Datatilsynet: Ikke borgerens ansvar at kontrollere om CPR-abonnementer er lovlige

Illustration: digitalista/Bigstock
Alligevel er det ofte borgerne selv, der bliver nødt til at opdage uberettigede abonnementer på deres personoplysninger.

Det er virksomheder og myndigheders ansvar at sørge for, at de ikke overtræder loven, når de abonnerer på danske borgeres personoplysninger.

Og der er muligvis tale om en lovovertrædelse, hvis eksempelvis en kommune, en bank eller et marketingfirma vælger at abonnere på en borgers CPR-oplysninger, uden at de har en god og saglig grund til dette. Det fortæller fuldmægtig hos Datatilsynet Viktor Herskind.

»Formålet med Databeskyttelsesreglerne er i høj grad at beskrive den dataansvarliges forpligtelser, i dette tilfælde typisk abonnenten. Den dataansvarlige er for eksempel forpligtet til ikke at indsamle oplysninger uden sagligt formål og ikke at indsamle flere oplysninger end nødvendigt,« siger Viktor Herskind.

Og abonnerer de dataansvarlige myndigheder og virksomheder uden det nødvendige saglige formål, kan der altså være tale om lovbrud, har advokat Catrine Søndergaard Byrne tidligere udtalt til Version2.

Samme konklusion faldt også, da Datatilsynet sidste år udtalte kritik af Københavns Kommune for at abonnere på en fraflyttet borgers oplysninger.

Det er efter Version2's kendskab den eneste sag, hvor der har været en konsekvens af misbrug af et CPR-abonnement.

Borgerne må selv udføre arbejdet

Men selvom det er bankens, kommunens, forsikringens og analysefirmaets ansvar at overholde loven, er det ofte borgeren selv, der må træde i karakter, hvis fejl og lovovertrædelser skal opdages.

»Datatilsynets erfaring viser, at der kommer til at ske fejl, og at de fejl ofte bliver opdaget af nogen uden for den dataansvarlige, herunder den registrerede selv,« siger Viktor Herskind fra Datatilsynet.

Også hos CPR-kontoret under Social- og Indenrigsministeriet, der står for at godkende virksomheders og myndigheders abonnementer på CPR-oplysninger, gennemsyner man ikke samtlige godkendte abonnementer, og man holder sig ikke løbende opdateret med, om det saglige formål er til stede eller ej.

I stedet er man afhængig af, at borgerne selv opdager, hvis nogen abonnerer på vedkommendes personoplysninger uden det nødvendige saglige formål eller samtykke.

Flere eksempler

Der er ikke tale om en enlig svale, når det drejer sig om, at en virksomhed eller en offentlig myndighed har haft uberettigede abonnementer på danske borgere.

Version2 har både i 2016 og sent sidste år undersøgt, hvem der abonnerede på redaktionens medlemmer.

I begge tilfælde erfarede vi, at flere instanser abonnerede på redaktionens CPR-oplysninger, uden at der var nogen umiddelbar saglig årsag til dette.

I flere tilfælde abonnerede diverse instanser på redaktionelle medlemmers personoplysninger flere år efter, at der var nogen umiddelbar fornuftig relation mellem de to parter.

I et eksempel abonnerer en kommune fortsat på en person ti år efter, vedkommende flyttede fra kommunen.

Siden sidste undersøgelse af Version2’s redaktion har flere læsere også henvendt sig angående CPR-abonnenter, der ikke gav umiddelbar mening.

Proaktive borgere

Til trods for, at det er de abonnerende myndigheder og virksomheders ansvar at sørge for, at de overholder loven, når de abonnerer på en borgers oplysninger, opfordrer Datatilsynet fortsat borgere til at holde øje med, hvem der følger med i deres liv.

Det fortæller fuldmægtig i Datatilsynet Viktor Herskind.

»Selvfølgelig er det stadig en god idé, at borgeren tager en form for ansvar for, at der ikke bliver indsamlet oplysninger om dem,« siger Viktor Herskind.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#2 Mogens Lysemose

Jeg talte i anden sammenhæng med det kommunale tilsyn i onsdags, der var absolut ikke hjælpsomme.

De sagde endda at jeg ikke engang som udgangspunkt kan tillade mig at antage at landets love også gælder for kommunerne - det krævede en konkret sag og vurdering af de pågældende love!

Det forstår jeg ikke, da tilsynet skriver øverst på deres hjemmeside: https://ast.dk/tilsynet

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

Så ikke nok med det er gratis for myndighederne at bryde lovene, de behøver ikke engang som udgangspunkt at lade være?

  • 11
  • 0
#4 Ebbe Hansen

Og der er ingen andre, der ønsker at løfte opgaven!

Hvor står vi så? På Lars Tyndskids mark!

Og så er det tilsyneladende ikke engang sikkert, at det er ulovligt at abonnere på mig uden at have "et nødvendigt og sagligt formål"

Måske skulle de bare henvende sig en gang årligt og meddele mig, at de skam stadig abonnerer på mig.

  • 0
  • 0
#5 JESPER NAVNE

Kunne de ikke bare gøre som PBS og slette automatisk efter 15 måneders inaktivitet?

Det er vel også en form for persondatabeskyttelse der er baggrunden for at PBS skal gøre det.

Hvis der ikke mindst en gang om året er brug for det , så er der nok ikke brug for det mere. Og ellers kan man jo oprette kunden/borgeren igen, hvis de flytter tilbage.

  • 2
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere