Det offentlige kan spare 200 millioner med agil open source-udvikling

Der kan skæres 25 procent af udviklingsomkostningerne ved offentlige it-projekter ved at kombinere agil udvikling med open source-komponenter.

Den offentlige sektor i Danmark vil kunne spare omkring 200 millioner kroner om året ved systematisk at anvende open source kombineret med agile udviklingsmetoder. Det er konklusionen på en rapport udarbejdet af Zangenberg & Company og IT- og Telestyrelsen.

Rapporten er baseret på en analyse af it-projekter hos 12 offentlige myndigheder og på den baggrund vurderes det, at det offentlige vil kunne spare cirka 25 procent på et it-projekt ved at kombinere open source med agil udvikling.

Den største del af gevinsten kommer fra at anvende agile udviklingsmetoder, mens open source-komponenter står for lidt under halvdelen af besparelsen.

For at realisere besparelsen er der dog en række kritiske forudsætninger, der skal være på plads, vurderes det. Blandt andet skal myndighederne sørge for at opbygge og kultivere kompetencer inden for gennemførelse af agile udviklingsmetoder.

Samtidig skal brugen af fælles open source-komponenter gøres obligatorisk, hvor det er muligt, og der skal etableres communities eller fællesskaber for de udvalgte open source-elementer. Der skal også afsættes ressourcer til deltagelse i open source-fællesskaber, og den udgift er ikke medregnet i udgifterne til brug af open source.

I rapporten understreges det dog også, at der er begrænset empiri på området, og en vigtig forudsætning for regnestykket er, at man kombinerer både agil udvikling og open source. Besparelsen på 25 procent skal ses i forhold til projekter baseret på leverandørejet programkode og udvikling med en vandfaldsmodel.

Besparelserne vil ifølge rapporten systematisk kunne hentes inden for fem kategorier af systemer: Databaser og registreringssystemer, ESDH, indberetning, portal og sagsbehandling.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Leif Lodahl

Jeg har med stor interesse læst rapporten ( http://digitaliser.dk/resource/1268103/ ) fra Zangenberg & Company som IT- og Telestyrelsen har offentliggjort i dag. Rapporten er særdeles interessant, idet den utvetydigt fastslår at open source som strategisk model giver store gevinster. At kombinationen OSS ogf agile udviklingsmetoder fremhæves ser jeg som en stor fordel.

Jeg har dog nogle kommentarer til rapporten. Ikke fordi jeg på nogen måde ønsker at kritisere rapporten, men fordi jeg synes der er en del afgrænsninger og betingelser som bør fremhæves.

Rapporten beskriver alene fordelene ved open source som model for udviklingsprojekter. I rapporten nævnes flere steder at der er yderligere muligheder for besparelser ved også at tage indkøb af standardsoftware med i beregningerne. Blandt andet henvises til McKinseys rapport fra sommeren 2010, hvor det blev påvist at Politiet kunne spare op mod 100 mio. kroner alene ved at benytte open source software til på database- og kontorområdet. Den aktuelle rapport fra Zangenberg & Company medtager ikke disse konkrete besparelser, hvilket jeg i høj grad mener der er behov for at få kortlagt.

Zangenberg-rapporten nævner i indledningen en række yderligere fordele ved at benytte open source software. En af de pointer rapporten nævner, er at open source øger konkurrencen. Konkurrencestyrelsens rapport om konkurrencesituationen på området for kontorsoftware beskrev situationen som "ikke velfungerende". I selvsamme rapport fremgår det at end ikke Microsoft er i stand til at fortælle, hvad prisen for deres produkter er. Der er dog ikke nogen tvivl om at prisen for MS Office eksempelvis er faldet med omkring 50% igennem de seneste 5-10 år. Hvor stor en del af det prisfald der skyldes open source alternativer er uvist, men prisfaldet er sket i samme periode, hvor OpenOffice.org har indtaget markedet.

Sidst men ikke midst synes jeg der er vigtigt at understrege at de 100 mio kroner der potentielt kan spares alene på open source er ÅRLIGT. Desuden er beregningerne alene beregnet for den STATSLIGE sektor. Hele det kommunale, regionale område er udeladt, lige som undervisningsområdet heller ikke er medregnet. Tilsvarende beregninger for disse områder vil sandsynligvis vise tilsvarende eller måske ligefrem endnu større besparelser. Desværre har KL's bestyrelse vedtaget en fælleskommunal digitaliseringsstrategi ( http://tinyurl.com/4xgldxk ) som er fuldstændig og aldeles renset for open source.

http://blog.magenta-aps.dk/open-source-i-staten/

  • 0
  • 0
Jonas B. Nielsen

Jeg lidt skeptisk overfor indførelsen af agile metoder i den offentlige sektor. Generelt bør man være skeptisk overfor udviklingsmetoder metoder og denne artikel fik mig til at tænke på en artikel der netop har været bragt i Dr. Dobbs, 'Pragmatic Development' af Mark Kennaley´(ref: http://drdobbs.com/architecture-and-design/229401451?pgno=1)

Artiklen har en interessant indgangsvinkel til kritik af metode valg og nogen af de faktorer som den fremhæver er kultur. Overordnet set er den offentlige sektor en service virksomhed og ikke en udviklingsvirksomhed. Den primære forretning er ikke software udvikling og udviklingen af software kan være en del af et større projekt, som ikke nødvendigvis kan håndteres ved brug af en agile metode.

Den offentlige sektor er stærkt reguleret og skal agere inden for fastsatte rammer, såsom lovgivning etc. Samtidig har sektoren den fordel at den ikke er kontrolleret af et marked og derfor ikke har et udpræget behov for udnyttelse af konkurrence parametre og ønske om kort udviklingstid.

Så med udgangspunkt i artiklen og de fremhævede problematikker så burde den offentlige sektor udarbejde deres egen kogebog baseret på erfaring, lovgivning og organisatoriske krav og praktikker. Denne kunne instanser i den offentlige sektor så benytte til at sammensætte deres egen lokale projekt metoder på projekt basis og deres erfaring og data kunne propagere tilbage til kogebogen.

Dette vílle betyde at selve projekt metode sammensætningen ville blive agil inden for de gældende rammer og metoden ville muligvis passe bedre til den projekt- og organisationskultur som er gældende i den offentlige sektor.

Open Source tankegangen handler ikke nødvendigvis kun om adgang, men i høj grad om tilgang.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize