Dokumentation: Her er hele aftalen om åbne dokumentstandarder

Version2 offentliggør nu den aftale om åbne dokumentstandarder, som Folketingets partier fredag morgen blev enige om.

Teksten i det såkaldte 'Konklusionspapir om anvendelsen af åbne standarder for software i det offentlige' er blevet diskuteret og ændret helt frem til ganske få minutter før, at dagens forespørgselsdebat i folketingssalen gik i gang klokken 10.

Således kan man eksempelvis se, at en formulering som "Det skal demonstreres" er blevet ændret til "Det skal være demonstreret" - efter at papiret var blevet printet og omdelt til it-ordførerne.

Dette fremgår dog ikke af tekstversionen, som Version2 bringer nedenfor:

Konklusionspapir om anvendelsen af åbne standarder for software i det offentlige.

V, S, DF, SF, K, RV, EL har konkluderet følgende vedrørende anvendelsen af åbne standarder i det offentlige:

 1. I medfør af folketingsbeslutning B103 (samling 2005/06) skal regeringen sikre, at det offentliges brug af
  informationsteknologi, herunder brug af software, er baseret på åbne standarder. Kravet om brug af åbne
  standarder gælder ved nyindkøb og ved større opdateringer og skal være udgiftsneutralt efter de gældende
  kriterier for den offentlige sektor.

Nye krav til åbne obligatoriske standarder for dokumentformater

For at fremme anvendelsen af software baseret på åbne standarder i det offentlige og for særligt at fremme konkurrencen på kontorsoftware samt for at sikre, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af bestemte kontorpakker i deres kommunikation med det offentlige, gøres følgende:

 1. Der oprettes en liste over godkendte obligatoriske åbne standarder i det offentlige med det mål, at fremme at offentlige myndigheder skal kommunikere ved hjælp af åbne standarder. Ekspertudvalget om åbne
  standarder, nedsat i efteråret 2008, vil efter inddragelse af den fællesoffentlige OIO-komite, indstille til videnskabsministeren, hvornår - og med hvilke standarder - listen opdateres.

Følgende principper skal være opfyldt for, at en standard kan omfattes af listen. Standarden skal være:

 • Fuldstændigt dokumenteret og offentligt tilgængelig.
 • Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementering og anvendelse.
 • Godkendt af en international anerkendt standardiseringsorganisation, eksempelvis ISO, og standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum via en åben proces.
 • Det skal demonstreres, at standarden kan implementeres af alle direkte i sin helhed på flere platforme.
 • Interoperabel inden for funktionalitetsloftet med andre standarder på listen.

Ikke-redigerbare dokumenter
3. Alle offentlige myndigheder vil med virkning fra 2010 være forpligtede til at afsende dokumenter til borgere
og virksomheder, der skal læses, men ikke redigeres, i PDF/A-1. Det samme gælder, når myndigheder
publicerer dokumenter, der skal læses og ikke redigeres, på myndighedernes hjemmesider.

Redigerbare dokumenter
4. Statslige myndigheder1 vil fra 1. april 2011 være forpligtede til at afsende og kunne modtage dokumenter i formater omfattet af listen som er nævnt under punkt 2 herunder ODF. For at sikre at alle, uanset platform,
har adgang til redigerbare dokumenter, skal statslige myndigheder, såfremt de publicerer redigerbare dokumenter på deres hjemmesider, gøre dette i ODF og andre dokumentformater, som er optaget på listen.
5. Regeringen optager forhandlinger med kommuner og regioner med henblik på snarest at implementere de statslige åbne standarder efter følg eller forklar princippet.

Øvrige formater
6. Herudover skal alle offentlige myndigheder fortsat for at sikre borgerne maksimal valgfrihed også kunne modtage dokumenter i alle gængse formater med stor udbredelse inden for anvendelsesområdet2
7. Partierne noterer sig, at man løbende vil følge udviklingen af standard for dokumentformater på baggrund af den årlige It- og telepolitisk redegørelse.
8. Indtil listen træder i kraft, må der ikke opstå tekniske hindringer gennem nyindkøb og større opdateringer af kontorsoftware i staten, der kan hæmme indførelsen af åbne standarder. Fremtidigt kontorsoftware skal som
grundelement have den/de fastlagt åbne standarder fra listen omtalt i punkt 2.
9. Partierne er enige om, at staten i sin fremadrettede indkøbspolitik for software skal fremme konkurrencen ved bl.a. at tage hensyn til den bekymring Konkurrencestyrelsen rejser i sin rapport3
–-
1 Myndigheder forstås her som departementer og styrelser mv.
2 Ved gængse formater med stor udbredelse inden for et anvendelsesområde forstås formater, som myndighederne jævnligt støder
på inden for et givet område.
3 Punkt 5.2 i rapporten: Juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware , 11. juni 2009, Devoteam for Konkurrencestyrelsen

Hent Konklusionspapiret i PDF-format her

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Jens Fallesen

Hvis vi ser bort fra, at jeg klart foretrækker ODF over OOXML, er resultatet stadig ikke godt nok.

Jeg har svært ved at se, hvordan der ikke vil være mulighed for at presse OOXML ind på listen, og så står vi lige pludselig igen med to standarder. Jeg ser klart to standarder som en større katastrofe end kun at have en, som så var OOXML (især hvis det var strict).

Beslutningen er heller ikke helt klar på, hvad det vil betyde med to standarder, når der skal sendes dokumenter per e-mail til borgerne. Der er dog en klar melding omkring websider: Her skal alle dokumenter forefindes i samtlige godkendte standarder. Skal der så tilsvarende attaches flere versioner af samme dokument til en mail?

 • 0
 • 0
Bjarne W. B. Petersen

ODF er nævnt eksplicit som krav for redigerbare dokumenter. De SKAL ligge i ODF OG (ikke ELLER) andre formater på listen.(pnkt. 4)

Så pt. er ODF (implicit) eneste format på listen.

Så som borger er det en god aftale - jeg slipper for Microsoft Skatten.

Pnkt. 8 er også lidt interessant. Nyindkøb af kontorsoftware skal som "grundelement" have den/de standarder som fremgår af listen.

Så indtil videre er det alle kontorpakker som understøtter ODF som myndighederne kan købe. Hvorvidt det inkludere MS Office ved jeg ikke... det gør det vel.

 • Bjarne
 • 0
 • 0
Lasse Buck

Det ville klæde regeringen med noget mere commitment! De burde tilføje flg.: 1. Dette er nu den gældende liste, og den kan kun ændres med to års varsel. 2. Den valgte standard gælder alle statslige og offentlige institutioner.

Det ville give arbejdsro samt mulighed for at høste fordelene af kun EN standard.

 • 0
 • 0
Leif Lodahl

Læg mærke til at *ODF er på listen *efterfølgende formater skal kvalificere sig, bl.a. ved at være interoperable (hedder det det?) med formaterne på listen (altså ODF).

Interoperabilitet er altså blevet en motivationsfaktor for Microsoft, hvilket det ikke nødvendigvis har været hidtil.

 • 0
 • 0
Carsten Olsen

Som jeg ser aftalen går den ud på at nye spillere godt kan komme med på vognen (Så længe det er en REELT åben standard)

Det gør ikke noget at der er flere åbne standarder. Det REELT frie marked de skaber vil danne grundlag for at de fleste kunder vil vælge den bedst egnede løsning.

Som jeg ser det er Google docs et godt bud på fremtidens kontorpakke.

Google docs anvender html5. ( anerkendt standard)

html5 ER lavet ved en åben process under W3C.

html5 ER implementeret på alle platforme der har en webbrowser. html5 kan (hurtigt) implementeres på alle platforme der kan håndterer filer.

Der er ingen økonomiske, juridiske, eller politiske bindinger på html.

 • 0
 • 0
Martin Bøgelund

For at fremme anvendelsen af software baseret på åbne standarder i det offentlige [b]og for særligt at fremme konkurrencen på kontorsoftware[/b] samt for at sikre, at borgere og virksomheder ikke er afhængige af bestemte kontorpakker i deres kommunikation med det offentlige, gøres følgende:

Den aftale er ikke helt ringe endda.

Konklusionspapiret siger jo, at der er behov for at fremme konkurrencen på kontorsoftware.

Det betyder to ting:

1) [i]Der er ikke tilstrækkelig konkurrence på markedet for kontorsoftware på nuværende tidspunkt.[/i]

I en anden artikel (http://www.version2.dk/artikel/13698-microsoft-hvorfor-skal-odf-have-sae...) spørger Jasper Bojsen hvorfor ODF skal have særbehandling. Han har åbenbart ikke læst konklusionspapiret, for der står det jo højt og tydeligt, som vi kan se.

2) [i]Det vil være overordentligt svært at luske OOXML ind på listen, så længe Microsoft har en dominerende stilling på markedet for kontorpakker.[/i]

Folketingets partier har dermed via konklusionspapiret fedtet kontorpakke-spørgsmålet ind i diskussionen om åbne standarder. Om det var en smart ting at gøre, må tiden jo vise.

For selve det faktum at der nævnes en [i]liste[/i] i konklusionspapiret, er med til at fremme den usikkerhed som traditionelt har været til gavn for Microsoft (man vælger det alle de andre har, når der er usikkerhed). En usikkerhed som Microsoft fra starten har prøvet på at fremme, gennem deres introduktion af endnu et "åbent" dokumentformat, selvom ODF allerede var så langt fremme.

Konklusionspapiret er derfor en halvkvædet vise med uld-i-mund om at "ja, vi ved godt at Microsofts dominerende stilling er et samfundsøkonomisk problem, men nej, vi tør ikke sige det lige ud."

De skulle, efter min mening, have sagt det lige ud. Ved at vælge 1 og kun 1 standardformat fra starten: ODF.

 • 0
 • 0
Martin Bøgelund

Dit dokument bliver jo ikke gemt i HTML-format - her gemmes det stadig i Googles interne format til dokumenter.

Kom lige op på dupperne, Jesper: Internt i arbejdshukommelsen bruger MS Office heller ikke OOXML.

Du skal tænke på hvor dit abstraktionslag begynder og slutter. Det kan sikkert godt være lidt svært for dig at løsrive dig fra den traditionelle maskin-bundne Windows-model, men Google docs fungerer altså anderledes.

For praktiske formål, vil du kunne [i]udveksle[/i] dokumenter i Google docs via åbne standarder. Enten direkte i Google docs ved brug af den åbne standard HTML5, eller ved at gemme en fil på din maskine i den åbne standard ODF.

Det er dybt irrelevant at komme med Googles interne format, så længe det ikke er tilgængeligt for slutbrugeren. Ligesom MSO's interne arbejdsformat er irrelevant, når det nu ikke er det man har adgang til.

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Martin,

Kom lige op på dupperne, Jesper: Internt i arbejdshukommelsen bruger MS Office heller ikke OOXML

Nej - det er jeg klar over - ganske som OOo heller ikke bruger ODF i den "interne objektmodel".

For praktiske formål, vil du kunne udveksle dokumenter i Google docs via åbne standarder. Enten direkte i Google docs ved brug af den åbne standard HTML5

Joeh - men så udveksles dokumentet jo ikke - der udveksles blot [i]adgang[/i] til dokumentet, der præsenteres via HTML(5).

, eller ved at gemme en fil på din maskine i den åbne standard ODF.

Min pointe er mere, at når nu ikke Google Docs' persisteringsformat dækker hele (for at sige det meget mildt) ODF (og OOXML, for den sags skyld), så opleves jo informationstab - selv ved ganske simpel dokumentfunktionalitet.

 • 0
 • 0
Martin Bøgelund

Joeh - men så udveksles dokumentet jo ikke - der udveksles blot adgang til dokumentet, der præsenteres via HTML(5).

Du må gerne tænke på det som at dokumentet "deles". Hvis jeg lader en person læse et dokument, er der også tale om en slags udveksling - det er jo selve formålet med udveksling - at andre læser det jeg skriver.

Min pointe er mere, at når nu ikke Google Docs' persisteringsformat dækker hele (for at sige det meget mildt) ODF (og OOXML, for den sags skyld), så opleves jo informationstab - selv ved ganske simpel dokumentfunktionalitet.

Kan du forklare det nærmere?

"Informationstab" betyder jo at du kan skabe indhold i Google docs, som så ikke kan gengives når der gemmes i ODF. Er det det der er tale om?

For hvis Google Docs - set som kontorpakke - kun giver dig mulighed for at skabe dokumenter på en delmængde af ODF's specifikationer, er det vel fair nok at den kun kan gemme dokumenter på denne delmængde af ODF?

Det giver jo netop mulighed for at vurdere Google Docs som kontorpakke alene, og ikke til- eller fra-vælge den ud fra understøttelse af formater. For så er der jo ikke tale om informationstab, men nærmere reduktion af funktionalitet.

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Martin,

Du må gerne tænke på det som at dokumentet "deles". Hvis jeg lader en person læse et dokument, er der også tale om en slags udveksling - det er jo selve formålet med udveksling - at andre læser det jeg skriver.

Jeps - det har du ret i.

For hvis Google Docs - set som kontorpakke - kun giver dig mulighed for at skabe dokumenter på en delmængde af ODF's specifikationer, er det vel fair nok at den kun kan gemme dokumenter på denne delmængde af ODF?

Jo - men din "vision" fordrer jo, at skyerne (uanset navn) er isolerede størrelser, og at alt indeholdes indenfor denne sky. Det tror jeg er urealistisk (indenfor de nærmeste år), og de forskellige skyer skal og må kunne udveksle information med fx kontorpakker - og evt andre skyer. Her er dokumentformater jo eneste måde at få dette i spil.

Det giver jo netop mulighed for at vurdere Google Docs som kontorpakke alene, og ikke til- eller fra-vælge den ud fra understøttelse af formater. For så er der jo ikke tale om informationstab, men nærmere reduktion af funktionalitet.

Du har sandsynligvis ret i, at der ikke er funktionalitet i Google Docs, der ikke kan persisteres i OOXML eller ODF - det har jeg aldrig testet. Jeg har derimod testet de scenarier, hvor dokumenter udveksles med skyen, og her fejler Google Docs noget så grusomt.

Dette dokument startede som et simpelt dokument på to sider med et sidehoved og en sidefod, et par Sideantal/total"-felter og noget tekst.

https://docs.google.com/Doc?docid=0AQ1SIbMYOkJ-ZGRzbnc0a2pfMTJ2c3MycWJkN...

Så du har ret i, at hvis alt holdes i (samme) sky, så vil funktionalitetstab/informationstab ikke ske - jeg tror dog ikke, at det er realistisk med en sådan "ø-mentalitet".

Hvor mange organisationer kender du til, der aldrig udveksler dokumenter med nogen (men blot deler informationen i dem)?

 • 0
 • 0
Carsten Sonne

For hvis Google Docs - set som kontorpakke - kun giver dig mulighed for at skabe dokumenter på en delmængde af ODF's specifikationer, er det vel fair nok at den kun kan gemme dokumenter på denne delmængde af ODF?

Nu er det ikke ODF's specifikationer der definere nivauet for interoperationiltet. Derimod er der explicit angivet:

Interoperabel inden for funktionalitetsloftet med andre standarder på listen.

Bemærk her ordet 'funktionalitetsloftet'.

Hvad præcis funktionsloftet er (bliver) defineret som, er uvist. Der er omtalt et funktionsloft i Konkurrencestyrelsens rapport. Dog er flere af de beskrevne funktioner ikke understøttet i ODF, så jeg tvivler stærk på at rapportens definition er gældende for B103. Ligeledes tvivler jeg på at funktionalitetsloftet bliver defineret ud fra ODF's specifikationer.

 • 0
 • 0
Carsten Olsen

Hej Jesper,

Jeg har nu undersøgt understående påstand.

Dit dokument bliver jo ikke gemt i HTML-format - her gemmes det stadig i Googles interne format til dokumenter.

Som Martin skriver så er det mest vigtige jo hvordan man udveksler filerne ikke hvordan maskinen ser det under redigeringen.

Men hvis vi ser på hvordan det foregår i google Docs så er der tale om at "word.exe" er en html fil der afvikles på min lokale pcer. (coden er et html script (java) der er indlejret i et google Docs html dokument) (serveren afvikler ikke coden)

Selve dokumentet bliver overført til/fra serveren via https: protokollen (sikkerhed) Da man anvender https: er det svært for mig at bevise at dokumentet er html (tcpdump kan så ikke bruges)

(måske kan man dumpe noget IPC mellem java scriptet og ssl.js (også java) denne er nok ikke krypteret (http: alike? ))??

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Carsten,

Jeg skal være ærlig at indrømme, at jeg har lidt svært ved at følge dig - hvor kommer fx Java ind i billedet?

Men når det så er sagt, så kan det da godt være, at dokumenter gemmes i HTML(5) i Google Docs, men det kan ikke være "vanilla"-HTML, hvor der ikke anvendes proprietære ting/udvidelser. Hvor gemmes eksempelvis formler i et "regneark" i en HTML-fil?

Det muligt at dokumenter gemmes i HTML - men det gør reelt problemet med udveksling af dokumenter "ud af skyen" endnu værre.

 • 0
 • 0
Christian Nobel

Jeg må erklære mig enig med Jesper, det virker ret tåget.

Herudover, så mener jeg ikke der er grund til at forplumre debatten mere ved at spekulere på "måske formater".

Så lad os holde os til noget konkret, nemlig at til udveksling "ind og ud" af Google er default formatet ODF.

/Christian

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Christian,

Så lad os holde os til noget konkret, nemlig at til udveksling "ind og ud" af Google er default formatet ODF.

Er det?

Når jeg bruger Google Docs synes ODF ikke at have nogen fortrinsret - hverken ved upload eller download af dokumenter.

 • 0
 • 0
Christian Nobel

Er det?

Når jeg bruger Google Docs synes ODF ikke at have nogen fortrinsret - hverken ved upload eller download af dokumenter.

Det kan godt være du har ret, men jeg mener det [b]har[/b] været det.

Herudover er jeg ikke personligt imponeret over GDocs - jo bevares det er da sådan set skruet ok sammen, men ikke noget jeg gider at bruge i praksis.

/Christian

 • 0
 • 0
Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Christian,

Jeg må erklære mig enig med Jesper

Jøsses :o)

Herudover er jeg ikke personligt imponeret over GDocs - jo bevares det er da sådan set skruet ok sammen, men ikke noget jeg gider at bruge i praksis.

Jeg er helt enig - jeg fatter simpelthen ikke, at nogen kan bruge det til andet end leg.

 • 0
 • 0
Christian Nobel

Jøsses :o)

Rolig nu, det kan vi hurtigt få sat over styr :-))

jeg fatter simpelthen ikke, at nogen kan bruge det til andet end leg.

Jeg tror såmænd nok det kan bruges fornuftigt nok, og der er da også nogen styrker i gruppesamarbejdet.

Men det er ikke nok til at jeg ville bruge det seriøst, da jeg er alt for paranoid til at ville lægge alle mine tekstdokumenter hos Google.

Endvidere er det ikke imponerende hurtigt, dvs. det er såmænd hurtigt nok af en webapplikation at være, men per definition (og praksis) er en webapplikation ikke hurtig nok til den slags.

Men måske hvis man kunne køre det in-house, uden Google til at være data besidder, så kunne der være nogen perspektiver i det.

/Christian

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere