Dansk It: For risikabelt med digitale valg - ingen har endnu hacket en blyant

Illustration: TM Grafik
Med en digitalisering af valghandlingen vil der opstå nye muligheder for manipulation, ikke blot af enkelte stemmer men af mange, argumenterer Dansk It.

Dansk IT mener, at Danmark har en velfungerende valghandling. som i højere grad end alternativer sikrer borgerens tillid til det repræsentative demokrati.

Derfor vil Dansk IT - parakdoksalt nok, som de selv skriver - anbefale, at valghandlingen forbliver analog og ikke digitaliseres i højere grad, end det for nuværende er tilfældet.

Det konkluderer interesseorganisationens i en nyhed på baggrund af en drøftelse i Dansk It’s ekspertgruppe for bæredygtig digitalisering.

»De problemer, som digitale valghandlinger søger at løse, er alle relativt små og mulige at adressere på andre måder, der ikke grundlæggende ændrer valghandlingens karakter. Den påståede forøgelse af effektiviteten står næppe mål med hverken de konkrete omkostninger ved at etablere digitale valgsystemer, de ekstra sikkerhedsmæssige risici eller de fordelagtige forhold, vi i så fald skulle give afkald på,« skriver Dansk IT.

Diskussionen er bl.a. blusset op, fordi Kombit er i gang med et udbud af et nyt valgsystem, som skal understøtte valg til Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet samt håndtere folkeafstemninger.

Udbuddet skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende system, som KMD har monopol på. Men det står dog fast, at det nye system skal beholde det analoge element i selve borgernes valghandling.

Digitale valg åbner for manipulation

Men når der står grundlæggende samfundsværdier på spil, er der grund til at udforske spørgsmålet om digitalisering ekstra grundigt, mener Dansk It.

Konkret frygter Dansk IT også angreb udefra:

»Med en digitalisering af valghandlingen vil der opstå nye muligheder for manipulation, ikke blot af enkelte stemmer men af mange. Hvis det lykkedes nogen at finde og udnytte en svaghed i systemet, så kan der potentielt snydes med mange stemmer på en gang.«

»Ingen har endnu formået at hacke en blyant, men at valghandlingen er analog er ikke alene et spørgsmål om teknik eller sikkerhed. Selv hvis den 100 % sikre digitale valghandling fandtes, ville det stadig være afgørende, om den på samme måde som den nuværende kunne opretholde de grundlæggende samfundsværdier, som valghandlingen repræsenterer.«

Mistillid til systemet og manipulation er gift for det civiliserede samfund, understreger interesseorganisationen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (32)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Claus Bobjerg Juul

At hacke en blyant, er en elendig analogi.

Det handler om at hacke valg handlingen, hvilket jeg er rimelige sikker på er sket. Jeg vil vædde på at jeg og rigtig mange andre kunne udgive os for at være en anden og møde op med et valgkort der ikke tilhøre en selv og afgive en stemme.

Det kan blive et stort problem, hvis det gøres systematisk, hvilket dog kræver en del resurser.

 • 1
 • 20
#3 Bjørn Damborg Froberg

Derudover skal man også stå ved det rigtige valgsted for at bruge et valgkort, hvilket i sig selv begrænser potentialet for storstilet misbrug.

Derudover; ingen skal kunne kæde hvad du laver i stemmeboksen sammen med dig som person. Så snart krydset bliver digitalt vil jeg være bekymret for enten misbrug eller for denne sammenkædning. Vi kan jo se på valgresultaterne at mange stemmer noget helt andet end hvad de går og giver udtryk for i meningsmålinger.

 • 21
 • 0
#4 Christian Rutrecht

Er til helt enig i at sikkerheden ikke er tilstrækkelig i de nuværende digitale stemme former, men vi bør stadig udforske mulighederne for digitalt at kunne sætte vores kryds i fremtiden og ikke udelukke det.

Til dem der interessere sig for de digitale muligheder, slå et smut forbi: https://polys.me

Et interessant startup projekt til Online voting baseret på Blockchain og anonymitet igennem transparente krypteringsteknologier.

 • 1
 • 17
#5 Knud Larsen

at fastholde blyanten er oldnordisk. Det betyder, at det er meget svært at aflæse stemmesedlen, hvorfor mange sedler bliver kasseret. Vore dages fimre belysning gør det endda vanskeligere. Dernæst skal der tælles efter en lang dag bag bordene i dårlig belysning. Organiseringen af stemmeoptællingne er dårlig og gentagne gange har vi oplevet at det hele skulle tælles om - til trods for at en systematik kunne have reduceret dette besvær - uduelige administratorer. Så efter 13 timers arbejde ved bordene bliver det til endnu flere fejl. Forfalskning ja muligvis, men kun meget begrænset. Man skal have et valgkort - skal til det rigtige valgsted og kende personnummer. Det er ikke let at give sig ud for Bjarne Corydon. De tilfoordnede er jo faktisk lokale personer.

 • 1
 • 23
#6 Xavier Stark

Så er det vist heller ikke mere besværligt. Jeg har selv deltaget i efterhånden en del valg, både som tilforordnet og som stemmetæller. Jeres fimre belysning og uduelige administratorer er ikke noget jeg har oplevet , det må stå for egen regning. Jeg har derimod oplevet engagerede medarbejder som sammen og med gejst løser en af de vigtigst opgave i det demokratiske samfund.

Og med hensyn til de mange stemmesedler som i åbenbart kassere så kan jeg på stående fod ikke huske at vi har kasseret en eneste fordi vi ikke kunne aflæse det.

Man skal også huske på en anden faktor ved den type valghandling vi har i dag, nemlig gennemskueligheden.

 • 23
 • 0
#7 Henning Wangerin
 • 6
 • 0
#8 Anne-Marie Krogsbøll

.... at det nye system indebærer almindelig papirstemmeseddel og blyant - men at optællingen af stemmesedlerne i et eller andet nyt omfang digitaliseres?

" skal beholde det analoge element i selve borgernes valghandling."

selve borgernes valghandling.*?

Jeg kan ikke rigtigt finde en beskrivelse af, hvad det nye system faktisk indebærer, men hvis det er rigtigt forstået, at optællingen i højere grad digitaliseres, så forekommer det mig som et forsøg på at luske digitale valg ind ad bagvejen - salamimetoden. Og det vil vel også åbne for muligheder for uigennemskuelig manipulation med resultaterne?

 • 10
 • 0
#11 Flemming Madsen

Jeg tror at der er tale om det bagvedliggende system hvori de forskellige valgsteder indberetter stemmerne. Det foregår allerede i dag elektronisk, men der er så åbenbart et nyt system på vej.

Sådan som jeg forstår det, så vil både stemme afgivelsen og optællingen forbliver analogt.

 • 3
 • 0
#14 Lise Gerd Pedersen Blogger

Jeg er enig med Dansk IT! Uanset om man kan sikre et valgsystem effektivt mod hacking og sporing af stemmeafgivelsen eller ej, vil det give anledning til konspirationsteorier og mindske tilliden til demokratiet.

Benyt lejligheden på tirsdag til at tage børnene med hen på valgstedet og giv dem en anskuelsesundervisning i, hvordan et valg foregår (selv om de ikke må være i stemmeboksen, når I sætter kryds). Giv dem indtryk af, at en valgdag er er en festdag, og lær dem, at alle skal deltage. Glæd jer over at se medborgere strømme til for at stemme, og læg mærke til, hvordan de valgforordnede samarbejder på tværs af partitilhørsforhold for at sikre, at alt går rigtigt til.

 • 14
 • 0
#15 Christian Schmidt Blogger

Et valg er kun demokratisk, hvis vælgerne forstår valghandlingen fra start til slut.

Præcis. Hvis folk har mistillid til valghandlingen, har de valgte politikere ingen legitimitet, og opbakningen til de politiske institutioner, skattevæsnet osv. vil dale.

I Danmark ville et elektronisk valgsystem blive implementeret som et offentligt IT-projekt af et stort konsulenthus som dem, der står bag Rejsekortet, Sundhedsplatformen, Skats inddrivelsessystem, Bane Danmarks signalprogram osv. Uanset om systemet var fantastisk og 100% fri for børnesygdomme, ville folk på forhånd nære en dyb skepsis til, at det fungerede korrekt.

Forud for det seneste præsidentvalg i USA var der en del rapporter om fejl i de valgmaskiner, de benytter ved afstemningen. Trump var ude og meddele, at hvis han tabte, ville han ikke anerkende resultatet i de stater, der bruger en bestemt type maskiner. Tænk engang hvis Trump havde tabt og gjort alvor af den trussel. Det skulle nok kunne mobilisere en del af hans vælgerskare (hvoraf mange i forvejen hader autoriteter) og skabe en større virak.

Valgets tabere må ikke kunne så tvivl om selve valghandlingen.

 • 11
 • 0
#16 Hans Schou

at fastholde blyanten er oldnordisk. Det betyder, at det er meget svært at aflæse stemmesedlen, hvorfor mange sedler bliver kasseret.

Nu har jeg været stemmeoptæller, og jeg kan på ingen måde genkende det billede. Der var INGEN stemmesedler vi ikke kunne læse. Blyant er klart bedre end blæk/kuglepen/tusch.

Jeg vil klart anbefale alle der har en mening om valghandlingen og/eller elektronisk valg, at prøve at være stemmeoptæller.

 • 12
 • 0
#17 Bjørn Damborg Froberg

Jeg er ansvarlig for at få afviklet digital valgliste uden problemer i år. Jeg har været med til valghandlingen i flere kommuner og af flere omgange. Jeg kan absolut ikke genkende et billede af at der i stor stil bliver "smidt stemmer ud".

Tvært imod er alle involverede yderst dedikerede og agtpågivende. Tager opgaven alvorligt.

Det har altid været min opfattelse. Selv politikerne der deltager opfører sig godt ;)

 • 8
 • 0
#18 Christian W. Moesgaard

Ser rigtig mange kommentarer herinde som beskriver at noget skal have et IT system fordi alternativet er "for gammeldags".

Den tankegang kan jeg ikke sætte mig ind i. Hvis noget har fungeret fint i hundredvis af år og du ikke kan komme med et positivt argument for at lave det om og sikre det mod svindel, så skal du holde nallerne væk.

Bare se på USA og deres valgmaskiner og al deres snak om russisk hacking af valgresultaterne. Skal det være Danmark? Nej, vel? Godt så.

 • 11
 • 0
#21 Allan S. Hansen

Ser rigtig mange kommentarer herinde som beskriver at noget skal have et IT system fordi alternativet er "for gammeldags".

Jeg tror faktisk det er blandt fagfolk du finder størst modstand mod en elektronisering af valgprocessen.

Det er lidt paradokset i dette, fordi normalt er vi jo nok fortaler for "it-ificering" og automatisering af processer - men den øget viden giver også øget indsigt i farene. Det er derfor jeg også forsørger at påvirke bekendte og venner når snakken falder på valgprocessen og "hvor nemt det ville være at stemme hjemmefra med nemid" og "vi udføre bankhandlinger, så kan vi også stemme".

Men det er tydeligt at presset hen imod "nemt" stiger - så det er godt organisationer som Dansk IT også går ud og tager stilling.

 • 11
 • 0
#23 Christian W. Moesgaard

Det er fordi vi forstår denne form for nuancer, fordi det er vores job. De fleste mennesker bekymrer sig ikke om denne slags ting, fordi de har andre beskæftigelser med ting de skal bekymre sig om, og de stoler på, måske lidt naivt, at vi er vores opgave voksne.

Det er vores opgave som danske statsborgere med indsigt i systemer, love, digitalisering, osv. at forstå disse processer og krav, og at respektere dem så de kan overdrages intakt til vores børn og alle de andre gæve borgere som får glæde hver dag af lave niveauer af korruption (international set).

Det er muligt at der er en rigtig måde at lave det her på. Jeg sidder og tænker på anonymiserede blockchain keys, men jeg synes faktisk lidt at det kan være ligemeget. Vi har noget der fungerer og som er let at forklare til almene borgere, hvis de spørger ind til det. Hvorfor skulle vi udskifte det med noget der er sværere at forklare, og dermed forsvare, og ikke har nævneværdige fordele? Giver ingen mening.

 • 2
 • 0
#25 Anne-Marie Krogsbøll

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/hoeje-taastrup/mange-kommuner-ind...

Så det er åbenbart der, de lange køer på valgaftenen er blevet af. Ærgerligt, for jeg synes egentligt, at de var en del af stemningen på en valgaften - at står der, evt. med sine børn, og falde i snak. Undre sig over, hvorfor man altid havnede i den længste kø. Fundere over demokratiet. Glæde sig til aftenens optællingsdrama...

Og så er det, jeg spørger mig selv: Har dette "fremskridt" for alvor løst et problem? Var det et problem, at man skulle stå lidt i kø? Ja - for nogen var det måske, nogen gange - men de havde jo dybest set muligheden for at brevstemme, hvis de havde tendens til tidsnød.

"En af de kommuner, der oplevede problemer med de digitale valglister, var Høje-Taastrup Kommune. Det sker ikke denne gang, forsikrer kommunens IT-specialist Lars Haagen Petersen. - Vi var ikke helt klar på, hvor meget det krævede, men nu er vi blevet meget klogere. Vi har sat flere ressourcer ind, mere backup og har undervist folk i det, så nu er vi ganske skarpe, siger han. "

Hvad sker der, hvis systemet bryder ned? Har man en manuel "plan B", eller får man fremover bare køer af andre (digitale) grunde? Har vi i virkeligheden skabt nogle nye problemer? Ja - det frygter jeg.

Og er digitale valglister billigere for samfundet, end at lade befolkningen - den ene gang hver andet år (ca.) - stå lidt i kø? Jeg tvivler. Mon ikke det har kostet en del millioner at udvikle - og kommer til at koste en del millioner at vedligeholde og køre? Millioner, som kunne have været anvendt til bedre ældrepleje, bedre datasikkerhed, bedre normeringer i daginstitutionerne?

Dette er eksempel på en af de "løsninger", jeg synes, man godt kunne have sprunget over. Den løsning løser et pseudoproblem, skaber sandsynligvis nye problemer, og er med til at underminere den åbenbart herostratisk berømte danske "hygge".

 • 4
 • 0
#27 Michael Kristensen

Blyant er klart bedre end blæk/kuglepen/tusch

Hvorfor det? Har altid undret mig over hvorfor man skal sætte sit kryds med en BLØD BLYANT. At hacke en sådan kræver vel kun et viskelæder... (stadigvæk meget sikre end et digitalt valg - men jeg forstår bare ikke hvorfor man netop skal bruge det lettest udviskbare skriveredskab hertil )

 • 1
 • 0
#28 Bjørn Damborg Froberg
 • Ja, det er et problem at folk skal stå i kø når de skal hjem, lave mad og passe deres børn. At afhjælpe kødannelse er helt klart en indsats værd. Især taget i betragtning at valgstederne har åbent fra 8-20:00 - og afhængig af dit arbejde er det altså ikke fedt at stå og henslæbe alt for lang tid i en kø, fordi der er run på når folk får fri.

 • Manuel "plan B" er valgbogen. Så er man tilbage til det man kender.

 • Systemet kører lokalt på maskinerne der indgår i det, enten i en én-pc's løsning eller i 3 eller flere pc'ere. Valglisten indlæses lokalt og valget afvikles ud fra den. Det betyder derudover at man i samme sekund at valget er afsluttet kan aflæse stemmeprocent, som alle jo gerne vil have ud hurtigst muligt.

Efter at have deltaget i 3 valghandlinger med denne platform, kan jeg bare sige at det har gjort det praktisk MEGET lettere for de involverede, som jo alt andet lige ligger mellem 12 og 18 timer på sådan en valgdag. Jeg selv var på arbejde fra 7-21:00 i dag, grundet valget.

Svarer da gerne på spørgsmål om det praktiske, hvis nogen har noget de vil have uddybet.

 • 0
 • 0
#30 Niels Foldager

Gennemskueligheden er nemlig vigtig.

Jeg havde i går min lille søn med til valget. Jeg viste ham hvordan og hvorfor valgplakaterne blev holdt væk fra valgområdet. Vi så på de ophængte stemmesedler, inden vi gik ind. Vi talte om de folk, som holdt øje med det hele. Han så stemmeboksen og den røde farveblyant. Da jeg kom ud fik han lov at putte sedlerne i stemmeurnerne, som var aflåste fordi det hele var hemmeligt. Og vi talte om de folk, som senere skulle tælle alle sedlerne og finde ud af, hvem der skulle bestemme den næste tid. Og vi fik lov at tage et bolsje.

Vi var enige om, at det aldrig var gået hos Kim Jung-un, og at vi er heldige, at vi bor i et land med demokrati.

Godt for en lille drengs demokratiforståelse, at det ikke var digitaliseret.

 • 6
 • 0
#32 Louise Klint

Jeg synes det var dejligt at stå i kø i går. Der var sådan en god stemning. Der var kun en halv time til valgstederne lukkede og jeg tror der var 70 meter kø udenfor i mørket. Sådan en buet slange. Men det var hyggeligt at stå der og tale med folk, og det gik smidigt fremad. Et kvarter tog det vel, så var man indenfor.

Jeg tænkte på det, mens jeg var der, bag forhænget, inde i stemmeboksen. Hvor godt det var, at man skulle sætte x på papir. Man er ikke koblet op nogen steder. Der var heller ingen kameraer. Hvis man også skulle have sin politiske observans registreret… Jeg ved ikke ‐ jeg blev i så godt humør. Det var en meget fri følelse. Meget glædeligt, oplivende. Vores valgsystem skal vi virkelig værne om og bevare.

… Kom i tanker om denne her: https://www.version2.dk/artikel/itu-professor-livehacker-amerikansk-valg...

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere