Datatilsynet: OK at dataprofilere ledige

15. juli 2019 kl. 07:305
Datatilsynet: OK at dataprofilere ledige
Illustration: STAR.
Det er i orden i forhold til persondataretten, at jobcentrene profilerer ledige med et dataværktøj for at afklare risikoen for langtidsledighed, lyder det i nyt høringssvar fra Datatilsynet.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Det er i orden i forhold til persondatafordningen, at jobcentrene samkører data og skaber dataprofiler af arbejdsløse ud fra en række oplysninger, bl.a. frafaldshistorik, motivation, kompetencer og forventninger, for at afdække risikoen for arbejdsløshed.

Det er konklusionen fra Datatilsynet i et supplerende høringssvar til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I maj blev der ellers rejst tvivl om, hvorvidt datasamkørslen er i strid med databeskyttelsesforordningen GDPR. Blandt andet kaldte lektor Hanne Marie Motzfeldt, Center for Informations- og innovationsret, Københavns Universitet, lovforslaget for »ekstremt vidtgående«.

Men Datatilsynet mener altså ikke - med de oplysninger om værktøjet, som er kommet frem - at dataprofileringen strider mod GDPR:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»På baggrund af de foreliggende oplysninger om anvendelsen af værktøjet og om karakteren af de variable - herunder de indhentede baggrundsoplysninger - der indgår i den matematiske analysemodel, er det endvidere Datatilsynets opfattelse, at behandlingen af personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af afklaringsværktøjet ligger inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven,« skriver Datatilsynet i høringssvaret.

Tilsynet lægger vægt på, at der ifølge lovbemærkningerne ikke træffes afgørelser udelukkende på baggrund af konklusioner fra afklaringsværktøjet.

»(...) afklaringsværktøjet skal bruges til at understøtte sagsbehandlernes faglige vurdering med henblik på at forbedre muligheden for at tilbyde den rette indsats,« lyder det.

Dog tilføjer tilsynet i høringssvaret, at det er væsentligt, at der løbende foretages en evaluering af anvendelsen af værktøjet, bl.a. med henblik på en vurdering af, om de anvendte variable i den matematiske model fortsat er relevante og brugen heraf sagligt begrundet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»En sådan løbende evaluering og fornøden justering af den anvendte analysemodel må efter tilsynets opfattelse anses for at være af afgørende betydning for at sikre de registreredes rettigheder og herunder undgå usaglig forskelsbehandling,« lyder det fra tilsynet.

Hanne Marie Motzfeldt giver i et tweet udtryk for, at Folketinget bør tage stilling til, om det værdimæssigt er i orden at måle borgere på den måde.

Dataprofilering siden 2014

Profilering af ledige med væktøjet har stået på siden 2014, fremgår det også af høringssvaret. Det fremgår samtidig, at afklaringen foregår ved at den ledige udfylder et skema på Jobnet, hvorefter dataværktøjet skaber en statistisk baseret risikoprofil, i forhold til om den ledige tilhører en gruppe af personer, der i gennemsnit har en forhøjet risiko for langtidsledighed.

Udfyldelse af forberedelsesskemaet – og dermed vurderingen af risiko for langtidsledighed – er frivilligt for den ledige, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, oplyst til Datatilsynet.

Datatilsynet har afgivet det lidt specielle såkaldte 'supplerende høringssvar' til netop det landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj, som kan benyttes af jobcentre og arbejdsløshedskasser, fordi tilsynet via bl.a. pressen var blevet opmærksom på, at dele af lovforslaget vedrørte behandling af personoplysninger, men som tilsynet ikke havde taget stilling til i forbindelse med en tidligere høring i starten af året.

Materialet, der ligger til grund for Loven om beskæftigelsesindsats, fylder mere end 1.000 sider, og tilsynet giver også udtryk for, at STAR burde have præsenteret tilsynet for de dele, der omhandler dataprofileringen op til høringen i vinter:

»Datatilsynet har endvidere tilkendegivet, at det under hensyn til karakteren af de omhandlede dele af lovforslaget er Datatilsynets opfattelse, at tilsynet (om fornødent efter lovforslagets fremsættelse) burde have været hørt over disse dele af det fremsatte lovforslag.«

5 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
16. juli 2019 kl. 07:42

Version2's brugere er rigtige gode til at brokke sig og konstatere at der er et problem, men hvad gør de? Hvem udtænker, udvikler og vedligeholder de systemer som overvåger danskere? Danskere. Tænk lidt over det engang.

Hvis man skulle tro på, at Version2's læsere rent faktisk har forstand på IT, så sidder de sikkert ikke i en position, hvor de har muligheden for at yde indflydelse. Der synes at være en omvendt proportionalitet mellem indflydelse og viden om IT.

4
15. juli 2019 kl. 13:51

Fra artiklen:

Tilsynet lægger vægt på, at der ifølge lovbemærkningerne ikke træffes afgørelser udelukkende på baggrund af konklusioner fra afklaringsværktøjet.

Lad mig citerer fra Teslas hjemmeside:

Tesla Autopilot relieves drivers of the most tedious and potentially dangerous aspects of road travel. We're building Autopilot to give you more confidence behind the wheel, increase your safety on the road, and make highway driving more enjoyable. While truly driverless cars are still a few years away, Tesla Autopilot functions like the systems that airplane pilots use when conditions are clear. <em>The driver is still responsible for, and ultimately in control of, the car.</em>

(https://www.tesla.com/blog/your-autopilot-has-arrived - min fremhævning)

...og hvad sker der, når systemerne fungerer meget godt, og hverdagen indfinder sig. Ja, så overlader man styringen til systemerne trods eksplicitte advarsler om det modsatte.

Listen af tåbeligheder, som Tesla ejere kan finde på, i direkte modstrid med de ganske tydelige instruktioner som producenten ledsager produktet med, er lang (så lang, at jeg skal undlade at komme med eksempler). For mennesker er kun mennesker. Vi kan levere den kritiske sans og den sunde fornuft, som systemerne så kritisk mangler, men vi er også nemme at distrahere og har så nemt ved at kede os, og så laver vi overspringshandlinger.

Det værste af det hele er, at når systemet så fejler, og når den menneskelige overvågning også fejler, så bliver ansvaret væk. Mennesket vil sige, jamen systemet sagde, og det plejer at have ret. Og systemkonstruktøren vil henvise til, at der var blevet understreget et behov for overvågning.

Jeg tror ikke en meter på, at det i praksisk gør en forskel, at man siger, at der ikke skal træffes afgørelser udelukkende på baggrund af konklusioner fra værktøjet.

PS: Og selv hvis man endelig har modet til at gå op imod systemet, så skal man på en helt anden måde have argumenterne i orden.

3
15. juli 2019 kl. 09:22

Version2's brugere er rigtige gode til at brokke sig og konstatere at der er et problem, men hvad gør de? Hvem udtænker, udvikler og vedligeholder de systemer som overvåger danskere? Danskere. Tænk lidt over det engang.

Datatilsynet og forbrugerombudsmanden har været passive i årevis, dette er jo ikke noget nyt.

Og det er jo ikke kun på IT at der er problemer, kasketter med et bestemt bogstav er ulovlige, kun statslige certificerede må nu pleje danske pindsvine i nød og så meget mere.

Men hvem gør noget?

2
15. juli 2019 kl. 09:06

Danmark er et diktatur værdigt, slet og ret.

Dem der har det godt, synyes det er det fedeste land at bo i, men dem som bliver syge eller arbejdsløse bliver set ned på og udskammet.

Det her er burde være det sidste søm i kisten af ydmygelser, som man kan udsætte folk for, men det er det desværre nok ikke.

Groft sagt kunne man sige at kreaturvognene er endnu på hold, men hvor længe går der inden at folk skal gemmes væk, for de skal da ikke påvirke det perfekte og meste lykkelige land i verden i en negativ retning?

1
15. juli 2019 kl. 07:44

Alle barrierer tromles ned, bid for bid.... hvad skal vi med et Datatilsyn, hvis det ikke beskytter vores ret til privatliv? Hvad skal vi med GDPR, når overvågningskapitalisterne allerede har taget kvælertag på vore institutioner, vore værdier, vore embedsfolk og vore politikere, har bemægtiget sig definitionsretten over, hvad ord som "privatliv", "menneskeret", "samtykke til behandling" (se dagens artikel om vore sundhedsdata" osv. betyder, og har købt sig/afpresset sig til retten til at definere sådanne besværlige ord ud fra overvågnignskapitalismens behov? Alle rettigheder til en privatsfære væk i et fingerknips - "Keine hexerei, nur behändigkeit"

Vi ikke engang bliver kuppet - vi er blevet kuppet allerede - kuppet ud af vore egne liv. Nu afsløres det bid for bid. Blodbadet er begyndt.