Danske universiteter: Så brug dog vores it-forskning!

En sammenslutning af danske universiteter og forskningsinstitutioner opfordrer til at bruge deres forskning som drivmiddel til at sætte væksten i gang.

Der ligger masser af dansk forskning inden for it, som blot venter på at blive samlet op og brugt til at sætte gang i væksten. Det mener en sammenslutning af danske universiteter og forskningsinstitutioner, som nu rækker hånden ud til erhvervslivet.

»Dansk it-forskning er inden for en række felter blandt de førende i verden. Denne forskning bør i højere grad kommercialiseres og på den måde komme hele samfundet til gode,« udtaler professor Jan Madsen fra DTU Compute ifølge en pressemeddelelse.

DTU Compute er én af forskningsinstitutionerne i Infinit-netværket.

Institutionerne vil invitere danske virksomheder til at knytte et tættere samarbejde med forskerne på universiteterne. I første omgang vil det ske gennem en konference, Summit 2013, som vil koncentrere sig om anvendelse af it inden for energi, fødevarer og transport.

Ud over DTU Compute består Infinit-netværket af CISS ved Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet, Knowledge Lab ved Syddansk Universitet, Center for Software Innovation, IT-Universitetet, Københavns Universitet og DELTA.

It-forskning skal forbedre dansk konkurrenceevne

Ni danske universiteter og videninstitutioner vil nu stille deres it-forskning til rådighed over for erhvervslivet og erhvervslivets brancheorganisationer. Initiativet skal være med til at fremtidssikre samfundet og understøtte vækst, og i første omgang inviteres til en stor konference i København om emnet.

It har gjort det før og skal nu gøre det igen: Nemlig være vækstdriver for dansk erhvervsliv. I 1990’erne var it en væsentlig bidragyder til styrkelse af dansk konkurrenceevne, og som i starten af 90’erne har vi i dag brug for nye vækstdriver, der specifikt bl.a. kan sikre en højere produktivitet og generel vækst i samfundet.

Ni danske universiteter og videninstitutioner står bag Infinit - innovationsnetværket for it, der nu inviterer til øget samarbejde med henblik på yderligere udbredelse af de danske it-forskningskompetencer til både små, mellemstore og store danske virksomheder:

 • Dansk it-forskning er inden for en række felter blandt de førende i verden. Det gælder blandt andet
  indlejrede systemer og fremtidens internet, der begge af EU er spået til at være nogle af de største
  fremtidige vækstområder. Denne forskning bør i højere grad kommercialiseres og på den måde komme
  hele samfundet til gode, og derfor peger vi på it som en absolut vækstdriver for danske virksomheder, siger
  professor Jan Madsen, DTU Compute, der er Infinits strategiske fagkoordinator for forskning i indlejrede
  systemer.

Og invitationen til øget samarbejde hilses velkommen hos både virksomheder og brancheorganisationer.
En af de virksomheder, der tager sit udspring af forskningsmiljøet, og som netop har formået at
kommercialisere dansk it-forskning er den succesfulde softwareudviklingsvirksomhed Configit i København.
Her er CEO og medstifter Henrik Reif Andersen ikke i tvivl om det enorme potentiale, der ligger i de danske
universiteters it-forskning:

 • Som jeg ser det, har dansk it-forskning to elementer, der giver os nogle unikke fordele. Dels er forskningen
  inden for specifikke områder blandt verdens bedste, og dels har vi en tradition for at være bruger- og
  designorienterede i vores tilgang til forskningen. Det betyder, at der ikke burde være ret langt fra forskning
  til kommercialiserede produkter i Danmark, men det har vi hidtil ikke været dygtige nok til at udnytte,
  pointerer han og fortsætter: - Vores virksomhed er på den måde speciel, fordi den er udsprunget af
  forskning. Configit er stiftet af to forskere og tre studerende, og vores forretning er bygget op om avanceret
  softwareteknologi. Forskningsbaggrunden har været helt afgørende for vores succes.

1

Dette bekræftes af Jesper Jensen, der er senior DSP research engineer hos Oticon:

 • Vi ser et stigende antal eksempler på, at samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv
  giver nogle unikke produkter og løsninger. I en multi-disciplinær og videnstung branche som
  høreapparatsbranchen er vi afhængige af den nyeste viden for at kunne udvikle nye produkter og services,
  der slår konkurrerende produkter af banen. Det har vi formået hos Oticon, og det skyldes jo bl.a. vores evne
  til at samarbejde med universiteterne, siger han.

Jesper Jensen, der er anerkendt som en af Danmarks førende eksperter i høreapparater og digital
signalbehandling, udlever selv denne vision fuldt ud, idet han ved siden af sit job hos Oticon også er
deltidsprofessor på Aalborg Universitet.

Invitationen fra de syv danske universiteter udmøntes i første omgang i en stor konference i København
den 22. maj 2013 – SummIT 2013. Konferencen er en konkret invitation til energi-, fødevare- og
transportbranchen, hvor der er særligt mange lavthængende frugter – både i forhold til effektiviseringer,
men også i forhold til udvikling af nye produkter og services. Udover de tre brancherelaterede spor
indeholder SummIT 2013 også en lang række indlæg fra forskere, der giver eksempler på de nyeste
teknologier og anvendelser af it.

Fakta om SummIT 2013:
SummIT 2013 afholdes den 22. maj 2013 på Axelborg i København. Overskriften er ”The Future is IT” og
sætter fokus på øget samarbejde mellem it-forskning og erhvervsliv i Danmark.

Konferencen sætter særligt fokus på anvendelse af it inden for tre udvalgte brancher:
• Energi
• Fødevarer
• Transport

Bag SummIT 2013 står InfinIT, der er et initiativ under Videnskabsministeriet og et samarbejde mellem ni af
Danmarks største it-videnscentre:
• CISS/Aalborg Universitet (Center for Indlejrede Software Systemer)
• Alexandra Instituttet
• DTU Compute/Danmarks Tekniske Universitet
• Datalogisk Institut/Aarhus Universitet
• Knowledge Lab/Syddansk Universitet
• Center for Software Innovation
• IT-Universitetet
• Københavns Universitet
• DELTA

Læs mere på www.infinit.dk.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Torben Mogensen Blogger

Det er et udmærket initiativ, men jeg tror, at den bedste måde at få udnyttet forskning i erhvervslivet er ved, at firmaer ansætter PhD'er fra universiteterne. Kortvarige forskningsprojekter i samarbejde mellem universiteter og firmaer har det ofte med at resultere i et antal forskningspublikationer og nogle skåltaler, men så snart projektet er ophørt, løber det ud i sandet. En langvarig ansættelse af en PhD giver mere kontinuitet, og PhD'en vil ofte bibeholde kontakten til sit universitetsmiljø.

Dette kan f.eks. ske gennem erhvervs-PhD ordningen, hvor en kandidat uddannes til PhD i samarbejde mellem et firma og et universitet. Krone for krone giver erhvervs-PhD'er mere vidensoverførsel end f.eks. prestigeprojekter fra Højteknologifonden.

 • 9
 • 0
Palle Simonsen

men jeg tror, at den bedste måde at få udnyttet forskning i erhvervslivet er ved, at firmaer ansætter PhD'er fra universiteterne.

Ja men ikke, hvis man ikke beskæftiger den pågældende med forskningsrelevant arbejde! Derfor er din følgekommentar vedr. Erhvervs PHD afgørende i denne kontext. Der kan desværre nævnes mange eksempler på PHD ansættelser, hvor den forskningsmæssige videnoverførsel er lig 0.

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize