Datamatikere i Skive får gratis smartphone til .Net-udvikling

De studerende på datamatiker-uddannelsen i Skive vil fremover få udleveret en smartphone som en del af uddannelsesforløbet.

Vælger man at læse til datamatiker på Erhvervsakademi Dania i Skive, kan man fremover se frem til at få en smartphone udleveret, når man begynder uddannelsen. Det skriver skolen i en pressemeddelelse.

Baggrunden er det skifte, der sker nu, hvor de mobile enheder overtager mange opgaver fra traditionelle computere.

Målet er at gøre de studerende fortrolige med udvikling til mobile platforme helt fra starten af i uddannelsen, hvilket også kan give hurtige succesoplevelser.

»Ved at inddrage smartphonen allerede fra studiestart, vil de studerende efter en uge være i stand til at gå hjem og på deres telefon vise deres venner og familie en simpel app, som de selv har lavet. Målet er, at de studerende allerede efter det 1. semester skal være i stand til at udvikle programmer til smartphones, som de kan installere, afprøve og demonstrere på den udleverede smartphone,« skriver Erhvervsakademi Dania.

Hvilken type telefon, de studerende kan se frem til, fremgår ikke, men fokus i undervisningen er Windows-programmer. Et af de firmaer, som ansætter datamatikere, B.V. Electronic, mener i øvrigt også, at det vigtigste er, at datamatikerne kan kode i C# og .Net.

SMARTE datamatikere i en SMART by

Borgmestrene fra Skive, Aalborg, Aarhus, Silkeborg og Randers har den 10. maj 2012, sammen med flere andre Europæiske byer, underskrevet et Memorandum of Understanding, hvoraf det fremgår, at de nu officielt er SMARTE BYER. Minister for Uddannelse, Innovation og Forskning, Morten Østergaard deltog også i konferencen Future Internet Asssembly, hvor offentliggørelsen fandt sted (se mere på www.smartaarhus.dk)

Erhvervsakademi Dania i Skive bakker op om de SMARTE BYER. Derfor er det fra september 2012 muligt at blive SMART datamatiker.

På datamatikeruddannelsen lærer man i tråd med uddannelsens formål primært at udvikle software. Det sker med en god portion teori og en praktisk indlæring ved, at skrive og afprøve Windows programmer. I den sammenhæng er den bærbare PC værktøjet, hvor programmer udvikles og afprøves. PC'en er således klientenhed, men fra september 2012 suppleres på datamatikerstudiet PC'en med en SmartPhone.

Datamatikere i Skive - nu med SmartPhones

Dania stiller SmartPhones til rådighed for kommende studerende og skiftet til dette værktøj sker inden for rammerne af den eksisterende studieordning. Programmering er programmering, uanset om der udvikles programmer til en PC eller en telefon. Sagt lidt anderledes vil inddragelse af SmartPhones allerede fra uddannelsens start betyde, at der ikke bliver givet køb på noget af uddannelsens faglige indhold, men blot at programudviklingen sker i en anden mere tidssvarende kontekst.

Matcher erhvervslivets behov

For erhvervslivet spiller det en stigende rolle, at der udvikles applikationer til telefoner og i det hele taget er kravet til mobilitet konstant stigende. SmartPhones henvender sig til en meget bred gruppe af befolkningen og tendensen peger på, at SmartPhones vil overtage mange af de funktioner, som traditionelt er udført på en PC. Ved at inddrage SmartPhonen allerede fra studiestart, vil de studerende efter en uge være i stand til at gå hjem og på deres telefon vise deres venner og familie en simpel App, som de selv har lavet. Målet er, at de studerende allerede efter det 1. semester skal være i stand til at udvikle programmer til SmartPhones, som de kan installere, afprøve og demonstrere på den udleverede SmartPhone. Hertil kommer, at undervisningen generelt vil have fokus på mobilitet og herunder de teknologier, som understøtter brugeres mobile adfærd i almindelighed.
Datamatikeruddannelsen på Dania i Skive uddanner primært softwareudviklere, og det er derfor vigtigt, at uddannelsen tager afsæt i udvikling af den software, som efterspørges nu og i den nærmeste fremtid.

”Alting skal klares på farten”

ITXPRESS der tilbyder software-løsninger inden for mobilitet (Smartphone, Tablets m.m.), Sharepoint, CMS og e-handel har flere datamatikere ansat. Indehaver Leif Møller udtaler, ”at det er en god idé at uddanne SMARTE datamatikere, fordi udviklingen går mod, at alting skal klares på farten og dermed bliver mobilitet afgørende. Og netop derfor er det en god idé at uddanne datamatikere til at have dette fokus.” Programmering til SmartPhones og tablets er grundlæggende ens. Derfor er valget af SmartPhones en god begyndelse, da de studerende på den måde hurtigt får mulighed for at producere konkrete løsninger, tilføjer Leif Møller.

Per Thygesen, udviklingschef hos B.V. Electronic A/S udtaler, at det er afgørende, at datamatikere er uddannet til .NET platformen og herunder sproget C# og at de har forståelse for de nyeste mobile løsninger, og at de har forståelse for mobile enheders kommunikation med en back-end. Derfor er tiltaget med fokus på SmartPhones på datamatikeruddannelsen godt.

Også bredt anvendt i industrien

B.V. Electronic A/S udbyder computerbaserede SRO-systemer til proceskontrol samt special software til brug inden for industrien. B.V. Electronic A/S er en ressourcestærk højteknologisk virksomhed, der anvender software, som finder anvendelse på stort set alt procesovervågning i industrien i både ind- og udland, som f.eks. renseanlæg, varme- og vandværker, maskin- og trafikstyring.

Attraktive studerende

Skives borgmester Flemming Eskildsen udtaler: ”Jeg er rigtig glad for at Skive er kommet med i SMART BY og at Erhvervsakademi Dania allerede nu kommer med et konkret tiltag til SMART BY. Det er jo netop de konkrete tiltag der er med til at skabe indhold i SMART BY”.

Den viden og de færdigheder inden for programudvikling til mobile enheder som SmartPhones og tablets giver er vigtige, og den erfaring Danias SMARTE datamatikere får med den mobile teknologi kan gøre den færdiguddannede datamatiker endnu mere attraktiv på job markedet. I gennem mange år har brugerinterfacet til it-systemerne været PC'en og gennem de sidste år primært den bærbare PC, som også i nogen udstrækning understøtter ønsket til mobilitet. Den bærbare PC vil også spille en stor rolle i de kommende år, men det er karakteristisk, at virksomhederne også udvikler versioner af deres løsninger til SmartPhones - en udvikling som tydelig er stigende.

Fakta om Erhvervsakademi Dania
• Erhvervsakademi Dania er et af ni regionale erhvervsakademier i Danmark Erhvervsakademi Dania l Arvikavej 2 l DK-7800 Skive l Tel. 87 11 44 00 l www.eadania.dk/skive
• Akademiet udbyder 12 merkantile, it og tekniske kortere, videregående uddannelser
og to professionsbacheloruddannelser samt en række akademi- og efteruddannelser
på deltid
• Uddannelserne udbydes i syv byer i Region Midtjylland samt i Hobro i det nordjyske
• Læs mere på www.eadania.dk/skive

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Per Erik Rønne

Det synes som om datamatikeruddannelsen i Skive er noget mere begrænset end godt er.

Begrænset til MS Windows, C# og .Net med hvad deraf følger.

Som Windows Mobile, eller måske snarere Windows Phone, med en markedsandel på 1,9%.

Når man tager i betragtning at der her er tale om salget til grossisterne, og man også tager de telefoner med, der udleveres gratis for deltagere til diverse kurser.

Så Skive-datamatikerne skal åbenbart friholdes fra kendskab til ikke-MS produkter. Som UNIX i forskellige afarter, eller programmeringssprog uden for Microsofts domæne.

Ja til C#, nej til Objective C og C++, må vel være en del af skolens selvforståelse.

  • 7
  • 8
#5 Michael N. Jensen

Så Skive-datamatikerne skal åbenbart friholdes fra kendskab til ikke-MS produkter. Som UNIX i forskellige afarter, eller programmeringssprog uden for Microsofts domæne.

Nu skal man jo også huske på at det er en ret kort uddannelse, så det er jo begrænset hvad man kan nå at gennemgå, så er det da bedre at tage fat på et af de sprog der er lettere at gå til (f.eks C#/Java), men når uddannelsen er så kort bliver de jo også nødt til at se efter hvad folk efterspørger, hvis det er folk til C# er det jo et optimalt valg, hvis det er det folk, med stor sandsynlighed kommer til at arbejde med når de er uddannet. (Der var jo mange java jobs for nogle år tilbage, og tidligere underviste de jo også i Java på datamatiker udd.).

Hvis vi ser på de aktuelle job opslag der er her på version2.dk: http://www.version2.dk/it-job

Java 2 C#.Net 8 C# 6 .NET 4 C++ 8

Så er chancen for at finde job til .NET (og C#) da ganske god. (dermed ikke sagt at de andre sprog ikke er relevante).

Vi kan hurtigt blive enige om det vil være forkert hvis de udelukkende satser på udvikling af Apps til smartphones, men det melder nyheden jo intet om.

Hvis man vil have en længere uddannelse der dækker lidt mere generelt, inden for programmering/algoritmer etc, er der jo datalogi, hvor det ikke er så sprog specifikt.

  • 1
  • 0
#6 Thomas Jensen

Nu er jeg selv datamatiker fra Skive, omend det er ved at være nogle år siden (1998), så var jeg rigtig glad for at gå der og jeg synes vi kom langt omkring. "Hovedsproget" dengang var C/C++, men vi prøvede også kræfter med HTML, assembler og lidt java. Der blev kodet både windows og dos baseret klienter, web baseret systemer, device drivere til SCO Unix og Windows NT samt assembler programmer til nogle små Philips printkort.

Ud over det, var der selvfølgelig også en masse undervisning i database, virksomhedsorganisation samt analyse og design af software (den gode gamle Aalborg model :))

Så jeg håber da ikke at uddannelsen idag er begrænset til ét sprog/spor. Men det vigtigste er jo, som tidligere nævnt, at få en god uddannelse i generelle udviklingsmetoder og om sproget så hedder C#, C++ eller java er vel ligegyldigt.

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere