Direktør i Socialt Lederforum: Digitalisering af botilbud skaffer ikke penge til cykelstier

Illustration: Bigstock
Eventuelle besparelser ved digitalisering af botilbud ved eksempelvis dokumentationsdelen kan man ikke forvente giver flere penge i kommunekasserne. Pengene vil sandsynligvis gå til nyanskaffelser og uddannelse i stedet, mener direktøren i Socialt Lederforum.

Yderligere digitalisering kan formentlig gøre dokumentationsdelen ved botilbud mere effektiv. Men man skal ikke regne med, at en eventuel millionbesparelse kan gå til hullede cykelstier eller ældre i kommunerne.

Det mener Bo Mollerup, direktør i Socialt Lederforum, som er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet, i en artikel på SamfundsDesign.

Forslagene til digitalisering kommer fra KL, Kommunernes Landsforenings inspirationskatalog, ‘Veje til en mere effektiv drift af botilbud’.

Læs også: Oprettede gæld for afleverede bøger: Nyt it-system til biblioteker plaget af fejl

Eventuelle frigivne midler forårsaget af en mere effektiv dokumentering skal i stedet bruges til nogle af de nødvendige følger, som digitalisering bærer med sig. Det kan eksempelvis være startuddannelse og løbende uddannelse af personale samt nyanskaffelser og vedligeholdelse.

Effektiviseringen er allerede i gang

Flere steder har effektivisering af dokumentationen i botilbuddene har også været i gang i længere tid. Det er måske derfor også begrænset, hvor meget besparelse der i virkeligheden er at hente i de 1.800 botilbud, vurderer Bo Mollerup

»Tilbuddene indenfor det specialiserede socialområde har igennem mange år været vant til at dokumentere og til at arbejde efter nøje fastlagte mål. Det har været et krav til de enkelte tilbud, der har været en del af New Public Management-styringsformen,« siger Bo Mollerup til SamfundsDesign.

Læs også: Kommuner dumper fælt i tilgængelighedstest

Desuden skal man være opmærksom på afsenderen af rapporten, KL. Bo Mollerup gør opmærksom på, at det ofte er KL’s medlemmer, kommunerne, som kan gøre digitalisering besværlig ved eksempelvis at henvise til koncernløsninger og indkøbsaftaler, der ofte ender med at være for dyre og restriktive for modtagerne, botilbuddene.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (0)
Log ind eller Opret konto for at kommentere
Pressemeddelelser

Welcome to the Cloud Integration Enablement Day (Bring your own laptop)

On this track, we will give you the chance to become a "Cloud First" data integration specialist.
15. nov 2017

Silicom i Søborg har fået stærk vind i sejlene…

Silicom Denmark arbejder med cutting-edge teknologier og er helt fremme hvad angår FPGA teknologien, som har eksisteret i over 20 år.
22. sep 2017

Conference: How AI and Machine Learning can accelerate your business growth

Can Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning bring actual value to your business? Will it supercharge growth? How do other businesses leverage AI and Machine Learning?
13. sep 2017