Digitaliseringsstyrelsen: It-sikkerhed omkring vælgererklæringer bør belyses

En justering af valgloven skal sikre, at snyd med vælgererklæringer kan sanktioneres. Nu opfordrer Digitaliseringsstyrelsen til, at it-sikkerheden omkring vælgererklæringer beskrives.

Det vil være en god ide at få beskrevet, hvilken teknisk it-sikkerhed digitale vælgererklæringer i fremtiden vil være omfattet af.

Beskrivelsen kan belyse, at håndteringen af personoplysningerne fra erklæringerne - som omfatter oplysninger om politisk overbevisning, der kategoriseres som følsomme persondata - foregår 'trygt og sikkert'.

Den opfordring kommer fra Digitaliseringsstyrelsen i et høringssvar (PDF) til et lovforslag fra Social- og Indenrigsministeriet (PDF), der skal gøre det muligt at stoppe et partis indsamling af vælgererklæringer til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, hvis indsamlingen foregår i strid med reglerne.

Lovforslaget kommer efter, at det op til folketingsvalget lykkedes partierne Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen at omgå betænkningstiden på syv dage for de borgere, der har afgivet vælgererklæringer. Betænkningstiden er indlagt i systemet.

Læs også: Juraeksperter: Ministerium kunne have stoppet snyd med vælgererklæringer

Ifølge lovforslaget vil det uafhængige organ Valgnævnet fremover kunne bede et parti om at afgive oplysninger og dokumenter, herunder vælgererklæringer, når nævnet vil undersøge et parti for at omgå reglerne.

Og det er netop it-sikkerheden omkring en sådan indsendelse af dokumentation i forbindelse med en undersøgelse af vælgererklæringernes gyldighed, Digitaliseringsstyrelsen foreslår belyst.

Desuden kunne det også helt grundlæggende beskrives, om indsendelsen af oplysninger til Valgnævnet kan ske digitalt, fremgår det af høringssvaret.

Social- og Indenrigsministeriet svarer kort på opfordringen, at man ikke finder anledning til at ændre på lovforslaget, idet ministeriet forudsætter, at behandling af personoplysninger »er saglig og nødvendig for at sikre overholdelse af proceduren for indsamling af vælgererklæringer, og at behandlingen står i rimeligt forhold til de mål, der forfølges med lovforslaget«.

»Det er herunder forudsat, at den nødvendige behandling af personoplysninger skal ske på tilstrækkelig sikker vis, idet databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen stiller krav herom,« lyder det i Social- og Indenrigsministeriets svar - det såkaldte kommenterede høringsnotat på Digitaliseringsstyrelsens opfordring.

Grov databeskyttelses-overtrædelse kan sanktioneres

Som udgangspunkt er formålet med lovforslaget at gøre det muligt at sætte en stopper for snyd med vælgererklæringer.

Sanktionen kan bestå i et rødt kort, som stopper indsamlingen af vælgererklæringer permanent, eller et gult kort, som stopper indsamlingen midlertidigt.

Lovforslaget åbner også for at sanktionere partier, der gentagne gange eller groft overtræder databeskyttelsesforordningen i forbindelse med indsamlingen af vælgererklæringen, fremgår det af høringssvaret.

Eksempelvis vil det være en grov overtrædelse, hvis et parti bare en enkelt gang manipulerer med en vælgers NemID eller anden identifikation af vælgeren.

Lovforslaget supplerer en forligsaftale fra marts 2019. Her blev Folketingets partier enige om at dæmme op for snyd ved at etablere en ny internetportal til indsamling af vælgererklæringer.

Lovforslaget ventes fremsat i Folketinget her i august og vil kunne træde i kraft umiddelbart efter en vedtagelse.

Alle høringssvar kan findes på dette link.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (23)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anne-Marie Krogsbøll

*"En justeringen af valgloven skal sikre, at snyd med vælgererklæringer kan sanktioneres." *

Jeg er målløs... er det virkeligt uden sanktioner at snyde ift. vore demokratiske valg?

"Det vil være en god ide at få beskrevet, hvilken teknisk it-sikkerhed digitale vælgererklæringer i fremtiden vil være omfattet af."

Jeg er målløs... Er det virkeligt ikke beskrevet i forvejen?

"Ifølge lovforslaget vil det uafhængige organ Valgnævnet fremover kunne bede et parti om at afgive oplysninger og dokumenter, herunder vælgererklæringer, når nævnet vil undersøge et parti for at omgå reglerne."

Jeg er målløs.... Kan de virkeligt ikke det i forvejen?

"Sanktionen kan bestå i et rødt kort, som stopper indsamlingen af vælgererklæringer permanent, eller et gult kort, som stopper indsamlingen midlertidigt."

Jeg er målløs... Er det, hvad man takserer valgsnyd til i vores angiveligt nærmest helt ukorrupte samfund?

Jeg troede, at vi prioriterede at have et af verdens mest sikre og ukorrupte demokratier - åbenbart ikke. Jeg har været naiv...

 • 0
 • 5
#2 Yoel Caspersen Blogger

Jeg er målløs... Er det, hvad man takserer valgsnyd til i vores angiveligt nærmest helt ukorrupte samfund?

Jeg troede, at vi prioriterede at have et af verdens mest sikre og ukorrupte demokratier - åbenbart ikke. Jeg har været naiv...

Pas nu på, retorikken ikke kammer helt over.

Worst case, hvis der fifles med vælgererklæringer, er, at der kommer et parti på stemmesedlen, som ellers ikke var kommet på. Det er stadig op til vælgerne at bestemme, hvem der kommer ind, så demokratiet er helt og aldeles intakt.

Hvad der til gengæld undergraver demokratiet er reglerne om betænkningstid samt kravet om, at man kun kan give en erklæring for ét parti ad gangen. De er indført for at begrænse muligheden for at skabe nye partier, hvilket i bund og grund er i strid med idéen med et demokrati.

 • 13
 • 0
#5 Anne-Marie Krogsbøll

Det er stadig op til vælgerne at bestemme, hvem der kommer ind, så demokratiet er helt og aldeles intakt.

Tak for svar, Yoel Caspersen.

Men nogle vælgere er blevet narret til at stemme på folk, som ikke har respekt for demokrati og love. Derfor er det en fare for demokratiet.

Hvad der til gengæld undergraver demokratiet er reglerne om betænkningstid samt kravet om, at man kun kan give en erklæring for ét parti ad gangen. De er indført for at begrænse muligheden for at skabe nye partier, hvilket i bund og grund er i strid med idéen med et demokrati.

Det er en helt anden diskussion, som ikke har noget med denne at gøre. At man kan være uenig i, hvor barren er sat, giver ikke ret til at omgå de regler, der er. Denne sag handler om, at man på papiret har nogle pæne, demokratiske hensigter, men at ingen åbenbart har gidet tænke den tanke, at der kunne være nogen, som kan finde på at snyde. Man har derfor - utroligt nok - ikke - i vores "pæne" demokrati - ligefrem gjort det strafbart at begå valgfusk.

Og man vil åbenbart fortsat ikke gøre det strafbart, selv nu, hvor der er blevet snydt, og der er kommet fokus på manglerne i reglerne. Man kunne få mistanke om, at der er "nogen" i systemet/magthavende lag, som stadig godt kunne tænke sig at udnytte disse huller. Nogen, der beskytter sig selv på forskud. Det er yderst bekymrende. Man skulle tro, at det var Bulgarien/Rumænien/Rusland, vi boede i.

 • 1
 • 7
#6 Bjarne Nielsen

Worst case, hvis der fifles med vælgererklæringer, er, at der kommer et parti på stemmesedlen, som ellers ikke var kommet på.

Worst case er ikke et, men N partier. Ved sidste valg var N=2 (1), og hvis ikke der gøres noget, så bliver værdien meget større til næste valg.

Ad (1): Set ud fra stemmetallene synes jeg, at det var rimeligt at de to var med - vi kan så have en diskussion om måden, som det skete på, men det er en anden snak.

 • 3
 • 0
#7 Tom Paamand

Heldigvis er verden ikke helt ensrettet endnu, så selv et nært naboland som Sverige har udviklet sin egen demokratiske variant. Otte partier kom ind, og resten fik kun 1,4 procent tilsammen af de afgivne stemmer.

Som den svenske model viser, behøver færre restriktioner hverken medføre stemmespild eller demokratiske problemer. Danmark har en tilsvarende frihed ved de kommunale valg, mens folketingspartierne helst ikke vil udfordres.

 • 6
 • 0
#8 Kenn Nielsen

Men nogle vælgere er blevet narret til at stemme på folk, som ikke har respekt for demokrati og love. Derfor er det en fare for demokratiet.

Aarhhh..... Narret, og narret.... En stemme er en stemme, og hvadenten man er godtroende nok til at lade sig narre (dvs. ikke selv undersøger hvad man stemmer på) til at stemme på Klaus Riskær, så er det stadigvæk en demokratisk stemme.

Nøjagtigt på samme måde som, - hvis "systemet" havde forhindret denne naive demokrat i "at komme til at" stemme på Klaus Riskær - at den naive stemme stadigvæk er en stemme, hvis den i stedet gik til enhedslisten. Og hér ville vi vel ikke tale om at "narre" den tilfældige vælger ? K

 • 1
 • 0
#9 Anne-Marie Krogsbøll

Tak for svar, Kenn Nielsen.

En stemme er en stemme, og hvadenten man er godtroende nok til at lade sig narre (dvs. ikke selv undersøger hvad man stemmer på) til at stemme på Klaus Riskær, så er det stadigvæk en demokratisk stemme.

Jeg tænker/håber i det mindste, at disse vælgere gerne ville have vidst på forhånd, at deres kandidater ikke går af vejen for valgfusk? Ellers har vi et demokratisk problem. Ganske som jeg anser det for en fare for demokratiet, at vi ikke kan få indsigt i partistøtten, og at ministre kan bruge Mørklægningsloven til at skjule deres egentlige handlemåde for vælgerne.

at den naive stemme stadigvæk er en stemme, hvis den i stedet gik til enhedslisten. Og hér ville vi vel ikke tale om at "narre" den tilfældige vælger ?

Jo, hvis Enhedslisten på lignende vis brugte valgfusk til at opnå stemmerne. Det ville ikke blive bedre eller mindre farligt at af ske i et parti, jeg sympatiserer med - det siger sig selv. Faktisk ville det være en ting, som ville kunne få mig til at vælge et andet parti - i håb om, at det var mere demokratisk sindet og lovmedholdeligt.

Jeg ville afgjort føle mig meget snydt, hvis Enhedslisten viste sig at have benyttet sig af den slags valgsnyd. Det er slemt nok, at de - i lighed med de andre partier, efter hvad der er kommet frem de seneste års tid - i et eller andet omfang vist har anvendt "Cambridge Analytica"-lignende metoder til målrettet valgpropaganda. Det forventer jeg - hvis det er sandt - at de holder op med. Og at alle de andre også holde op med det.

Vores demokrati er meget skrøbeligt, og hvem som helst, som fusker med det, uanset partifarve, anser jeg som fjender af frihed og menneskerettigheder.

 • 1
 • 5
#10 Hans Nielsen

Men nogle vælgere er blevet narret til at stemme på folk, som ikke har respekt for demokrati og love. Derfor er det en fare for demokratiet.

Narre og narre.

Man behøves vel heller ikke at respektere demokrati og (grund)love for at ville i folektinget. Det er jo helt legalt at ville i folketinget, for at tillade børneporno, incest eller at indfører diktatur.

Altså gå til valg på genindførsel af envældet, eller på at sænke den sexuale lavalder. Samt vi snakker nu om at ville gøre fætter/kusine forhold uloveligt, det kaldes "incest" og er uloveligt i andre lande. Vi har også haft love om at homosexuler er uloveligt eller sygeligt, at vi kan tvands steralisere handicapet og andre uønsket.

Det altsammen, mens vi har haft demokrati.

**En af grunden til at bliver politikere, er vel at ønsket om at lave lovene om.

Hvis kun dinne meninger og holdninger var de rigtige, og du ikke synes om andres holdninger, her under til love, indvandring, skat, myndigheder, ... Altså du kun mener at det skal være loveligt, at stemme på dem med de rigtige meninger og holdninger.

Så er du slet ikke demokrat Anne-Marie Krogsbøll ?

For min skyld kunne alle stille op uden kontrol til folketinget. Hvis det var en god måde at håndtere lange stemmesedler på.

Hvis man synes at personer får for meget i tilskud, eller penge for en stemme. Så skulle man måske mere tænke på, om de storre og satte partier, ikke bare er blevet for grådige, når en stemme skal give så mange penge. De får jo langt mere ud over deres folketingsløn, er det rimeligt ?

 • 1
 • 5
#11 Anne-Marie Krogsbøll

Du misser min pointe og mistolker mig,, Hans Nielsen.

Man behøves vel heller ikke at respektere demokrati og (grund)love for at ville i folektinget. Det er jo helt legalt at ville i folketinget, for at tillade børneporno, incest eller at indfører diktatur.

Ja - hvis man siger det åbent. Problemet ligger i at sige et ud ad til, og gøre noget andet ind ad til.

Men det mener du måske ikke?

 • 0
 • 3
#14 Kristian Thy

Men det var ikke fordi de to partier var åbne om det.

De benægtede da ingenting.

KRP: "Vi tager til efterretning, at der har været en forskellig opfattelse af, hvordan det driftsmæssigt skal tilrettelæges. Efter ministeriet har rejst kritik af det, så er det blevet rettet i løbet af i dag, og fra i morgen bliver det drevet efter ministeriets ønsker. Vi beklager misforståelsen."

RP: "Så vi har brugt den samme metode [som KRP], fordi det er den mest effektive."

Men du har ikke overholdt reglen med en uges betænkningstid?

"Jamen, den regel gælder jo åbentlyst ikke. For så ville Klaus Riskær Pedersens vælgererklæringer jo ikke være blevet godkendt. De regler, der rent faktisk gælder, de er selvfølgelig overholdt."

 • 4
 • 0
#18 Kenn Nielsen

Jo, hvis Enhedslisten på lignende vis brugte valgfusk til at opnå stemmerne. Det ville ikke blive bedre eller mindre farligt at af ske i et parti, jeg sympatiserer med - det siger sig selv. Faktisk ville det være en ting, som ville kunne få mig til at vælge et andet parti - i håb om, at det var mere demokratisk sindet og lovmedholdeligt.

Mjaa, jeg ser det ikke som valgfusk, men en 'genvej' over et gråt område for at give befolkningen en mulighed for at få større diversitet på stemmesedlen.

Valgfusk er at snyde med/ved/under selve valghandlingen. (Går jeg ud fra).

Men min pointe var egentligt bare : Hvis den naive vælger skal skærmes fra udvalgte valgbare personer, med argumentet at det er valgfusk at de kan stemme på kontroversielle kandidater, så skal vi huske på at denne frie vælger, nu stadigt kan stemme på "anerkendte" kandidater - og det er uanset om vælgeren har ladet sig "snyde" af løfter om medvind på cykelstierne, osv. Med andre ord; man begrænser udvalget af svindlere som ville kunne narre vælgeren til at give sin stemme. Dette vil kun gavne de etablerede svindlere, fordi der er færre løgnehistorier at vælge imellem.

Jeg vil dog foretrække der slet ikke var "alternative sandheder" fra kandidaterne.

K

 • 5
 • 0
#21 Anne-Marie Krogsbøll

Tak for svar, Kenn Nielsen.

Valgfusk er at snyde med/ved/under selve valghandlingen.

Det er jo et definititionsspørgsmål - jeg ser det som alle former for snyd/lusk/grumsede genveje ift., hvordan opstilling, valgkamp, og stemmeafgivelse og optælling gennemføres. Man unerløber den måde, valget/opstillingen er tænkt at forløbe på - i mine øjne snyd, uanset om man så kan være uenig selve reglerne.

Hvis den naive vælger skal skærmes fra udvalgte valgbare personer, med argumentet at det er valgfusk at de kan stemme på kontroversielle kandidater

Men det har jeg da ingen steder skrevet, at den naive vælger skal. At være kontroversiel er noget andet end at være snyder.

 • 0
 • 2
#22 Kenn Nielsen

Men det har jeg da ingen steder skrevet, at den naive vælger skal. At være kontroversiel er noget andet end at være snyder.

Måske jeg læste noget andet end tilsigtet i din kommentar til Joel

Men nogle vælgere er blevet narret til at stemme på folk, som ikke har respekt for demokrati og love.

Men jeg læste det som det er at narre vælgeren, at der er "ufortjente kandidater" på listen.

Og det mener jeg ikke det er. Vælgeren narrer sig selv, hvis vælgeren afkrydser blindt.

K

 • 1
 • 0
#23 Gert Madsen

Man unerløber den måde, valget/opstillingen er tænkt at forløbe på - i mine øjne snyd, uanset om man så kan være uenig selve reglerne.

Prøv at vende den en gang. Det er faktiskt værre, hvis det bliver for nemt for "et udvalg" at forhindre opstilling af kandidater, som evt. står for ting, man ikke bryder sig om. Man kunne jo forestille sig kandidater, som - gys - vil skabe åbenhed i forvaltning. For nu at nævne noget, som de etablerede partier helst tier ihjel.

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere