Dansk IT: Danskerne skal selv uploade livsvigtige data til ny sundhedsjournal

Interesseorganisationen Dansk IT mener, at danskernes egne data om deres helbred i dag går tabt. Derfor bør der oprettes en ny, digital journal på nettet, som borgerne selv kontrollerer.

Danskerne skal have deres egen, digitale journal på nettet, hvor de kan smide data op om alt fra blodtryk til det daglige antal skridt på skridttælleren.

Det mener interesseorganisationen Dansk IT, DIT, der kritiserer hjemmesiden sundhed.dk for blandt andet at mangle væsentlige informationer og ikke give mulighed for upload af borgerens egne sundhedsdata:

»En digital borgerjournal vil kunne løfte sundheden. Den giver både borgeren mulighed for at skabe sammenhæng i de oplysninger sundhedsvæsenet ligger inde med og den giver borgeren mulighed for at dele sundhedsdata, der er opsamlet i og uden for den kliniske verden,« udtaler Henrik Ledgaard Ibsen, formand for Dansk IT's sundhedsit-udvalg, i en pressemeddelelse.

Regeringen, KL og Danske Regioner er lige nu i gang med at udarbejde en digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet for 2013 og tre-fire år frem i tiden.

Dansk IT ser derfor gerne, at der bliver oprettet en digital borgerjournal, som borgeren selv kontrollerer. Journalen skal ikke erstatte de eksisterende journaler, men derimod være et supplement. Du kan læse mere i pressemeddelelsen fra Dansk IT.

Vitale helbredsoplysninger går lægens næse forbi

Blodtryksmålere, pulsmålere, skridttællere og lignende er efterhånden standardudstyr i danskernes hjem, men de data, som indsamles går lægens næse forbi, når borgerne får problemer med helbredet. Det er spild af vital viden, mener DANSK IT, der anbefaler, at der udvikles en digital borgerjournal, hvor man som borger kan tilføje en bred vifte af relevante sundhedsdata.

Regeringen, KL og Danske Regioner er i færd med at lave en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet for 2013 og 3-4 år frem. Et af de elementer DANSK IT gerne ser prioriteret er, at teknologien i langt højere grad anvendes til at give borgerne bedre mulighed for at tage aktiv del i sin egen behandling.

I dag er det for eksempel kun muligt for borgerne at tilgå og læse et begrænset sæt af journaloplysninger. Enten skal man have sin journal i hånden eller så skal man besøge sundhed.dk. Men på sundhed.dk mangler væsentlige information – fx fra lægepraksis – ligesom det ikke er muligt for borgeren at tilføje data.

"Vi skal ikke udvikle sundheds it, der placerer danskerne på sidelinjen. Danskerne skal have mulighed for at dele de sundhedsdata, de selv indsamler med sundhedsvæsenet. De skal også have mulighed for at tilføje data og rette i forkerte data hos sundhedsvæsenet," foreslår Henrik Ledgaard Ibsen, formand for DANSK IT's udvalg vedr. sundheds-it.

Større indsigt
DANSK IT anbefaler, at der bliver oprettet en digital borgerjournal, der er kontrolleret af borgeren. Borgerjournalen skal ikke erstatte de eksisterende journaler, men skal være et supplement, som borgeren blandt andet kan anvende til at give personalet på hospitaler, plejehjem og lægepraksis større indsigt i sin sundhedstilstand.

"En digital borgerjournal vil kunne løfte sundheden. Den giver både borgeren mulighed for at skabe sammenhæng i de oplysninger sundhedsvæsenet ligger inde med og den giver borgeren mulighed for at dele sundhedsdata, der er opsamlet i og uden for den kliniske verden," lyder det fra Henrik Ledgaard Ibsen.

I takt med, at telemedicin og velfærdsteknologi flytter behandlingen og plejen ud i borgernes hjem, bliver det endnu vigtigere at skabe sammenhæng i de store mængder data, der indsamles, vurderer DANSK IT.

"Det nytter ikke noget, hvis der ligger forskellige eller modstridende oplysninger hos lægen, sygehuset, hjemmeplejen etc. Den sammenhæng kan borgeren ved hjælpe af en digital borgerjournal hjælpe med til at skabe," siger Henrik Ledgaard Ibsen.

Ifølge DANSK IT skal der i borgerjournalen ikke være mulighed for at manipulere med data. Data skal være tilgængelige på en måde, så det fremgår, hvorfra de stammer. Borgeren skal ikke kunne ændre på sundhedsvæsenets data, men skal kunne kommentere og berigtige data.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (6)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Deleted User

Det er absolut ikke min opfattelse at pressemeddelelsen kan eller skal ses som en kritik af Sundhed.DK, som jeg iøvrigt selv har medvirket til at frembringe i sin tid.

Vi har påpeget et uhyre relevant og aktuelt fokusområde, som vi gerne ser som en udvidelse til Sundhed.DK, til gavn for borgere og sundhedsvæsen.

Jeg beklager misforståelsen.

Henrik L. Ibsen, formand DIT-Sundhedsudvalget

 • 0
 • 0
#4 Gert Madsen

Måske.

Men jeg synes at forslaget kan få gang i en længe tiltrængt diskussion om ejerskabet over private data.

Vi er ikke kommet langt siden enhver læge anså sine patienters sygejournal som sin private ejendom.

 • 0
 • 0
#5 Markus Hornum-Stenz

Når nu det efterhånden er blevet så let at indsamle diverse helbredsdata for borgerne, virker det hensigtsmæssigt at etablere et centralt arkiv tilgængeligt for borgerne

Men der er vist to overordnede fortolkningsmuligheder her. Enten kan der menes:

a. En ny database stilles til rådighed for borgerne i regi af sundhed.dk

Det lyder fornuftigt, spørgsmålet er om det er en offentlig opgave eller en sag for det private, disse data vil jo være værdifulde for såvel borgere som forskere indenfor folkesundhed og forsikringsselskaber.

eller

b. Sundhed.dk bør med et mere ambitiøst projekt lægge kimen til det længe ventede EPJ, som det ikke er lykkedes nogen at få sat igang på anden vis, altså eet sted hvor alle en persons helbredsdata kan ligge, både patientjournaler og egne data.

Det lyder til gengæld som opskriften på dataforurening og uklare grænser mellem sunhedsvæsenets dataansvar og en enkeltes ret til indblik.

-Markus

 • 0
 • 0
#6 Tom Høg Sørensen

I MedCom 8 er der et nationalt datasæt på vej.

Op mod 70 % af sundhedsudgifterne anvendes på håndtering og behandling af kroniske patienter. Derfor er der et fælles kronikerdatasæt på vej, der har til formål at samle data, så dobbeltundersøgelser kan undgås og kontroller kan foregå hos egen læge eller i eget hjem.

Alle aktører skal lægge data ind, herunder patienten selv. Her får patienten bl.a. sin egen dagbog.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere