strukturelt. At Koncern IT tilsyneladende ikke har nogen form for automatiseret, systematisk sikkerhedskopiering (backup) af data – som standard! Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre.

2
12. marts 2018 kl. 14:26

Der er på dette område ikke brug for uforpligtende retningslinier, men en klar og entydig sammentænkning af de forskellige lovgivninger der findes på området. Persondatalov, Sundhedslov, GDPR osv. Ofte er disse love for vage og kan tolkes forskellige, specielt når forskellige love skal anvendes for et specifikt område.

Dernæst skal der udarbejdes uomtvistelige procedurer som SKAL overholdes når der (be)handles med data som sikrer høj grad af sikkerhed som minimerer misbrug og risiko for fejl og hacking.

Hvis man skal få befolkningen til at støtte brugen af data til fornuftige formål er det alt for letkøbt at lave retningslinier.

1
12. marts 2018 kl. 14:14

...Og hvordan vil man så administrere dette felt, indtil dette udvalg har barslet med en gang forventeligt bræk? Vil man udsætte søsætningen af alle sine privatlivsoverskridende og datauetiske tiltag indtil da? Jeg tvivler.

"...bredt spektrum af eksperter og erhvervsfolk"Jeg frygter det værste - baseret på, hvilke rådgivere regeringen plejer at omgive sig med. Det plejer at være det rene lobbyistsammenrend for købte forskere og det private erhvervsliv.