Derfor er nye toldsystemer et højrisiko-projekt: »Det er meget sandsynligt, at indholdet kan ændre sig undervejs«

13. november 2019 kl. 16:34
Derfor er nye toldsystemer et højrisiko-projekt: »Det er meget sandsynligt, at indholdet kan ændre sig undervejs«
Illustration: Henning Mølsted.
It-projektet DMS er det største i den store udskiftning af toldsystemer, der er undervejs i Skatteministeriet. Version2s søsternedie, DigiTech, har kigget på it-rådets risikovurdering af projektet.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Skattevæsenet skal i de kommende år udskifte en række vigtige it-systemer på toldområdet for at leve op til den nye toldforordning fra EU (EUTK).

Derfor søsatte Skat for nylig et stort udbud på en ny platform til blandt andet import og eksport - og ifølge Statens It-råd er der tale om et højrisikoprojekt.

Det fremgår af et anbefalingsbrev fra Statens It-råd til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som Version2s søstermedie, DigiTech, har fået aktindsigt i.

»Projektet for Import og Declaration Management Solution (DMS) vurderes at have høj risiko,« skriver Birgit Nørgaard, der er næstformand i Statens It-råd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Halvdelen af årsagerne til, hvorfor projektet vurderes at have høj risiko, er undtaget fra aktindsigten med den begrundelse, at udbuddet stadigvæk er i gang. 

Der henvises dog til »projektets størrelse og kompleksistet« og »en meget stram tidsplan givet af EU-frister«, ligesom it-rådet også frygter, at EU kan finde på at stille nye krav midt i projektet.

Det er meget sandsynligt, at projektets indhold kan ændre sig undervejs blandt andet på grund af ændrede regler fra EU.

Det største projekt i kæmpe told-modernisering

DMS-projektet er det største i en række af store udskiftninger for at implementere EUTK i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemplatformen skal til en start understøtte import for på sigt at kunne udvides med funktionalitet og interne EU-forsendelser. 

De to sidste bliver dog håndteret i selvstændige projekter med selvstændige budgetter, og DMS-udbuddet til en værdi af 600 millioner kroner handler således om at få etableret platformen med import-funktionalitet.

»Import dækker over alle de angivelsesprocesser, der er nødvendige, for at virksomheder og forbrugere i Danmark kan importere varer fra tredjelande (dvs. lande uden for EU) med de procedurer og harmoniseringer, EUTK foreskriver,« hedder det i brevet fra Statens It-råd.

Massevis af integrationer

Ifølge en orientering til Folketingets skatteudvalg kommer EUTK til at have betydning for 19 it-systemer i det danske skattevæsen, og implementeringen kompliceres af, at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles systemer.

Kort sagt ligger der en stor opgave i integrationer, og alene i det aktuelle DMS-udbud skal der etableres 25 integrationer både internt i skattevæsenet og til andre organisationer.

»Projektet skal etablere en lang række integrationer til andre systemer, herunder også integrationer, der er kritiske for angivelsesprocessen, både i og uden for Skatteforvaltningen. En del af disse nye integrationer kræver ændringer i de pågældende,« skriver Birgit Nørgaard i anbefalingsbrevet fra Statens It-råd.

Hun påpeger, at det kan blive problematisk, hvis der for eksempel ikke er afsat midler til de påkrævede ændringer i systemer, der ligger hos myndigheder eller organisationer uden for skattevæsenet.

»Erfaringsmæssigt betyder krav om ændringer i tilgrænsende systemer en høj grad af koordinering, og der opstår ofte betydelige udfordringer, særligt hvis der ikke på forhånd er sikret fuld finansiering. It-rådet anbefaler, at styrelserne sikrer, at der er afsat midler til alle de nødvendige ændringer i de tilgrænsende systemer internt i Skatteforvaltningen, og at der på et tidligt tidspunkt etableres fornødne aftaler med de eksterne parter, herunder sikring af, at der også her er afsat ressourcer til, at systemændringerne kan være klar til tiden.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et svar skriver Charlotte Møller og Andreas Berggreen, der er direktører i henholdsvis Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, at de tager rådets anbefalinger til efterretning.

»Projektet vil, som anbefalet, løbende og tidligt igangsætte en dialog med interne og og eksterne integrationspartnere med henblik på at sikre, at der etableres fornødne aftaler, og at integrationspartnerne har afsat de fornødne midler og ressourcer til eventuelle systemændringer.«

Svært at overholde tidsfrist

EUTK og den tilhørende it-udskiftning skal ske frem mod 2025, men som tidligere omtalt i DigiTech bliver det tilsyneladende svært for de danske myndigheder at overholde tidsplanen.

For nylig udgav Skatteministeriet sit såkaldte 'Eftersyn af akutte it-problemer’, og her skriver ministeriets embedsværk selv, at man er bagud.

»De nuværende tidsfrister for implementeringen af det nye europæiske toldkodeks og de nye momsregler er stramme og risikofyldte. Samtidig er implementeringen kompliceret af, at der både skal udskiftes systemer og tages højde for gensidige afhængigheder mellem it-systemerne.«

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger