Eksperter om it i nyt regeringsgrundlag: Nu skruer de økonomibissen på

Venstre lægger i sit regeringsgrundlag op til, at der skal gennemføres et kasseeftersyn af større statslige it-projekter. Et stemningsskift, mener flere fagfolk, der anbefaler større brug af agile metoder i offentlige it-projekter.

Et større fokus på økonomistyringen. Sådan udlægger Kim Normann Andersen, der er CBS-professor og ekspert i offentlige it-projekter, det nye regeringsgrundlag, som Venstre med Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen har fremlagt. Heri står der:

'Vi vil straks iværksætte et kasseeftersyn af den offentlige økonomi for at sikre, at hele råderummet i 2020-planen reelt er til fri disposition, og at der ikke er truffet beslutninger, der ikke er finansieret. Kasseeftersynet skal ledsages af et projekteftersyn af større statslige it-projekter.'

»Det nye i regeringsgrundlaget er, at vi taler om et kasseeftersyn. Tidligere er der blevet sat fokus på den borgervendte digitalisering. Som udgangspunkt ser det ud til, at økonomistyringen fremover kommer til at dominere en smule mere end tidligere, selvom vi jo stadig skal se resultater,« siger Kim Normann Andersen til Version2.

På hans ønskeseddel finder man blandt andet en gennemgang af store platforme som borger.dk og digital post. Her mener CBS-professoren, at der er behov for tilbundsgående analyser af det samlede regnestykke på tværs af sektorer: Har det indtil nu været en god satsning?

Professoren tager også udgangspunkt i nogle af de projekter, som It-projektrådet tidligere har analyseret i forhold til overholdelse af tidsplanen. Det drejer sig blandt om Projektet Online Trådløse Scannere på forsvarets depoter (POTS), værdipapirsystemet hos Skat og digitalisering af selvangivelsen af selskabsskatten. Fælles for de statslige it-projekter er, at de er blevet forsinket og har været ramt af skandaler.

»Vi har så at sige allerede gennemført en række driftseftersyn af kendte, men forsinkede projekter, og heri ligger selvfølgelig kravene til strammere økonomistyring fremadrettet,« siger Kim Normann Andersen.

Alt for slapt

Erik Frøkjær, der er lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, deler ikke helt glæden ved regeringsgrundlagets ordlyd. Han mener, der er brug for et større opgør.

»Det er lidt ringe. Vi skal gøre op med, at Finansministeriet bestemmer så meget på it-området. Vi har brug for et it-ministerium, der leverer større professionalisme med it-baggrund og færre finansøkonomer. Rigsrevisionen har skrevet mange rapporter om skandaleramte it-projekter, og det nytter ikke noget, at vi accepterer det fremadrettet,« siger Erik Frøkjær til Version2.

Han henviser især til skatteområdet, hvor mange store projekter halter og har brug for gennemgribende reformer.

National strategi for digitalisering mangler

Hos foreningen Dansk IT er man glad for, at it-projekter i det mindste som område har fået plads i regeringsgrundlaget. Der ligger dog et stort arbejde for regeringen forude, når det ikke alene handler om digitalisering i det offentlige, men også i koblingen til det private. Ejvind Jørgensen, formand, Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor:

»Vi mangler stadig en national strategi for digitalisering. Og med national mener jeg, at vi skal have inddraget de små og mellemstore private virksomheder langt bedre i den omstilling, så de også får nemmere ved at komme i kontakt med det offentlige,« siger Ejvind Jørgensen og fortsætter:

»Digitalisering som den enorme løftestang, den er, skal også komme det private erhvervsliv til gode. Nu har vi haft fokus på borger.dk og lignende. Det har været afgørende, men nu skal erhvervslivet også tilgodeses.«

Agil udvikling skal slå igennem

Skal it-projektet køres agilt eller som en vandfaldsmodel, når kasseeftersynet fremover bliver mere tåleligt? Svaret på det kan man efterhånden skrive lange bøger om. Kim Normann Andersen fra CBS er klart fortaler for den agile tilgang, der kunne have vist sit store værd i et projekt som rejsekortet.

»Større offentlige it-projekter har brug for et mindset om mere agilitet. Så garderer vi os mod store skader, hvis centrale medarbejdere pludselig finder nyt job, at der udvikles ny teknik, og at man holder overblik over ansvarsfordelingen,« mener CBS-professoren.

Hos It-Branchen er Birgitte Hass, administrerende direktør, enig i den udlægning. Hun mener dertil, at fokus sammen med økonomien skal rettes mod brugervenligheden.

»Vi mener, at revisionen af de statslige it-projekter også skal omfatte, hvordan systemerne fungerer over for borgerne. For det er i høj grad brugervenligheden, der er afgørende for den oplevede effekt hos borgere og virksomheder«,« siger Birgitte Hass.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (1)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere