Manglende data i landsdækkende EPJ rammer patienterne

Illustration: ever/Shutterstock Inc
Ifølge en læge, Version2 har været i kontakt med, er der for mange mangler i den offentlige patientjournal, e-journal. Ofte kan lægerne ikke finde relevant information om deres patienter. Systemadministrator erkender svaghederne.

Stik imod ambitionen for den fælles digitale patientjournal for de offentlige hospitaler i Danmark, e-journal, kan sundhedspersonalet i mange tilfælde ikke finde vigtige oplysninger om de patienter, som de skal behandle eller konsultere. Og det skyldes, at der er valgfrihed for, hvad regionerne skal dele på e-journal.

Når der mangler oplysninger om en patient, kan det betyde unødige dobbeltbehandlinger, og i værste fald kan det føre til patientskader, fordi der er vigtige individuelle forhold som f.eks. en skadestuelæge overser.

Valgfriheden skaber ifølge en læge, som Version2 har været i kontakt med, komplikationer i lægens møde med patienten.

»I Region Sjælland er der problemer med at se e-journalerne fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital, og det er et problem, fordi mange patienter fra Region Sjælland bliver behandlet på specialafdelinger i København,« fortæller lægen.

Problemet er, at den nuværende lovgivning giver hospitalerne ret til selv at bestemme, hvilke oplysninger de vil lægge ind på på e-journalen.

Og det er ikke kun i Region H, at der er problemfyldt farvand, når lægen skal have fat på information om sine patienter. Lægen beretter, at hun uden for de sjællandske regioner, intet kan finde med undtagelse af visse afdelinger på Aalborg Sygehus.

»Uden for de sjællandske regioner kan jeg intet se på mine patienter. Det er et problem, hvis en patient eksempelvis er bosat på Sjælland og arbejder på Fyn. Nogle gange passer det bedre for patient og arbejdsgiver, at undersøgelsen er foretaget tæt på arbejdet. Hvis patienten søger lægelig hjælp hos mig, kan jeg ikke se resultatet. Og det kan jo gøre konsultationen særdeles spændende,« siger lægen.

Anerkender problemerne

Systemadministrator for e-journal Helle Hesthaven vedkender, at der kan være nogle udfordringer, men mener ikke, problemet er helt så stort, som lægen, Version2 har været i kontakt med, beskriver.

»Jeg har talt med forvalterne på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, og de er ikke bekendt med, at har været problemer med dataoverførslerne fra deres gamle EPJ (Elektronisk Patient Journal, red.), OPUS,« siger hun og tilføjer:

»Men de har udfordringer i forhold til dataoverførslerne med den nye Sundhedsplatform.«

Videre forklarer Helle Hesthaven, at der reelt set kan være udfordringer alle regionerne imellem, alt efter hvad man søger.

»Eksempelvis ved jeg eksplicit, at flere regioner ikke deler oplysninger fra arbejdsmedicinsk klinik,« fortæller Helle Hesthaven.

Ifølge Helle Hesthaven deler man ikke alle oplysninger, da de kan være af så privat karakter, at det kun skal være tilgængeligt på de afdelinger, der har med behandlingen at gøre.

Videre siger hun, at man løbende laver analyser af datakvaliteten for at forbedre de data, som det danske sundhedspersonale har adgang til.

»Lige nu ser vi eksempelvis på, om der er nogen grund til, at tekniske notater bliver lagt på e-journalen. Det, der er vigtigt, er, at både sundhedspersonale og borgeren kan gå ind og se, hvad sygeplejersken eller lægen skrev, og forstår dem,« forklarer hun.

Privathospitalerne er et reelt problem

Oplysninger om patienter fra privathospitaler bliver ikke lagt på e-journalen, da det er en offentlig patientjournal. Og det er et problem. Det er nemlig ikke sjældent, at patienter kommer fra et privathospital eller via en privat sygesikring.

»Kommer patienterne gennem en privat sygesikring, kan vi intet se,« konstaterer lægen og tilføjer:

»Det er meget sjældent, at undersøgelserne er scannet ind, og når de er, er de meget svære at finde i journalen.«

Helle Hesthaven giver lægen ret i, at der er komplikationer, når det gælder udvekslingen af oplysninger mellem privathospitaler og regionshospitaler.

Helle Hesthaven siger dog, at der er en stor interesse for at etablere et system, som skal gøre udvekslingen nemmere.

»Vi vil meget gerne have patientoplysninger fra privathospitaler og omvendt. Det vil med stor sandsynlighed spare patienterne for en række undersøgelser,« fortæller hun og fortsætter:

»Vi har i Danske Regioner igangsat en analyse af en fremtidig opkobling til privathospitalerne. Analysen forventes færdig primo 2017. Der er blandt andet juridiske og økonomiske spørgsmål, der skal afklares.«

Helle Hesthaven oplyser, at en af udfordringerne ved privathospitalerne er, at de kører på ni forskellige systemer.

Der skal derfor ske en omfattende dataintegration, og desuden skal der etableres en 'knapadgang' i hvert enkelt system, så de kan få adgang til sundhedsjournalen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere