E-patientjournaler må åbnes uden samtykke

Et folketingsflertal vil give sundhedspersonale adgang til de elektroniske patientjournalers oplysninger uden samtykke fra patienterne.

Alle syv partier i Folketinget stemmer tirsdag for en lov om it-anvendelse i sundhedssektoren og elektroniske helbredsoplysninger. Forinden nedstemmes Enhedslistens ændringsforslag, der kræver patientens samtykke, når sundhedspersonale skal kigge i e-patientjournalen, skriver Fagpressebureauet.

Hensynet til datasikkerhed og beskyttelse af personfølsomme oplysninger ? tænk på kendte skuespilleres privatliv ? skaber en række principper for sundhedspersoners omgang med e-patientdata, der kan betegnes som indhegning med bred port. Selv lægesekretærer vil kunne sidde ved tasterne og 'yde teknisk bistand' på en sundhedspersons ansvar.

Adgang for alle
Lovens hovedregel er, at læger og sygehusansatte tandlæger har adgang til hele e-patientjournalen, og det øvrige sundhedspersonales adgang er modifikationer af denne adgang.

Det øvrige sundhedspersonale (sygeplejersker, jordemødre, fysio- og ergoterapeuter, psykologer, laboranter, radiografer og social- og sundhedsassistenter samt sundhedsfaglige elever og studerende) får adgang til deres egne patienters e-patientjournalers oplysninger vedrørende den aktuelle behandling.

Dette krav om organisatorisk tilknytning er så smidigt, at f.eks. radiografer vil kunne kigge i e-patientjournaler fra hele sygehuset. Den enkelte sundhedsperson skal også selv vurdere, om de indhentede oplysninger vedrører den aktuelle behandling.

Den kommunale sygepleje opfattes også som ét behandlingssted, selv om behandlingen foregår i hjemmet, en institution eller på et sundhedscenter.

Log-indsigt senere

En sygehus-, klinik-, eller hjemmesygeplejeledelse kan tillige tildele udvalgte sundhedspersoner samme adgang til e-patientjournaler som læger, så man ikke er afhængig af en læges tilstedeværelse.

De historiske data om tidligere operationer, medicinering og antabuskure er lukket it-land for andre end læger og sygehusansatte tandlæger.

Imidlertid kan gamle data være relevante såsom penicillinresistens, morfinfølsomhed eller en kronisk sygdom, og disse oplysninger skal lægen sørge for at overføre til den aktuelle e-patientjournal i form af stamoplysninger eller et journalresumé.

Endelig får loven en løfteparagraf om patienters elektroniske adgang til at se, hvem der har foretaget opslag i vedkommendes e-patientjournal. Denne adgang til den systemtekniske log vil blive virkeliggjort senest fra 2009, når det er økonomisk og teknisk overkommeligt. Det gøres samtidig til en betingelse, at oplysningerne kan printes i en form, der kan læses og forstås af patienten.

Nej til patientsamtykke

Det Radikale Venstre påtager sig at forklare i sundhedsudvalgets tillægsbetænkning, hvorfor Enhedslistens forslag om samtykkekrav bliver nedstemt:

»På mange måder er tanken sympatisk, men til syvende og sidst vil et så 'firkantet' krav om patientsamtykke hindre, at man vil kunne opnå den ønskede gevinst af EPJ,« skriver Charlotte Fischer (R).

»Lovforslaget giver patienten ret til at frabede sig, at en læge, sygeplejerske eller jordemoder indhenter oplysninger fra EPJ. Det afgørende for Det Radikale Venstre er, at patienten informeres grundigt om denne mulighed for at sige nej til sundhedspersoners adgang til EPJ og eventuelle konsekvenser for behandlingen,« skriver hun.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (2)
Jakob I. Pagter

Så minimum indtil 2009 vil Gud og hvermand (læge) kunne se mine private helbredsoplysninger, endda uden at jeg kan se hvem der kan se dem?

Efter 2009 så kan jeg måske finde ud af hvem der lækkede mine data. Problemet er selvfølgelig at når min arbejdsgiver fx finder ud at jeg er et (en?) nutcase som har modtaget psykiatrisk hjælp de sidste 12 år (det er jeg selvfølgelig ikke ;), så kan denne viden ikke "revokeres". Når en eller anden phiser lænser min bankkonto, så kan jeg i det mindste få pengene igen.

Tankevækkende at vi beskytter private ikke-revokerbare data ringere end ussel mammon.

Anonym

Så kand et vist ikke bliver meget værre.

Samtykke er enten indbygget i selve kontrollen med data eller en bureaukratisk illusion og dårlig undskyldning.

Adgang til loggen har intet med sikkerhed at gøre - loggen er blot en dårlig undskyldning for ikke at indbygge sikkerhed.

Dvs. politikerne giver ikke blot åben adgang i dag, men for altid.

De kan måske undskyllde sig med at Digital Forvaltnign igen har misinformeret dem, men så er problemet at politikerne ikke opfylder deres rolle med at holde styr epå teknokratiet, Er det bedre?

Ikke underligt at mistilliden til det politiske system hastigt breder sig.

Log ind eller Opret konto for at kommentere
Pressemeddelelser

Welcome to the Cloud Integration Enablement Day (Bring your own laptop)

On this track, we will give you the chance to become a "Cloud First" data integration specialist.
15. nov 2017

Silicom i Søborg har fået stærk vind i sejlene…

Silicom Denmark arbejder med cutting-edge teknologier og er helt fremme hvad angår FPGA teknologien, som har eksisteret i over 20 år.
22. sep 2017

Conference: How AI and Machine Learning can accelerate your business growth

Can Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning bring actual value to your business? Will it supercharge growth? How do other businesses leverage AI and Machine Learning?
13. sep 2017