DF og K forlader budgetforhandlinger i Region H i strid om Sundhedsplatformen

3. september 2018 kl. 16:047
DF og K forlader budgetforhandlinger i Region H i strid om Sundhedsplatformen
Illustration: Hanne Kokkegård.
Et flertal - men altså ikke alle partier - i regionsrådet er enige om, at de ønsker at beholde Sundhedsplatformen
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

​De Konservative og Dansk Folkeparti har forladt budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden i en strid om, hvorvidt Sundhedsplatformen skal bevares eller skrottes.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

»Kons. og DF er blevet smidt ud af årets budgetforhandlinger i Region H. Vi ville ikke acceptere en tekst hvor der står “...vi ønsker at beholde Sundhedsplatformen” og lave en troskabsed om denne. Øv, at det var et ultimativt krav, at vi skulle sige ok til det,« skriver den konsevative Christoffer Buster Reinhardt, der også er formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg på Twitter.

Dramaet ændrer ikke på, at et flertal i regionsrådet er enige om, at de ønsker at beholde Sundhedsplatformen. Dermed trækker de en tydelig streg i sandet i forhold til den usikkerhed, der har været om fremtiden for Sundhedsplatformen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at hun er skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti har valgt at forlade forhandlingerne.

»Jeg er da skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti ikke vil være med til at tage ansvar. Men omvendt er jeg glad for, at et flertal nu sætter en klar retning for fremtiden, når det handler om Sundhedsplatformen. Vi er enige om, at det er useriøst og kontraproduktivt at fastholde, at vi bare kan skrotte det hele og starte forfra. Sundhedsplatformen er en enorm forandring og mere end bare et it-system. Den er vores svar på fremtidens digitale behov og muligheder, og det skal vi tage ansvar for at se til ende,« siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ifølge meddelsen.

Diskussionen om Sundhedsplatformens fremtid i regionen kom op til jul, hvor den dengang nyvalgte formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg – Christoffer Buster Reinhardt (K) – over for Version2 erklærede, at han 'ikke [har] nogen særlig kærlighed til Sundhedsplatformen', og at han også 'godt [kunne] have lyst til at svare, at vi bare skal afskaffe det', men samtidig slog fast:

»It-systemer skal være en hjælp, de skal ikke være målet i sig selv. Men vi er nødt til at se, om vi kan få skidtet til at virke. Det har vi en forpligtigelse til,« sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også Line Ervolder fra Konservativt Folkeparti har kritiseret Sundhedsplatformen, og i maj måned krævede hun en redegørelse for, hvorfor systemet er så meget dyrere end et EPJ-system fra Aarhusianske Systematic, som Region Midtjylland har bestilt.

Siden har Dansk Folkeparti i form af Liselott Blixt, der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg, krævet Sundhedsplatformen skrottet til fordel for et landsdækkende EPJ-system.

Politikerne: Vi lytter til kritikken

Hun understreger, at alle politikere i regionsrådet er meget bevidste om, at de mange ansatte på regionens hospitaler har stået og står med en stor og svær opgave.

»Med denne aftale er et klart flertal enig om at tage ansvar og udvise lederskab. Og det gør man ved at sætte handling og penge bag ordene – ikke ved at skabe usikkerhed om fremtiden med urealistiske forventninger,« siger hun og henviser til, at politikerne fra sidste års budgetforligskreds i sidste uge blev enige om at afsætte 22 mio. kroner til forbedringer af Sundhedsplatformen.

I en aftaletekst, som et flertal af partierne er blevet enige om, skriver de således, at de "lytter til og anerkender kritikken af Sundhedsplatformen – både Statsrevisorernes kritik af implementeringen i 2017 og klinikeres kritik og forslag til løsninger af de udeståender, der fortsat er med Sundhedsplatformen." Samtidig slår de dog fast, "at vi med Sundhedsplatformen har fået et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem."

Partierne vil ifølge aftaleteksten sende et signal til både medarbejdere og omverdenen om, at man politisk ønsker at beholde Sundhedsplatformen.

»Vi følger gennemførslen af forbedringerne tæt og forventer, at evalueringerne viser, at vores medarbejderes tilfredshed og lægernes tid til patienterne er steget, når vi ved udgangen af 2021 har mulighed for at tage stilling til kontrakten med Epic,« skriver de.

Version2 har anmodet om at få den fulde aftaletekst udleveret og opdaterer artiklen, hvis vi får den tilsendt.

7 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
20. september 2018 kl. 20:47

Og vi ved, at Regionens administration har været tilbageholdende med at oplyse politikerne om denne beslutning, som er truffet af CIMT og administrationen alene, uden om politikerne.

Det er de sandelig også overfor deres medarbejdere, altså tilbageholdende med oplysninger.

Men man kan måske næsten forstå dem! Jeg sagde NÆSTEN!

Når man først fornylig har fundet ud af, hvad forskellen er på outsourcing og at have en service i skyen er, så vækker det bekymring (hørt på gangen).

Når man ikke ved hvad ens it medarbejdere går og laver til daglig, selvfølgelig ikke i detaljer, men bare sådan overordnet, hvordan skal man så kunne beslutte, eller rådgive andre om fornuftige it løsninger.

Man taler også om "Fremtidens Digitalisering", et mere agilt og omstillingsparat CIMT der understøtter den fremtidige digitale udfordring på IT og MEDICO området, Øh ja men hvem skal lave arbejdet, det hele kan ikke udføres med Excel og PowerPoint præsentationer. Al udvikling af IT koster penge også den efterfølgende drift og der kommer næppe flere penge i disse tider.

Så selvfølgelig har man et forklarings problem over for RegionsRådet, man har simpelthen ikke den fornødende tekniske viden til at kunne rådgive og havner dermed i en suppedas der er svær at komme ud af. Og den gevinstrealisering man har stillet politikkere og hospitals direktører i udsigt bliver ikke lige om hjørnet.

Man fik at vide at alt disponibelt it-personel skulle allokeres over på SP, problemet er at der ikke er nogen at allokere. RegionH står for udvikling af SP, RegionS står for driften af hardware.

Da regionen har valgt ikke selv at have udviklere ud over dem der sidder på SP, er der i sagens natur ingen folk at tage af. Ud over det skal man så hvidt vides på et Epic kursus og certificeres før du får lov til at rode i maven på SP og gæt selv hvor.

Så hvordan man vil forklare RegionsRådet, at der ikke er noget personale at flytte rundt med og at der ikke kan spares, gad jeg også godt vide, men tror vi går et spændende efterår i møde.

6
7. september 2018 kl. 16:44

@Mange tak for info, Anne-Marie.

Selvom det er fortrolige oplysninger, vil jeg da stadig rigtig gerne vide, hvad Regionen har af omkostninger til support og vedligehold af SP. Det er da helt regulært. Og en del af de samlede omkostninger, jeg har lidt svært ved at tro, stadig hedder 2,8 mia.?

Det er da bekymrende, at i det øjeblik kontrakten er opsagt, ophører Epics forpligtelser.
Lidt uklart, hvordan det skal forstås – umiddelbart, eller ved opsigelsesperiodens udløb?

Jeg er ikke jurakyndig, har blot læst korrektur i min fritid ;) CIMT skriver, at det er fra ophørsdagen, ej opsigelsesdagen. (Min fremhævning).

SVAR: Ja. En opsigelse indebærer, at Epic <strong>fra ophørsdagen</strong> ikke længere er forpligtet af servicemålene i kontrakten… (Nederst side 2).

Svaret fra CIMT er (som det skal være) redegørende.

Men altså… Jeg synes den ydre kontekst og omstændigheder gør, at det, i hvert fald for mig, er vanskeligt at have tillid til Region Hs administration, på grundlag af deres hidtidige ageren.

Så længe vi ved, at Regionen ikke har været udpræget villig til at sikre sig en plan B (selvom platformen har mere end bare ”knaster”). Vi ved, at de har sørget for at brænde alle broer og, til dels, opstille barrierer for et evt. systemskifte. I hvert fald vanskeliggøre det for sig selv.

  1. Dels ved at Styregruppen ved årsskiftet godkendte implementeringen (til trods for et dysfunktionelt medicinmodul, bl.a.) og dermed forpligtede sig til Epic og Sundhedsplatformen indtil min. 2022.
  2. Dels ved at afslå den gratis option på at tilslutte sig de andre regioners IT-system (hvis det skulle blive aktuelt) således at der skal gennemføres en dyr og tidskrævende udbudsrunde, hvis man vil skifte system. Og vi ved, at Regionens administration har været tilbageholdende med at oplyse politikerne om denne beslutning, som er truffet af CIMT og administrationen alene, uden om politikerne. Det, mener jeg, er et tillidsbrud. Så kan man ikke stole på dem.
5
7. september 2018 kl. 08:44

...fra kontrakt- og jurakyndige til dette nye svar fra direktionen vedr. Epic-kontrakten:https://www.regionh.dk/politik/spoergsmaal-fra-regionsraadet-til-administrationen/Documents/Svar%20på%20spml%20114-18%20vedr%20kontrakt%20og%20vedligehold%20SP%20og%20EPIC%20stillet%20af%20Jacob%20Rosenberg.pdf

Det er da bekymrende, at i det øjeblik kontrakten er opsagt, ophører Epics forpligtelser. Lidt uklart, hvordan det skal forstås - umiddelbart, eller ved opsigelsesperiodens udløb?

Men i første tilfælde er man da i den grad gået i en fælde, som gør det helt umuligt at kommer ud af SP - for i samme øjeblik man opsiger kontrakten, står man så i praksis uden EPR-system i de to regioner? Det taler da i så fald i den grad for, at man allerede nu sikrer sig en plan b, med mindre man lige frem ØNSKER at være bundet til Epic i al evighed, uanset hvor dårligt SP måtte fungere.

Ligeledes er det bekymrende, at de løbende udgifter er fortrolighedsbelagt.

Og jeg undrer mig over formuleringen omkring idriftsættelse af et alternativt system, da kravet om udbud vel ikke forhindrer, at man kunne gøre noget research omkring alternative systemer i perioden frem til 2021 - bare for en sikkerheds skyld?

Jeg kan også blive bekymret for, om udbud vedr. et alternativt system kontraktligt i sig selv af Epic vil kunne opfattes som en opsigelse, som frigør dem fra kontrakten øjeblikkeligt? Kan nogen gennemskue det ud fra svaret?

Set med ikke-juridiske øjne (som er de eneste, jeg råder over) er der rigtigt meget, der ser farligt ud i det svar. Ser det anderledes ud med kontraktvante og juridisk kyndige øjne? Er det bare Business as usual, eller er regionerne gået i endnu flere fælder, end vi indtil nu har opdaget?

4
4. september 2018 kl. 23:28

»Vi følger gennemførslen af forbedringerne tæt og forventer, at evalueringerne viser, at vores medarbejderes tilfredshed og lægernes tid til patienterne er steget, når vi ved udgangen af 2021 har mulighed for at tage stilling til kontrakten med Epic,« skriver de.

Gad vide, hvordan de forestiller sig at den øgede tilfredshed skal komme, såfremt de 22 mio. kroner mod forventning ikke giver forbedringer i et omfang og en hastighed, der giver de berørte øget tiltro til, at SP nogensinde kommer til at virke tilfredsstillende.

"Kære hospitalsledelse, vil I ikke nok skille jer af med de brokhoveder, der tvivler"

3
4. september 2018 kl. 16:22

Respekt til Christoffer Buster Reinhardt og co.

Jeg interesserer mig ikke for partifarve i denne sag. Kan kun bakke op om enhver, der viser vilje, kompetence og mod til at handle og løse problemerne med Sundhedsplatformen. Jeg mener (modsat regionsformanden) at deres ageren er et udtryk foransvarlighed og realitetssans.

En realitetssans jeg savner hos embedsværk og administration. En realitetssans jeg ikke kan få øje på blandt de lappeløsninger af ”Forbedringsforslag til Sundhedsplatformen”, regionens ledelse pt. foreslår at bruge 22 millioner på. Og som er vedtaget af et enigt Regionsråd.https://www.version2.dk/artikel/millioner-sundhedsplatformen-3000-laeger-tilbydes-individuel-opsaetning-1086104https://www.version2.dk/artikel/efter-kras-kritik-rigsrevisionen-saadan-vil-region-h-forbedre-sundhedsplatformen-1085904

Disse tiltag løser ikke Sundhedsplatformens problemer. Ked af at sige det. Faktum er, at man i regionen ikke har ønsket at analysere problemernes omfang. På den vis er det jo let at iværksætte forbedringstiltag, som man reelt ikke ved, om er tilstrækkelige.

Således undgår man behændigt at forholde sig til årsagen til den nedsatte produktivitet, som SP er ansvarlig for. Den evt. varige produktivitetsnedgang, der følger med de generelt forlængede arbejdsgange, som er indlejret i IT-systemets opbygning og struktur. De langt større omkostninger/permanent manglende indtægter, som ligger skjult i dettehttps://www.version2.dk/artikel/millioner-sundhedsplatformen-3000-laeger-tilbydes-individuel-opsaetning-1086104#comment-382531

Respekt til dem, der arbejder på at finde en reel og varig løsning. Frem for signalpolitik.

Hvem husker ikke formandens udmelding for 1 år siden: ”10 millioner vil løse alle Sundhedsplatformens problemer”https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/regionsformand-10-millioner-kroner-vil-redde-sundhedsplatformen

Således kan man hurtigt komme til at miste troværdigheden.

2
4. september 2018 kl. 08:14

"Jeg er da skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti ikke vil være med til at tage ansvar"

som så dækker over at man ikke er enige og så er 'de andre dumme' - skønt at se at den megen træning i skolens lille gård med at kalde hinanden åndsvage ting ikke har været forgæves :-)

Kom ud af børnehavestadiet og find en god løsning, tak

1
3. september 2018 kl. 16:38

"»Vi følger gennemførslen af forbedringerne tæt og forventer, at evalueringerne viser, at vores medarbejderes tilfredshed og lægernes tid til patienterne er steget, når vi ved udgangen af 2021 har mulighed for at tage stilling til kontrakten med Epic,« skriver de."

Og til den tid vil det være endnu sværere at tage en beslutning om, at skidtet ikke virker tilstrækkeligt godt, og skal skrottes - for så har man smidt endnu flere gode penge efter dårlige - a pro pos kommentarerne forleden om denne psykologiske mekanisme.

Var det ikke klogere at benytte den periode, man under alle omstændigheder er bundet til SP til at overveje/forberede alternativer, som man kan hoppe over på, hvis det helt usandsynlige skulle ske (ironi), at man ikke er tilfreds med SP i 2021 - på trods af regionsrådets samlede ønskekraft?

Jeg opfatter forligskredsens kvælertag på hinanden som en måde endnu engang at brænde alle broer på. SP skal køre videre, koste hvad det koste vil, alle saglige hensyn er tilsidesat. Har man skrevet under på en eller anden kontrakt om, at man får kæmpebøder, selv hvis man først dropper SP ved kontraktperiodens udløb? Har nogen fået returkommission for at lænke regionerne til SP i al fremtid?