Diffie og Hellmann vinder Turing-prisen for at grundlægge moderne kryptering

De to pionerers arbejde med public key-kryptering bliver nu belønnet med årets Turing Award.

Når Alice og Bob kan kommunikere uden at Eve lytter med, så kan de takke Martin E. Hellmann og Whitfield Diffie for at have lagt grundstenen til den type kryptering, som i dag er en vigtig brik i sikker kommunikation på internettet. Nu bliver Diffie og Hellmann belønnet med årets Turing Award.

De to får prisen, som takket være et sponsorat fra Google nu lyder på én million dollars, for det arbejde, der blev publiceret i en artikel i 1976.

Heri redegjorde de to for principperne for udveksling af krypteringsnøgler og public key-krypteringsprincippet. Diffie-Hellmann er stadig et centralt princip i kryptering her 40 år senere.

Nobelpris inden for it

Turing-prisen kaldes også populært for datalogiens Nobelpris, og årets to modtagere passer fint i tråd med, at prisen er opkaldt efter Alan M. Turing, der ikke blot er én af den moderne datalogis fædre, men også havde sit gennembrud med at benytte computere til at bryde tyskernes Enigma-kryptering under Anden Verdenskrig.

Diffie og Hellmanns arbejde skal også ses i det perspektiv, at på daværende tidspunkt var internettet endnu i sin barndom med meget få forbundne computere. De to så altså behovet for at udvikle en sikker kommunikationsform mellem computere på et tidspunkt, hvor webshopping og smartphones var science fiction.

Diffie og Hellmann beskrev princippet i public key-kryptering, hvor to asymmetriske nøgler kan bruges til at verificere afsenderen og kryptere indhold. Det princip bruges stadig i de mest almindelige krypteringsformer, der anvendes til internetkommunikation i dag.

»Public key-kryptering er fundamentalt vigtigt for vores branche. Muligheden for at beskytte private data hviler på protokoller, der kan bekræfte ejerens identitet og sikre integriteten og fortroligheden af vores kommunikation. Disse udbredte protokoller blev gjort mulige gennem de idéer og metoder, som Diffie og Hellmann grundlagde,« udtaler Google-forsker Andrei Broder.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (0)
Log ind eller Opret konto for at kommentere
Pressemeddelelser

Welcome to the Cloud Integration Enablement Day (Bring your own laptop)

On this track, we will give you the chance to become a "Cloud First" data integration specialist.
15. nov 2017

Silicom i Søborg har fået stærk vind i sejlene…

Silicom Denmark arbejder med cutting-edge teknologier og er helt fremme hvad angår FPGA teknologien, som har eksisteret i over 20 år.
22. sep 2017

Conference: How AI and Machine Learning can accelerate your business growth

Can Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning bring actual value to your business? Will it supercharge growth? How do other businesses leverage AI and Machine Learning?
13. sep 2017