Derfor blev Dataetisk Råd ikke hørt om ny skattelov

12. januar 2022 kl. 06:0212
Derfor blev Dataetisk Råd ikke hørt om ny skattelov
Illustration: Bigstock/Krakenimages.com.
Råd har ikke resurser til at screene alle lovforslag. Skatteministeriet tilføjer gerne Rådet på høringslisten.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Dataetisk Råd blev ikke hørt om ny skattelov, som rådets formand, Johan Busse, kalder »stærkt bekymrende.«

»Dataetisk Råd bliver hørt over lovforslag, men langt fra i alle relevante tilfælde, og dette er jo skoleeksemplet på et lovforslag, der er spækket med dataetiske problemstillinger,« skriver Johan Busse i en mail til Version2.

Rådets opgave er blandt andet fastsat til at: ‘rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og ny teknologi.’

Johan Busse fortsætter:

Log ind og læs videre
Du kan læse indholdet og deltage i debatten ved at logge ind eller oprette dig som ny bruger, helt gratis.
12 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
12
13. januar 2022 kl. 11:18

Data etisk råd består af medlemmer, som sidder i mange jobs og råd og interessegrupper mv.

Jeg tillader mig at have den opfattelse af, at det er de samme personer der går igen i mange råd og NGOer.

I kunne jo tage ledige jurister med i rådets arbejde, der har speciale inden for IT og lovgivning såfremt I har for travlt.

Venlig hilsen Henrik Rose, Cand. Jur.

11
13. januar 2022 kl. 10:18

Datatilsynet gør i øvrigt opmærksom på databeskyttelseslovens § 28, hvorefter der skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet ved udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle forskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Jamen, så er det jo bare - hvis viljen er der - at omformulere den pågældende § 28 til:

der skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet og Dataetisk Råd ved udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle forskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Hvis altså Dataetisk Råd skal være andet end et figenblad for amokløben digitalisering og samkøring ....

10
13. januar 2022 kl. 09:29

IMHO er kæden hoppet lidt af for SKAT her.

Og der er da også et par ret gode bemærkninger fra Datatilsynet i deres hørings til lovforslaget, jeg citerer:

Datatilsynet skal herom bemærke, at det, som Skatteministeriet selv har peget på, følger af
databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og ikke må viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål (»formålsbegrænsning«).</p>
<p>Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra b, er, jf. artikel 6, stk. 4, imidlertid ikke til hinder for viderebehandling af personoplysninger, hvis behandlingen er hjemlet i national ret, som udgør en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til de mål, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1</p>
<p>Datatilsynet har i den forbindelse forstået på lovforslagets bemærkninger, at lovforslaget er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Unionens eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser (bl.a. økonomiske og finansielle interesser), jf. databeskyttelsesforordnin gens artikel 23, stk. 1, litra e.</p>
<p>Hvad der udgør generelle samfundsinteresser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 23, stk. 1, litra e, er i sidste ende en politisk beslutning. Det står ikke Datatilsynet klart, om det ovenstående også er tilfældet i forhold til den foreslå ede bestemmelses stk. 1 og 2.</p>
<p>Datatilsynet har noteret sig, at det ved fastsættelsen af regler efter skattekontrollovens § 67 a, stk. 3, jf. lovforslagets § 3, nr. 1, vil skulle vurderes, om betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 23 er opfyldt, og minimumskravene i artikel 23, stk. 2, derved skal være opfyldt.</p>
<p>Datatilsynet gør i øvrigt opmærksom på databeskyttelseslovens § 28, hvorefter der skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet ved udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle forskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Den sidste er jo lidt af en sviner at SKAT ikke har overholdt loven da de har udarbejdet loven, ved ikke at indrage Datatilsynet.

Høringen:https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65416

Høringsvar:https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/92a1e716-1a74-40de-9217-fbe62ca939f2/H%C3%B8ringssvar.pdf

// Jesper

9
12. januar 2022 kl. 19:06

..., at alle lovforslag, der omhandler noget med samkøring af persondata, bør en tur om Dataetisk Råd.

Og man skulle synes, at Skatteministeriet har været klare over, at dette lovforslag indeholdt noget med samkøring af persondata.

(Det må vi da sør'me håbe.. ellers hører alt da op...)

8
12. januar 2022 kl. 17:24

"Såfremt Dataetisk Råd måtte være interesserede i fremover at modtage alle lovudkast, som Skatteministeriet sender i høring, så tilføjer vi dem gerne på høringslisten."

Så skal de f..... få lov at læse alt igennem.

Så har man fjernet enhver tvivl om at Skatteministeriet IKKE vil kigges i kortene.

Uanset at det er uheldigt at lade Skatteministeriet afgøre hvad som er relevant, så kan der ikke være tvivl om at dette ER relevant for det lovforslag.

7
12. januar 2022 kl. 13:20

Busse skriver følgende:

Vi skal huske, at teknologien bag er den samme, som fejler ved at markedsføre graviditetstest børn i 3. klasse, eller sørger for, at der popper en reklame op for græsslåmaskiner i dit feed, selv om du bor i lejlighed

På den baggrund bør han diskvalificeres.

Det er absurd at forsøge at sidestille den slags. Og totalt ødelæggende for en oplyst debat.

Man benyttede sig også af addition til beregning af risici på Chernobyl. Vi skal huske på at det er SaMmE TeKnOloGi bag SKATs algoritmer.

Et mindstekrav til et råd, som skal rådgive om etik, må være at der fremføres argumenter sagligt.

6
12. januar 2022 kl. 12:44

Det er - efter min bedste overbevisning - ikke en "fejl" at rådet ikke blev hørt. Det kan simpelthen ikke passe, at et lovforslag af den krakter ikke bliver tænkte længere igennem, og ingen har bemærket noget. Ministeriet har helt sikkert været klar over at man risikerede en hvepserede, og derfor har de forsøgt at snige den igennem. Læs iøvrigt Busses kommentar her: https://www.altinget.dk/artikel/johan-busse-ny-lov-giver-skat-indsigt-i-hvor-meget-du-satte-din-kaffemaskine-til-salg-for-paa-den-blaa-avis

4
Journalist -
12. januar 2022 kl. 12:25
Journalist

Ups, for dælen. Det er rettet nu. Tak.

2
12. januar 2022 kl. 11:46

Det er jo et spændende spørgsmål, om det er ministeriernes opgave at afgøre hvilke forslag, som rådene skal tage stilling til, eller om det er rådene, som skal afgøre, om der er noget potentielt problematisk i lovforslag.

Alternativt kan man nedsætte et rådråd, som varetager opgaven med at ringe til de forskellige råd, hvis der er et lovforslag, som måske skal kigges igennem,

Der kan evt. nedsættes et rådrådråd, som bistår med at rådgive rådrådet.

1
12. januar 2022 kl. 11:16

og deres adfærd via deres økonomi. Man kan også “flytte” dem til en anden landsdel, og kalkulere med at ingen flytter med, hvis de bliver for åbenhjertige. Og ved generelt at lade være med spørge dem, undgår man jo uønskede svar - og ikke mindst sagligt begrundede svar, som kan være ret irriterende kombineret med topstyring.