Dansk fyringsrunde i Tata: 60 ud af 60 ramte arbejder med TDC-opgaver

20. juni 2013 kl. 10:44
Det er udelukkende ansatte beskæftiget med TDC's it, som Tata Consultancy Services vil fyre. Langt størstedelen af medarbejderne fulgte med fra CSC, da Tata vandt TDC-ordren fra konkurrenten. Se deres vilkår her.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

For anden gang på et år fyrer indiske Tata Consultancy Services, TCS, blandt de folk, firmaet overtog fra CSC, da Tata overtog CSC’s arbejde hos telegiganten TDC.

Ud af 101 tidligere CSC-medarbejdere vil 60 blive fyret eller tage imod en frivillig fratrædelse. Og fyringerne rammer kun blandt de folk, som arbejder med TDC-opgaver, bekræfter Tata.

»Forhandlingerne omhandlede kun teams og stillinger i den afdeling, der leverer ydelser for TDC. Vi forventer, at det drejer sig om højst 60 stillinger i Danmark,« skriver det store indiske firma.

En medarbejder hos Tata i Danmark, der ønsker at være anonym, har fortalt Version2 mere om processen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»TCS fortæller os, at forklaringen primært er, at der kommer færre projekter fra TDC end forventet. Efter sigende er der ikke flere nye projekter i år. Og mere arbejde skal klares af indiske medarbejdere, som selvfølgeligt allerede har været involveret i løbet af de seneste år,« fortæller den Tata-ansatte, som har taget hele vejen fra først at være ansat i TDC, så i CSC og dernæst videre til Tata Consultancy Services.

Hans erfaringer med at sende opgaver offshore har i øvrigt generelt været gode, men ikke uden problematiske eksempler, fortæller han.

Tata overtog hele CSC’s kontrakt med TDC i februar 2012, hvilket dengang blev set som et markant skift i markedet. Dengang overtog Tata 280 medarbejdere fra CSC, men CSC måtte alligevel ud i en større fyringsrunde efter tabet af TDC som kunde, hvor 300 blev fyret.

Kort tid efter, i juni 2012, fyrede Tata så 84 af de medarbejdere, firmaet overtog. I løbet af et år er antallet af tidligere CSC-medarbejdere hos Tata åbenbart blevet reduceret yderligere, for nu har Tata 101 danske medarbejdere tilbage, hvoraf 60 altså skal skæres væk nu og tilsyneladende erstattes af indisk arbejdskraft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forholdene for dem, der bliver fyret, er blevet sendt ud til medarbejderne, og bedst står de, som hos CSC var omfattet af Prosas eller akademikernes overenskomst. De kan nemlig få en godtgørelse på op til otte måneders løn udbetalt, hvis de bliver fyret, afhængigt af anciennitet.

De fyrede får måske lov til at blive fritstillet med det samme, fortæller den Tata-ansatte til Version2, men det er ikke sikkert. Dem, der blev afskediget i juni 2012, har arbejdet helt frem til sidste arbejdsdag, hvilket for nogle var 31. maj i år, fortæller han.

Tata overtog hos TDC en kompliceret opgave med drift og oprydning af 460 forskellige it-systemer, der har fået tilnavnet spaghetti-strukturen, fordi det er så komplekst. Flere store it-leverandører har været ansat og siden droppet for at få styr på spaghettien, blandt andet IBM og Accenture og altså CSC.

Siden 2010 har Tata Consultancy Services fordoblet aktiviteterne i Norden og har i fem nordiske lande nu fået it-opgaver, som i alt beskæftiger 5.500 Tata-ansatte.

Se vilkårene for de fyrede

VILKÅR FOR FRATRÆDEN

Generelle vilkår

De medarbejdere i tidsubegrænsede stillinger, der opsiges i juni 2013, er omfattet af vilkårene i den rammeaftale, som er indgået mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsen.

Rammeaftalen er på engelsk og udleveres sammen med de individuelle opsigelsesbreve. Dette dokument giver et dansksproget overblik over de vilkår, der er aftalt.

Den enkelte medarbejder kan ansøge om at blive opsagt på de vilkår, som fremgår af rammeaftalen. Ansøgning om sådan opsigelse skal ske skriftligt pr. e-mail til [navn udeladt, red.] senest den 19. juni 2013 kl. 12.00. Selskabet vil herefter tage beslutning om, hvorvidt ansøgningen kan accepteres, og medarbejderen vil få besked herom den 20. juni 2013. Såfremt medarbejderens ansøgning accepteres, vil medarbejdere modtage et formelt opsigelsesbrev.

Arbejdsforpligtelse i opsigelsesperioden og fastholdelsesbonus

Medarbejderne skal som udgangspunkt arbejde i opsigelsesperioden og medvirke til en hensigtsmæssig og smidig overførsel af viden samt arbejde på igangværende opgaver.

Derfor får alle medarbejdere, under de forudsætninger, der fremgår i rammeaftalen, mulighed for at optjene en særlig fastholdelsesbonus svarende til 1 måneds løn, bl.a. for at medvirke til smidig overførsel af viden mv.

Der vil blive udarbejdet en knowledge transfer plan for hver enkelt medarbejder.

Det forventes, at et antal medarbejdere vil kunne blive fritstillet inden 30. juni 2013.

Løn

Løn udbetales som normalt i opsigelsesperioden.

Opsigelsesvarsler

Alle medarbejdere får det opsigelsesvarsel, som den enkelte er berettiget til i henhold til funktionærloven.

Ferie og feriefridage

Ferie for optjeningsåret 2012 skal aftales med TATA og afvikles som normalt i opsigelsesperioden.

Hvis en medarbejder bliver fritstillet vil optjent, men endnu ikke afholdt ferie for optjeningsåret 2012, betragtes som afholdt i opsigelsesperioden. Det er dog aftalt, at medarbejderne skriftligt kan anmode om at seks dages ferie for optjeningsåret 2012 indbetales til FerieKonto.

Ferie vedrørende optjeningsåret 2013 indbetales til FerieKonto.

Den enkelte medarbejder kan efter aftale med sin nærmeste leder og HR afvikle feriefridage i opsigelsesperioden. Hvis en medarbejder bliver fritstillet, vil feriedage anses for at være afholdt i fritstillingsperioden.

Den enkelte medarbejder kan efter aftale med sin nærmeste leder og HR afvikle seniorferie i opsigelsesperioden. Hvis en medarbejder bliver fritstillet, vil seniorferie anses for at være afholdt i fritstillingsperioden.

Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere, som i henhold til funktionærlovens § 2 a vedrørende 12, 15 eller 18 års ansættelse er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse på 1, 2 eller 3 måneders løn, får denne udbetalt sammen med den sidste løn.

I forbindelse med overførslen til ansættelse hos TATA Consultancy Services ApS blev alle kollektive overenskomster frasagt. Nogle af vilkårene i de forskellige overenskomster er dog bevaret som individuelle vilkår.

Medarbejdere, som under deres ansættelse hos CSC var omfattet af HK-aftalerne, får således udbetalt yderligere 2 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse i henhold til overenskomsten.

Medarbejdere, som under deres ansættelse hos CSC var omfattet af overenskomsten for akademikere eller Prosa overenskomsten, får udbetalt mellem 1 – 8 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse i henhold til overenskomsten.

Outplacement/uddannelse

TATA yder støtte i forbindelse med deltagelse i outplacement hos AS3.

Såfremt en opsagt medarbejder ikke ønsker støtte til deltagelse i et outplacement-forløb, yder TATA betaling af op til 25.000 kr. i forbindelse med uddannelse, coaching mv. Faktura herfor skal være TATA (dvs. TATA Consultancy Services Danmark ApS) i hænde senest 30. november 2013.

Den enkelte medarbejder kan derudover tilmelde sig og deltage i relevant uddannelse, under forudsætning af, at den supplerende uddannelse falder ind under ligningslovens § 31. Det maksimale beløb til brug for supplerende uddannelse er DK 10.000. Faktura herfor skal være TATA (dvs. TATA Consultancy Services Danmark ApS) i hænde senest 30. november 2013.

Nyt arbejde i opsigelsesperioden

Opsagte medarbejdere er berettigede til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden, ligesom medarbejderne kan gå til ansættelsessamtaler i arbejdstiden, når dette sker efter forudgående aftale med TATA, således at TATA kan tage hensyn til de driftsmæssige behov.

Såfremt en medarbejder får andet arbejde og kontraopsiger inden udløbet af opsigelsesvarslet, vil den enkelte under visse omstændigheder alligevel kunne være berettiget til hel eller delvis fastholdelsesbonus. I tilfælde af kontraopsigelse bevarer medarbejderen krav på fratrædelsesgodtgørelse i henhold til overenskomsten og funktionærloven.

Øvrige vilkår

De øvrige vilkår fremgår af den rammeaftale, der blev underskrevet den 14. juni 2013.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte HR-afdelingen.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger