Datatilsynet kritiserer skarpt digital eksamensovervågning på gymnasium

Frederica Gymnasium har overvåget digitalt imod eksamenssnyd uden at have et tilstrækkeligt grundlag - men også uden at undersøge omfanget af it-værktøjets overvågning.

Datatilsynet udtraler »alvorlig kritik« af Fredericia Gymnasiums brug af værktøjet Examcookie, som eleverne skal downloade på deres pc for at overvåge for eksamenssnyd.

Det fremgår af en afgørelse fra Datatilsynet.

Datatilsynet mener både, at gymnasiet ikke har haft grundlaget for indsamlingen af data i orden - og desuden har man ikke styr på, hvor meget data der indgår i overvågningen.

Læs også: ITU-professor: »Der kan aldrig udvikles en digital prøvevagt, der ikke kan omgås«

Fredericia Gymnasium har »ikke i tilstrækkelig grad (..) redegjort for, at behandlingen af de indsamlede oplysninger om alle eksaminander var tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der var nødvendigt i forhold til formålet om at opdage og forebygge eksamenssnyd. Endvidere fandt Datatilsynet, at Fredericia Gymnasium ikke havde iagttaget oplysningspligten«, fremgår det af afgørelsen.

Omfattende overvågning

Examcookie registrerer ifølge Datatilsynet al aktivitet på computeren, herunder aktive URL-adresser, netværksadgange, processorer, clipboard og tager skærmdumps ved større skærmændringer.

Og problemet er ikke bare, at gymnasiet ikke har styr på dokumentationen for, at overvågningen følger persondatareglerne. Man har også sat overvågningen i værk uden at undersøge, hvilken databehandling der foregår i værktøjet, og om den er lovlig, anfører tilsynet:

»Datatilsynet bemærkede, at sagen efterlod et indtryk af, at Fredericia Gymnasium ikke var bevidst om omfanget af behandlingen, og måden hvorpå elevernes personoplysninger blev behandlet, og at det ikke stod Datatilsynet klart, om Fredericia Gymnasium havde overvejet, om brugen af Examcookie kunne ske inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler. Dette fandt Datatilsynet i sig selv kunne have givet anledning til kritik.«

Derfor er behandling af personoplysninger ikke sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Tilsynets overvejelser om sanktioner stopper ikke her. Tilsynet har nemlig overvejet at politianmelde Fredericia Gymnasium med henblik på, at politiet kunne efterforske sagen nærmere, da Fredericia Gymnasiums svar ikke var fyldestgørende, og da Fredericia Gymnasium har givet modstridende oplysninger.

Efter flere høringer af Fredericia Gymnasium finder Datatilsynet imidlertid, at sagen er tilstrækkelig oplyst til, at tilsynet kan træffe afgørelse, fremgår det af afgørelsen.

Datatilsynet indte sagen mod gymnasiet den 23. august 2018 efter medieomtale af dette gymnasiums og en række andre gymnasiers brug af Examcookie.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (27)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Jan Heisterberg

Som sagen er fremstillet, og afgjort, så er kritikken af dette gymnasium - og andre lignende - berettiget.

Der er tilsvarende også derfor god grund til, af tekniske årsager, ikke at benytte overvågning ved dette års eksaminer.

Men det principielle ? Ønsker vi, den voksne, ansvarlige, generation, at nogle skoleelever og studerende tiltager sig ret til snyd og bedrag - bare fordi de kan og fordi “samfundet” i afmagt ikke opretholder et niveau af præventiv kontrol ?

Jeg mener kontrol i eksamenssituationen er et vilkår. For de få, som finder dette vilkår uacceptabelt, kan samfundet så financiere en eksamens-pc efter ansøgning. Kontrollen skal udføres professionelt og bedst muligt (State-of-the-Art) OG på en generelt acceptabel måde. For eksempel ved at INGEN som udgangspunkt har adgang til data fra logningen BORTSET fra 1) stikprøver, 2) begrundet mistanke. Kontrol udføres i begge tilfælde af udefra kommende, beskikkede, kontrollanter OG med fører altid notifikation af eleven om a) kontrol gennemført, b) resultatet.

På denne måde synes jeg ikke den mest rabiate forkæmper for privatliv har ret meget at komme efter. Hvorfor skal nogle unge leve med at få af deres kammerater snyder ? Det er urimeligt.

Fartkontrol, lygtekontrol, billetkontrol, nummerpladeregistrering på veje og trafikmidler er jo OGSÅ indgreb og overvågning. Fordi tillid er godt, men krontrol er bedre.

 • 4
 • 8
#3 Rolf Andersen

Måske var det bedre, hvis samfundet uddelte et eksemplar af George Orwell's fremragende bog '1984' til samtlige unge (og voksne og politikere ;)

Ikke som lærebog i samfundsindretning, men som den dystopi, den blev skrevet som.

 • 6
 • 0
#5 Jan Heisterberg

Hvem havde forestillet sig, at det skulle være muligt i en styrelse at tilrane sig 125+ mio. kroner ? Eller at bruge blanketter til at tilrane sig 12+ mia. kroner fra Skat ? Eller bruge filialer og vekselkontorer til hvidvask OG dermed kriminel og ublu fortjeneste som selv en blind, døv og dum kan genkende ?

Tillid ER godt, kontrol er nødvendig.

De gode græder, de onde ler - når de “smarte” narre os andre !

 • 2
 • 7
#6 René Nielsen

Følsomme data er ”følsomme data” og længere er den historie sådan set ikke.

Jeg mener at det er afsporet at snakke om overvågning uden at tale om hvad som overvåges.

Den måde som Examcookie fungerer på, er i min optik ikke lovlig og har aldrig været det, fordi programmet ikke kan undgå at overføre følsomme data som ligger på en PRIVAT PC.

Det er ikke et spørgsmål om f.eks. et skærmdump som indeholder et privat billede bliver brugt til noget eller ikke. Det et spørgsmål om det billede som nyder en særlig lovmæssig beskyttelse bliver kopieret fra computeren. Det må det ikke.

En seriøs virksomhed ville ikke bruge ressourcer på at udvikle et program som Examcookie.

Det man burde gøre var at opbygge et miljø hvori en eksamen kan afvikles, overvåges og kontrolleres. Det kan f.eks. være en Citrixløsning med virtuelle PC’ere eller som i Finland hvor hver elev får udleveret en USB som der så bootes op fra og som indeholder den software og de oplysninger som eleven må tilgå.

Denne USB læser ikke indholdet af den private computer og er derfor ikke i strid med nogen love vedr. privatlivets fred.

Examcookie er et fejlkoncept og er i min optik sluppet utroligt billigt. De burde have fået GDPR maksimalbøden på stedet.

 • 19
 • 0
#8 Søren Pedersen

Enig med Claus. Den her fokus på snyd til eksamen har taget totalt overhånd.

Hvad er det for et scenarie vi forsøger at undgå ved at forhindre snyd? Hvad er konsekvenserne af at en elev kommer "ufortjent" på universitetet, enten klarer hun sig (og hvor ufortjent er det så?) eller også mangler hun viden og må droppe ud igen.

Lad bare nogle eksamensvagter patruljere så det ikke føles alt for nemt, men lad være med at totalovervåge folks computere med programmer der tager screenshots osv.

 • 13
 • 0
#9 Niels Elgaard Larsen

Jeg mener kontrol i eksamenssituationen er et vilkår. For de få, som finder dette vilkår uacceptabelt, kan samfundet så financiere en eksamens-pc efter ansøgning.

Man kunne også bare lave eksaminer, hvor de studerende ikke skulle surfe på nettet.

Det her er det sædvanlige. De finder på noget, som er vildt upraktisk og svært at styre og regner med at det kan man løse ved at bruge nogle millioner på kontrol, overvågning og IT-sovs.

Det virker naturligvis ikke og har alle mulige problemer. 10: Så mener folk vi har brug for bedre og mere avanceret IT-sovs.

Det vil heller ikke virke. GOTO 10

 • 6
 • 0
#11 Per Gøtterup

at eleverne skal benytte deres egne computere.

Stil en løsning med f.eks. tynde klienter til rådighed, hvor der er 100% kontrol med hvad der er på maskinerne, inklusive en sniffer som logger hvad eleven laver. Hvis der opstår mistanke om snyd så kan man gå ind og se hvad der er logget. Der må ikke kigges hvis der ikke er mistanke, for ellers kunne det blive meget fristende at undersøge hvordan hver enkelt elev har løst opgaverne, og det vil være noget profilering som ikke hører hjemme i en eksamenssituation.

 • 10
 • 0
#12 Hans Nielsen

eller lave en opfølgende mundtlig eksamen med udgangspunkt i den skriftlige besvarelse.

Eller bare ikke tage karakter så alvorlige. Det kunne gøres ved at gøre dem mindre betyningsfulde.

Som at optage alle over et gennemsnit på 7 eller 10 , og lave lodtrakning eller mundeligt adgangseksamen/samtale hvis der ikke er pladser nok.

Karakter har kun lidt betydning i den første ansættelse, og der efter ingen.

Og gode karektere i adgangsgivende uddanelse, giver ikke gode kirurger, lærer, kokke, mekaniker ...

Også kan man indrettet eksamer efter virkeligheden på 2 måder, lade brugeren få adgang til alt det man har i virkeligheden. Eller at afholde eksamner uden hjælpemidler overhovedet. Blyant og Papir. Er nok i mange tilfælde. Selv ikke en lommeregner er nødvendigt. Man kan bare skrive resultatet som = SQR(X+(3*3))

 • 4
 • 0
#13 Anne-Marie Krogsbøll

Det kan f.eks. være en Citrixløsning med virtuelle PC’ere eller som i Finland hvor hver elev får udleveret en USB som der så bootes op fra og som indeholder den software og de oplysninger som eleven må tilgå.

Hvis det er så enkelt, er det ufatteligt, at det skal være så bøvlet herhjemme. Så må det altså være fordi, man ikkevil have de enkle løsninger.

Er der ikke penge i dem (for vennerne og partikasserne)?

 • 0
 • 2
#14 Denny Christensen

Problemet er mere at eleverne tvinges til at stille med eget udstyr og dermed også installere et produkt som de ikke aner hvad gør ved deres udstyr - for at få lov til at gå til en eksamen.

Så problemet er at læreanstalterne ikke bare stiller blanke pc'er til rådighed og indretter eksamen derefter - der er ikke nogen der med rette ville kunne klage over at en lånecomputer til en eksamen bliver overvåget, for til en eksamen er det ikke relevant at lave andet end noget der har med eksamen at gøre.

Problem løst -så få de 12-17 milliarder kr retur og indkøb udstyr til eksaminer for dem.

 • 1
 • 2
#21 Per Eckhardt

Her hvor jeg arbejder har vi 400-500 elever oppe når der er flest, største delen sider i en sporst hal og resten sider i fælles område/ åbne klasse lokaler.

vi ville ikke kunne stille så mange tynde klineter til rådighed og da slet ikke kunne opbevare dem med skærm, mus og tastatur til næste år. så meget udstyr for kun at blive brugt 2 gange om året. For slet ikke at snakke om den tid vi ville skulle bruge på at gøre klar og sætte op og ned igen i mens vi også skal passe vores nomale opgaver, en anden også skriver her så er vi hvert år pålagt at spare penge vist ca. 2% hvert år. Det giver ikke flere IT-Folk.

Der til kommer også at elverne helst vil bruge eget udstyr da det er det de kender, nogle bruge Mac andre Windows.

At bare fjerne internettet er heller ikke en løsning da eleverne skal kunne tilgå deres bøger som i da kun ligger online, samt ordbøger og deres tidliger opgaver.

Så er der deres egne noter som de oftet har liggende online på forskellige tjenester som eleven ikke har sørgeret for at få hentet ned selv om de er blevet infomeret om at disse tjenester ikke er tilladte til prøve, det er de dog blevet i dag.

At give dem en USB med et lukket system på giver også udfordinger, at tvinge brugeren til at bruge noget de ikke er vant til, samt at nogen kommer med udstyr i sådan en stand at alle usb porte er defekte, eller så gammelt udstyr at sådan et system ikke med sikkerhed ville kunne køre.

Vi prøver i dag at begranse internettet og kun åbne op for det de har brug for men dette kan også være svært da selve opgaven også kan indholde indhold fra youtube, og andre stremingstjenester og derved giver vi hurtigt adgang til andet også.

I min optik findes der ikke nogen perfekt løsning. Ministeret skal tage en beslutning om hvad og hvordan så det bliver ens i hele landet og så stå ved den og først inføre den få en ny årgang så de kender til vilkårne inden de starter..

 • 1
 • 0
#22 Gert Madsen

Vi prøver i dag at begranse internettet og kun åbne op for det de har brug for men dette kan også være svært da selve opgaven også kan indholde indhold fra youtube, og andre stremingstjenester og derved giver vi hurtigt adgang til andet også.

Man har formodentligt styr på hvor ordbøger etc. befinder sig. Indeholder opgaven noget video, så er det da bare at flytte det lokalt. Evt. have en proxy stående. Det kunne også løse det problem, som var til eksamen i Dansk Stil igår, hvor det tog 45 min. inden de sidste elever havde fået adgang til den traditionelt underdimensionerede centrale server. Det du beskriver forekommer sikkert. Men det er næppe megen indsats, som skal til, for at sikre at materialet er tilgængeligt, når man kender betingelserne på forhånd.

 • 0
 • 1
#23 Anne-Marie Krogsbøll

Vi prøver i dag at begranse internettet og kun åbne op for det de har brug for men dette kan også være svært da selve opgaven også kan indholde indhold fra youtube,

Er det pga. guddommelig indgriben? Er det naturlov? Eller ville det evt. være muligt at lave eksamensopgaver, som ikke tvang eleverne i favnen på overvågningskapitalister som Youtube? Har skolen aftaler med Youtube (evt. donering af spændende udstyr/programmer etc, som når elever tvinges til at anvende bestemte firmaers lommeregnere, for det er undervisningen bygget op over?)

For mig at se lyder dette som eksempel på netop den ukritiske, zombie-agtige tilgang til digtalisering, som har skaffet os alle de problemer med samfundets digitale krisetilstand på halsen, som vi døjer med i øjeblikket. Et eksempel på, at vi er blevet kuppet som samfund.

 • 1
 • 2
#24 René Nielsen

Jeg har svært ved at tro at Finland ikke har et svar på de udfordringer du nævner.

I stedet for en studietur til Bahamas eller Seychellerne, skulle folketingsudvalget hellere tage til Finland og spørge ind til hvordan de løser de problemer du nævner!

Men hvis jeg skal gætte, så tror jeg, at Finland opbygger eksamensopgaven sådan at alt nødvendigt indhold i forvejen ligger på en lokal server og ikke på YouTube.

Jeg tror også at man kræver elevens computer skal være kompatibel med USB-løsningen og at man i dagligdagen bruger ”godkendt” software. Altså den software som ligger på USB’en.

Elevers noter og lignende som skal bruges til eksamen, skal ligge på skolens server og USB’en skal anvendes til alle skriftlige prøver og lignende, således at der undervejs opnås træning i USB-eksamensløsningen.

Jeg er enig i, at det skal være en fælles løsning autoriseret af undervisningsministeriet, men det ændrer ikke på, at det du beskriver – kaldes ”Kaos”.

 • 2
 • 0
#25 Bjarne Nielsen

Jeg tror også at man kræver elevens computer skal være kompatibel med USB-løsningen ...

Jeg kender til eksempler på lærere, som uden at blinke dumper elever, fordi de afleverede opgaven i RAR format, eller som var lavet på en Mac, og det kunne lærerens Windows maskine og Office pakke ikke håndtere.

Ingen appel, ingen mulighed for at gen-aflevere.

 • 2
 • 0
#26 Anne-Marie Krogsbøll
 • 1
 • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere