Dansk internetudbyder trækkes i retten for manglende DNS-blokering

1. april 2014 kl. 13:1523
Spillemyndigheden truer internetudbyderen Fiberby med en tur i retten, fordi Fiberby ikke vil DNS-blokere et par danske domæner.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

»Ønsker Fiberby ikke at blokere de pågældende sider, ud fra de to kendelser, vil Spillemyndigheden være tvunget til, at indbringe Fiberby for byretten med risiko for dertil følgende sagsomkostninger«.

Sådan lyder det i en henvendelse fra Spillemyndigheden til den danske internetudbyder Fiberby. Fiberby bliver af myndigheden bedt om at blokere for adgangen til to danske domæner, hvorfra der udbydes ulovlig spilaktivitet – og hvis ikke udbyderen blokerer for adgangen, så bliver den trukket i retten.

Det er nemlig i strid med spilleloven at transmittere information til et ulovligt spilsystem.

Men hvem har så ansvaret for at blokere adgangen til de statsejede .dk-domæner?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fiberby nu valgt at udfordre henstillingen, da man ikke mener, at det er internetudbyderens opgave, at håndhæve lovgivningen på danske domæner.

»Vi er grundlæggende imod censur, og det er ikke vores rolle at agere politi på internettet. Det er jo staten der ejer .dk-domænerne, så det er dem, der må stå for at blokere de domæner, der foregår ulovlig aktivitet på. Det bør ikke være vores opgave. At involvere internetudbyderen et unødvendigt led i denne her proces«, siger Asbjørn Sloth Tønnesen, der er netværkstekniker hos Fiberby, til Version2, og tilføjer, at myndighederne blot kan henvende sig til .dk-domænernes administrator.

Administratorrollen udfyldes af non-profit organisationen DK-Hostmaster, der af staten er blevet sat til at administrere alle .dk-domænerne. Og på deres hjemmeside kan man læse, at hvis en kompetent myndighed anmelder lovstridig aktivitet på et domæne, så vil DK-Hostmaster slette registreringen. Og det er netop den mulighed, Fiberby mener, at spillemyndigheden bør benytte sig af - i stedet for at udpege internetudbyderen som lovbryder.

»Det er et vilkår for at få registreret et .dk-domæne, at anvendelsen ikke er i strid med danske ret. Så myndighederne bør skele til domæneloven og DK-Hostmasters vilkår og få domænet slettet eller blokeret hos DK-Hostmaster,« siger Asbjørn Sloth Tønnesen.

Loven dikterer det

Muligheden for at holde internetudbyderen ude af lovhåndhævelsen på .dk-domænerne bekræftes af DK-hostmasters vicedirektør, der fra Singapore skriver til Version2, at hvis myndigheden har rettens ord for, at et .dk-domæne bruges til ulovlig aktivitet, så kan administratoren slette registreringen af domænet (læs: lukke siden).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fiberby har også fremført muligheden for Spillemyndigheden, men her er man ikke åben for at ændre procedure.

Ifølge Jan Fritzen, der er fuldmægtig hos Spillemyndigheden, forholder man sig kun til spilleloven, og ifølge den bryder internetudbyderen loven ved at give adgang til et ulovligt spilsystem.

Derfor kræver man en individuel DNS-blokering i stedet for at henvende sig til DK-Hostmaster og få domænet, der jo udgør det oprindelige lovbrud, slettet.

Det er den danske stat der ejer .dk-domænerne, som DK-Hostmaster administrerer. DK-Hostmaster bekræfter, at spillemyndigheden kan henvende sig til dem og få en side endegyldigt blokeret, hvis den agerer i strid med dansk lov. Hvorfor gør spilmyndigheden ikke det, i stedet for at bruge tid og penge på at få rettens ord for, at den enkelte internetudbyder skal blokere for siden?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Spillemyndigheden pålægger internetudbyderne at blokere for ulovlige spillehjemmesider med domstolenes hjælp, fordi domstolene skal tjene til at sikre retssikkerheden omkring blokeringen. Der er tale om et indgreb i virksomhedernes forretning og derfor skal der sikres, at der er det fornødne grundlag for at iværksætte en blokering.«

Hvis myndigheden mener, at en internetudbyder er i konflikt med spillelovens §65 ved at give adgang til en bestemt hjemmeside, så konkluderer man vel også, at den pågældende side er i strid med dansk lov (et ulovligt spilsystem). Det er rigeligt til at få siden endegyldigt lukket hos DK-Hostmaster - uafhængigt af alle internetudbydere. Hvorfor finder Spilmyndigheden det nødvendigt at involvere internetudbydere i en sag om ulovlig aktivitet på et statsejet domæne?

»Som nævnt ovenfor er hjemlen i spilleloven formuleret således, at vi skal tage internetudbyderne i retten«, skriver Jan Fritzen til Version2.

Fiberby har indsendt en klage til domæneklagenævnet i håb om at få slettet registreringerne af de relevante .dk-domæner, således at udbyderen ikke længere er i konflikt med spilleloven.

23 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
21
3. april 2014 kl. 23:52

Er en ISP overhovedet forpligtet til at opsætte egen DNS server, med det ene formål at sikre en mulighed for at lave DNS blokeringer?

Ville det ikke være muligt for ISP'en blot at sende 8.8.8.8, 8.8.4.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2 og ligende ud til deres kunder, i stedet for selv at opsætte en DNS til kundebrug? Umiddelbart ser jeg ikke nogen grund til at jeg, hvis jeg startede en ISP, skulle drive nogen form for hverken mail eller DNS service.. Der er rigeligt at benytte i forvejen, man kan endda tilbyde kunderne frit valg mht. DNS udbyder via selvbetjening, og blot sikre at der er en udbyder valgt som standard.

Klart at man får problemer med at lave aktiveringsportaler, og lignende, hvis man ikke kan styre DNS opslagene, men det kan man lave på anden vis. :)

20
3. april 2014 kl. 21:40

§ 65. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt.

Vi er vist heldige at de kun kræver DNS blokkering. Loven kræver faktisk mere. Ja loven kræver det umulige, men en rimelig fortolkning er at de kræver IP blokkering på router niveau eller DPI af HTTP/HTTPS trafik.

Hvad gør de med en internetudbyder der ikke driver egne DNS servere?

22
4. april 2014 kl. 01:44

Vi er vist heldige at de kun kræver DNS blokkering. Loven kræver faktisk mere.

Nej, loven angiver eksplicit DNS blokeringhttp://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l202/betaenkning.htm

Bestemmelsen omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere) ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med den foreslåede bestemmelse.

Det er også kun egne DNS servere som kan kræves blokeret via fogedretten.

23
4. april 2014 kl. 08:18

Nej, loven angiver eksplicit DNS blokering

Det citerede er ikke en del af loven men kommer fra bemærkningerne til lovforslaget. Dertil er det tydligt at juristerne tror at man transmiterer data til et "domæne". Da det er i klar modstrid med virkligheden, står det en dommer frit for at fortolke bemærkningerne vilkårligt. Hvad var det politikkerne i virkligheden ønskede da de lavede loven?

Det er også kun egne DNS servere som kan kræves blokeret via fogedretten.

Det står der ikke et ord om, hverken i loven eller bemærkningerne. Der står at man skal blokkere transmission af information til et domæne. I det citerede er det operative ord "for eksempel" som betyder at det omfatter mere end kun det nævnte. Det er muligt at blokkere generelt ved at bruge DPI på DNS trafik, som jo ikke er krypteret.

Jeg kan også kun frygte at baggrunden for at man skriver "domæne" i bemærkningerne men "spilsystem" i loven er at man forventer at det med tiden glider over til at være en mere effektiv blokkering end blot DNS. Bemærkninger er noget dommerne kan tolke som de har lyst, det er loven ikke.

19
3. april 2014 kl. 20:47

...I hvert fald ikke i første omgang, loven tvinger udbyderne til at blokere for ulovlige udenlandske sider. Hvis vi lige ser bort fra censuren, så kan man have en vis forståelse for at staten ikke kan blokere disse selv effektvt.

Men DK domænerne er jo deres egne, dem kan de vil bare inddrage brugstilladelsen til, hvis de bliver brugt til ulovligt, hvorfor skal ISP'erne blandes ind i dét?

Og hvem skriver til ISP'erne når disse domæner ikke længere er ulovlige og beder om at få fjernet dem fra blocklisten igen??

17
3. april 2014 kl. 08:42

Det er forbudt for staten at censurere, men da disse DNS filtre er "frivillige", og køre i privat regi, har staten fundet en vej til at censurere, uden at de bryder grundloven.

Hvis Regeringen begyndte med at fjerne DNS records, i navnet af censur, bryder de en af de eneste paragraffer i grundloven, som ikke har gummi (altså kan nemt overskrives af andre love), og det har staten ikke lyst til.

Så hellere tvinge ISP'er til at lave det beskidte arbejde, som ikke er direkte ulovligt.

9
1. april 2014 kl. 20:20

Og kom med et kontonummer. Jeg spytter gerne lidt i kassen til hjælp til advokatbistand mv.

-Mikael

6
1. april 2014 kl. 15:39

Jeg mener bestemt ikke, at det er ISP'ernes job at hindre det her - det stinker langt væk af censur og det mener jeg ikke bør finde sted. Derudover kan man netop som artiklen siger, argumentere for at det er DK-Hostmasters job at slette disse domæner da de ligeså meget giver adgang til indholdet som en ISP gør.

Jeg synes det er problematisk at man vil gennemføre DNS blokeringer når rigtig mange mennesker i forvejen IKKE bruger deres ISP's DNS servere, men istedet bruger Googles/OpenDNS eller lign. netop for at undgå denne censur. Vi ved jo alle sammen godt, at det kun virker på mennesker som min mor og min uvidende moster. Alle andre, især dem der er interesseret i det her ulovligheder, kan på ingen tid finde guides til LOVLIGT at omgå censuren.

5
1. april 2014 kl. 15:06

Synes det virker lidt censur agtigt..

7
1. april 2014 kl. 16:57

Synes det virker lidt censur agtigt..

Det er fordi det er censur.

Et domæne er jo en indgang til en informationskanal fra en bestemt afsender. På samme måde som en avis er indgangen til en informationskanal.

Som udgiver af information er man ansvarlig for hvad man udgiver og kan straffes for dette med bøde eller fængsel. Men som grundlovens §77 så fint udtrykker det må man ikke censurere ny information:

"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."

Hvis blokeringen af et helt domæne ikke er censur, så ved jeg ikke hvad det er.

Både politikkere og domstole har i deres dovenskab brudt grundloven og indført censur alligevel fordi de synes at det er for besværligt at finde og straffe dem der rent faktisk har brudt loven. I stedet skyder de budbringeren, internetudbyderen.

3
1. april 2014 kl. 14:16

Ifølge Jan Fritzen, der er fuldmægtig hos Spillemyndigheden, forholder man sig kun til spilleloven, og ifølge den bryder internetudbyderen loven ved at give adgang til et ulovligt spilsystem.

Så alle danske ISP'er er på kant med loven! Jeg kan da sagtens komme ind på de sider TDC blokere på deres net. Med mindre de blokere for alt andet end HTTP så kan systemet jo snydes ved brug af alternativ DNS eller VPN til et tredjeparts sted.

4
1. april 2014 kl. 14:24

Nogle sider har det måske bedst med at være blokeret, dermed får de jo kun besøg af kunder, der er reelt interesserede :-(

1
1. april 2014 kl. 13:30

Endnu et godt eksempel på at beslutninger truffet af it-analfabetiske politikere og jurister tvinger embedsmændene til at administrere en håbløs lovgivning...

2
1. april 2014 kl. 13:51

heh, jeg tænkte det, du sagde det.. Thumps up herfra..