To danskere anholdt for opskrift på piratstreaming via Popcorn Time

19. august 2015 kl. 10:3995
To danskere anholdt for opskrift på piratstreaming via Popcorn Time
Illustration: Screendump.
To mænd fra Fyn er anholdt og sigtet for at stå bag to hjemmesider, der forklarede, hvordan man kunne bruge Popcorn Time til at streame piratkopierede film.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Politiet har anholdt to mænd i 30'erne fra Fyn, som er sigtet for at stå bag to hjemmesider, hvor man kunne finde vejledninger til, hvordan man bruger Popcorn Time til streaming af piratkopierede film. Det skriver TV 2.

De to er vel at mærke ikke sigtet for selve piratkopieringen, men kun for at have distribueret viden om, hvordan tjenesten installeres og bruges. Begge har angiveligt tilstået.

De to er sigtet for at stå bag hjemmesiderne popcorntime.dk og popcorn-time.dk, og som led i sagen har Københavns Byret afgjort, at DK-Hostmaster skal udlevere domænerne og den tilhørende information om registrering og betaling til Statsadvokaten for Særlige Økonomisk Kriminalitet. Det fremgår af kendelsen, der ligger på popcorn-time.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Popcorn Time er en tjeneste, som giver adgang til indhold, der i forvejen er delt via peer-to-peer-protokollen Bittorrent. Indholdet er organiseret på en måde, som minder om brugerfladen i betalte streaming-tjenester som eksempelvis Netflix.

Tjenesten kan således sammenlignes med de fildelingstjenester som eksempelvis Napster og Kazaa, der var med til at gøre det nemt for almindelige internetbrugere at få adgang til musik. Ligesom med de to musiktjenester, som blev lukket efter en intensiv kamp fra musikindustriens side, så er indholdet på Popcorn Time ikke stillet til rådighed med rettighedshavernes accept. Der er for størstedelens vedkommende tale om piratkopierede film.

Mens Napster kom til, før musikindustrien selv gjorde det muligt at købe musik direkte som musikfiler og senere som streaming, er Popcorn Time kommet til, efter at filmbranchen har lanceret lovlige streaming-tjenester, hvor indholdet kan streames mod betaling.

95 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
95
23. september 2015 kl. 22:26

Det er i øvrigt en ting jeg studser over! Hvordan kan advokaten vide hvilke Ip'ere en påstået pirat streamer til?

Du har en meget interessant pointe der - der kunne være rigtig interessant at få at vide hvordan det er lykkedes en privat interessent at opdrive IP adresserne, samt oplysninger om hvem der ejer dem.

Umiddelbart er der noget der ikke stemmer, og måske noget datatilsynet, subsidiært politiet, burde se nærmere på.

94
23. september 2015 kl. 20:53

Det er i øvrigt en ting jeg studser over! Hvordan kan advokaten vide hvilke Ip'ere en påstået pirat streamer til?

Kræver den slags ikke en form for forudgående computerindbrud på piratens computer eller forudgående monitorering af forbindelserne? Kort sagt Straffelovens paragraf 263.

Mon dommeren som gav kendelse til at udleverer ejermændende bag de ip-adresser som blev opsamlet - kendte til de forudgående ulovligheder?

Jeg har ikke noget tilovers for pirater, men jeg synes at dem som vil beskyttes af loven også selv skal overholde loven! For umiddelbart vurderer jeg at der er tale om en form for hacking med økonomisk forsæt for øje.

93
23. september 2015 kl. 20:24

Forlig og sagsanlæg har INTET med retfærdighed at gøre, det har heller intet med kompensation at gøre.

Når man bliver nakket at APG (anti pirat gruppen) eller hvad de kalder sig - så går alle pengene til APG - IKKE til "offeret".

De her sleske motherfuckers har fået rettigheden til at sagsøge folk med eneste formål at skræmme andre folk fra at pirat kopiere. Pengene går til "Drift" og til at reducere det gebyr som de opkræver hos film industrien for deres 'ydelser'

92
23. september 2015 kl. 20:17

Jeg har også læst den artikel og er lidt forundret over det høje beløb (DKK 2.200,00)!

Ved et piratkopieret produkt, har producenten jo ingen ekstra omkostninger. Der er ingen skive som skal langes over disken med alle de meromkostninger det giver.

Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forstille mig at den rene fortjeneste pr. filmkopi er meget over DKK 20,00 ex. moms pr. skive og det må være det beløb der er snydt for ved piratdownload.

Hvis vi antager at man ikke sælger film med underskud, så ved vi at film i Føtex kan købes for DKK 50,00 og det er inkl. moms, fremstilling, distribution og fortjeneste til Føtex, så er der meget langt til 2.200,00.

Logikken med at piraten skal betale for andre pirater holder ikke en meter, fordi vi i dansk ret ikke kan være ansvarlig for andres påståede ulovlige aktiviter.

Iøvrigt ville denne logik have karakter af pyramidespil hvor producenten skummer en overnaturlig profit, fordi producenten jo henvender sig til alle piraterne og hver især kræver at de skal betale for sig selv og de tilsluttede pirater, men fordi den påståede måling af IP adresser er sket på bestemte tidspunkter, er de samme IP/netværk som deler samme film! Dermed opnår producenten teoretisk en fortjeneste på en faktor 100+.

89
21. august 2015 kl. 08:15

dommeren ikke havde forholdt sig til de fremlagte beviser og indicier.

Det sikrer jo åbenbart ikke mod vilkårlighed, og er jo bare en teknikalitet. Det handler om at kunne være sikker på, ikke at blive dømt på falske anklager, selvom man skulle være IT-specialist, og måske ovenikøbet måtte interessere sig for beskytte sit privatliv mod privat og offentligt snageri.

88
20. august 2015 kl. 21:59

God pointe med brevstandsning, hvis der er en MX record. Den har jeg faktisk ikke tænk over.</p>
<p>Jeg er ret sikker på at dommerne, der har afsagt de mange editionskendelser, heller ikke har overvejet dette.

Nogen skal jo fremføre argumentet. Og som du siger, den eneste der kan gøre det er DK Hostmaster - som ikke vil bruge tid og kræfter på det. Hvis sigtede(s advokat) retter henvendelse til DK Hostmaster, kan de så pålægges at gøre dette? Der står jo, at brevstandsning kan ophæves når som helst (§783, sidste punktum).

87
20. august 2015 kl. 19:02

Hmm,
ja der er ikke nogen mx record på domænet efter det blev flyttet til tdc,
den oprindelige var mail28.unoeuro.com, bekymrende mht. brevstandsning
afhængigt hvordan den lov kan fortolkes.

God pointe med brevstandsning, hvis der er en MX record. Den har jeg faktisk ikke tænk over.

Jeg er ret sikker på at dommerne, der har afsagt de mange editionskendelser, heller ikke har overvejet dette. Der er typisk blot det pligtskyldige bemærkning om at proportonalitetshensynet i retsplejeloven § 805 ikke taler mod at udlevere domænet under edition. Men præcist hvilke interesser der afvejes her, hvis nogen overhovedet, er uklart.

86
20. august 2015 kl. 18:11

Hmm, ja der er ikke nogen mx record på domænet efter det blev flyttet til tdc, den oprindelige var mail28.unoeuro.com, bekymrende mht. brevstandsning afhængigt hvordan den lov kan fortolkes.

Afsender får naturligvis en fejl når der sendes mail til domænet om at den ikke kan modtages, men det ændrer ikke på at der er tale om "brevstandsning", hvis loven også gælder digital post.

Men hvis forurettede har råd kan de altid hyre en advokat til at køre sag omkring dette forhold.

85
20. august 2015 kl. 17:26

Men SØIK editions-tricket er en utrolig smart metode til at inddrage domæner uden at skulle vente på besværlige og tidskrævende retssager. De kommer muligvis senere, men SØIK har effektivt blokeret det pågældende website på forhånd. Reelt uden dom.

Det er bare et problem, hvis der er tilknyttet mail til domænet. For det kræver en dommerkendelse at stoppe mail.

Retsplejeloven §780 stk 6 siger:

§ 780. Politiet kan efter reglerne i dette kapitel foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden ved at...</p>
<ol start="5"><li>tilbageholde, åbne og gøre sig bekendt med indholdet af breve, telegrammer og andre forsendelser (brevåbning) og
<strong>6) standse den videre befordring af forsendelser som nævnt i nr. 5 (brevstandsning).</strong>
</li>
</ol><p><a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164280#Kap71">https:…;

Men kun med en dommerkendelse ifølge Retsplejeloven §783

§ 783. Indgreb i meddelelseshemmeligheden sker efter rettens kendelse. I kendelsen anføres de telefonnumre, lokaliteter, adressater eller forsendelser, som indgrebet angår, jf. dog stk. 2. Endvidere anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.
<a href="https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164280#Kap71">https:…;

Så når Statsadvokaten konfiskere et domæne, skal de vel have en dommerkendelse til at stoppe mail eller opsætte mx-records?

83
20. august 2015 kl. 15:02

Så skulle politiet også have stoppet Atea i at sælge flere vare indtil deres efterforskning og evt. domsfældelse var færdig.

Helt ærligt, hvis man ønsker nogen stoppet, her og nu (imens efterforskning står på), kræver det er fogedforbud, der tit kræver at den der ønsker fogedforbudet skal deponere en slat penge for at betale for evt. erstatning, hvis sagen ikke viser sig at holde vand.

82
20. august 2015 kl. 14:51

Jeg fastholder: Sigtedes advokat har svigtet.

De sigtede blev formentlig bekendt med sigtelsen i går eller muligvis tirsdag. De har ikke været stillet for en dommer, eftersom politiet ikke ønskede at varetægtsfængsle dem. Domæne-konfiskation er foregået uden at de sigtede var klar over det (ved en editionssag, se mit indlæg 14:45).

Umiddelbart vil jeg ikke mene at de sigtedes advokater har haft mulighed for at lave andet end at rådgive deres klienter i enerum.

81
20. august 2015 kl. 14:45

Nu er det her jo ikke foregået ved klagenævnet for domænenavne. Overfor et indgreb af denne type er det muligt at sigtede havde kunnet gøre indsigelse med henvisning til mailkonti/brevhemmelighed.

Når SØIK nu har kontrol over de to domæner, skyldes det at SØIK har fået en rigtig smart idé som effektivt omgår alle retsgarantier. Ingen dommer har på noget tidspunkt taget stilling til om de to personer er skyldige, endsige om der er grundlag for mistanke, og de to personer har heller ikke haft mulighed for at protestere mod at domænerne overdrages til SØIK.

Metoden, som SØIK har brugt i et stykke tid, er beskrevet og kritiseret herhttps://edri.org/ex-parte-domain-name-seizures-denmark/

Den kreative idé består i at SØIK mener, at selve domænet er bevis i en sag, som er undergivet offentlig påtale. Derefter bruger SØIK editionsreglerne i retsplejeloven § 804, stk. 1 til at forlange dette bevis (domænet) udleveret fra en tredjemand, som ikke er mistænkt i sagen. Tredjemand er DK Hostmaster her.

Sagt med andre ord: SØIK anlægger en retssag mod DK Hostmaster (eller eventuelt en dansk registrar, hvis det ikke er et .dk domænet; metoden virker ikke uden udenlandske registrarer) og forlanger domænet udleveret som "bevis". DK Hostmaster gider ikke møde op og protestere mod dette, og domæneejerne bliver slet ikke informeret, så dommeren afsiger bare en "ok" kendelse, og så har SØIK overtaget domænet. Domæneejeren er på intet tidspunkt part i denne sag, og domæneejeren har ikke mulighed for at gøre indsigelse.

Ingen undrer sig over hvordan et domæne i sig selv, og det er hvad vi taler om her, kan være bevis for noget som helst. Tværtimod vil jeg mene, at SØIK med denne fremgangsmøde bryder forbindelsen til eventuelle beviser for de påståede ulovligheder. I den konkrete sag står serverne på dansk grund, så SØIK kunne i teorien beslaglægge og sikre indholdet, men vurder selv ud fra andre indlæg i denne tråd, om det rent faktisk er sket.

Men SØIK editions-tricket er en utrolig smart metode til at inddrage domæner uden at skulle vente på besværlige og tidskrævende retssager. De kommer muligvis senere, men SØIK har effektivt blokeret det pågældende website på forhånd. Reelt uden dom.

79
20. august 2015 kl. 13:27

Det var skiseme da en helt vild grov generalisering

GSW-sagen er da speciel, da det udstillede svagheden ved det danske system med at politiet skal udforske både det som taler for, og det som taler imod en sigtet. Jeg mener at det er hævet over enhver tvivl at politiet forsømte at undersøge om der var andre mulige kandidater til indbruddet. Desuden lod man CSC, som havde en åbenbar interesse i udfaldet, (ligesom Politi/anklagemyndighed) om at stå for en væsentlig del af efterforskningen. Når domstolene følger en anklager, som står med så tendentiøs og elendig efterforskning, så mener jeg reelt at vi alle kan blive dømt.

78
20. august 2015 kl. 13:10

Måske ville det tjene nogen at indse at selv om de ekslusive distributionsaftaler der forhindre at tilgangen til medie materiale er røver irriterende så er de stadigt lovlige... Og selv om man rigtig rigtig gerne vil se noget på popcorn time er det stadig piratkopiering og det er ulovligt... Hvis man holder de to fakta for øje er det ret nemt at se hvordan nogle advokater har motiveret politiet til handling..

"Mistanke om meddelagtighed til lovbrud med et økonomisk tab på et par hundrede millioner euro som konsekvens" har nok stået et sted eller to i brevet...

Personligt synes jeg Margrete Vestager burde se på hvordan det kan være lovligt for medieselskaberne at begrænse varenes frie bevægelighed i Europa ?

Og før "det er ikke kun ulovlige videoer DR er på popcorntime" tanken kommer for godt igang så kan det godt være at det er tilfældet; men det eneste som folk går på popcorntime for at se er ulovlige videoer. Det andet findes der et hav af tjenester til (vimeo, livestream, youtube ect ect). Så det (PCT) bliver snart blokeret af alle lovopfyldende ISPer... Og netværket lukket... Siger ikke det er godt eller rigtigt men når arrestationerne starter lukker showet som regel kort tid efter...

76
20. august 2015 kl. 12:39

popcorntime.dk sitet er stadig oppe, hvis man laver et dns opslag på de sidst kendte dns servere for domænet får man følgende ipadr.: 77.66.80.49

Til de nysgerrige, der ønske at se hvordan sitet ser ud nu og her, kan man under windows 7 og ned tilføje følgende linie:

77.66.80.49www.popcorntime.dk popcorntime.dk

I filen:

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

og derefter besøge sitet som normalt i en browser.

Dette er blot for som nævnt tidligere at vise at når et site bliver taget ned, betyder det blot at domænet bliver slettet på rod navne serverne (.dk), men ikke nødvendigvis på domænets navneservere.

Selve indholdet på sitet er stadig tilgængeligt det er der ikke gjort noget ved. På godt gammelt dansk, er der bare revet en side ud af telefonbogen, man kan stadig godt ringe nummeret op.

73
20. august 2015 kl. 12:20

Hvorfor det?

Feks. fordi det betyder at folk bliver fængslet vilkårligt. I denne sammenhæng, IT-folk. Det er set i andre sammenhænge feks. Boye-Nielsen, men nu begynder det at ligne en tendens.

72
20. august 2015 kl. 12:15

Hvis statsadvokaten siger det er et nødvendigt indgreb og sigtedes advokat ikke argumenterer imod, så må dommeren tage til efterretning, at det er et nødvendigt indgreb. Sigtedes advokat kan så gøre opmærksom på den nævnte paragraf, og i det tilfælde skal dommeren så veje de to hensyn imod hinanden·

Statsadvokaten vil vel kun begynde at argumentere for, at det er et nødvendig indgreb når det er relevant for Statsadvokaten at bede om rettens tilladelse til at bryde brevhemmeligheden?

Og kendelsen giver ikke Statsadvokaten tilladelse til at bryde brevhemmeligheden. Så enten har Statsadvokaten vel forsøgt at få domstolens tilladelse og ikke fået den eller Statsadvokaten har slet ikke spurgt om tilladelse. Kendelsen forholder sig slet ikke til spørgsmålet, hverken den ene eller anden vej, så domstolen har slet ikke fået forelagt spørgsmålet om tilladelse. Hvis den havde, vil det spørgsmål være en del af afgørelsen, enten den ene eller anden vej.

71
20. august 2015 kl. 11:57

Er det ikke lidt underligt at den sigtedes advokat skal sige noget i retning af:
Statsadvokaten må ikke bryde loven i.e. må ikke bryde brevhemmeligheden uden at spørge domstolen om lov først?

Dommeren kan (og skal) ikke være ekspert i alt, og ved ikke nødvendigvis at der er et problem. Det ved vi strengt taget heller ikke - kun at det er et potentielt problem (måske findes der ikke mailadresser på domænet). Hvis statsadvokaten siger det er et nødvendigt indgreb og sigtedes advokat ikke argumenterer imod, så må dommeren tage til efterretning, at det er et nødvendigt indgreb. Sigtedes advokat kan så gøre opmærksom på den nævnte paragraf, og i det tilfælde skal dommeren så veje de to hensyn imod hinanden·

Spørgsmålet er vel også hvorfor det er et nødvendigt indgreb ("I forbindelse med efterforskningen" er det eneste der står på siden). Igen er det modpartens advokat, der skal godtgøre at det ikke er et nødvendigt indgreb. Gør han ikke det, så må dommeren tage påstanden til følge.

Jeg fastholder: Sigtedes advokat har svigtet.

70
20. august 2015 kl. 11:45

Er der nogle der har et link til den guide som hver side har lavet, og som de to fyre er blevet anholdt for? Jeg er interesseret i at se hvad de har skrevet der giver politiet frit slag på beslaglæggelse af domænerne, som jo effektivt tager siderne ned.

Hvad vil der ske med de e-mails som måtte blive skrevet til domænerne?

De to er vel at mærke ikke sigtet for selve piratkopieringen, men kun for at have distribueret viden om, hvordan tjenesten installeres og bruges.

Hvis dette er tilfældet hvordan kan Google Inc så få lov til at hoste youtube.dk og google.dk? Begge sider giver adgang til ENORME mængder materiale som ikke er lovligt.

Og så også Microsoft's bing.dk Kan vi starks få gjort noget ved dette?

Hvor stopper vi? Hvis du kan blive anholdt for at lave guides til hvordan et program fungere, som kan bruges til fuldstændige lovlige formål. Hvad er så straffen for at lære folk at lave hjemmesider eller endnu værre at lære dem at programmere!!

De kan jo senere gå hen og lave malware rettet mod staten og lave hjemmesider for alt muligt snavs. Og åååå gud endnu værre er da at lære andre om sikkerhed, forstil jer hvad der kan ske!!

Vi må hellere lukke hele uddannelses linjer, da disse linjer jo giver indblik i hvordan du kan bryde loven.

66
20. august 2015 kl. 11:14

Om noget har sigtedes advokat svigtet.

Er det ikke lidt underligt at den sigtedes advokat skal sige noget i retning af: Statsadvokaten må ikke bryde loven i.e. må ikke bryde brevhemmeligheden uden at spørge domstolen om lov først?

Det må da blive nogle ret lange retsmøder, hvis en sigtedes advokat skal opremse alt det, Statsadvokaten ikke må.

65
20. august 2015 kl. 10:58

Nej, det er ikke rigtigt svjv. Dommeren kan kun tage stilling til det foreliggende. Om noget har sigtedes advokat svigtet.

64
20. august 2015 kl. 10:57

Jævnfør Simon Rigéts kommentar om hævdvunde retsprincipper: Jeg synes det er interessant, at hver eneste gang vi har en kontroversiel sag der involverer IT, står juristerne på den ene side og gnider sig i skægget: De der IT-folk skal ikke tro, der gælder særregler på deres område. Samtidig står vi IT-folk og peger på juristerne: Nu lader juristerne igen specielle regler gælde for IT-sager. Det er et skisma, som man burde arbejde på at få ryddet af vejen: Hvilken af delene er sandt?

PS: Kan nogen fortælle mig hvor er citat-funktionen blevet af?

63
20. august 2015 kl. 10:54

Nu er det her jo ikke foregået ved klagenævnet for domænenavne. Overfor et indgreb af denne type er det muligt at sigtede havde kunnet gøre indsigelse med henvisning til mailkonti/brevhemmelighed. Aner det ikke, men det er i hvert fald sikkert at sigtede selv skulle have bragt det på bane hvis det var.

Men man kan jo kun gøre indsigelse, hvis man har noget at gøre indsigelse mod. I kendelsen er der jo ikke nævnt noget om brevhemmelighed og dommeren har ikke givet tilladelse til at bryde brevhemmeligheden.

Hvad jeg kan konstatere er, at der for begge domænenavne er opsat MX-records på henholdsvis unoeuros navneservere på meeboxs navneservere.

Så hvis Statsadvokaten har ændret navnservere på dk-hostmaster og de tiltalte brugte domænerne til mail, kan vi konstatere at Statsadvokaten har hindret de tiltalte i at modtage post, da der ikke er opsat mx-records på TDCs navneservere.

Da retten ikke har givet Statsadvokaten tilladelse til at bryde brevhemmeligheden, er der vel sket et lovbrud?

62
20. august 2015 kl. 10:45

Nu er det her jo ikke foregået ved klagenævnet for domænenavne. Overfor et indgreb af denne type er det muligt at sigtede havde kunnet gøre indsigelse med henvisning til mailkonti/brevhemmelighed. Aner det ikke, men det er i hvert fald sikkert at sigtede selv skulle have bragt det på bane hvis det var. Jeg kender en fyr i Københavnsområdet, som var indkaldt til at vidne i en retssag på Fyn. Jeg hjalp ham til at finde oplysninger om transportgodtgørelse på domstol.dk, og det var et held, for hvis han selv gjorde opmærksom på sine udgifter kunne han få fuld refusion. I modsat fald var han blevet spist af med småtterier, jeg tror det var 80 kr. i alt.

61
20. august 2015 kl. 10:39

Generelt så er myndighedernes viden på så lavt et niveau, at i deres begrebsverden er et domæne == website.

Man kan se at domænet popcorntime.dk har været tilknyttet meebox.nets navne-servere og popcorn-time.dk har været tilknyttet unoeuro.coms navne-servere.http://who.is/domain-history/popcorntime.dkhttp://who.is/domain-history/popcorn-time.dk

Spørger man meeboxs navneserver, hvor popcorntime.dk ligger, peger den på en meebox-server. Spørger man unoeuros navneserver, hvor popcorn-time.dk ligger, peger den på en unoeuro-server.

Spørger man robtex.com om de to domæner, er de begge tilknyttet tdcs navneservere og peger begge på en tdc-server.

Det er naturligvis muligt, at meebox og unoeuro ikke rydder op i deres dns. Alternativt har Statsadvokaten ændret navneservere hos dk-hostmaster. Og så har de måske ikke lige tænkt på mail.

59
20. august 2015 kl. 10:05

At GSW blev dømt hårdt uden egentlige beviser, er krænkende for følelsen af retssikkerhed. Selvom at han måske er skyldig, er det rimeligt at det entydigt bevises først. Men når det lykkes "rettighedshaverne" at overbevise regering, myndigheder og intetanende om at samfundet skal beskytte deres økonomiske interesser mod befolkningen, i en sådan grad at hævdvundne rettigheder retsprincipper kan tilsidesættes når bare det foregår digitalt, er et ganske alvorligt skred i retsprincipper.

Det er lykkedes rettighedshaverne og desparate ukyndig lovgivere at gøre større skade på vores frihedsrettigheder og retsprincipper end nogen terror organisation har formået. Så længe det kun rammer disse verdensfjerne og lyssky nørder, kan de fleste nok leve med det.

Her på version 2 er der mange karske kommentarer til de groteske tilstande. Men de når sjælden udenfor dette forum. Hvis noget skal ændres i overskuelige fremtid, skal der bl.a. nogle letforståelige kampager til. Sammenligninger med den fysiske verden, som de fleste kan forstå og som viser hvor grelt det står til. Underskriftsindsamlinger der protesterer over tabet af frihedsrettigheder og retssikkerhed for enkeltpersoner.

Men man skal nok ikke regne med revolutioner fra IT folk :c)

"Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist." Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere." Martin Niemöller

58
20. august 2015 kl. 09:18

Hvorfor går man efter popkorntime og ikke store danske bittorrenttrackere, samt deres ivrige downloadere og uploadere? Og andre danske warez-forums? Kompetencer? Resurser?

56
20. august 2015 kl. 08:14

Hvordan udleverer man et domæne til Statsadvokaten uden at bryde Brevhemmeligheden, hvis der er mail tilknyttet domænet?

§ 263. Stk. 1 – Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet.

Byretten har i kendelsen ikke taget stilling til, om Statsadvokaten skal have adgang til mails.

55
20. august 2015 kl. 01:10

Nej, det ren og skær propaganda.. Politiet agerer som film branchen lakajer, der var absolut ingen grund til at anholde eller ransage, det ren og skær medie stunt for at kunne køre en skræmmekampagne i medierne. Prøv at ringe til politiet og anmeld en side for vejledning til ulovligheder og se hvor meget der sker, mit gæt er de vil grine af dig og ignorer dig. Det ville ingen gang undre mig hvis anklageren dropper sagen eller overhovet ikke tiltaler dem, der er ingen sag og hvis der er, så det i sandheden en politistat vi lever i.

54
20. august 2015 kl. 00:48

Når politiet får en anmeldelse med en rimelig juridisk begrundelse, er det jo netop deres opgave at efterforske om det holder vand - og samtidig i processen at stoppe eventuelle ulovligheder.

Så at de anholder de to og lukker deres sites er vel ikke så underligt...

Derefter bliver politiets efterforskning så overdraget til anklagemyndigheden, der tager beslutning om sagen skal gå videre...

Så det er vel hverken politistat eller overgreb, men foreløbig normal procedure?

Klap lige jeres hund eller hest...

53
19. august 2015 kl. 23:58

Det undrer så mig at Ubers bagmennesker ikke for længe siden er blevet anholdt. En direkte adgang til ulovlig kørsel med piratchauffører. Ikke bare en vejledning som vi ser her. Måske taxibranchen kunne lære lidt af filmbranchens lobby. Jeg fristes til at citere majestæten :" Gud bevare Danmark.". Men da vel at mærke i den form hvor Per og Poul ikke bare blev fængslet for at glæde nogle magthavere.

49
19. august 2015 kl. 16:21

Kan kun give Peter Christiansen, fuldstændig ret, dette virker fuldstændig forrykt... Da jeg læst udtalelsen fra politiet om afskrækning af andre, troede jeg først at det var en scene istandsat af filme industrien. Men da begge, de 2 der er involveret i sagen, har en uddannelse, med stærke IT kompetence, ingen grund til at nævne deres navne, men de begynder begge med S. Tale dette i mod filme industrien involvering. Med det udelukker det ikke. Men at foretage en ransagning af de 2 involveret i sagen, forekomme en smule overdrevet. Hvad kan der være af yderlig materiale, i sagen, jeg menere de har tilstået ???

48
19. august 2015 kl. 16:11

Har version 2 igen bare fjernet en kommentar, sådan helt lige som under NASP, og USSR uden kommentar, spor og begrundelse. Hvor personen, lige pludselig bare var helt væk for billeder og tekst. ? Så man ikke kan forstår konteksten, og slet ikke debatten.

Man kan sige at det måske unde USSR var bedre, da der var en overordnet strategi og en partilinje. r

47
19. august 2015 kl. 15:24

Hej Henning, jeg skal nok tone det lidt ned fremover og tak for et fantastisk site.

Venlig hilsen Peter

46
19. august 2015 kl. 15:19

Kære Peter Christiansen.

Tak for, at du er meget aktiv i denne debat.

Vær venligst opmærksom på, at vores debat skal holdes i en god tone, handle om it-faglige emner og generelt være saglig.

Med venlig hilsen

Henning Mølsted redaktør, version2.

45
19. august 2015 kl. 14:46

Det sjove er så at på TV2 historien der linker de til en anden artikel fra TV2:

http://nyhederne.tv2.dk/2015-03-21-gratis-filmtjeneste-overhaler-netflix-for-godt-til-at-vaere-lovligt

Den artikel beskriver popcorntime.. man kunne også nemt gå så vidt som at kalde den en guide.

Hvorfor bliver TV2s direktør ikke anholdt og TV2.dk blokeret og inddraget?

Eller måske mere relevant, de to anholdte er jo ikke andet end to journalister i virkeligheden. Så Danmark er nu et land der anholder journalister, men kun visse journalister udpeget af oligarkernes venner i det private erhvervsliv (rettighedsalliancen). Selvfølgelig bliver journalister fra statsmedierne, som rapporterer det samme, ikke anholdt (de får dog nok et rap over fingrene og afholder sig selvfølgelig fra at rapportere om noget tilsvarende i fremtiden)... ligesom i Kina..

44
19. august 2015 kl. 14:37

Det lyder helt forrykt med den udtalelse, og det gør mig bare helt våd i ansigtet af tårer på grund af grin.

Nu kan politiet ..... (vent på det)

Helt selv .......

Ja uden konsulenthjælp!!! ........

Kontakte dk-hostmaster.dk og spørge hvem et .dk domæne tilhører, få lukket domænet,udleveret adressen, og helt selv fortage anholdelsen!!!

Håber sgu den udtalelse du citerede er en joke, for magen til uvidenhed og tech analfabetisme skal man lede længe efter.

  • "Dermed har det forhåbentlig en afskrækkelsesvirkning" Nej det har den komplet modsatte virkning på folk der kender til hvordan man skjuler sig selv og sit virke på nettet.

Sitet som i (politiet) har "fundet" er helt tydeligt oprettet uden lyssky bagtanke og drengenes mission er bare at oplyse folk om hvordan man benytter et program. Om læserne vil benytte det til ulovligheder, må vel være på egen regning.

Med tårer i øjnene og venlig hilsen

43
19. august 2015 kl. 14:37

"Men selv om loven om partistøtten blandt andet blev lavet med hensigten om, at vælgerne skal kunne gennemskue det, hvis politikerne modtager penge, der kan ligge politiske interesser bag, mener Søren Pind ikke, at vælgerne har nogen grund til at betvivle hans politik."

Det har vi så nu, med en Politisk ledelse af Politiet, hvor anklager måske har fået et vip med vognstang, at de "skal gøre noget", over for dem som måske har været med til at betale hans valgkamp ? Så længe vi ikke ved hvem der betaler ham "under hånden", så må vi antaget at det er det som er tilfældet. At hans sponsor vil have lidt for pengene.

42
19. august 2015 kl. 14:36

for jeg har forklaret flere kollegaer og naboer, hvordan de ved at træde hårdt på speederen er i stand til, at få bilen til at køre meget hurtigere end tilladt.

41
19. august 2015 kl. 14:36

Politet må jo arbejde på bestilling af "nogen" uden selv at have udført megen tankevirksomhed. Det er sikkert rettighedshaverne, der som sædvanligt lever godt på den nærmest bundløse uvidenhed i dansk politi.

Hvis det viser sig, at den paragraf kan strækkes til at omfatte udbredelse af i øvrigt gængs information (det er vel bare oversat til dansk), så står det virkelig galt til. At "gøre tilgængeligt for offentligheden" læser jeg i denne forbindelse helt klart som at gøre ophavsretsligt materiale tilgængeligt. Ikke "information" om at kunne tilgå noget, som potentielt kan være omfattet af ophavsret.

Og Michael Hellensberg er i sig selv en skandale. "Se os, se os! Vi kan ransage dit hjem! Det viser, at du kan blive afsløret af politiet! For hvad er vi egentlig ligeglade med...". Manden har jo allerede dømt de sigtede med sin "giver instrukser"-kommentar. Føj for den lede det stinker dårligt af politistat. I øvrigt tager han jo fejl. Man KAN sidde uden for hans rækkevidde og "gennemføre sådan nogle ting". Præmieklovn.

39
19. august 2015 kl. 14:22

Jeg synes det er lidt af en glidebane hvis "Gøres tilgængelig for offentligheden" kan strækkes til en side med en guide.

Siden gør jo på ingen måde noget tilgængeligt i sig selv. Man kan sige at den hjælper med at gøre ulovlig distribution af film tilgængelige for offentligheden. Det samme gør: Søgemaskiner, ISP'er, computere osv.

Politiinspektør i bagmandspolitiet Michael Hellensberg:

Sagen er vigtig, fordi den for det første viser, at man kan blive afsløret af politiet. Det har en konsekvens, og det har også en konsekvens, at man giver instrukser og formidler til noget, som er ulovligt. Dermed har det forhåbentlig en afskrækkelsesvirkning, at man nu ikke kan føle sig sikker på, at man kan sidde uanset hvor man vil og forsøge at gennemføre sådan nogle ting.

Enten skal han på kursus i fejlslutninger, eller også må det være ren propaganda.

38
19. august 2015 kl. 14:20

WikiLeaks og Boykot.

Deres side skal da bare på WikiLeaks så hurtigt som muligt, som kamp mod censur.

Ellers have jeg tænkt mig at gå i biografen, men det dropper jeg, og nok også i fremtiden. Så de 3-4 film om året jeg ser der, kan jeg da godt vente på kommer på "gratis" medie, så kan jeg også spise min egnen langt billigere popkorn og Cola, og spare de 200-300 gram slik jeg indtager. Kan ikke droppe at købe DVD/BR da jeg ikke har set en sådan i snart 2-3 år.
Så lad os få ødelagt fimindustriens rygte, lidt mere hvis det kan lade sig gøre, og stemme med pengepungen.. Det ved jeg gør ondt på dem.

37
19. august 2015 kl. 14:18

Du kan også selv sætte en caching nameserver op i dit lan, evt. bind, hvis du er så inklineret.

Den gemmer opslag du før har foretaget indtil TTL er overskredet og dernæst resolver den selv ved at kontakte relevante domæne servere direkte.

Men opendns er også gyldent, dog vil jeg fraråde googles dns servere da de så kan sammenkæde dine dns opslag med din generelle søge historik, dvs. de også (potentielt) har info om sider du besøger direkte udenom søgemaskinen.

36
19. august 2015 kl. 14:07

Ja den del er der takster for, den er omkring 2.400,- for uretmæssig anholdelse. Man må håbe man kan lave et erstatningssøgsmål på rettighedsalliancen, når sagen bliver vundet af de 2 knejte.

Dog virker det ikke som om privatpersoner i danmark har stort held med at få noget ud af den slags. Hvorimod "the big boys" bare slynger et tal ud på hvad de har mistet.

Lidt lige som CSC: Vi har brugt 5mill (tænkt eksempel) for at lappe hullet, som vi alligevel skulle have gjort før eller siden og så har vi ligeledes instrueret vore medarbejdere i, ikke at lægge kodeord ud på nettet. (de fleste penge, er brugt til aflønning af folk der alligevel er på arbejde og ikke har en skid andet at lave).