Eksperter med skarp kritik af 18 Chromebook-kommuner: »Vi har digitaliseret med hovedet under armen«

22. august 2022 kl. 03:4542
Chromebook-kommuner i dk
Billedet viser de Chromebook-kommuner, Datatilsynet lige nu undersøger. Illustration: Nanna Skytte.
Det er tydeligt, at Chromebook-kommunerne ikke har arbejdet sammen, fortæller en lektor i persondataret og en advokat, når de ser et skema over myndighedernes indsats for skolebørnenes databeskyttelse.
Artiklen er ældre end 30 dage

Midt i Helsingør-dramaet, undersøger Datatilsynet lige nu 20 andre kommuners brug af de samme værktøjer fra Google i folkeskolerne, nemlig Chromebooks og Google Workspace for Education.

Ifølge Datatilsynet kommer der afgørelser i sagerne i løbet af de næste par måneder, og det kan komme til at se meget grimt ud. I starten af året sendte tilsynet en række spørgsmål til kommunerne omkring Chromebooks og deres arbejde med børnenes databeskyttelse – eksempelvis, om de har lavet en konsekvensanalyse.

Version2 har fået aktindsigt i svarene, og ifølge Jesper Løffler Nielsen, advokat hos Focus Advokater, er de ret overfladiske:

»Der er overraskende mange, som har lavet meget, meget overfladiske og tangerende til useriøse besvarelser,« fortæller han og kritiserer over en bred kam det materiale, kommunerne leverer til Datatilsynet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Jeg har forståelse for, at en kommune har mange opgaver og få ressourcer, men lige præcis valg af system til at behandle oplysninger, herunder potentielt fortrolige og følsomme, om folkeskoleelever, ville jeg have forventet, at der blev lagt betydelige ressourcer i at behandle meget grundigt, også fra et GDPR-perspektiv. At det er så varierende, hvad de svarer, og at niveauet for besvarelserne generelt er så lavt – det kommer faktisk lidt bag på mig.«

Helsingørsagen kort fortalt

I slutningen af 2019 klagede Jesper Graugaard til Datatilsynet over Helsingør Kommune, som havde oprettet en Google-konto til hans søn uden forældresamtykke. Senere endte sønnens oplysninger utilsigtet på videoplatformen Youtube.

Men Helsingør er langt fra den eneste kommune, der bruger Googles tjenester i undervisningen. Derfor valgte Datatilsynet i 2020 at starte sager af egen drift for at undersøge flere kommuners brug af Chromebooks og programmet Google Workspace for Education. Det har vist sig at sjusk med børnenes persondata er et generelt problem.

I vinteren 2021 afslørede Version2 nemlig, at 24 ud af 45 Google-kommuner mangler at lave en risikovurdering for børnenes databeskyttelse. Det samme gælder for mindst 13 kommuner, der som alternativ bruger Microsofts Office 365 med datalagring i Onedrive.

Datatilsynets første afgørelse i Helsingørsagen kom i september 2021, hvor man gav kommunen en frist på omkring to måneder til at få lavet en risikovurdering (og en konsekvensanalyse hvis nødvendigt) som dokumentation for en lovlig behandling af børnenes persondata.

Helsingør kom i mål med en risikovurdering, men mente ikke, der var behov for en konsekvensanalyse, og fortsatte med at bruge Chromebooks i folkeskolerne.

Den 14. juli i år offentliggjorde Datatilsynet sin anden afgørelse i sagen med et påbud til Helsingør Kommune om at suspendere brugen af Googles værktøj i skolerne. Beskeden har ikke mindst skabt panik i Helsingør, men også i flere andre Google-kommuner, Datatilsynet stadig undersøger.

Den 3. august meldte Helsingør Kommune ud, at man har sendt en konsekvensanalyse til Datatilsynet som bevis på en lovlig behandling, og derfor har man tænkt sig at fortsætte med Chromebooks, når børnene starter i skole den 8. august.

Dog trak Helsingør Kommune delvist i land dagen før skolestart, og derfor er det kun lærerne, der i den første skoleuge efter sommerferien bruger Chromebooks. Børnenes enheder må blive derhjemme.

Vidt forskellige tilgange

Selvom Datatilsynet lige nu undersøger 20 kommuner, har Furesø i mellemtiden skiftet Google ud med Microsoft i skolerne. Derfor har det ikke været relevant for kommunen at svare på Datatilsynets spørgsmål, og de fremgår ikke af statistikken herunder. Det gør Aarhus heller ikke, da Datatilsynet ikke har sendt spørgsmål til kommunen.

Svarene fra de resterende 18 kommuner er fra foråret, men alle på nær Hørsholm Kommune, der endnu ikke er vendt tilbage på Version2s henvendelse, har forrige fredag faktatjekket oplysningerne i diagrammet og skemaet i dette afsnit.

Remote video URL

 

Artiklen fortsætter efter annoncen

De kommuner, som endnu ikke har lavet en dokumenteret risikovurdering er Skanderborg, som kun bruger Chromebooks og ikke Workspace, og Odder, som kun bruger Workspace, men ikke Chromebooks.

Også Faxe mangler at dokumentere risici, for selvom man ifølge kommunens svar risikovurderer løbende, har man ikke kunnet aflevere en samlet risikovurdering, da Datatilsynet efterspurgte den.

Det er ikke til at vide, hvordan det står til i Langeland, for da Datatilsynet spørger, om man har lavet en risikovurdering og/eller en konsekvensanalyse, svarer kommunens it-sikkerhedskoordinator »Ikke hvad jeg ved af«. Kommunen afviser at svare på samme spørgsmål overfor Version2.

Skemaet herunder viser, hvordan kommunerne på forskellig vis har vurderet Googles løsning, og hvad det kræver at lade folkeskoleelever bruge den.

Skemaet viser tilstanden med Chromebooks/Workspace for Education i kommunerne. Oplysninger er hovedsageligt baseret på kommunernes svar til Datatilsynet i foråret, men er opdateret efter kommunerne har faktatjekket oplysningerne forrige fredag. Spørgsmål vedrørende plus-versionen af programmet er ikke en del af Datatilsynets spørgsmål, men flere kommuner har alligevel taget det med i besvarelserne. Heller ikke spørgsmål om exit-plan er en del af Datatilsynets spørgsmål, men er i stedet noget, Version2 har hørt kommunerne om. Derudover oplyser Holbæk Kommune, at alle tillægstjenester bliver slået fra på onsdag. Illustration: Louise Olifent.

Skuffede eksperter

Ifølge Ayo Næsborg-Andersen, lektor i persondataret og menneskerettigheder ved Syddansk Universitet, viser dokumentationen desværre en tendens, hun havde forventet:

»Jeg ville ønske, jeg blev overrasket. Men det blev jeg ikke, for det passer meget godt med mit indtryk, som er, at der er enormt stor forskel på, hvor gode de forskellige kommuner er til at håndtere de her problemstillinger,« siger hun.

Med så forskellige vurderinger, kan de ikke alle sammen have ret, påpeger lektoren. Der må være nogen, der ikke har styr på compliance, og det er både skidt for borgerne, der ligger under for en dårligere databeskyttelse. Men det kan også gå ud over tilliden til kommunerne, som tilmed risikerer bøder fra Datatilsynet.

Også Jesper Løffler Nielsen er skuffet over, hvordan det står til i Chromebook-kommunerne:

»Jeg får bekræftet nogle fordomme om, hvordan det står til ude i kommunerne, og så lykkedes det mig alligevel at blive negativt overrasket over, hvor lidt seriøst nogle kommuner tager det her, selv når der er blevet en sag ud af det,« siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt andet Langeland skiller sig ud. I besvarelsen til Datatilsynet kan kommunen hverken svare på, om man mener, der kan ske tredjelandsoverførsler af børnenes persondata, eller om man har et overførselsgrundlag.

»Jeg synes, det er iøjnefaldende, at de (Langeland, red.) har fået et brev fra Datatilsynet med nogle spørgsmål, som relaterer sig til en sag, der har kørt i et stykke tid. Alligevel svarer de useriøst overfladisk på spørgsmålene,« siger Jesper Løffler Nielsen og fortsætter:

»For eksempel ‘ikke hvad jeg ved af’. Enten er der, eller også er der ikke. Det synes jeg er et meget useriøst svar på et spørgsmål fra en myndighed,« siger han og henviser til kommunens svar på Datatilsynets spørgsmål om risikovurderingen.

Version2 har forelagt kritikken for Langeland Kommune, der afviser at kommentere.

Mangler samarbejde

Begge eksperter håber, kommunerne vil samarbejde mere fremover, for »der er enorm stor forskel på, hvad de har gjort,« understreger Ayo Næsborg-Andersen og tilføjer:

»Der er simpelthen ikke nogen grund til, at hver kommune skal sidde og opfinde den dybe tallerken. Det er et ressourcespild af en anden verden. Det er godt nok spild af embedsmandstimer.«

Ved at samarbejde får de også styrket deres forhandlingsposition overfor Google. Det har eksempelvis undervisningsministeriet i Holland gjort ved at hyre konsulenter til at risikovurdere, konsekvensanalysere og forhandle med de amerikanske tech-giganter på vegne af skolevæsenet. Myndigheden har fået lavet en konsekvensanalyse for brugen af Googles produkter i skolerne og kom frem til, at det ikke kan gøres lovligt med en standardaftale.

Det kunne Danmark godt lære noget af, påpeger Jesper Løffler Nielsen, for han synes det er »helt vildt«, når 18 kommuner, der bruger samme værktøj baseret på en standardaftale med Google, kan have så forskellige opfattelser af, om der sker tredjelandsoverførsler af persondata, og om det er nødvendigt at tilkøbe ‘plus’-pakken af Google Workspace for Education for at sikre tilstrækkelig privatlivsbeskyttelse.

Et samarbejde er dog også på vej, fortalte Pia Færch, kontorchef for Digitalisering og Teknologi hos Kommunernes Landsforening (KL), til Version2 i forrige uge, efter Chromebook-kommunerne havde holdt møde med Datatilsynet og KL. Det blev gentaget i sidste uge, efter Datatilsynet fortalte, at man fastholder forbuddet i sagen.

Sådan et samarbejde burde KL have foreslået kommunerne fra starten, mener Ayo Næsborg-Andersen. Men i forrige uge vurderede Pia Færch, at der ikke tidligere har været behov for et kommunalt samarbejde om Googles værktøj, fordi »det har ikke været Datatilsynets oplæg, at der var brug for en samlet, central vurdering«.

Det svar overrasker dog lektoren:

»Så er de blinde. Det er helt absurd,« siger hun og fortsætter:

»Det passer jo ikke, for alle, der har lyttet til, hvad der foregår på databeskyttelsesområdet ved, at det her har kommunerne svært ved, og KL ved det også, for det har de råbt og skreget om.«

Hun henviser til, at KL for flere år siden sendte en liste over kommunale GDPR-benspænd til Datatilsynet, herunder at det er et ressourcespild, når de selv skal løse GDPR-problematikker. Dengang opfordrede Datatilsynet kommunerne til at gå sammen om arbejdet.

»Groft sagt virker det som om, at KL’s mission siden GDPR trådte i kraft har været at få afskaffet GDPR, fordi kommunerne har svært ved at håndtere det. Så det passer simpelthen ikke, at de ikke har vidst det.«

Version2 har forelagt kritikken for KL og Pia Færch, der afviser at kommentere.

Hovedet under armen

Selvom kommunerne har arbejdet vidt forskelligt med GDPR-opgaven, er 13 af dem dog enige om, at der ikke har været behov for en konsekvensanalyse. Flere fortæller dog, at de har analyser på vej, men kan ikke give et tidsperspektiv på, hvornår de er færdige.

Ifølge Ayo Næsborg-Andersen burde kommunerne have kigget mod eksempelvis Holland og allerede have lavet analysen – især når der er tale om børn, som i GDPR defineres som ‘sårbare registrerede’.

Det er positivt, at de nu går sammen om opgaven, mener hun, for krisen, der er opstået på baggrund af Helsingørafgørelsen taget i betragtning, så virker det ikke til, at skolerne kan fungere uden Chromebooks.

»Sagen illustrerer meget godt, hvor afhængige vi er af amerikanske virksomheder. Den illustrerer også meget godt, at vi har digitaliseret med hovedet under armen. Ej, hvor har vi ikke tænkt os om – man har bare digitaliseret, fordi det var effektivt, og man har ikke overvejet de større konsekvenser ved at gøre det,« understreger hun.

Version2 har forelagt eksperternes kritik for alle kommunerne, der enten ikke er vendt tilbage eller afviser at svare på kritikken.

Version2 har forsøgt at få aktindsigt i kommunernes risikovurderinger, men Datatilsynet har givet afslag på næsten alle anmodninger efter ønske fra kommunerne, da dokumenterne er interne. Her henviser man til en betænkning fra Justitsministeriet, der vurderer, at et dokument ikke mister sin interne værdi, når det udleveres i en tilsynssag.

42 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
42
31. august 2022 kl. 08:24

KORREKTION:

"Nej desværre, Anne-Marie Krogsbøl, ......" skrev jeg.

En væsentlig bedre formulering havde været:
"Jo selvfølgelig, men bare ikke muligt, Anne-Marie Krogsbøl,....."

41
30. august 2022 kl. 10:26

Nej desværre, Anne-Marie Krogsbøl, som jeg skriver, er børnene og deres data forlængst blevet opslugt af en samfundsudvikling, som blæser på individet, og gør "beskyttelse" til en smuk, men urealistisk drøm. Og der er ikke revolution i sigte - løbet er kørt, og verden har taget IT til sig, er måske druknet i den, uden at se flodbølgen af problemstillinger, som er fulgt med - eller i hvert fald lukket øjnene for de fleste af dem. Nålestiksaktioner, som nu med Cromebook, er en af de smukke drømme, som da har sikret Datatilsynet lidt hurtig street credit - på bekostning af børnenes undervisning. Man må nok se i øjnene, at enhver form for data, som slipper udenfor klasseværelset, vil være jagtet, eller i det mindste udsat vildt, også bare på vejen hen/op til "sikre" databaser i EU regi.. Det begynder desværre at se ud som om det bliver lidt vanskeligt af finde valide løsninger, som ikke ret hurtigt kan skydes ned - eller bliver tunge hhv. uinteressante for brugeren. Og kampen mellem beskyttelsen af- og jagten på data, ser jo ikke ligefrem ud til at tage af; intelligens mod intelligens, håbet om sejrens triumf. Det værste er, at det er lige før, man må citere statsministerens opgivende - eller var det monstro bare ret flabede - bemærkning: "Lev med det", men dog også kun lige før... Sorry, men min optimisme bliver altså stærkt beskåret, når jeg kigger ud ad vinduet.

39
29. august 2022 kl. 19:36

Ja, Thomas Hansen, det har ikke undgået min opmærsomhed, at verden er uretfærdig og til tider ond og befolket af firmaer og institutioner, som vil tage noget af dig eller udnytte dig. Og her er alle de gratis IT-goder, de tilbyder dig et effektivt redskab til diskret at opnå deres mål: at gøre dig til et nemt købedyr, hvis vaner og præferencer er guld værd i marketing. Det er jo så relativt uskyldigt, sat overfor, at de samme oplysninger som bekendt kan handles og misbruges til at klassificere dig på en række områder som fx. godt eller dårligt forsikringsliv, stabil arbejdskraft etc. Men forvent ikke mere end fodslæbende tiltag til forebyggelse af denne, din selvforskyldte situation. Selvforskyldt ? Tjah, mon du har læst de juridiske betingelser på alle 20 tætskrevne sider med småt, før du med en vupti accepterede dem for at aktivere en app ? Vil du undvære Google eller Chrome ? Men for at vende tilbage til skolebørnenes Cromebook, så er det en tom symbolsk og overflødig handling at forbyde den; oplysningere om dem, der hidtil har brugt Cromebook ligger jo allerede i den sorte sky - eller et andet sted, som med lidt intern viden og fingernemhed kan tilgås af hvem, der ksn og vil. Om ikke andet, kommer de en skønne dag til at ligge frit fremne pga. en "menneskelig" fejl. Og dem er der jo mange af - og dem vil der blive ved med at være mange af. Så alle de ideelle tanker - for slet ikke at tale om handlinger - kommer alt alt for sent. At brokke sig over de store IT-mogulers aktiviteter er helt naturligt - det hjælper desværre bare ikke, de er alt for dybt etableret og involveret overalt i samfundene.

Hvis alt dette ikke tiltaler dig, kan du stort set kun undgå det ved at melde dig helt ud af dette samfund, fx. ved at flytte til USA og prøve på at blive optaget i Armish samfundet. Og ikke engang det, tror jeg, vil være nok til at vriste sig fri at IT-omklamringen.

37
28. august 2022 kl. 10:29

Jeg kan ikke lade være med at tænke med sorg på de stakkels børn og detes grufulde skæbne, som er blevet tvunget - eller i det mindste forført - til at bruge Cromebook. En fortabt generation, som i det mindste bør skifte CPR-nummer, måske endda køn, for at undgå livslang omklamring af de uhyggelige og luskede IT-fyrster. For en sikkerheds skyld: Sarkasme og metaforer kan forekomme i et vist omfang.

38
29. august 2022 kl. 14:47

step 1: Stil spørgmål ved præmissen for en artikel. step 2: Få flere forklaringer. step 3: Ignorer samtlige forklaringer og undlad at følge op på nogen af de kilder der er foreslået

Sig mig, har du fuldstændigt undladt at følge med i noget af det de "uhyggelige og luskede IT-fyrster" er blevet taget i?

34
27. august 2022 kl. 09:29

Tak skal du have Thomas Hansen, vær bare opmærksom på, at jeg beskæftiger mig med lille Peters muligheder for at lave sine regnestykker, staveøvrlser og små stile på Cromebook. Hvad han laver hjemme under forældres reglement må du diskutere med dem.

35
28. august 2022 kl. 01:00

Så du forventer at Peter skriver en opgave der lyder "Læreren er dum, Mette er dum, Putin er dum og det er Trump osse" ?

Men herre gud, det kan jo umuligt komme lille Peter til last at alle hans skriftlige opgaver kan analyseres så vi kan prøve at finde ud af hvad han mener og hvordan hans evner udvikler sig over 9-10 års tid.

Og noterne læreren laver omkring Peter til skole hjem samtale, opfordring til at kigge forbi skolepsykolog, ekstra hjælp med læsning eller chatten med kollegaen omkring hans kår i hjemmet nu hvor de har hørt at han har været lidt for venlig med barnepigen...

Oveni er det, så vidt jeg har forstået, ikke et frit valg for eleven eller forældrene. Skolen har valgt google og chromebooks, så selv hvis du som forældre vælger at købe en laptop til Peter kommer du ikke udenom som minimum at oprette en google bruger samt anvende deres forskellige programmer.

Der er flere andre der har foreslået læsestof hvis man ønsker at få lidt indsigt i hvad data og algoritmer kan bruges og misbruges til. Jeg vil slå et lille slag for Hello World af Hannah Fry som en forholdsvis let forståelig start.

36
28. august 2022 kl. 01:42

Og lige netop derfor bør lærerne heller ikke fortsætte med at anvende chromebooks, da de anvendes til kommunikation mellem lærerne om leverne og mellem skole og hjem. I AULA som hostes af AWS ligger der dybt personfølsomme oplysninger om eleverne og evt. om deres famileforhold. Hvordan kan DT pt se igennem fingre med det?

32
27. august 2022 kl. 01:12

Til Emil Bock Nielsen: Spørgsmålet er vel, om reglerne overhovedet er relevante - og ikke noget, du kalder min logik. Til Anne-Marie Krogsbøll: Behøver børnene i virkeligheden denne "beskyttelese" eller er det hele bare en ganske interessant akademisk diskussion om principper, som kan fortsætte i det uendelige ?

En stødt far, som nogen glemte st spørge, et Datatilsyn, som blev nødt til at træde i karakter og føre sig frem - og hvad er det foreløbige resultat så egentlig blevet ? Fx. set fra børnenes side ?

40
30. august 2022 kl. 09:04

Til Anne-Marie Krogsbøll: Behøver børnene i virkeligheden denne "beskyttelese" eller er det hele bare en ganske interessant akademisk diskussion om principper, som kan fortsætte i det uendelige ?

Det mener du måske ikke, at de gør?

23
23. august 2022 kl. 12:35

Hvorfor skriver ingen om skolers brug af Apple-produkter/iPads? På min søns skole har alle elever fra 0.-6. klasse iPads, de bruger en masse Apple-apps og gemmer i iCloud. Er det uden problemer, selvom det også er et amerikansk firma?

27
25. august 2022 kl. 08:47

Ja lige pt. er det da alle -inklusiv Datatilsynet- har stukket hovedet i jorden. Det er klart for enhver at amerikanske firmaer er udelukket men da det vil udelukke stort set alt andet end Open Source så tør de ikke røre ved det. Enhver Windows computer ville f.eks. skulle være låst ned og kun have adgang til skolens interne net for ikke at sende data til Microsoft. Eneste udvej er computer uden internet, open source (inkl. sikker brug af sky) eller en ekstremt dyr og besværlig løsning der låser alt muligt ned. Lur mig om ikke vi efter meget tovtrækkeri og snakken udenom alligevel ender med den sidste (og værste) løsning.

21
23. august 2022 kl. 10:52

Emil Bock Nielsen, Du har såda set ret i din bemærkning til mig, så for fremtiden vil jeg overveje at anbefale, at mine børnebørns computere og cykler og rulleskøjter og andre farefulde genstande inddrages indtil videre. Nå, spøg lidt til side, men ikke helt. På nettet vil du kunne finde myriader af sande og valide eksempler på, at verden er farlig, ond og uretfærdig, og bør ændres. Hvis danske børn skal vente på, at de voksne prøver på at sætte verden i stå, indtil noget bedre viser sig - udfra absolutte ideelle motiver - tillader jeg mig nu stadig at mene, at børnene betaler en for høj pris.

25
25. august 2022 kl. 06:47

Så hvad er dit alternativ til at beskytte børnenes privatliv, Mikael Ibsen? Altså de nuværende børn, ikke fremtidige børn om 15-20 år, hvor der måske (måske ikke) er fundet et forsvarligt, kommercielt produkt?

24
24. august 2022 kl. 19:22

Så din logik er at sløjfe alle regler, fordi det er besværligt at overholde dem? Ja, alternativet må da være billigere... Ligesom der er regler for cykling i trafikken, så debatteres der egentlig bare for, at gælende lov skal overholdes for at beskytte borgere i "den digitale verden". Datatilsynet opstiller ikke urimeligheder hvor en computer slet ikke kan bruges. Kommunerne står frit for at benytte andre løsninger, som lever op til reglerne - noget som andre europæiske lande har gjort (fx Sverige).

indtil noget bedre viser sig - udfra absolutte ideelle motiver - tillader jeg mig nu stadig at mene, at børnene betaler en for høj pris.

Jeg tror alle her på Version2 vil blive glade, hvis der kunne indrages noget empiri om alle de gode effekter, som åbenbart skulle være ved at bruge en computer til matematikken m.m. i folkeskolen. End hvis der blev anvendt mere analoge redskaber. Jeg har i hvert fald ikke stødt på noget forskning, som understøtter det - tværtimod er der rygter om det modsatte.

14
22. august 2022 kl. 15:48

Det måtte komme en dag:

Version2 har forsøgt at få aktindsigt i kommunernes risikovurderinger, men Datatilsynet har givet afslag på næsten alle anmodninger efter ønske fra kommunerne, da dokumenterne er interne. Her henviser man til en betænkning fra Justitsministeriet, der vurderer, at et dokument ikke mister sin interne værdi, når det udleveres i en tilsynssag.

Og ja, mørklægningsloven (offentlighedsloven) giver desværre kommunerne mulighed for dette, i hvert fald hvis de har interne DPO'er.

Men mørklægning øger altså ikke tilliden til kommunerne. Hvad skjuler de?

Det er også i strid med alle anbefalinger om konsekvensanalyser, specielt for offentlige myndigheder når de behandler personoplysninger om borgerne.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd skriver eksempelvis i deres vejledning om konsekvensanalyser dette vedr. offentliggørelse af konsekvensanalysen. Det er ikke et krav, men...

The purpose of such a process would be to help foster trust in the controller’s processing operations, and demonstrate accountability and transparency. It is particularly good practice to publish a DPIA where members of the public are affected by the processing operation. This could particularly be the case where a public authority carries out a DPIA.

13
22. august 2022 kl. 15:34

Nej Aslag Stage, jeg mener bestemt ikke at gældene love skal overtrædes, uanset deres kvalitet, men sommetider kan der være fornuft i skille tingene lidt ad, og finde ud af, hvad det egentlig er, man kæmper for. Her er det så tydeligvis ikke børnenes velfærd, der står i centrum, men derimod de andre 4 nævnte faktorer, som er børnene ganske uvedkomne - lige bortset fra at deres undervisnig bliver kraftigt forstyrret pga. en "voksenting". Måske skulle man have formuleret lovene lidt mere smidige, så denne, set med børneøjne, tåbelige og irriterende situation, ikke var opstået, da Datatilsynet m. fl. pludselig kom på banen lige før skolestart... Den løbende vendetta mod de store IT- firmaer har, som alle kampe, en pris, bare synd, at det er børnene, som skal betale for de voksnes stridslyst.

10
22. august 2022 kl. 13:40

Ja, Anne-Marie Krogsbøll, hvilke alvorlige eller mærkbare konsekvenser kan børnene før eller siden risikere at blive udsat for ved brugen af Cromebook, udover at deres data vil står i nogle registre, hvor de sikkert allerede står? For at kunne tage stilling til vigtigheden af hele temaet har jeg netop formuleret mit spørgsmål på denne måde.

30
25. august 2022 kl. 12:49

hvilke alvorlige eller mærkbare konsekvenser kan børnene før eller siden risikere at blive udsat for ved brugen af Cromebook, udover at deres data vil står i nogle registre, hvor de sikkert allerede står? For at kunne tage stilling til vigtigheden af hele temaet har jeg netop formuleret mit spørgsmål på denne måde.

Ja, som allerede nævnt mange gange her i kommentarsporet, så undlader du at tage problemstillingen op, hhv. at sætte dig ind i problemstillingen. Men det er også svært stof, især for mange af de generationer, der ikke er vokset op med IT - jeg selv har heller ikke set lyset indtil for nogle år siden. Du kan muligvis få en hel del ud af at gå ind på Netflix og se "The Social Dilemma", som er ret pædagogisk forklarende. Men måske synes du også at det er hysteri...

Så lad mig give dig et eksempel på, hvordan vi andre ser denne problemstilling, ved at stille dig et retorisk spørgsmål: Hvilke alvorlige og mærkbare konsekvenser kan børnene før eller siden risikere at blive udsat for ved at ryge en cigaret om morgenen?

Der er ikke altid tale om her-og-nu-konsekvenser, men stadig bør man tænke et par skridt længere end "har du ondt af at bruge chromebook? nej, så fortsæt".

Og faktisk er der jo også her-og-nu-konsekvenser af at bruge chromebooks. Vidste du eksempelvis, at dine oplysninger bliver delt ulovligt ca. 280 gange HVER DAG.. med et nærmest uendeligt og usporbart antal reklamebureauer, som blot har interesse i at sælge dig noget og ændre dit adfærd, så du gør noget, som de gerne vil? (behavioral design, fx at købe noget, at tænke noget, at ønske noget, at se på noget i et vist lys, at stemme på nogen, osv).

Linker lige til lidt ananas i egen sovs - mit indlæg omkring real-time bidding: https://pro.ing.dk/compliancetech/holdning/gdpr-udfordringen-med-real-time-bidding-iab-kan-se-problemerne-men-afventer

Mærkbare konsekvenser er der nok af.

Måske kunne man dog også dreje den om og sige "hvilke mærkbare konsekvenser kan børnene før eller siden blive udsat for, hvis de stopper brugen af Chromebooks og Google fuldt ud i undervisnings- eller skolesammenhæng?"

16
22. august 2022 kl. 17:11

Jeg har nogle "sjove"/interessante/bekymrende artikler og videoer. For nogle kræves der lidt videre tænkning til Google, men Google har i den grad værktøjerne til at gøre det samme. De kan gøre det uden vores viden, da “vinduerne er tonede og dørene låst. Kun åben for de få med underskrevne tavshedsklausuler”.

http://ghostinfluence.com/the-ultimate-retaliation-pranking-my-roommate-with-targeted-facebook-ads/

Tech Monopolies: Last Week Tonight with John Oliver (HBO). Kan ses fra 08:49, men se bare det hele https://invidious.snopyta.org/watch?v=jXf04bhcjbg

Facebook som leger med folks følelser: https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/30/facebook-sad-manipulating-emotions-socially-responsible-company

https://mashable.com/article/facebook-emotion-patents

Googles hemmelige “Jedi Blue” aftale med Facebook, som viser deres etiske standpunkt og hvorfor de IKKE kan stoles på: https://mobile.twitter.com/fasterthanlime/status/1452053938195341314

Hvordan online skole blev til et kommercielt pengetræ for Big tech, som var ligeglade med privatliv: https://www.abc.net.au/news/2022-05-25/investigation-reveals-educational-tech-tracking-children-data/101091808

Electronic Frontier Foundation fortæller hvilke privatlivsproblematikker som eksisterer i USA indenfor EDTech: https://www.eff.org/issues/student-privacy

Det lyder som om du bevidst ignorere at sætte dig ind i problemerne vedr. privatliv Mikael Ibsen. Og egentlig hertil retssikkerhed, frie markedskræfter m.m., som Big Tech påvirker. Et barns adfærd i uddanelsessystemet skal ikke samtidig mindske dets retssikkerhed. Så spørger du "hvordan kan det dog det? Bare det at bruge en computer?" Ja, det kan uddybes med en eneklt sætning... information er magt. Og artiklerne ovenfor viser meget godt, hvordan den kan misbruges.

31
25. august 2022 kl. 13:15

Jeg har nogle "sjove"/interessante/bekymrende artikler og videoer. For nogle kræves der lidt videre tænkning til Google, men Google har i den grad værktøjerne til at gøre det samme. De kan gøre det uden vores viden, da “vinduerne er tonede og dørene låst. Kun åben for de få med underskrevne tavshedsklausuler”.

Her er så en video som forklarer om hvor galt det kan gå hvis man bruger Google:Google reports customer to police for pedo behavior over doctor photos: THIS is why privacy MATTERS!

Hvad kan det ikke betyde senere i livet, hvis et barn i nysgerrighed har søgt efter "The Anarchist Cookbook", eller hvad med en skoleopgave om IRA, hvor de søger info om bombemagerne. Jeg kan fint forestille mig at det kan hindre folk i at modtage et visa til USA, fordi de benytter en bot til at gennemtrævle alle informationer de har fået fra Google, MS, og Apple. Måske de også bliver flagged som en flyve-risiko i USA og denne info bliver delt med EU, så de ikke længere kan komme ombord på et fly.

Vi ved ikke hvad fremtiden bringer, vi ved dog at politikere sjældent har det enkelte individs interesser i tankerne når de lovgiver og indgår internationale aftaler.

12
22. august 2022 kl. 15:29

Det er et lidt spøjst spørgsmål.

Persondataforordningen handler jo ikke om at hver eneste systemindkøber skal sidde og forestille sig misbrugsscenarier, men om at sikre et grundniveau der formindsker mulighederne for misbrug, dels over for myndigheder hvor der skal en domstol ind over, dels over for kommercielle aktører hvor data ikke bare må flyde rundt i et stort datahav efter de kommercielle aktørers forgodtbefindende. Jo videre omkring og jo længere tid dataene opbevares, jo større er muligheden for misbrug.

Hvis du udelukkende er interesseret i misbrugsscenarier, så prøv dog at søg på dem. Stalking eller afpresning er vel typiske problemer. Måske skal du ind på de mere lyssky sider på nettet, for virkelig at se hvad det handler om.

I min optik er et problem som de her Chromebooks midlertidige. I den verden vi går ind i hvor så meget af det sociale liv flytter ind i det digitale, hvor alt kan registreres automatisk, er vi simpelthen nødt til at få hævet grundniveauet. I forhold til det er nogle kommuneskoler med dårlig planlægning peanuts - der skal nok komme en løsning.

11
22. august 2022 kl. 15:04

"For at kunne tage stilling til vigtigheden af hele temaet har jeg netop formuleret mit spørgsmål på denne måde." ?

Vigtigheden af hele temaet er netop alt det som du undlader at tage med, jura, retssikkerhed og at man som borger (barn/forældre) kan stole på at kommunerne/det offentlige gør som loven foreskriver.

Nej, der er højst sandsynlig ingen børn som lider skade eller får mærkbare konsekvenser af at bruge chromebooks i undervisningen med mere.

Men hvad betyder det? At du mener det er helt ok at man bryder loven, at man ikke overholder de regler og den lovgivning, som vedtages på Christiansborg, fordi helt lavpraktisk kan vi ikke dokumentere og/eller argumentere for at børn skades ved at bruge Chromebooks?

5
22. august 2022 kl. 11:16

Tavsheden larmer:

Lad os lige et ganske kort øjeblik se HELT bort fra alle juridiske, principielle, politiske og følelsesmæssige faktorer i denne lange debat, og stille det HELT pragmatiske spørgsmål: Hvilke HELT lavpraktiske konsekvenser, nu og fremtidigt, kan det - eller vil det - egentlig realistisk få, hvis lille Peter i morgen åbner sin Cromebook og skriver: "Læreren er dum, Mette er dum, Putin er dum og det er Trump osse" ?

33
27. august 2022 kl. 01:59

Hvilken tavshed? For præcis det samme spørgsmål er blevet besvaret i en anden tråd, men ok jeg giver da gerne et bud.

Til at starte med er det en fin fordel for blå blok for de kan nu undgå at bruge penge på at overbevise Peter om at Mette er en dårlig statsminister. Det er endnu bedre for Putins misinformationsfarm, for nu ved vi at lille Peter nok vil være mindre kritisk og bedre til at dele historier der bekræfter at Mette eller Trump er dumme.

Jeg har en fordel når jeg skal vurdere om jeg gider ansætte ham, for han ved ikke at der bør stå "også".

Men endnu bedre er det da at lille Peter konsekvent laver sine opdateringer omkring 6:30 om morgenen og stort set aldrig efter 22, så han er nok noget af et A menneske, gad vide hvad vi ellers kan bestemme om hans person?

Han har det dog med at like en del fastfood steder, checker ofte ind der og vi kan også se at han meget tit checker hvad kims mon har tilbud på. Hmm vi må hellere beskytte vores forsikringsfirma og smide ham i en højere risikogruppe.

Og hvad skuer mit øje, har han været aktiv i de der antivac tossegrupper? Aah så skal jeg satme ikke have ham til at tegne en sundhedsforsikring hos mig.

Har du overvejet selv at prøve at checke lidt op på hvad pokker algoritmer styrer i vores hverdag allerede?

Et enkelt datapunkt er ikke nødvendigvis et problem, men fri adgang til samtlige søgninger, opdateringer/kommentarer, opgaver osv. det er da mums for google o.lign.

28
25. august 2022 kl. 09:09

Du har tydeligvis taget skyklapper på, hvilket dette indlæg er et klart bevis på. Det er som om du ikke vil forstå hvad det her går ud på. Det handler ikke om én overtrædelse (Chromebooks i Helsingør) - men de millioner af overtrædelser som dette er en del af.

Hvis dit barn blev en af de mange tusinder der skar i sig selv eller tog sit eget liv pga. alt det Facebook og Instagram smider i hovedet på dem for at fastholde dem på siden længst muligt - alt sammen muliggjort vha. profilering af den data de har støvsuget og opkøbt - ville du så bare trække på skuldrene og sige at det var barnet da også selv udenom og ikke knibe en tåre til begravelsen?

Hvis du tror at profilering af børn er uden ofre så har du ikke nogen forståelse for hvad det er for en verden børn lever i i dag og havde der går dem i møde. Det skriger til himlen at du tror det handler om at Putin sender en lejemorder fordi nogen skriver han er dum. Det handler om at Google/Apple/Facebook/oa. bruger data til at tjene penge uanset prisen for dem i den anden ende og det på trods af at de beviseligt ved at det direkte skader børn alligevel vælger at forsætte.

Det er soleklart at den data der opsamles via mange samlingspunkter kan bruges til at skade børn og kan lækkes på nettet og misbruges. Det er bevist af dem selv (se evt. Facebooks egen data om Instagrams negative indflydelse på børns sundhed). At du så hårdnakket nægter at se det store perspektiv og kun vil se på det ene dokument hvor lille Peter skriver at Lars Løkke er en fadbamse ændre ikke på konsekvenserne af profilering og datalæk.

6
22. august 2022 kl. 11:30

Jeg forstår ikke dit spørgsmål, Mikael Ibsen. Hvad tænker du, der sker? Tænker du på overvågning?

7
22. august 2022 kl. 11:38

Så mangler vi bare at nogle forældre i Odense udfordrer den påstand - for FISA er der jo stadig.

2
22. august 2022 kl. 09:59

Undrer mig over at Mariagerfjord kommune ikke dukker op i oversigterne, de bruger også chromebooks / workspace (så vidt jeg er orienteret).

3
22. august 2022 kl. 10:05

Hej Thomas

Omkring halvdelen af kommuner i Danmark bruger Chromebooks/Workspace, men Datatilsynet har sager kørende for 20. Det er dem, hvor der har været klager og/eller anmeldelser.

Venlig hilsen Louise

1
22. august 2022 kl. 07:34

God artikel, tak.

Ej, hvor bliver man harm! Det er jo ufattelige tilstande, at kommunerne - og KL - hverken har respekt for børnenes rettigheder, lovgivningen eller tilsynet.

"Selvom Datatilsynet lige nu undersøger 20 kommuner, har Furesø i mellemtiden skiftet Google ud med Microsoft i skolerne. Derfor har det ikke været relevant for kommunen at svare på Datatilsynets spørgsmål, og de fremgår ikke af statistikken herunder. "

??????

  1. Gælder reglerne ikke for Microsoft, som jo også er et amerikansk firma?
  2. Har Datatilsynet kun spurgt målrettet til Google?
  3. I givet fald: Hvorfor?
  4. Kan Furesø virkeligt slippe godt fra den finte - for de kan jo på nuværende tidspunkt ikke være det mindste i tvivl om, at der også skal udarbejdes risikoanalyser og konsekvensanalyser for Microsofts produkter?
  5. Så hvilken straf skal Furesø have, når de på den måde helt bevidst, og efter al den ståhej, forsøger at fifle sig uden om at overholde reglerne? Den bør være høj!
  6. Hvordan kan det gå til, at stort set alle kommunerne blæser højt og flot på børnenes rettigheder og GDPR og Datatilsynet? Man kunne forstå og forvente, at der ville være en kommune her og der - men stort set alle sammen"? Hvad stikker under? Hvor mange kommuner har været på kurser/konferencer med Google, haft lobbyistmøder med Google, eller været på studierejser til Silicon Valley? Hvor mange topembedsfolk i kommunerne deler VL-klubber med Google?
  7. Er der nogen forskel på, hvem der har flertallet og topposterne i kommunerne, ift. om de har valgt Google eller noget andet, og om de har styr på GDPR?
  8. Jeg føler trang til at spørge, hvad Pia Færchs (KL's) forhold til Google er? For hendes (KL's) forhold til børns rettigheder og GDPR virker snarest fjendtligt, mens hendes (KL's) forhold til Google nærmest virker underdanigt. Pia Færch - og KL - er jo blevet advarede i årevis (eks. her: https://www.kommunen.dk/artikel/dataetisk-rd-lad-vaere-og-hold-op). Venter der en svingdørskarriere et sted i fremtiden? Det vil jo - desværre - ikke være ulovligt, men det vil være moralsk korrupt.

"Version2 har forsøgt at få aktindsigt i kommunernes risikovurderinger, men Datatilsynet har givet afslag på næsten alle anmodninger efter ønske fra kommunerne, da dokumenterne er interne. Her henviser man til en betænkning fra Justitsministeriet, der vurderer, at et dokument ikke mister sin interne værdi, når det udleveres i en tilsynssag."

Hvad er nu dét for en finte til bekæmpelse af korruptionsbekæmpelse fra højeste sted? Hvornår er det besluttet? For der har da tidligere været udleveret risikovurderinger - jeg har selv fået aktindsigt i nogle stykker for et par år siden.

Hvilke tusinder andre typer akter kan den afgørelse ikke også ramme? Det bliver da godt nok kønt fremover, når nu også den slags er mørklagt.

Så kære Version2: Hvornår er den afgørelse faldet (gerne link)? Og har den været forelagt Ombudsmanden? For det kan da hurtigt blive enden på stort set al offentlighed i Danmark, hvis relationen mellem offentlige tilsyn (og velsagtens så også andre offentlige myndigheder) og offentlige institutioner fremover er at forstå som "intern". Det kan få uanede konsekvenser - det er decideret skræmmende.

Men: Sendes risikovurderinger om Google ikke også til Google? Google har jo i dén grad været inde over, og har rådgivet Helsingør. Så kan det vel ikke mere kaldes "internt" ?

22
23. august 2022 kl. 11:51

Husk at læse starten af artiklen:

Midt i Helsingør-dramaet, undersøger Datatilsynet lige nu 20 andre kommuners brug af de samme værktøjer fra Google i folkeskolerne, nemlig Chromebooks og Google Workspace for Education.

Så giver der vel ikke mening at svare, hvis ikke man bruger Chromebook/Google Workspace.

Men du har ret i, at brug af Microsofts løsning, burde udsættes for samme undersøgelser. Men det var ikke målet for den undersøgelse, som denne artikel er baseret på.

26
25. august 2022 kl. 07:49

Du har ret i, at det måske handler om, hvordan man spiser en elefant, nemlig én bid ad gangen, Thomas Mc.

18
22. august 2022 kl. 18:04
  1. Har Datatilsynet kun spurgt målrettet til Google?
  2. I givet fald: Hvorfor?

Et bud kunne være, at Google er en af de største serviceudbydere, der ifm. brug af service går mindst i spænd med GDPR. Yderligere er de en af de aktører med flest sigtelser ift. GDPR af de andre europæiske datatilsyn. Pga. Datatilsynet ikke er en myndighed med mange ressourcer set ift. dets opgaves størrelse, så vil foregående afgørelser i EU kunne hjælpe dem. Desuden vil jeg påstå, at Google er mindre integreret i den digitale (offentlige) infrastruktur end f.eks. Microsoft. Så casen vil måske også være et bedre udgangspunkt for Datatilsynet ift. fremtidige anklager, end hvis de tog flere services med i deres nuværende arbejde og øgede kompleksiteten. Desuden vil omtale om potentielle forbud om en aktør som Microsoft, sikkert skabe mere røre i det offentlige regi end Google. Og det er ikke sikkert, at det vil skabe bedre forudsætninger for tilsynets opgave.

20
23. august 2022 kl. 09:16

Desuden vil omtale om potentielle forbud om en aktør som Microsoft, sikkert skabe mere røre i det offentlige regi end Google. Og det er ikke sikkert, at det vil skabe bedre forudsætninger for tilsynets opgave.

Hvilket burde være irelevant. Hvis datatilsynet er neutral, skal de også tage hånd om dette. Hvis de ikke tør, så er der forskelsbehandling og i mine øjne mister man noget af sin berettigelse, eller som jeg igen igen har nævnt .... en skjult dagsorden.

19
23. august 2022 kl. 07:11

Tak for svar - gode bud, Emil Bock Nielsen.

15
22. august 2022 kl. 16:44

Gælder reglerne ikke for Microsoft, som jo også er et amerikansk firma?

100% enig.

Det er her det jeg flere steder har skrevet kommer ind i billedt, kan der være en skjult dagsorden?

Hvis man peger tomlen ned til én ting, men ikke gør noget over for andre, som reelt set har samme problemer med Schrems II. Hvordan skal man tolke det?

I dit indlæg nævner du kun lobbyister fra Google, og ja det er dem som lige nu er i søgelyset, men vær 100% sikker på at der er mindst lige så meget lobbyisme fra de andre. Og så er vi igen tilbage ved "den skjulte dagsorden".

29
25. august 2022 kl. 09:11

kan der være en skjult dagsorden?

8
22. august 2022 kl. 12:14

Ej, hvor bliver man harm! Det er jo ufattelige tilstande, at kommunerne - og KL - hverken har respekt for børnenes rettigheder, lovgivningen eller tilsynet.

Kommunerne er blevet vænnet til at man kan lovligøre alle mulige sjove ting med tilbagevirkende kraft ud fra "værdispildsbetragtninger".

Det cirkus har kørt alt for længe og derfor har de det lidt svært med at kapere at der findes lovgivning og myndigheder man ikke bare kan køre rundt omkring med en bådplads og et par politiske vennetjenester, sådan som traditionerne siger at man gør her uden for "De Fine Saloner (tm)."

9
22. august 2022 kl. 12:26

Ja, det har du ret i, Frithiof...