Efter knap 2 års ulovlig masseovervågning: Pape ser på lov for telelogning

Illustration: Screenshot fra ft.dk
Justitsminister Søren Pape Poulsen siger han nu vil se på bestemmelserne i retsplejeloven og logningsbekendtgørelsen, der giver politiet adgang til at indhente loggede teleoplysninger

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil se på teleselskabernes overvågning af danskerne, som giver politiet adgang til oplysninger om danskernes færden og telefonsamtale.

De nye toner fremgår af flere medier på baggrund af Ritzau, bl.a. BT.

Masseovervågningen har stået på, selv om EU-Domstolen i en afgørelse (den såkaldte Tele2-dom) i december 2016 fastslog, at masselogningen skal begrænses til det strengt nødvendige for at leve op til EU-chartrets frihedsrettigheder.

Ministeren har tidligere udtalt, at indsamlingen af telekunders oplysninger er et helt centralt efterforskningsværktøj, som er nødvendigt. Derfor ville han vente på EU-landene og Europa-Kommissionen, som skulle finde en fælles løsning.

Men nu har han åbenbart mistet tålmodigheden i forhold til Europa-Kommissionen, der senest har meldt ud, at retningslinjerne ville være klar i år. Regeringen arbejder dog fortsat på en fælles løsning.

»Omvendt må vi konstatere, at vi ikke kan vente endeløst på at få ændret logningsreglerne. Derfor går vi nu som en række andre EU-lande i gang med at gøre klar til at kunne revidere reglerne på egen hånd,« siger justitsministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau.

I første omgang vil han genoptage de 'konstruktive drøftelser' med telebranchen. Desuden siger han, at det er afgørende for regeringen, »at de nye regler holder sig inden for de rammer, som følger af dommen fra EU-Domstolen.«

Udmeldinger har ændret sig flere gange

På et samråd i marts 2017 mente ministeren, at »et års tid« var den rigtige frist til at ændre lovgivningen, så den lever op til EU-reglerne.

I januar i år ændrede han det til at der »ikke er nogen bestemt EU-retlig frist for, hvor hurtigt medlemsstaterne skal tage højde for en dom fra EU-Domstolen i en præjudiciel sag vedrørende en anden medlemsstats lovgivning«.

Justitsministeren henviste dengang til, at EU selv er i gang med at udarbejde retningslinjer for, hvordan medlemslandene kan logge borgernes oplysninger uden at komme i konflikt med EU-retten.

»I den foreliggende situation har sagen vist sig at være for kompliceret til, at arbejdet i EU om konsekvenserne af Tele2-sagen har kunnet afsluttes,« skrev han i januar. Derfor mente ministeriet ikke, at der er »et tilstrækkeligt oplyst grundlag« til at fjerne eller ændre logningsreglerne.

Læs også: Leder: I et år har Justitsministeriet krævet ulovlig overvågning. Nu må det stoppe

Ministeren argumenterede med, at overvågningen af danskerne er for vigtig for politiet og Politiets Efterretningstjeneste til, at han vil suspendere det, sådan som det f.eks. skete i Sverige.

»For mig som justitsminister er det afgørende, at politiet og PET til enhver tid har de efterforskningsredskaber, der skal til for at beskytte os alle. Politiets og PET's adgang til – efter en retskendelse – at indhente loggede oplysninger fra teleselskaberne er i den forbindelse et centralt element,« skrev han i et brev til Folketingets retsudvalg i januar i år.

Søren Pape mener stadig, at politiet skal have de bedst mulige redskaber til at bekæmpe alvorlige kriminalitet og terror.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (21)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Christian Nobel

Ministeren argumenterede med, at overvågningen af danskerne er for vigtig for politiet og Politiets Efterretningstjeneste til, at han vil suspendere det, sådan som det f.eks. skete i Sverige.

Men uden skyggen af saglig begrundelse.

Men det er vel bare for at den femte statsmagt kan få lov til at gøre fuldstændig hvad der passer den, så som at lukke hele landet ned i jagten på et par simple biltyve - godt i ly af mørkelygtens komfortable skær.

 • 36
 • 0
#3 Anne-Marie Krogsbøll

Mon man tager de loggede oplysninger i brug, når man skal efterforske de storforbrydere, der med jævne mellemrum åbenbart lænser landet eller - gennem danske banker - andre lande for hundreder af millioner/milliarder? Eller er de fredede?

 • 20
 • 1
#4 Knud Larsen

Der er åbenbart ingen grænser for hvordan statens jurister bøjer love og regler til egen fordel. Embedsstanden som folkestyrets undergraver. I 1935 skrev Theodor Geiger en artikel i Nationaløkonomisk Tidsskrift, hvori han pegede på faren for, at det offentlige embedsvæsen kunne undergrave grundlaget af statens ledelse (dens suverænitet); her under det parlamentariske folkestyre. Udgangspunktet er det, at statsledelsen har en vis magt højhed i forhold til indbyggerne: "En stærk Suveræn kan stille Krav om at overtage visse Funktioner som Suverænitetsanliggender. F. Eks. blev Opdragelsen i voksende Omfang taget fra Familien og draget ind under Statshøjheden; den udøves af stats- eller kommuneansatte Lærere og er da statsligt byrokratiseret. Men en stor Del af de mangfoldige som en Samfundsgruppes Liv omfatter, vil altid som fri, d. v. s., at de enkelte Medlemmer eller de Smaagrupper, der gaar ind under det større Samfund, udøver dem avtonomt. Hvis alle Funktioner og Forhold mellem Medlemmerne erklæret for Suverænitetsanliggender, vilde al personligt være ophævet, hvilket vilde stride imod Samfundslivets da dette netop beror paa Spænding mellem Gruppen som Helhed og de enkelte Personligheder. Suverænen kan desuden af tekniske Grunde kun lægge Beslag paa Opgaver, der kan afgrænses som særlige Arbejdsomraader, og i Form af faste Institutioner kan skilles ud fra det øvrige Samfundslivs jævnt glidende Strøm. Retssikkerhed og Samfundsdisciplin kræver Afgrænsning mellem Suverænitetens og Privatlivets Sfærer."Statsledelsens magtudfoldelse sker imidlertid gennem embedsfolk: "Disse Suverænitetsopgaver byrokratiseres ved, at Suverænen ikke udøver dem selv, men overdrager dem til Organer, som optræder på hans Vegne og med hans Bemyndigelse overfor Gruppen."Derved indtræder faren for, at ledelsen – i folkestyret den folkevalgte forsamling (Folketing, Rigsdag) – mister kontrollen over den faktiske magtudøvelse, i kraft af den specialisering af de offentlige opgaver, der sker, og den særlige indsigt, som embedsfolk inden for de enkelte fagområder opnår: "Jo dygtigere altsaa Fagbyrokratiet ved Specialisering bliver til at udfylde sin Opgave, jo farligere bliver det for Suverænen. Den tiltagende faglige Overlegenhed kan benyttes til at erobre Magten. Der oprinder den Dag, hvor Suverænitetsapparatet er blevet saa stort, indviklet og ømtaaleligt, at det kun kan styres af de forhaandenværende indarbejdede Byrokratier, den ikke indviedes Indgreb forvirrer det hele. Paa dette Udviklingstrin er Byrokratiet i Stand til at optræde som jævnbyrdig Part i Magtkonkurrencen den legitime Suveræn. Byrokratiet kan da stiltiende i mange Tilfælde uænset lade Suverænens Anordninger og Hensigter upaaagtede, det kan med ukontrollable Argumenter fremstille visse Forholdsregler som nødvendige, eller overbevise Suverænen om, at de Foranstaltninger, som han ønsker, er aldeles og skadelige."Theodor Geiger indså således meget tidligt den samfundstilstand, hvor den (i folkestyret) tilstræbte magtdeling undergraves af (embeds)folk, som savner ethvert legitimt (folkevalgt) grundlag for den magtudøvelse, de rent faktisk udøver, hvorimod den folkevalgte forsamlings lovgivende magt undergraves og mister betydning.

 • 14
 • 1
#8 Pelle Nielsen

@Jens Erik Bech

hvilket alternativ sandheds univers lever du i? trump world?

Lov nr. 378 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.).

"Det endelige lovforslag blev stillet af justitsminister Lene Espersen fra Det Konservative Folkeparti på vegne af Regeringen (Venstre og Konservative). Det blev vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KRF) mod 10 (SF, EL og IA (Inuit Atagatigiit))."

 • 9
 • 0
#11 Mogens Ritsholm

Det er jo dumt at gå til valg som en fodslæbende regering i denne sag, selv om det ikke interesserer mange vælgere.

Så det er god taktik at iværksætte et arbejde, der umuligt kan nå til et resultat inden valget.

Når det først er udskrevet, går alting i stå. Og uanset hvilken regering vi får efterfølgende, vil sagen nok gå i glemmebogen - specielt når sagen ved landsretten vindes af staten, fordi kritikerne gik efter for meget i stedet for at udvælge nogle mere sikre punkter.

 • 8
 • 0
#12 Jens Carsten Hansen

1: Pape har endelig indsét, at der er en retssag igang mod overvågningen, og vil langsomt/modstræbende igang med at afslutte den.

2: Pape har lagt mærke til retssagen mod overvågningen, og ønsker blot at få det til at se ud som om han har tænkt sig at afslutte den.

I begge tilfælde; herunder sandsynligvis et element af delvist at vaske sine hænder for at den stadigvæk foregår.

 • 13
 • 0
#13 Christian Nobel

Der er åbenbart ingen grænser for hvordan statens jurister bøjer love og regler til egen fordel.

Vi er alle lige for loven, nogen bare mere end andre.

Når justitsministerens kæreste har lidt svært ved at forstå en afvisning, og det så ender i et banalt værtshusslagsmål uden nogen påviselige skader, så bliver det helt store apparat kørt i stilling, og den påståede forurettende bliver idømt fængselsstraf og udvisning.

Hvis to almindelige ligegyldige fuldebøtter laver et mindre værtshusslagsmål, så gider politiet ikke engang tage telefonen.

 • 12
 • 1
#14 Morten Jensen

Mon man tager de loggede oplysninger i brug, når man skal efterforske de storforbrydere, der med jævne mellemrum åbenbart lænser landet eller - gennem danske banker - andre lande for hundreder af millioner/milliarder? Eller er de fredede?

Mig bekendt har hverken PET eller Politiet har kunnet fremvise et eneste eksempel på en forbrydelse der blev undgået pga. denne omfattende logning.

Der er til gengæld eksempler på folk der er dømt uskyldigt pga. upålidelige data fra teleselskabernes maste-overvågning:

https://www.version2.dk/artikel/rapport-teleselskab-udleverede-fejlbehae...

https://www.bt.dk/danmark/forsvars-advokater-slaar-alarm-uskyldige-blive...

PET argumenterer for, at de af princip ikke taler om deres virke -- et princip de lejlighedsvist bryder når højerestående PET-medarbejdere aftræder, f.eks. emd Jakob Scharf's "Syv år for PET" eller H.J. Bonnichsen's "Hånden".

 • 9
 • 0
#15 Maciej Szeliga

Lidt skærmmende, for så har jeg ikke noget parti at stemme på.

Det har du da - du har bare ikke indset endnu at alle partierne undtagen Enhedslisten og Alternativet vil voldbolle dig lige meget så stem på en af dem som vil voldbolle dig mindst. ...og husk lige: hvis du ikke stemmer så giver du din stemme til DF/Venstre/Socialdemokratiet (sådan fungerer Demokrati nu engang - det skyldes at en ikke afgivet eller blank stemme betyder mindre for dem som er størst).

 • 8
 • 2
#16 Pelle Nielsen

@Lars Petersen Hvem siger at demokrat skal være nemt? Ved 3 behandlingen af Terrorpakken 2006 stemte Radikale venstre, Socialistisk Folkeparti og enhedslisten i mod. Det der er mere interessant at Birthe Rønn Hornbech , Britta Schall Holbergh, Marion Pedersen, Leif Mikkelsen og Lissa Mathiasen gik i mod parti linjen og stemte imod lovforslaget.

Mener at Britt og Leif stadigvæk er aktive.

Så stem personligt, så for man mest ud af sin ene stemme.

 • 6
 • 0
#20 Hans Nielsen

Hvad angår DNA-overvågning, så er det kun Enhedslisten og Alternativet der er imod. Alle andre partier er for. Lidt skærmmende, for så har jeg ikke noget parti at stemme

Hvis DNA-overvågning, ulovlig aflytning, mørklægning, og lignende er det mest vigtige for dig. Så er Enhedslisten og Alternativet vel dit parti.

En flyttet stemme her til, hvis tilstrækkeligt mange gør det, vil blive analyseret. Hvis de andre partier kan se der er vælger, eller mulig tabte vælger i dette. Så kan det være deres holdning ændres.

Da det heldigvis er forholdsvis konsensus på politiken i Danmark. Eller omskrevet lidt -hvis du kan ændre noget ved at stemme, så ville det blive ulovligt. Så skal de regeringsbærende partier flytte sig bare lidt. Så må man stemme på de mest ekstreme udgaver. Vi får ikke socialisme, abortforbud eller DNSP selv med 20% til Enhedslisten, Kristendemokraterne eller Nye Borgerlige. Hvis vælgeren troet at Enhedslisten reelt kunne få flertallet, så vil de miste det, alene på grund af frygten for dem ved magten.

Så stem du trygt på Enhedslisten, hvis de har nogle mærkesager som du støtter. Så borgerlig er DF ikke.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere