Domæne-chok: DanID taber retten til nemid.dk med et brag

Nets DanID kan ikke kræve at få overdraget domænet nemid.dk, som lige nu ejes af en dansk it-virksomhed. Derfor må selskabet tage til takke med det mindre attraktive nemid.nu.

Nets DanID, der står bag NemID, må nu opgive drømmen om at få overdraget domænerne nemid.dk og nem-id.dk, som lige nu ejes af it-virksomheden Assemble A/S.

Det fremgår af en ny afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne.

Den officielle hjemmeside for NemID har siden lanceringen i sommeren 2010 benyttet domænet www.nemid.nu, fordi det mere oplagte www.nemid.dk flere år før var blevet registreret af Assemble.

Siden da har Nets DanID altså forsøgt at overbevise domæneklagenævnet om, at selskabet er den retmæssige ejer af domænerne.

Læs også: Kæmpe sikkerhedshul på Nemid.dk

Det viser sig nu at være forgæves, for Nets DanID har ganske enkelt været for sent ude:

»Nævnet finder, at det i denne afvejning må tillægges væsentlig betydning, at indklagede (Assemble, red.) har registreret domænenavnet ca. 1½ år før klager (Nets DanID, red.) overvejede at anvende betegnelsen ”NemID” for sit produkt, og at klageren var bekendt med indklagedes registrering af domænenavnet, da klageren valgte at anvende betegnelsen ”NemID” som produktnavn,« hedder det blandt andet i afgørelsen.

Nets DanID registrerede nemid.nu i januar 2009, mens nemid.dk allerede var blevet registreret af Assemble i maj 2007.

Assemble registrerede nemid.dk for at sætte det til at pege videre på hjemmesiden nempost.dk, som igen peger videre til en hjemmeside hos Økonomistyrelsen med Nem-Login.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (26)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Peter Makholm Blogger

Det er på flere områder en ganske bemærkelsesværdig afgørelse. Jeg tror ikke jeg har set andre sager hvor der bliver henvis så kraftigt til afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Desuden afgrænser klagenævnet for en gangs skyld deres egen kompetanceområde:

Klagenævnet har alene kompetence til at afgøre, om et domænenavn i forholdet mellem sagens parter er anvendt i strid med domænelovens § 12, anden lovgivning eller de af DK Hostmaster A/S fastsatte ”Generelle vilkår”, jf. herved domænelovens § 15, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. Klagenævnet har således ikke kompetence til at pådømme spørgsmål om, hvorvidt indklagedes anvendelse af de omtvistede domænenavne i almindelighed eller konkret i forhold til andre parter indebærer en overtrædelse af markedsføringsloven, persondataloven eller straffeloven.

Det kunne lede henimod en fremtid hvor rene varemærke-sager blev henvist til Patent- og Varemærkestyrelsen, hvorefter Klagenævnet højst ville agerer gummistempel. Det finder jeg absolut en tiltalende fremtidsudsigt.

Derudover er citatet i artiklen virkelig guld værd. Det går efter min mening skarpt imod tidligere afgørelser hvor det registreringsdatoen nærmest har været ignoreret og ikke tillagt den store betydning i forhold til at registranten har oparbejdet en interesse i domænet.

 • 25
 • 0
#3 Morten Borg

Dejligt at se at man ikke bare per automatik får frakendt sine domæner fordi en større organisation kører sag mod en. Når det er sagt, så må det vel nu være et spørgsmål om pris, jeg kan ikke tro at ejeren ikke vil sælge hvis prisen er rigtig.

 • 15
 • 1
#4 Anonym

Når det er sagt, så må det vel nu være et spørgsmål om pris, jeg kan ikke tro at ejeren ikke vil sælge hvis prisen er rigtig.

Man ejer ikke domænet, så man kan ikke sælge det. Man bliver indehaver af brugsretten men man har ikke retten til at sælge det videre.

Jeg syntes at det er fair nok at man har den fordeling ved domænenavne, ellers ville vi se rigtig mange cybersquatters.

 • 3
 • 2
#5 Peter Makholm Blogger

Man ejer ikke domænet, så man kan ikke sælge det. Man bliver indehaver af brugsretten men man har ikke retten til at sælge det videre.

Der er for .dk domænet ingen regler der hindrer at man overdrager et domænenavn til en anden mod betaling. Man skal bare være meget varsom med at give indtryk af at dette er ens primære formål med at have domænet og da slet ikke at det er ens eneste formål.

 • 14
 • 0
#6 Peter Makholm Blogger

Jeg ville blive mere chokeret, hvis afgørelsen var gået den anden vej.

Det kommer an på hvad du mener med 'chokeret'.

Jeg ville på ingen måde have været overrasket hvis sagen var falde ud den anden vej. Klagenævnet har tidligere set stort på at den indklagede har haft registreret domænenavnet længere end at klager har kunne have overvejet navnet som varemærke.

Jeg ville måkse være (almindeligvis) forarget hvis sagen var gået den anden vej. Men på ingen måde overrasket.

 • 18
 • 0
#7 Michael Eriksen

Her må være basis for ekspropriation. Denne afgørelse er til væsentlig ulempe for almenvældet idet NemID-systemet er afgørende for kontakt til offentlige myndigheder og rund regnet alle banker her i landet. Man kan ikke forlange eller forvente at en borger gætter at de skal bruge et domænenavn fra en eller anden bananrepublik (Niue). Faktisk er det stik imod alle officielle anbefalinger mht. sikkerhed.

Dette er ikke væsensforskelligt fra en landmand, der ikke vil sælge jord til infrastruktur. Det bliver han tvunget til under en eller anden passende økonomisk kompensation.

 • 5
 • 32
#10 Peter Makholm Blogger

Domæneklagenævnet har ifølge forarbejdet til Domænelovens §12 stk. 1 kompetance til at inddrage et domæne så det kan "tages i aktiv brug på en måde, der kommer internet-samfundet til gavn." Afgørelsen antyder at de har overvejet det:

Offentligheden har derfor også en klar og beskyttelsesværdig interesse i, at klager råder over domænenavnene.

Efter min mening er NemID en indlysende kandidat hvor denne bestemmelse kunne finde anvendelse (hvad man så iøvrigt mener om den konkrete implementation). Derfor er afgørelsen også bemærkelsesværdig fordi den umidelbart sætter en ret høj grænse for hvornår en sådan "ekspropriation" kan komme på tale.

Jeg mener dog at der er en række væsentlige forskelle fra ekspropriation af landsbrugsjord. DanID's valg af varemærket er på ingen måde bundet af de fysiske omstændigheder som valget af placeringen af infrastruktur der skal binde København og Ålborg sammen. Du kan ikke helt på samme måde argumenterer for at Vejdirektorartet ved at udvise rettidig omhu kunne have fjerne behovet for eksproriation.

Desuden skal det bemærkes at Klagenævnet ikke har kompetance til at sætte en godtgørelse.

 • 14
 • 0
#12 Lars Hansen

Man er da også for dum, hvis man lancerer noget så storstilet uden at have sikret sig domæne rettigheder.

De folk der styrer de projekter der må åbenbart have hovederne så højt oppe i skyerne de negligerer de mest simple opgaver.

Det ultimative hån bliver så at retten skal bruge tid på at tage stilling til det efterfølgende.

 • 16
 • 0
#16 Lars Persson

Vi er jo nogle borgere i Danmark der sætter pris på at vi er et lille land hvor folk taler sammen om tingene. Men der ER selvfølgelig nogle ledere der ikke gider invitere på frokost og prøve at finde en løsning. Blandt andet lederne hos DanID (om jeg husker ret er det nogenlunde citeret fra nets.dk´s indehaver). Der burde være en stopklods for ledere med psykopatiske tendenser. Det er desværre en statistisk kendsgerning at en stor del af lederne er psykopater. Det er også en kendsgerning at man ofte først finder ud af det efter lederen har været på arbejdspladsen i et par år eller tre -

 • 3
 • 11
#18 Henrik Wahlberg

I perifer kontakt til emnet, men hvorfor valgte en betalings formidler at vælge et navn som for mange af os giver mening for en router producent, en internet provider eller noget i den retning. For mig giver nets de helt forkerte associationer, så hvorfor mon ? /henrik

 • 4
 • 0
#21 Michael Deichmann

PBS A/S fusionerede med den norske kollega, der hed - Nets A/S. Ved fusioner af ligeværsige partnere gør man ofte et stort nummer ud af at begge sider får lige meget af det gamle igennem og i det spil "vandt" normændende altså med at det fortsættende selskabs navn er Nets. En anden mulighed er jo at vælge et helt nyt 3 navn, men det valgte man bort.

 • 0
 • 2
#23 Lars Sommer

Hvor længe går der, før IT-Politisk Forening eller nogen herinde, har lavet et site, der evt. bare forwarder til nemid.nu og inkluderer en meddelelse, advarsel eller budskab i toppen? - Om det så bliver glemid.dk, slemid.dk, skodid.dk eller hvad I kreative mennesker end kan finde på..

 • 2
 • 2
#24 Nicolai Rasmussen

De kan sku'da bare skifte navn til noget der ikke er taget endnu. Man kunne forslå: MITM-ID, TagSelvID eller måske ærlige-bents-id... alle forslag der giver de rette associationer til produktets natur.

Hvis NemID var et cruise skib, ville jeg sove i redningsbåden...

 • 6
 • 3
Log ind eller Opret konto for at kommentere