Derfor var der problemer med digitale valglister

25. november 2013 kl. 06:294
Derfor var der problemer med digitale valglister
Illustration: KMD.
Et tryk på den forkerte knap og opsætning af alle pc'er som mastere var nogle af de fejl, der gav problemer med de digitale valglister i fire kommuner.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

På mere end 600 valgsteder sad de valgtilfordnede klar ved en pc til at scanne stregkoden på vælgernes valgkort, så de kunne få udleveret deres stemmesedler til kommunalvalget og regionsrådsvalget 2013. I København, Brøndby, Køge og Høje Taastrup gik det imidlertid ikke helt efter planen.

Mange steder foregår valget stadig ved, at borgerne møder op med et valgkort, hvor de har fået tildelt et bestemt valgbord på afstemningsstedet. Ved valgbordet er en liste over de borgere, som er berettiget til at stemme, og de valgtilforordnede krydser vælgerne af i takt med, at de får udleveret deres stemmesedler.

Det er en proces, som kan skabe kø, hvis mange vælgere, der er tildelt det samme valgbord, møder op på samme tid, fordi det tager tid at finde det rigtige navn på listen.

KMD's valgcentral på valgdagen, hvor selskabet tog imod support-henvendelser fra kommunerne
Den digitale valgliste, som er udviklet af KMD, skal løse det problem ved at dele den samme valgliste mellem alle valgbordene på valgstedet og erstatte det manuelle opslag med scanning af en stregkode. Dermed kan vælgerne gå direkte til det valgbord med kortest kø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når alt altså virker. Det gjorde det 99 procent af tiden, men lige omkring klokken 9:00, hvor valget officielt åbnede, havde it-folkene og valgsekretærerne sved på panden flere steder.

»På Islands Brygge Skole var der problemer ved valgstart, fordi den ansvarlige ikke kunne logge på hoved-pc'en. Da klokken nærmede sig 9, valgte vi at rykke ud med en specialist i en taxa,« fortæller enhedschef Freddy Lassen fra It Support og Logistik i Københavns Kommunes Koncernservice til Version2.

Mens specialisten var på vej ud til skolen, lykkedes det at logge på systemet. På daværende tidspunkt var der mindre end et kvarter til valgstart, men valgsekretæren og it-folkene på afstemningsstedet vurderede, at systemet ville komme op at køre.

»Derfor får de ikke startet processen med den manuelle valgliste til klokken 9, og kan først gå i gang klokken 9:15. Omkring klokken 10 er den digitale valgliste oppe igen,« fortæller Freddy Lassen.

Det betød, at de vælgere, som var mødt op for at stemme, så snart valgstedet åbnede, måtte vente i et kvarter, før de kunne komme til at afgive deres stemmer, og dermed opstod der en kø.

Pillede pc'er ned for at få plads på bordene

Den digitale valgliste er et offline system, som kører på et lokalt netværk på valgstedet. I den mindste opsætning består den af én master, som kører på valgsekretærens pc, samt to 'slave-pc'er', som står ved hvert deres valgbord.

»Det er en decentral løsning, fordi man fra politisk side ikke ønskede, at der skulle være netværk ind i valglokalerne. Valgsekretæren downloader fire filer, som indeholder information om vælgerne på valglisten. I princippet er det et meget lille system, men som i resten af valghandlingen er der krav til processen,« fortæller Steen Østergaard med den uformelle titel som valggeneral i rollen som koordinator for den digitale side af valget hos KMD.

Et af kravene er, at man eksempelvis ikke kan scanne valgkort, før valghandlingen er sat i gang, ligesom systemet heller ikke må lukkes ned, før optællingen på valgstedet er officielt afsluttet.

Københavns Kommune havde også problemer på Nyboder Skole, som betød, at de første to timer foregik med valglister på papir.

»Systemet var sat op i god tid og startede fint op, og de fik distribueret data på pc'erne, men så gik det i stå. Teknikerne arbejdede i forhold til vejledningen sammen med vores backoffice, men klokken 8:55 vurderede teknikerne, at de ikke ville blive klar, så valgsekretæren iværksatte nødproceduren,« forklarer Freddy Lassen.

Nødproceduren indebærer, at man på forhånd bør have udskrevet papirudgaver af valglisterne, så man ikke skal til at gøre det på afstemningsstedet, mens vælgerne venter i kø.

»Men man skal for eksempel også geare op og gå fra måske to valgborde til fem. Derfor er vores råd også, at man lige skal snakke med os først, før man iværksætter nødproceduren,« siger Steen Østergaard.

Med en pc og en stregkodescanner på bordet, som ikke var til nogen nytte, efter man var gået over til papirlister, besluttede de på Nyboder Skole at pille pc'erne ned fra valgbordene for at få bedre plads.

»Men på et tidspunkt blev vi ringet op, fordi de gerne ville have de digitale valglister op at køre, så vi sendte en ekstra tekniker derud i taxa, og klokken 11 var de oppe igen,« fortæller Freddy Lassen.

Kom til at afslutte valget, før det var begyndt

KMD måtte give en hjælpende hånd på ét af valgstederne i Brøndby Kommune, hvor folkene på valgstedet havde fået sat gang i den forkerte procedure.

»De kom til at konsolidere valglisten. Til sidst på valgdagen har vi et trin, hvor man laver et udtræk af de vælgere, der har stemt. Det kom de til at starte om morgenen, så vi skulle hjælpe dem med at starte forfra,« fortæller Steen Østergaard.

Det er i øvrigt en proces, som kan gå lidt langsomt, og er derfor muligvis ét af de punkter, som KMD vil se på, om det kan forbedres til næste valg.

KMD har afholdt flere kurser for de kommunale medarbejdere, som skulle opsætte og betjene systemerne på valgstederne. Det er imidlertid et system, som sjældent bliver brugt, og derfor kan der ske menneskelige fejl.

Det var tilfældet i Køge Kommune, hvor man ville være godt forberedt på valgdagen ved at konfigurere alle pc'erne, som skulle ud på 16 valgsteder, på forhånd i it-afdelingen.

»Men de kom til at konfigurere alle pc'erne som mastere, så det virkede ikke. Vi hjalp dem med at omkonfigurere på to af valgstederne, og derfra kørte de det selv. De holdt hovedet koldt og tog en hurtig, pragmatisk beslutning og tog imod valgkortene og scannede dem ind bagefter,« forklarer Steen Østergaard.

Proceduren for at sikre, at overgangen mellem digital og papirbaseret valgliste ikke kan misbruges til at stemme to gange er, at valgkortene indsamles ved valgbordet. Man kan derfor scanne valgkortene ind, hvis man i en periode har kørt med papirvalglister og på den måde opdatere den digitale valgliste.

København overvejer myldretidsberedskab

Det var ikke alle problemer med de digitale valglister, som skyldtes fejlkonfigurationer eller brugerfejl. I Sengeløse i Høje Taastrup Kommune blev én af pc'erne til ét af valgstederne beskadiget under transporten til valgstedet. I samråd med KMD's supportteam gik valgstedet over til valglister på papir.

Både hos KMD og i Københavns Kommune er der generel tilfredshed med, hvordan systemet kørte, men fejlene betyder dog, at der kan være ting, som skal laves om til næste valg.

»25 valgsteder kørte upåklageligt. Vi havde et par problemer ved opstarten, og det er et kritisk tidspunkt, så der skal vi evaluere, hvordan vi starter, og for eksempel se på, om vores specialister er tæt nok på. Der er noget logistik med, at de skal gennem Københavns trafik, så måske er vi nødt til at have dem placeret strategisk på en anden måde,« siger Freddy Lassen fra Københavns Kommune Koncernservice.

KMD's system har været brugt ved både det forrige kommunalvalg i 2009 og ved folketingsvalget i 2011, men i år var den hidtil mest omfattende brug af systemet. Cirka to tredjedele af de 98 kommuner har købt systemet, men det er dog ikke alle valgsteder i kommunerne, hvor de bruges.

I København er det eksempelvis endnu kun på godt halvdelen af valgstederne, at der bliver anvendt digitale valglister.

»Vi betragter det som en succes med nogle ganske få incidents. Vi har behov for at evaluere med de steder, hvor der var problemer for at få styr på, hvad der skete. Så må vi overveje, om der er noget i løsningen, der skal gøres mere robust, eller om undervisningen skal tilrettes,« siger Steen Østergaard fra KMD.

Selvom der findes en manuel proces, valgstederne kan gå over til, og problemerne har været små, så er at valg så stor en begivenhed, at KMD vil undgå selv små problemer.

»Når der sker sådan noget som på Islands Brygge, så får det jo enormt stor bevågenhed, og så er det lige meget, hvad årsagen. Så vi har et fælles ønske med kommunerne om, at vi ikke har den slags hændelser, fordi det skaber støj og nervøsitet,« siger Steen Østergaard.

4 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
25. november 2013 kl. 13:58

Ak ja, sådanne problemer må man jo forvente, når man indfører IT. Heldigvis er der ingen døde... (så vidt jeg ved)

Men gad vide, hvor mange af de morgenfriske vælgere der modvilligt blev sofavælgere??

Og gad vide, om de stemmer ville have haft en betydning på valgets udfald?

Og det er ikke engang begynder-problemer, da der jo også var forsøg med elektroniske valglister ved sidste valg. Så børnesygdommene burde der været taget hånd om.

Gad vide hvad KMD mener med at de vil "undgå selv små problemer".

Måske er noget galt med deres definition af "små problemer"?

2
25. november 2013 kl. 15:01

Problemet er jo, at man stoler blindt på et IT-system, og dernæst stoler blindt på, at ikke-specialister kan drive sådan et system. Hvor nemt er det mon at snyde et sådan system?

Alle de fejl som er beskrevet i artiklen kunne (burde?) man have forudset kunne ske.

3
25. november 2013 kl. 15:18

Og når sådan nogle ting kan ske for oven i købet relativt simple systemer, så burde man måske stoppe op og vurdere tvangsdigitalisering af samfundet, samt indse at der er ting der gøres bedst på helt jordnære måder.

4
25. november 2013 kl. 16:26

Eller man kunne gøre hele det forberedende arbejde langt grundigere, og langt tidligere, og lavet generalprøve i god tid.

Jeg har selv været med til større projekter hvor vi netop havde styr på det hele, men også var forberedt på at det hele kunne ramle på selv de mindste ting.

Jeg har så også været på med mange af de nationale test i skolerne, her havde vi netop 100% styr på alt, og jeg mener alt, men var desværre afhængige af, ja igen! de udefra styrende kræfter der som sædvanlig ikke havde tjek på belastningen. Og det er endda den enkleste sag at vurderer kapaciteten i sådanne projekter, man kender antallet af elever, tidspunkterne datamængden, der er kort sagt ingen ting der forhindre dem i at bygge systemet til spidsbelastningen +xx%

Det samme gør sig gældende i alle sammenhænge i samfundet. Man ved når en kvinde bliver gravid (hun går til læge) altså ved man hvornår hun føder ca. Man ved hvornår barnet er parat til børnehave/fritidshjem. Man ved hvornår barnet er parat til skolen/gymnasiet/universitetet osv. Man har alle muligheder for at forberede samfundet på antallet af nye borgere, men bliver overraskede hvert år.

Det samme med ældre. Man ved hvor mange af en årgang der bliver xx år og skal på pension, og alligevel bliver man overrasket.

OG MAN VED HVOR MANGE VÆLGERE DER ER. MAN VED HVOR OG HVORNÅR VALGET FOREGÅR. Og har derfor alle muligheder for at optimere valghandlingen uden problemer.

Hellere en stor overkapacitet end en lille underkapacitet. En god forberedelse er halvdelen af arbejdet udført.