Leverandør: Nyt SKI-udbud diskriminerer stadig mindre virksomheder

SKI diskriminerer små og mellemstore virksomheder i kommende genudbud af managementkonsulentydelser, når SKI vægter firmaerne efter omsætning og ikke soliditet. Dybt diskriminerende, mener mindre leverandør.

»Hvorfor skal store internationale virksomheder have en fordel i prækvalifikationsevalueringen, når mindre virksomheder ofte kan vær bedre og billigere rådgivere?«

Sådan skriver en anonym kilde til Version2 om genudbuddet af SKI-aftale om managementkonsulentydelser med planlagt offentliggørelse fredag den 24. juni. Kilden ønsker at være anonym, fordi han er ansat i et konsortium, der byder på SKI-aftalen.

Genudbuddet af SKI-rammeaftale 17.11 og 17.12 blev i sidste uge skrottet, fordi udbudsbekendtgørelsen var for upræcis. SKI er nu ved at revidere udbudsbekendtgørelsen, og har skrevet en mail til de firmaer, der har ansøgt om at blive prækvalificerede for at informere om de nye udbuds-krav. Men i udkastet til den reviderede udbudsbekendtgørelse vægter SKI igen firmaerne efter omsætning. Og det er dybt diskriminerende, mener Version2's kilde.

SKI har dog droppet kravet om mindstemål for omsætningen, men det ændrer ikke ved, at de stadig favoriserer store internationale virksomheder, der har den største omsætning, mener kilden:

»Det store problem i det her er, at man fortsat vægter efter omsætning og bliver sammenlignet med store multinationale firmaer. Det er grotesk, at SKI-udbuddet går så meget op i omsætning, i stedet for at se noget mere på soliditetsgraden,« siger kilden.

Aflys udbuddet

De små og mellemstore virksomheders omsætning bliver vægtet mod de store virksomheders omsætning, og det er direkte diskriminerende, mener kilden. For selv om man har en stor omsætning, betyder det ikke, at man er bedre til at udføre jobbet.

»Det burde aflyses igen. De er så amatøragtige derinde,« lyder dommen om SKI fra kilden.

Version2 ringede til SKI for at høre, om det nye udbud fortsat vil favorisere store virksomheder, og diskriminere små – altså om de igen vil bryde ligebehandlingsprincippet. SKI ønskede dog ikke at udtale sig i sagen.

Se hele brevet, som SKI har sendt ud til de virksomheder, der ønsker prækvalifikation, her:

SKI har besluttet at annullere udbud på rammeaftaler for managementkonsulentydelser. For at sikre en hurtig proces offentliggøres reviderede bekendtgørelser og prækvalifikati­onsmateriale allerede på fredag den 24. juni 2011.

Efter offentliggørelsen den 31. maj 2011 af udbudsbekendtgørelserne til udbuddene 17.11 og 17.12 har vi konstateret, at sammenhængen mellem mindstekrav og udvælgelseskri­terier risikerer at favorisere større virksomheder og koncerner uagtet kvalifikation og referencer.

Dette bygger på, at en virksomhed med flere forretningsområder, men ét cvr-nummer, kan have en stor samlet omsætning, selvom deres omsætning inden for managementrådgivning isoleret set, kan være yderst begrænset.

Denne virksomhed vil måske score højere på kriteriet omsætning end andre virksomheder med en højere omsætning inden for det relevante managementrådgivningsområde. Virksomheder med forretningsområder uden for managementrådgivning vil således kunne få en ikke tilsigtet konkurrencemæs­sig fordel i forbindelse med prækvalifikationen.

Derfor har SKI besluttet at annullere ovennævnte to udbud og vil i forbindelse med gen­udbuddene foretage følgende justeringer:

• Omsætning indgår ikke længere som økonomisk mindstekrav. Mindstekravet til soliditetsgrad fastholdes dog, idet det indeholder nødvendig information om virk­somhedens finansielle situation.

• Udvælgelseskriteriet referencer fastholdes, hvormed det hidtidige arbejde med prækvalifikationsmaterialet på dette område kan genanvendes uændret.

• Udvælgelseskriteriet omsætning afgrænses til at gælde omsætning på de speci­fikke ydelsesområder på de delaftaler, hvor der anmodes om prækvalifikation.

• Omsætning skal ikke oplyses for den anmodende virksomhed som helhed (cvr-nummer), men derimod inden for de specifikke ydelsesområder på de delaftaler, hvortil der anmodes om prækvalifikation.

Udvælgelseskriterierne skal sikre, at de virksomheder, der prækvalificeres, har den nød­vendige og tilstrækkelige kapacitet og kompetence inden for de ydelsesområder, virksomhederne søger prækvalifikation til.

SKI har i forbindelse med annulleringen af udbuddet lagt vægt på, at I som ansøgere vil kunne genanvende langt det meste af det allerede udfyldte prækvalifikationsmateriale i de to nye udbud.

SKI vil offentliggøre det nye udbudsmateriale fredag den 24. juni, med en forventet ikrafttrædelse på de to aftaler i januar 2012.

Der er - med rette - store krav til præcis levering fra vores side. Vi har lovet vores samar­bejdspartnere priseffektive, let anvendelige og juridisk holdbare rammeaftaler, der rammer kundernes behov, og det løfte har vi tænkt os at holde. Også selvom det kræver mere benarbejde for vores del undervejs.

Derfor vil vi hellere gøre arbejdet om nu, så tidligt i processen, frem for at stå med et ringere udgangspunkt for de kommende rammeaftaler på management-konsulentområdet.

SKI håber på den baggrund på Jeres forståelse og håber at se Jeres prækvalifikations-ansøgning i forbindelse med de fornyede udbud.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Christian Nobel

SKI er en direkte skadelig virksomhed, og bør nedlægges så hurtigt som muligt.

Det er muligt at det offenlige TROR de får nogle bedre indkøbsafteler, men de eneste der vinder på disse rammeaftaler er typisk store internationale virksomheder, der ikke engang betaler (om noget) ret megen skat i Danmark.

Disse virksomheder griner hele vejen ned til banken over "Die dumme Dänen" der laver kontrakter hvor de f.eks. betaler overpris for computere, fordi de låser sig fast til en leverandør, samtidig med priserne på konsummarkedet bevæger sig meget hurtigere (ned).

Små virksomheder, der er nok så innovative, og som måske kan levere en både bedre og billigere løsning til det offentlige er per automatik dømt ude, ud fra en latterlig holdning om at stort er godt (til trods for at tit og ofte er den konkrete viden bundet op på meget få personer).

Det rigtig sørgelige er at Danmark som nation er taberne på dette galimatias: pengene ryger ud af landet, skatten er forsvindende, og værst af alt, små lokale virksomheder har ikke en kinamands chance.

Hvis man skal starte en virksomhed i Danmark, så skal man på forhånd sikre sig at man kan overleve på private kunder, for det offentlige er lukket land - og så er det ligegyldigt hvor mange patetiske skåltaler de såkaldte videnskabsministre holder om at Danmark skal være "innovationsland" - det klinger alt, alt for hult og giver en opkastningsfornemmelser.

  • 0
  • 0
Dennis Johansen

Jeg er meget enig med Chr. Nobel om udmanøvreringen af mindre virksomheder der som oftest kan levere både billigere og bedre.

Om man ligefrem skal lukke SKI kan jeg godt være i tvivl om, men der skal helt sikkert være hélt andre adgangskrav.

Hvorfor er det f.eks. et krav at en virksomhed skal have mindst 50 medarbejdere, have eksisteret i mindst 5 år og have haft et nettoresultat på minimum 5. millioner de sidste 3 år? Det udelukker ganske enkelt ALLE iværksættere og lukker helt automatisk kun ganske få eller i nogle tilfælde kun én enkelt udbyder ind i varmen og hvad er så hele formålet med et udbud ?

Desuden oplever jeg at de offentlige institutioners medarbejdere ikke altid selv forstår eller er informeeret godt nok om indholdet af rammeaftalerne og tror så at de SKAL lægge alle deres ordrer inden for aftalen.

Ofte er det således at indkøbet skal have en vis størrelse før det skal i udbud, og netop her kunne de mindre virksomheder jo komme til. Men hvad hjælper det hvis man ikke får informeret medarbejderne godt nok og der så bare indkøbes på autopilot.

En sag som den seneste med ATEAS bestikkelsessag kan måske netop være godt for de små virksomheder på sigt, da man nu også kan få set nærmere på om praksis for SKI i det hele taget er hensigtsmæssigt og svaret er vist åbenlyst givet på forhånd efter denne sag.

  • 0
  • 0
Peter Stricker

Dennis, er du klar over, at du har genåbnet en meget gammel tråd?

Du studsede formodentlig over denne passage, såfremt du læste artiklen:

forventet ikrafttrædelse på de to aftaler i januar 2012.

Jeg er ligesom dig helt enig med Christian i, at SKI fremstår som en skadelig konstruktion. Men der er mere aktuelle artikler, der omhandler bæstet.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere