Dansk IT hopper på Microsoft-standard

Brugerforeningen Dansk IT vil sige ja til at gøre Microsofts dokumentformat OOXML til en international ISO-standard. Men forbeholdene skal med.

Selv om der stadig er plads til forbedringer i det Microsoft-støttede dokumentformat OOXML, vil it-brugerorganisationen Dansk IT stemme for at gøre OOXML til international ISO-standard.

Brancheorganisationen ECMA har sendt sin godkendelse af OOXML videre til ISO for også at få den internationale standardiseringsorganisations blå stempel, og ISO har sendt forslaget i høring blandt medlemslandene ? heriblandt Danmark.

Høringen varetages af Dansk Standard, som har etableret et udvalg, der senest 2. september skal sende den danske stemme til ISO.

Blandt medlemmerne i udvalget er som tidligere beskrevet i Version2.dk en lang række af Microsofts guldpartnere og interesseorganisationer, der både repræsenterer branchen og brugerne som eksempelvis Dansk IT.

Nu løfter brugerorganisationen sløret for sin indstilling til fredagens afstemning, der forventes at være den sidste, inden Dansk Standard forbereder sin endelige indstilling til ISO.

»Det er en meget svær afgørelse, og det er en meget politisk proces, men efter vores vurdering vil det være bedst, hvis der stemmes ja, men med kommentarer,« siger formanden for Dansk IT, Lars Mathiesen, til Version2.

Forbeholdene skal med

ISO har tre hovedsvarmuligheder i system: Man kan stemme Ja (Approve) og Ja med kommentarer (Approve with comments), man kan stemmer Nej (Disapprove) og Nej med kommentarer (Disapprove with comments). Endelig kan man afstå fra at stemme (Abstain).

Dansk IT vil placere sin stemme i boksen: "Ja men med kommentarer".

»Vores grundsynspunkt er at støtte arbejdet med at sikre interoperabilitet mellem OOXML og ODF, og spørgsmålet er, hvordan man bedst gør det. Vi tror, at approve with comments er den valgmulighed, som vil styrke vores målsætning mest muligt,« siger formanden.

Ifølge ISO's afstemningsregler er ISO ikke forpligtiget til at medtage kommentarerne i den videre sagsbehandling, hvis to tredjedele af de afgivne stemmer er et ja.

Lars Mathiesen er dog ikke bekymret for, at Dansk IT's indvendinger om blandt andet garanti for interoperabilitet havner i glemmebogen.

»Den proces, som man har været igennem nu, har skærpet alles interesse og fokus på, at der sker noget på området, så vi tror ikke på, at kommentarerne bliver henlagt. Udviklingen er allerede i gang, og der er kommet et vink med en vognstang om, at vi, som repræsentanter for brugerne, ønsker den udvikling,« siger han.

Begge standarder er inde i en udvikling

Lars Mathiesen peger desuden på, at så længe ingen af formaterne til fulde opfylder brugernes behov, er der ikke nogen grund til at udelukke det ene på forhånd.

»Så fremmes situationen bedst ved, at der er to standarder på markedet. Både ODF og OOXML skal ind i en udvikling, så vores holdning er at give dem ligeværdighed og lige muligheder for at arbejde hen mod interoperabilitet,« siger han.

Dansk IT's formand er heller ikke bange for, at Microsoft kommer til at sætte sig på hele markedet.

» Der er også stærke erhvervsinteresser, der er interesseret i at få begge standarder op at stå, så vi mener ikke, at vi er i en situation, hvor vi skal forbyde noget, der er monopollignende, men i stedet fremme en udvikling, der er sat i gang,« siger han.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Leif Lodahl

Det overrasker mig ikke at Dansk IT er positiv. Men læs lige vejledningen først...

I en fast-track proces er spørgsmålet ja eller nej. Havde det været en normal proces, ville teknisk kommite have tid til at behandle de indkomne kommentarer.

Det er i princippet rigtigt, at DS kan stemme ja med kommentarer, men kommnetarerne bliver arkiveret lodret.

En ja-stemme er en ja-stemme.

Med venlig hilsen
Leif Lodahl

 • 0
 • 0
Eskild Nielsen

Svarmuligheden 'Ja med kommentarer' er opfundet af MicroSoft og kendes ikke i andre ISO sammenhænge - et eksempel på EEE i standardiseringsprocessen.

Den grundlæggende antagelse i proceduren er at standarden i det hele taget er ønskelig, og at den er moden til godkendelse.

I ISO sammenhæng betyder 'Nej med kommentarer' reelt 'Ja på betingelse af at disse problemer løses tilfredsstillende'.

Hvis afstemningen slutter med accept af standarden, så kan der kun laves editorials, dvs rettelser der ikke påvirker standardtekstens tekniske indhold. Alt andet er start på en revideret udgave, som skal godkendes påny.

Hvis afstemningen slutter med at standarden forkastes, så er det formelt starten på arbejdet med at revidere teksten, så den kan godkendes i en senere afstemning. Første møde vil være et 'Ballot Resolution Meeting' som gennemgår de kommentarer, der ledsagede nej stemmerne. Det er end ikke sikkert at kommentarer der ledsagede Ja stemmer vil blive hørt, hvis der var Nej stemmer nok til at der skal holdes et sådant møde....

/eskild

 • 0
 • 0
Jan Hansen

Konkurerende standarder er ikke og har aldrig været nogen god idé.
Nogen mennesker forstår åbenbart ikke forskellen mellem konkurrerende produkter og konkurrerende standarder.
Nato kaliber 7.62mm standard medfører at alle våben producenter og ammunitions producenter kan konkurrere med hinanden.
Hvis man derimod havde forskellige kalibre ville kun producenter af ammunition kun konkurere imod andre producenter af samme kaliber.
Hvis man allerede havde købt tonsvis af ammunition til en kaliber ville man være mere tilbageholdende skifte til et våben med en anden kaliber.
Konkurrerende produkter er GODT.
Konkurrerende standarder er SKIDT.

 • 0
 • 0
Aron Henning

Når vi ser på andre standarder indenfor IT så sker der en udvikling fra en version af en standard til næste, og nogle gange fra en standard til en overlegen.
Man kan håbe vi kommer til at se en tilsvarende udvikling fra ODF til OOXML.

 • 0
 • 0
Jan Hansen

Det giver absolut ingen mening at erstatte en kortfattet(600 sider) standard(ODF) der er udviklet af en respekteret standardiserings organsation(OASIS), med input fra mange aktører(IBM, Sun, ...), i overensstemmelse med eksisterende standarder(MathML m.fl.) og god skik(sigende tags, ingen binære data osv.) med en særdeles omfattende(6000 sider) "standard" udviklet af en standardiserings organisation der aldrig har afvist en standard(ECMA), som kun en virksomhed har haft indflydelse på (Microsoft), som ikke bygger på eksisterende standarder(se ovenfor), men derimod standarder der allerede er under afvikling (VML), som ignorerer god skik og gældende praksis (intetsigende tags og binære data).
Hvorfor er der ingen af dem der argumenterer for brug af OOXML i stand til at forholde sig til de allerede velkendte kritikpunkter?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere
IT Company Rank
maximize minimize