Det offentlige har svært ved at holde på de dygtigste projektledere

Mens langt flertallet af de offentlige it-projekter lige nu forløber efter planen, så har det offentlige problemer med at fastholde kompetente medarbejdere, lyder det fra It-projektrådet.

Det er stort set kun Skat, der lægger en anden kulør end grøn på trafiklysene i den seneste statusopgørelse for de store offentlige it-projekter, som følges af Statens It-projektråd.

Det betyder, at de fleste projekter forløber efter planen, hvilket dog i visse tilfælde kan betyde, at et projekt følger en ny tidsplan eller budget, der er blevet lagt, efter projektet er løbet ind i vanskeligheder.

Til gengæld påpeger projektrådet, at ud af de mange anbefalinger, rådet kommer med i deres rådgivning, så handler en forholdsvis stor del om kompetencer og modenhed. Det er ifølge projektrådet problematisk, fordi styring og planlægning spiller en afgørende rolle for projekterne, der ofte har meget stramme deadlines.

En af de store udfordringer er problemer med at fastholde kompetente medarbejdere i de offentlige organisationer.

»It-projektrådet vurderer, at der er brug for, at kompetenceindsatsen øges og fastholdes på et højt niveau. Det vanskeliggøres af en tilsyneladende hyppig udskiftning blandt statens projektmedarbejdere, hvilket rammer projekterne negativt,« skriver projektrådet i dets indledning til statusrapporten.

Læs også: Nyt it-system hos Skat går i rødt: Skal bruge yderligere 27 millioner

Rådet foreslår derfor, at myndighederne udarbejder en strategi for at rekruttere og fastholde de rigtige profiler gennem hele projektforløbet.

Et af problemerne kan være, at projektchefer ikke aflønnes på samme niveau som chefer i den faste organisation.

Projektrådet påpeger også, at myndighederne til en vis grad vil kunne modvirke effekten af at miste nøglemedarbejdere i projekterne, hvis de øger organisationens modenhed og eksempelvis sørger for at have implementeret processer og styringstiltag, der sikrer systematik i projekterne.

»En lav grad af modenhed skaber en risiko for, at myndighederne bliver for afhængige af enkelte nøglemedarbejdere, og at der ikke er de nødvendige processer og rammer til at støtte projektet,« skriver projektrådet.

Det er blandt andet set tidligere i de store, fejlslagne it-projekter som EFI og Proask, at projektledelsen i høj grad har ligget hos eksterne konsulenter, fordi myndighederne ikke selv har haft kompetencerne.

Læs også: Derfor fejler statens it-projekter stadig: Har vi slet ikke lært noget af EFI?

Projektrådet fremhæver blandt andet Styrelsen for It og Læring, som har etableret en styregruppe for alle projekter, hvor formanden for styregruppen er vicedirektør i styrelsen. Det er ifølge projektrådet med til at sikre bedre kvalitet i styringen af projekterne og forbinder topledelsen til projekterne.

Samlet har projektrådet i det seneste halvår været involveret i 24 offentlige it-projekter. Et enkelt projekt har fået tildelt et rødt trafiklys, der signalerer alvorlige problemer. Det drejer sig om Skats eKapital. Skat har også to projekter i gult, Digitalisering af Selskabsskatten og NemVirksomhed.

Det eneste projekt i gult, som ikke ligger hos Skat, er NaturErhvervstyrelsens Implementering af EU-fiskerireform. Her skyldes vurderingen, at projektet blev forsinket på grund af, at processen i EU tog længere tid end ventet, hvilket betød en forsinkelse i begyndelsen af projektet.

NaturErhvervstyrelsens projekt lider dog også af at se ud til at give en lavere gevinst end oprindeligt planlagt.

20 projekter har således fået et grønt trafiklys fra projektrådet. Det skyldes blandt andet, at der er kommet seks nye projekter til, og at tre projekter har er blevet replanlagt og dermed har fået en ny baseline.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk

Kommentarer (1)

Bent Jensen

SKAT har hvis bare ansat Djøfer og lavet en ny ledelse struktur, som har løst det støeste problem. Afløning af den øverste ledelse på basis af mål.
Målene bliver så omdefineret til størst mulig afkast for ledelsen, som et kontrolbesøg bliver til 10, med tilbage virkende kraft fra den Dato hvor man har bonus til gode.

Er stadig ked af at den nye EU lov ikke inderholder mulighed for fængsel til Ledelse, når man ser på Middelfart Kommune og svindlen i skat.

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Pressemeddelelser

Big Data Lake Summit: Fast and Trusted Insights

If you want to outpace, outsmart and outperform your competition in a digital world, you need trusted data that can be turned into actionable business insights at speed.
24. apr 15:06

Welcome to Free course to learn about the combined power of Alteryx and Qlik!

Affecto invites to a free course, where we want to share our knowledge of this self-service analysis platform together with the power of Qlik.
20. apr 15:44

Robotics Process Automation (RPA) changes the way organizations think about and perform work at a reduced cost, higher efficiency and greater productivity

Join us for this exiting seminar, which Affecto hosts with our business partner SmartRPA May 3rd, 2017 at 13.00 in Copenhagen.
30. mar 2017