Derfor er nye toldsystemer et højrisiko-projekt: »Det er meget sandsynligt, at indholdet kan ændre sig undervejs«

Illustration: Henning Mølsted
It-projektet DMS er det største i den store udskiftning af toldsystemer, der er undervejs i Skatteministeriet. Version2s søsternedie, DigiTech, har kigget på it-rådets risikovurdering af projektet.

Skattevæsenet skal i de kommende år udskifte en række vigtige it-systemer på toldområdet for at leve op til den nye toldforordning fra EU (EUTK).

Derfor søsatte Skat for nylig et stort udbud på en ny platform til blandt andet import og eksport - og ifølge Statens It-råd er der tale om et højrisikoprojekt.

Det fremgår af et anbefalingsbrev fra Statens It-råd til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som Version2s søstermedie, DigiTech, har fået aktindsigt i.

»Projektet for Import og Declaration Management Solution (DMS) vurderes at have høj risiko,« skriver Birgit Nørgaard, der er næstformand i Statens It-råd.

Halvdelen af årsagerne til, hvorfor projektet vurderes at have høj risiko, er undtaget fra aktindsigten med den begrundelse, at udbuddet stadigvæk er i gang. 

Der henvises dog til »projektets størrelse og kompleksistet« og »en meget stram tidsplan givet af EU-frister«, ligesom it-rådet også frygter, at EU kan finde på at stille nye krav midt i projektet.

Det er meget sandsynligt, at projektets indhold kan ændre sig undervejs blandt andet på grund af ændrede regler fra EU.

Det største projekt i kæmpe told-modernisering

DMS-projektet er det største i en række af store udskiftninger for at implementere EUTK i Danmark.

Systemplatformen skal til en start understøtte import for på sigt at kunne udvides med funktionalitet og interne EU-forsendelser. 

Læs også: Nye toldregler sender Skatteministeriet ud i kæmpe it-udbud på 600 millioner kroner

De to sidste bliver dog håndteret i selvstændige projekter med selvstændige budgetter, og DMS-udbuddet til en værdi af 600 millioner kroner handler således om at få etableret platformen med import-funktionalitet.

»Import dækker over alle de angivelsesprocesser, der er nødvendige, for at virksomheder og forbrugere i Danmark kan importere varer fra tredjelande (dvs. lande uden for EU) med de procedurer og harmoniseringer, EUTK foreskriver,« hedder det i brevet fra Statens It-råd.

Massevis af integrationer

Ifølge en orientering til Folketingets skatteudvalg kommer EUTK til at have betydning for 19 it-systemer i det danske skattevæsen, og implementeringen kompliceres af, at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles systemer.

Kort sagt ligger der en stor opgave i integrationer, og alene i det aktuelle DMS-udbud skal der etableres 25 integrationer både internt i skattevæsenet og til andre organisationer.

»Projektet skal etablere en lang række integrationer til andre systemer, herunder også integrationer, der er kritiske for angivelsesprocessen, både i og uden for Skatteforvaltningen. En del af disse nye integrationer kræver ændringer i de pågældende,« skriver Birgit Nørgaard i anbefalingsbrevet fra Statens It-råd.

Læs også: Tidlig digitalisering giver bagslag: Danmark rammes hårdt af milliarddyr it-udskiftning på toldområdet

Hun påpeger, at det kan blive problematisk, hvis der for eksempel ikke er afsat midler til de påkrævede ændringer i systemer, der ligger hos myndigheder eller organisationer uden for skattevæsenet.

»Erfaringsmæssigt betyder krav om ændringer i tilgrænsende systemer en høj grad af koordinering, og der opstår ofte betydelige udfordringer, særligt hvis der ikke på forhånd er sikret fuld finansiering. It-rådet anbefaler, at styrelserne sikrer, at der er afsat midler til alle de nødvendige ændringer i de tilgrænsende systemer internt i Skatteforvaltningen, og at der på et tidligt tidspunkt etableres fornødne aftaler med de eksterne parter, herunder sikring af, at der også her er afsat ressourcer til, at systemændringerne kan være klar til tiden.«

I et svar skriver Charlotte Møller og Andreas Berggreen, der er direktører i henholdsvis Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, at de tager rådets anbefalinger til efterretning.

»Projektet vil, som anbefalet, løbende og tidligt igangsætte en dialog med interne og og eksterne integrationspartnere med henblik på at sikre, at der etableres fornødne aftaler, og at integrationspartnerne har afsat de fornødne midler og ressourcer til eventuelle systemændringer.«

Svært at overholde tidsfrist

EUTK og den tilhørende it-udskiftning skal ske frem mod 2025, men som tidligere omtalt i DigiTech bliver det tilsyneladende svært for de danske myndigheder at overholde tidsplanen.

Læs også: Nye toldsystemer er større end EFI-afløser og ejendomsvurderinger: »Det vil blive meget vanskeligt at overholde tidsfristerne«

For nylig udgav Skatteministeriet sit såkaldte 'Eftersyn af akutte it-problemer’, og her skriver ministeriets embedsværk selv, at man er bagud.

»De nuværende tidsfrister for implementeringen af det nye europæiske toldkodeks og de nye momsregler er stramme og risikofyldte. Samtidig er implementeringen kompliceret af, at der både skal udskiftes systemer og tages højde for gensidige afhængigheder mellem it-systemerne.«

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere